Delano Weltevreden – Oppositiepartijen Den Helder willen collegebloed zien in kwestie Sociaal Domein

Den Helder – Het Helderse college heeft de situatie op de afdeling Sociaal Domein niet gebagatelliseerd. Dat heeft wethouder Bob Haitsma de commissie Bestuur en Middelen maandagavond herhaaldelijk verteld.

Hoewel sommige partijen daar genoegen mee nemen, vinden met name de oppositiepartijen Beter voor Den Helder, Behoorlijk Bestuur, GroenLinks en ChristenUnie dat burgemeester en wethouders met die verklaring niet weg kunnen komen. ,,Signalen uit de raad over de situatie binnen de afdeling Sociaal Domein zijn door het college niet serieus genomen”, aldus Nel Dol van GroenLinks.

Beter voor Den Helder had gevraagd om een onderzoek na verontrustende signalen van medewerkers van het Sociaal Domein over een angstcultuur op de afdeling. Het college antwoordde dat zo’n onderzoek niet nodig was. Onder druk van de Ondernemingsraad en de vakbonden FNV en CNV kwam het onderzoek er toch. De deskundigen van bureau Schouten & Nelissen zeggen dat er op de afdeling sprake is van intimidatie, pesten en een angstcultuur.

Volgens wethouder Haitsma worden de aanbevelingen van Schouten & Nelissen voortvarend uitgevoerd.

Tjitske Biersteker (CU) vindt het onbegrijpelijk dat leidinggevenden die verantwoordelijk worden gehouden voor de angstcultuur lid zijn van de werkgroep die voor verbetering moet zorgen. ,, ,,Hoe serieus wordt dit probleem aangepakt als de slager zijn eigen vlees keurt?”

Joke Vorstman (BvDH) vraagt zich af of de raad nog kan vertrouwen op informatie van het college, als blijkt dat er, ondanks geruststellende woorden eerder dit jaar, van alles loos blijkt te zijn op de afdeling. ,,Wij willen het onderzoeksrapport van Schouten & Nelissen bespreken in een extra raadsvergadering.” Kees Visser (VVD) vraagt zich af of BvDH aanstuurt op een motie van wantrouwen tegen (leden van) het college. ,,Daar is niemand bij gebaat.”

NHD, 10-10-2016, 23:21 (Update 10-10-2016, 23:21)

Reacties:

Ruud Van de Kerkhof · Geen
Nee lekker mee lullen met het College en niks doen daar zijn de mensen mee gebaat Meneer Visser van de VVD .
Openheid van zaken zoals het hoort .

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/article28617414.ece/Oppositiepartijen-Den-Helder-willen-collegebloed-zien-in-kwestie-Sociaal-Domein