Delano Weltevreden – Opnieuw naar de Rechter over Kwestie Rob Scholte + R – Lange Duur voor Uitvoering WOB veroorzaakt door het ZWART Maken van Relevante Informatie (PDF’s)

Naast het huidige Station (waarvan aan de linkerkant nog net een klein stukje is te zien) staat het voormalige Postkantoor. Deze werd in de tweede helft van de jaren zestig gebouwd naar een Ontwerp van Jo Kruger en heeft tot het begin van de huidige eeuw dienst gedaan. In de afgelopen jaren had de bekende kunstenaar Rob Scholte er een eigen Museum, maar dit werd onlangs gesloten. Overigens was enkele jaren geleden nog sprake van Sloop van zowel het Postkantoor als het Stationsgebouw, om er vervolgens het nieuwe Stadhuis annex Station te realiseren. Dit Plan is inmiddels afgeblazen…

http://www.stationsinfo.nl/DenHelder3.htm

Delano Weltevreden – Opnieuw naar de Rechter over Slepende Kwestie Rob Scholte, Helderse Courant, 14 october 2021

Opnieuw naar de Rechter over Slepende Kwestie Rob Scholte

Oliver Anderson van Stichting Adviesman heeft de Gemeente namens zijn cliënt gevraagd om Documenten beschikbaar te stellen voor meer Inzicht over hoe de opeenvolgende Colleges met Scholte zijn omgegaan. Hij doet dat op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).

Het College zegt, dat het verzoek van de Stichting erg omvangrijk is. Voor de Afhandeling van het Verzoek heeft de Gemeente tijdelijk Extra Medewerkers aangetrokken (1.5 fte).

Anderson heeft Bezwaar gemaakt tegen de Voorgenomen Afhandeling van zijn Verzoek. Het College schat dat zijn Verzoek ruim 30.000 pagina’s omvat. Naar aanleiding van een eerder WOB Verzoek zijn al 6.000 pagina’s openbaar gemaakt. De resterende 24.000 pagina’s wil het College in een tempo van 1.500 pagina’s per twee maanden openbaar maken. Dat is Anderson niet snel genoeg. Hij wil, dat de Bezwarencommissie daar een Uitspraak over doet.

De Commissie vindt, dat de Gemeente niet naar believen kan bepalen hoe lang de tijd kan worden genomen om een WOB Verzoek af te handelen. Aan de andere kant vindt de Commissie, dat de Gemeente zich aardig inspant om aan het verzoek van Stichting Adviesman te voldoen. Het is volgens de Commissie niet redelijk om van de Gemeente te vragen Meer Medewerkers aan te trekken om de Afhandelingstijd te verkorten. Daar zou te veel Gemeenschapsgeld mee gemoeid zijn. Volgens de Commissie kan het niet de bedoeling van de Wet zijn, dat de uiterlijke termijnen die de WOB voorschrijft, tegen elke prijs gehaald moeten worden. Het Bezwaar is Ongegrond verklaard.

De Bezwarencommissie gaat er van uit, dat de Gemeente inmiddels beter kan inschatten hoeveel tijd nodig is om het Verzoek van de Stichting af te handelen en adviseert het College de Afhandelingstermijn opnieuw te motiveren. Het College neemt dat advies over. Het heeft Anderson gemeld, dat hij over de Documenten kan beschikken, voordat er na de Raadsverkiezingen van volgend jaar een nieuw College aantreedt.

Anderson neemt geen genoegen met het Advies van de Commissie. ,,Wij stappen naar de Bestuursrechter. Wij maken bezwaar tegen het nieuwe Deelbesluit over ons WOB verzoek. Als dat Bezwaar wordt Afgewezen, stappen wij opnieuw naar de Bestuursrechter.’’

Tijdsduur Uitvoering WOB Veroorzaakt door ZWART MAKEN van Informatie

Hier vind u de laatste Batch van de door Gemeente Den Helder aan Stichting Adviesman vrijgegeven Informatie, bestaande uit vijf PDF Documenten, die u hieronder kunt downloaden.
Overal waar de naam Rob Scholte en dus ook Rob Scholte Museum voorkomen worden de pagina door Gemeente Den Helder ZWART gemaakt.
Ze willen daarmee mijn Persoonsgegevens beschermen.
Zelfs de werken, die gefotografeerd zijn in het Museum worden aan de Openbaarheid onttrokken.
Prijs 30 cent per pagina.
Om met Hilmano van Velzen te spreken: Gestoord!

In de laatste PDF vindt u een lange Lijst met Documenten, die de Gemeente weigert openbaar te maken.
Openbaarheid van Bestuur is bij deze Overheid  ver te zoeken.
Veel kan schijnbaar het Daglicht niet verdragen.

Vandaag vieren wij een wel Heel Bijzonder Jubileum.
Het is 14 oktober 2021.
Precies 2.500 dagen na Ondertekening van de Rechtsgeldige Overeenkomst over de Uitbreiding van het Museum door Wethouder Pieter Kos.
Met als Getuige de huidige Wethouder Michiel Wouters.

PDF’s
20080226 collegeadvies_DG
20180410 foto’s
20180417 foto’s
20180418 foto’s
20180420 foto’s
Openbaar te maken documenten deelbeschikking 3 Stichting Adviesman

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Oliver+Anderson
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stichting+Adviesman
https://robscholtemuseum.nl/?s=WOB
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wet+Openbaarheid+Bestuur
https://robscholtemuseum.nl/?s=Uitvoering+WOB
https://robscholtemuseum.nl/?s=ZWART+Maken+Informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bescherming+Persoonsgegevens

4 Comments

  1. Een liegende gemeente heeft een hele keten van nieuwe leugens nodig om dat te verhullen. Voor je het weet zit je dan op 60.000 pagina’s. Als je daaruit je leugens moet weglakken, dan ben je inderdaad wel even bezig.

  2. Dat de gemeente permanent de naam van Rob Scholte weglakt is logisch, voodoo vormt hun laatste hoop om dit geschil te winnen.

  3. Het weglakken van gevoelige zaken gebeurt natuurlijk alleen in het belang van de gemeente en van de gemeenschap. Voltaire zei daarover het volgende;

    “Staatsbelang is slechts een woord dat uitgevonden is om tirannen al excuus te dienen”.

  4. Zonder openbaarheid van overheidsinformatie bestaat er geen democratie, maar alleen misleiding van kiezers.

    De zwarte viltstift van de overheid is helaas vele malen machtiger dan het rode potlood van de kiezer.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.