Delano Weltevreden – Opnieuw is Den Helder in Rechtszaak verwikkeld: Nu over Zwembad Heersdiep + Moet Heersdiep dicht om Gebreken te verhelpen? Waarom loopt dit Dossier al jaren?

Kees Jan Tuin (foto Helderse Uitdaging)

Publicatie Kamer van Koophandel betreffende de uit funktie treding van Kees Jan Tuin (Holding BV) per 1 februari 2021 (foto Drimble)

Wie voor de Gebreken aan het Zwembad moet betalen is nog niet duidelijk? (foto George Stoekenbroek)

Opnieuw is de Gemeente Den Helder in een Rechtszaak verwikkeld: Nu over Gebreken aan Zwembad Heersdiep

Den Helder – De Gemeente is met de Bouwers van het Zwembad in een Rechtszaak verwikkeld. Daarom moet het Rapport over de Gebreken aan het Heersdiep voorlopig Geheim blijven.

Dat zegt Harmen Krul, die de Gemeenteraad woensdag voorzat. Burgemeester Jan de Boer is met Vakantie.

Raadslid Leo van Esdonk (Behoorlijk Bestuur) vindt het raar, dat het Rapport Geheim verklaard wordt, terwijl er Politiek niet over is gesproken. Hij wees zijn Collega’s er op, dat hij vier weken lang aan het College heeft gevraagd om het Rapport te mogen inzien. Toen hij het uiteindelijk mocht lezen, bleek dat het College het Geheim wilde verklaren. Dat is raar, vindt hij, als niemand weet waarom.

Maar volgens Rogier Bruin (VVD) heeft het College in het Verzoek om Geheimhouding duidelijk gemaakt, dat de Gemeente over het Zwembad in een Rechtszaak verwikkeld is. Zo duidelijk is dat helemaal niet, zegt Van Esdonk, verwijzend naar dat Begeleidend Schrijven.

Van Esdonk ,,Daarin staat, dat het College om Geheimhouding vraagt ’tot het moment, dat het Geschil tussen Partijen Definitief In Der Minne is beslecht. Of tot het moment, dat de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen in de Zaak een laatste Uitspraak heeft gedaan’.”

Arbitrageprocedure

Het is allebei, zegt directeur Kees Jan Tuin van Bouwbedrijf A Tuin, een van de Bouwers. ,,Er loopt inderdaad een Arbitrageprocedure. Maar we zijn ook nog steeds in Goed Overleg om te Kijken naar de Problemen en te Zoeken naar Oplossingen.”

Het Zwembad is gebouwd door de Helderse Bouwbedrijven Van der Wal en A Tuin. In 2018, bleek, dat het Heersdiep met allerlei Gebreken kampte.Van Loszittende Tegels tot Scheuren in het Beton. De Gemeente stelde de Bouwers aansprakelijk, maar die zeiden, dat hen niets te verwijten valt. Zij hebben tijdens de Bouw hun Twijfels over Bepaalde Zaken gemeld aan de door de Gemeente Ingehuurde Toezichthouder. Die zou hebben gezegd, dat er niets aan de hand was en dat zij door moesten gaan met bouwen.

Het Rapport, dat nu Geheim is verklaard zou duidelijk moeten maken wat er precies schort aan het Zwembad en wie daarvoor verantwoordelijk is.

Helderse Courant, 23 juli 2021, 06:50

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210722_22476892

Moet Zwembad Heersdiep dicht om de Gebreken te verhelpen? ’Waarom loopt dit Dossier al jaren?’ wil Behoorlijk Bestuur weten

Sylvia Hamerslag (foto George Stoekenbroek)

Den Helder – Moet Zwembad Heersdiep de deuren sluit vanwege de Problemen, die in het Geheim Verklaarde Rapport zijn geschreven? Als het dicht moet: hoe lang gaat de Hersteloperatie duren? Behoorlijk Bestuur wil dat van Burgemeester & Wethouders weten.

Fractievoorzitter Sylvia HamerslagWe vinden het raar, dat we van de Waarnemend Voorzitter van de Gemeenteraad moeten horen, dat de Gemeente over deze Kwestie in een Rechtszaak is verwikkeld. Dat is de zoveelste deze Raadsperiode.’’

Haar Fractie wil weten, of er een Plan van Aanpak is voor het verhelpen van de Gebreken en of er voor het Publiek een Alternatief voorhanden is als het Zwembad dicht moet voor Onderhoud.

HamerslagWaarom loopt dit Dossier al jaren? In 2015 is een Rapport uitgebracht. Vervolgens weer in 2018 en nu is er een Rapport, waarvan de Inhoud niet openbaar mag worden gemaakt.”

Gebreken

Het Zwembad is in 2013 opgeleverd. In 2018 werd bekend, dat het diverse Gebreken vertoont, onder meer Loszittende Tegels en Scheuren in het Beton. De Bouwbedrijven A Tuin en Van der Wal zijn door de Gemeente aansprakelijk gesteld voor de Schade, maar zij zeggen, dat hen niets te verwijten valt. Zij zeggen tijdens de Bouw aan de Bel te hebben getrokken over Fouten in het Bestek. De door de Gemeente Ingehuurde Toezichthouder zou toen hebben gezegd, dat er niets aan de hand was en dat zij door moesten bouwen. Dat hebben zij vervolgens gedaan.

Onderzoekers hebben het afgelopen jaar onderzocht hoe de Wapening zich in elk Jaargetij gedraagt. Daaruit zou duidelijk moeten maken hoe de Reparatie aangepakt moet worden. De Gemeente en de twee Bouwbedrijven hebben hun Verschil van Mening voorgelegd aan de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen. Daarnaast onderhandelen zij over een Oplossing.

Helderse Courant, 26 juni 2021, 17:50

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210726_69079880

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Heersdiep
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zwembad+Heersdiep
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gebreken+Zwembad+Heersdiep
https://robscholtemuseum.nl/?s=Sylvia+Hamerslag
https://robscholtemuseum.nl/?s=Leo+van+Esdonk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Michiel+Wouters
https://robscholtemuseum.nl/?s=Luc+van+der+Wal
https://robscholtemuseum.nl/?s=A+Tuin+BV
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Jan+Tuin