Delano Weltevreden – Oppositie eist volksraadpleging over stadhuis op Willemsoord + Kerkgracht 1 + Wethouder Kees Visser: Plan stadhuis past financieel

Oppositie eist volksraadpleging over stadhuis op Willemsoord

Den Helder – PVV, D66 en Gemeentebelangen vinden, dat de inwoners van Den Helder zich moeten kunnen uitspreken over het plan om het stadhuis op Willemsoord te vestigen.

In het raadsvoorstel over de gemeentelijke huisvestingsplannen staat, dat dit onderwerp zich leent voor een referendum. Het college stelt de raad echter voor om een volksraadpleging te blokkeren. Wethouder Michiel Wouters: “Het college is ervan overtuigd, dat het nieuwe stadhuis gaat helpen de welvaart in de stad te laten groeien. Een referendum kan het proces van het nieuwe stadhuis vertragen, wat kan leiden tot vertraging van de aanwas van bedrijvigheid en inwoners. Bovendien zijn in alle voorgaande plannen en onderzoeken veel informatie, ideeën en meningen opgehaald.”

“Ik schat, dat een derde van onze inwoners helemaal niet wil, dat er een nieuw stadhuis komt en dat de rest dat stadhuis op halter Bellevue wil, in het centrum van de stad”, zegt fractievoorzitter Henk Mosk van D66. Hij ageerde eerder tegen het opofferen van gebouw 66 op Wilemsoord voor de huisvestingsplannen van de coalitie. “Maar om aan te tonen, dat het stadhuis daar absoluut niet moet komen, heb ik dat gebouw niet nodig. Er is één smalle doorgang tussen twee gebouwen door om het stadhuis te bereiken. Daar kunnen twee auto’s elkaar niet passeren. Daarnaast zijn er allerlei parkeer technische zaken, die problemen gaan geven.’’

PVV is ’gematigd positief’ over de huisvestingsplannen, zegt fractievoorzitter Vincent van den Born. “Maar we zijn er absoluut op tegen om het voorstel niet referendabel te verklaren. Zeker omdat het om een flinke beslissing gaat. Laat de bevolking er dan over beslissen. Anders is het weer de oude politiek van partijen als VVD en CDA en aan dit soort kartelaanpak willen wij ook in Den Helder zo snel mogelijk een einde maken.”

Fractievoorzitter Marije Boessenkool van GroenLinks wijst er op, dat haar partij ervoor heeft gezorgd, dat Den Helder een referendumverordening heeft. “Bovendien staat in ons verkiezingsprogramma, dat een volksraadpleging moet plaatsvinden bij belangrijke besluiten. In dat kader zou een referendum over het stadhuis op Willemsoord heel goed zijn. Er komen binnenkort verkiezingen aan, waarmee een referendum kan worden gecombineerd. De vraagstelling is dan wel heel belangrijk. Wat ons betreft was deze kwestie veel eerder aan de inwoners voorgelegd. Eigenlijk is het nu mosterd na de maaltijd. Dit dossier loopt al veel en veel te lang. Maar de nu gekozen oplossing heeft veel haken en ogen. Het zou de gemeente sieren als we de inwoners daar toch hun oordeel over laten geven en ons dan houden aan de uitkomst.”

Gemeentebelangen wil ook een referendum, zegt fractievoorzitter Nancy List. De grootste coalitiepartij, Beter voor Den Helder, ziet het nut daarvan niet in. Fractievoorzitter Carlo Assorgia gaat ervan uit, dat de volksvertegenwoordiging voor de inwoners spreekt: “Als de stemming in de raad 15 tegen 16 was geweest, hadden wij ook voor een referendum gestemd. Ik verwacht, dat een grote raadsmeerderheid achter het raadsvoorstel staat.”

Helderse Courant, 22 januari 2015, 20:31

Reacties:

Kees Jan van Velsen
Behoorlijk Bestuur (Wethouder Michiel Wouters) was er altijd voor de burger. Inmiddels heeft zijn wethoudersalaris zijn gedachten doen veranderen. Waarom nog naar de burger luisteren… ?
Dat geldt ook voor Beter voor Den Helder, wat zich inmiddels beter Slechter voor Den Helder kan noemen. De pizzaboer heeft de buit binnen, dus waarom nog je partijprincipes volgen….?

