Delano Weltevreden – Oppositie én Coalitie staan kritisch tegenover Port of Den Helder, het noodlijdende Havenbedrijf: Diverse fracties willen niet zonder meer de portemonnee trekken

Deadliest Catch Dutch Harbour (foto Blingee)

Oppositie én Coalitie staan kritisch tegenover Port of Den Helder, het noodlijdende Havenbedrijf: Diverse Fracties willen niet zonder meer de portemonnee trekken

Den Helder – De gemeenteraad wil niet zonder meer de portemonnee trekken om havenbedrijf Port of Den Helder (PODH) uit de te verwachten financiële problemen te helpen. Beter voor Den Helder (BvDH) wil, dat externe deskundigen het bedrijf eerst grondig onder de loep nemen, voordat kan worden gesproken over een eventuele financiële injectie.

Eli Saliha van BvDH wijst er op, dat zijn Fractie staat achter verbonden Partijen als Port of Den Helder. Maar de situatie, waarin het bedrijf verkeert, baart de grootste Coalitie partner zorgen. Het Havenbedrijf heeft nog geen vierkante meter grond verkocht en het aantal schepen, dat de Haven aandoet neemt af. Eind dit jaar komt het bedrijf waarschijnlijk in financiële problemen en moet de gemeenteraad opnieuw de buidel trekken.

Saliha wijst er op, dat Verbonden Partijen (verzelfstandigde gemeentelijke bedrijven) in een zeer comfortabele positie zitten. Als zij in problemen komen, worden zij daar met gemeenschapsgeld geholpen. “Hiermee is het probleem van een Verbonden Partij opgelost. Deze luxe heeft een zelfstandige onderneming niet. Als wij jaarlijks financieel blijven bijspringen, is er voor de directie van Port of Den Helder geen noodzaak om fundamenteel anders te denken. Misschien is dat wel noodzakelijk. Wij vinden dat een gezond bedrijfsresultaat niet zonder externe deskundigheid behaald kan worden.’’

Zijn Fractie eist een grondig onderzoek naar visie, structuur, personeel, financiële prognose en marketingstrategie van het Havenbedrijf.

Salarissen

Oppositie Partij Behoorlijk Bestuur heeft een andere eis. De Fractie wil inzage in de salarissen van het Havenbedrijf. Volgens Sjoerd Oudijk van Behoorlijk Bestuur is het niet uit te leggen, dat PODH voor 22 medewerkers twee miljoen euro aan salariskosten op de begroting heeft staan. De beste oplossing is volgens hem, dat het havenbedrijf wordt opgedoekt en dat de gemeente er weer zelf de scepter over zwaait. “Voor die twee miljoen euro kun je veertig banen creëren in plaats van de 22 nu bij Port of Den Helder. Sinds de verzelfstandiging heeft Port of Den Helder aan het infuus van de gemeente gelegen. De burger is er niet beter van geworden.”

GroenLinks is het met BvDH een, dat het Havenbedrijf grondig moet worden doorgelicht. “Wij hebben ons altijd al zorgen gemaakt om de verzelfstandiging van de Haven. Terecht, blijkt nu weer’’, zegt Marije Boessenkool. “Hoeveel miljoen gemeenschapsgeld is er nu weer nodig? De directeur zegt, dat er belangstelling is voor Kooyhaven. Dat hebben we vaker gehoord, maar het heeft nog nooit tot iets geleid. We vrezen, dat het nu niet anders zal zijn, want het Bestemmingsplan staat in de weg. GroenLinks ziet op deze manier helaas geen toekomst voor Port of Den Helder. Wij passen er voor om alleen te betalen, terwijl wij niets mogen bepalen.”

GL ziet liever, dat de gemeente weer zelf de Haven gaat exploiteren. “Dan kost die Haven nog steeds geld, maar de salariskosten kunnen dan wel omlaag. We hebben invloed op het beleid.’’

Te klein

Pieter Blank (PvdA) vindt, dat de gemeente Den Helder te klein is om alle problemen, waar het Havenbedrijf mee te maken heeft en krijgt op te lossen. Hij stelt voor, dat de gemeente op zoek gaat naar andere partners voor het Havenbedrijf. De Burgemeester kan helpen door aan te kloppen bij de Rijksoverheid en Europese Fondsen, vindt hij.

Wethouder Kees Visser is het niet eens met fracties, die vinden dat de gemeente PODH moet opdoeken en de haven weer zelf moet gaan exploiteren. PODH verdient geld met onder andere het verkopen van grond en het faciliteren van schepen. Hij vraagt zich af, of het resultaat beter was geweest als de gemeente het Havenbedrijf zelf beheerde. Het Havenbedrijf is juist verzelfstandigd om het verder te professionaliseren.

Visser stelt, dat wel degelijk is gekeken naar bezuinigingen. Onder andere door de Raad van Commissarissen. De twee miljoen euro salariskosten gaan absoluut niet alleen naar de 22 mensen, die er werken, benadrukt hij. Dar zitten ook juridische kosten in en kosten van externe inhuur.

Een onderzoek vindt hij prima. De Raad van Commissarissen zou daar de opdracht toe moeten geven, niet het College. Het resultaat van dat onderzoek wordt gedeeld met de gemeenteraad.

Concrete oplossingen

Voordat de Kadernota wordt gepresenteerd, vertelt het College de raad welke concrete oplossingen zijn bedacht voor de financiële problemen van het Havenbedrijf en welke consequenties dat heeft voor de gemeentelijke begroting.

Helderse Courant, 30 April 2021, 20:00

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210429_23088145

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Port+Of+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jacoba+Bolderheij
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Turnhout
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Visser
https://robscholtemuseum.nl/?s=Haven+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Haven
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kooyhaven
https://robscholtemuseum.nl/?s=Havenbedrijf+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Raad+van+Commissarissen+Havenbedrijf
https://robscholtemuseum.nl/?s=Offshore
https://robscholtemuseum.nl/?s=Verbonden+Partijen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Sjoerd+Oudijk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Pieter+Blank
https://robscholtemuseum.nl/?s=Marije+Boessenkool
https://robscholtemuseum.nl/?s=Raadscommissie+Bestuur+en+Middelen

1 Comment

  1. Dick Berts 2 mei 2021 op 09:42

    Eerst mogen de burgers van Den Helder een godsvermogen ophoesten voor de veel te hoge salarissen bij de haven van Den Helder. Tsja, voor kwaliteit betaal je, maar dan heb je ook (n)iets. Maar bij het eerste de beste zuchtje tegenwind, moeten er externe adviseurs worden ingehuurd. Hoezo bestuurlijke kwaliteit? Of zouden er in de vriendenrepubliek Den Helder andere zaken meespelen?

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.