Theo Maarsen
Onderstaand stukje stond in het Nhd van 23 februari 2018. De inwoners worden gewoon bedrogen en gebruikt. Den Helder mag het gaan zeggen: doorgaan met renoveren of toch maar een nieuw stadhuis.
De Stadspartij, D66, CDA, PvdA en VVD – nu samen goed voor een raadsmeerderheid – willen na de verkiezingen een volksraadpleging over het Helderse stadhuis houden. Ze zijn bang dat de besluitvorming over de renovatie wordt beïnvloed door een online poll van Beter voor Den Helder en kiezen nu voor een referendum.
Er was een extra raadsvergadering ingelast in verband met de mislukte aanbesteding op de renovatie van het stadhuis. Die gaat nu niet door.
De partijen roepen alle fracties in de Helderse gemeenteraad op om het referendum te steunen. ’Zodat dit splijtende dossier tot een besluit kan worden gebracht, nadat een inwoners raadpleging is gehouden. Een onderwerp dat de Helderse politiek al jaren verdeelt, en leidt tot vertroebeling van veel andere, meer relevante onderwerpen voor onze inwoners’, zo valt te lezen in een gezamenlijke verklaring.
Beter voor Den Helder-leider Carlo Assorgia reageert alvast verheugd: ,,Wij zijn blij dat de meeste partijen ons standpunt om het aan het volk te vragen overnemen.’’
Wat de politieke discussie steeds vertroebelt is dat voor- en tegenstanders met verschillende bedragen rekenen. Zo zeggen tegenstanders van renoveren dat het bedrag intussen is opgelopen tot meer dan dertien miljoen (terwijl ooit 9 miljoen is afgesproken).
Voorstanders vinden dat oneerlijk omdat daar zo voor twee miljoen aan zaken bij zitten die je bij nieuwbouw ook moet uitgeven. En bij nieuwbouwscenario’s zitten er ook zomaar miljoenen tussen verschillende schattingen.
De vraag is dan hoe je zulke materie goed aan het volk kunt voorleggen. Peter Reenders, fractievoorzitter Stadspartij: ,,Dat is inderdaad niet gemakkelijk. Ik denk dat we daarvoor goed moeten kijken wat vergelijkbare projecten hebben gekost in andere gemeenten.’’

Jeroen Bodewus
En zo …………. slepen we het ……… weer voort. Totdat …… er …. nooit een einde ………… aan lijkt te komen. Ik geef Wouters gelijk, doorpakken en uitvoeren. Ook de voorbereiding kost namelijk veel tijd.

Monique Kohn
Gewoon blijven zitten waar ze nu zitten, daar zitten ze goed. En door de stad heen front-offices bij toerbeurt, bvb in de buurthuizen oid. Makkelijk te bereiken voor iedereen, en de beste oplossing voor een gemeente die de grootste moeite heeft om haar begroting rond te krijgen. Hoef je ook niet verder te bezuinigen op de zwaksten in de samenleving voor een megalomaan project waar de bevolking niet op zit te wachten.

Henk van Kuijk
Het heeft niets te maken met doorpakken en uitvoeren. Zijn de lessen van de schouwburg nog steeds niet geleerd? Het heeft te maken met de vraag of dit plan draagvlak heeft. Besturen doe je voor en met de burgers. Je peilt dus of je plannen kloppen. Blokkeren van een referendum – terwijl er een wettelijke referendumverordening is – is zeer onbehoorlijk bestuur. Een groep burgers zal sowieso een referendumverzoek doen, de voorbereiding is gestart. P.s. Hoe zit het met het burgerpanel van de Seniorenpartij? De woorden van Beter voor Den Helder, zie onder, van begin dit jaar? De woorden van de burgemeester en het CDA over verbinden? En trouwens, waarom moeten allerlei organisaties bezuinigen, en wil de gemeente mateloos duur geld lenen? Ga sparen, en zet een mooi nieuw stadhuis neer over 15 jaar op het voormalige WGW terrein. Dan denk je ook aan de bewoners van Julianadorp, betrek je burgers. Anders worden voormalige politieke medestanders tegenstanders, door eigen kameleongedrag en egotripperij.

Monique Kohn
Ze willen het referendum niet omdat zij bij voorbaat weten dat het plan zal worden afgeschoten. Het plan is namelijk een paar jaar terug ook al geopperd, en toen waren er binnen een paar dagen al genoeg handtekeningen voor een referendum, daarom werd het plan gauw weer van tafel gehaald. Ondertussen is er niets verandert, het is nog steeds even slecht te bereiken met het OV, en met de auto sta je een groot gedeelte van het jaar in de Texel-file. Dat dan afgezien van het feit dat er nog een cultuur-historisch pand de vernieling in wordt geholpen door isolatie en daglichttoegang. Het algeheel is uiteraard alleen bedacht om Willemsoord uit de rode cijfers te helpen, het ongemak van bezoekers, ambtenaren en omwonenden (waar geparkeerd moet worden om de Texel-files te ontlopen) wordt op de koop toe genomen.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190122_27135610/oppositie-eist-volksraadpleging-over-stadhuis-op-willemsoord

Kerkgracht 1 eigendom

De publieksdiensten worden tijdelijk gevestigd in dit pand aan de Kerkgracht (foto NHD)

De publieksdiensten worden tijdelijk gevestigd in dit pand aan de Kerkgracht (foto NHD)

Den Helder Het voormalig stadhuis aan de Kerkgracht wordt voor enkele jaren eigendom van de gemeente Den Helder.

De gemeente koopt het pand van Helder Vastgoed (Woningstichting). Omdat HV niet mag verhuren aan de gemeente (kantoorruimte is commercieel), koopt de gemeente het pand. Wanneer de gemeente naar Willemsoord verhuist, koopt HV het pand terug. Het verschil tussen beide bedragen is feitelijk de huursom.

Helderse Courant, 23 januari 2019

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/noordkop

Wethouder Kees Visser: Plan stadhuis past financieel

Den Helder – De gemeente komt door de plannen voor tijdelijke en permanente huisvesting van ambtenaren niet in financiële problemen.

Dat zegt wethouder Kees Visser van financiën.

De gemeente moet ettelijke miljoenen steken in de tijdelijke huisvesting aan de Kerkgracht (voormalige stadhuis) en tijdelijke units bij het stadhuis aan de Verkeerstorenweg. Onlangs maande de provincie Noord-Holland de gemeenteraad tot het sluitend maken van de begroting.

Wethouder Visser zeg, dat er geen reden voor de provincie is om naar aanleiding van de stadhuisplannen weer aan de bel te trekken.”Het past binnen de begroting.” Hij vertelt, dat de gemeente Den Helder voor huisvesting ruim 1.6 miljoen euro per jaar in de begroting heeft opgenomen. “Met de tijdelijke huisvesting blijven we binnen het budget. Vanaf 2023 zijn de exploitatielasten van de permanente situatie 1.644 miljoen euro. In de toekomst is er dus geen noodzaak om in de begroting extra middelen vrij te maken voor huisvesting.”

Helderse Courant, 22 januari 2019, 0:26

Reacties:

Monique Kohn
Ettelijke miljoenen die bezuinigt zijn op de zorg voor de zwaksten in de samenleving, voor een megalomaan project dat er koste wat kost uitgwevoerd moet worden. Mogen we ajb onder curatele om van jullie doordrammerij af te komen?

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190122_628487/wethouder-kees-visser-plan-stadhuis-past-financieel

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=stadhuis
https://robscholtemuseum.nl/?s=Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Michiel+Wouters
https://robscholtemuseum.nl/?s=Henk+Mosk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vincent+van+den+Born
https://robscholtemuseum.nl/?s=Marije+Boessenkool
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nancy+List
https://robscholtemuseum.nl/?s=Carlo+Assorgia
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Visser

3 Comments

  1. Een volkomen irrelevante discussie. De gemeente Den Helder kan zich binnenkort nog slechts een stacaravan op Willemsoord permitteren. De lezers van deze site weten wel waarom.

  2. GEFELICITEERD ROB! De rechtbank spreekt zojuist uit, dat Den Helder onrechtmatig jegens Scholte heeft gehandeld. Rob is TOTAAL vernaaid door het maffiose gemeentebestuur van Den Helder, alleen maar omdat hij kritisch op ze is. Maar zie dat maar eens te bewijzen. Er zullen nog vele rechtszaken volgen. Daarbij krijgt Scholte steeds meer gelijk. Onrechtmatig handelen betekent schadeplichtig. Dit gaat Den Helder miljoenen kosten!

  3. Wikipedia: “Een onrechtmatige daad is een generiek rechtsfeit uit het Nederlandse burgerlijk recht. Is de gedraging de dader toe te rekenen, dan wordt ook wel gesproken van een fout. Het betreft een handelen of een nalaten waarmee iemand op onwettige of onbehoorlijke wijze een ander schade toebrengt. Uit de onrechtmatige daad vloeit een verbintenis voort: het recht van de schuldeiser op een schadevergoeding, en de verplichting van de schuldenaar om deze te voldoen. De rechtsbetrekking tussen schuldenaar en schuldeiser(s) wordt in dit geval omschreven als aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad”.

    Het schadebedrag zal in onderhandelingen of in een nieuwe rechtszaak worden vastgesteld. Maar de schadevergoedingsplicht is nu al een feit.

    We zijn er nog niet, maar bij dit vonnis begint voor Rob de victorie. Het is het Stalingrad van Den Helder.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.