Delano Weltevreden – Onderzoek naar vertrek wethouder (Helderse Courant, 16 juni 2015)

Reacties:

Henk van Kuijk · Populaire reageerder · Leraar banjo, gitaar, bouzouki en zang bij Muziekleraar
Veertien tegen….. dat deel van de gemeenteraad moet zich nog steeds diep schamen over: geen hoor en wederhoor, anonieme aanklachten, en de burgemeester afwezig. Notabene met een integriteitsprotocol dat in de la bleef liggen. En de voorlichters van het college die op de gemeentelijke pagina schrijven: “De raad vond het niet redelijk om van de wethouder te vragen om nog een maand aan te blijven.” De hypocrisie ten top. Alsof dhr Visser beschermd moest worden met sociaal gedrag. Nee, dhr. Visser werd de mond gesnoerd. En tenslotte mag dan de slager (het college) een onderzoek voorstellen naar zijn eigen besmette gehakt, absurd. Nee, meneer Crijns, dat is juist de taak van de raad, om de inhoud van dat onderzoek te formuleren. Maar daaar had de hele oppositie natuurlijk helemaal geen zin in. Die moet collectief naar de bijscholingscursus “hoor en wederhoor”, al decennia gangbaar in de journalistiek. Op eigen kosten. En openbare excuses aanbieden aan collega Visser voor het monddood maken. En anoniem verhoren, zoals dhr Reenders zegt, is uit den boze. Dan komt die onderste steen niet boven. De raad heeft een wethouder veroordeeld, in het openbaar, zonder dat de aanklachten toonbaar waren, en niet anoniem. Raadslid van Dongen verklaarde op de LOS-radio alles van horen zeggen te hebben, en de aanklachten niet te kennen. Opvallend was dat het NHD in mijn ingezonden stuk van zaterdag 6 juni alleen het volgende zinnetje heeft geschrapt: “Ik wil vertrouwelijk inzage in de schriftelijke aanklachten, met naam en toenaam.” Die zin kwam niet in de kraam te pas. Er is nog steeds sprake van doofpotbeleid, ook door de raad. Net als bij het wegsturen van de gemeentensecretaris. Kosten bij elkaar 3 ton per jaar. En maar praten over bezuinigingen en de nullijn….

Ruud Van de Kerkhof · Geen
Henk na jou reactie te hebben gelezen moet ik je volkomen gelijk geven .
Een verhaal heeft altijd twee kanten en die moeten uit gesproken kunnen worden zo is het en niet anders , en die geheime brief daar veeg ik mijn kont mee af .

Erik Bevaart
Als Peter Reenders zegt dat de onderste steen boven moet, klinkt dat goed. Maar waar moet je eigenlijk beginnen. Bij Reenders zelf en de anderen die wisten cq hadden kunnen weten dat Geurt Visser en integriteit geen twee-eenheid is. Visser wilde in eigen woonplaats graag wethouder worden, maar de andere partijen wilde hem per se niet! Zodoende is wel zijn partij Gemeentebelangen PN (waar hij fractievoorzitter van was tot eind juni 2014) na verkiezingswinst in het college van Pijnacker-Nootdorp gekomen, maar met een ander als wethouder, nota bene onervaren in de politiek. Blijkbaar alles beter dan Visser, zo redeneerde men. En hoe kwam dat dan? Na 5 akkefietjes (en dat is zacht uitgedrukt) was het vertrouwen weg. Visser zal elk akkefietje als een ‘kleinigheid’ afdoen, maar als je je er een beetje in verdiept, kom je al snel tot de conclusie dat dat niet het juiste woord is. Hoe kan het dan dat iemand, die in eigen woonplaats niet geschikt bevonden wordt voor de functie wethouder, dit dan wel kan worden in Den Helder? Dat moet men zich eens afvragen. Ik vermoed dat de Stadspartij niet genoeg goede mensen kon vinden voor de functie wethouder en Visser wist medio juni 2014 dat er na de formering van de coalitie in Pijnacker-Nootdorp nog maar een enkele gemeente in Nederland nog geen coalitie had weten te vormen. Reenders e.a. hebben onnodig met vuur gespeeld door Visser aan te dragen en jagen de gemeente Den Helder zodoende op met extra kosten o.a. in de vorm van wachtgeld.

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/article27424595.ece/Onderzoek-naar-vertrek-wethouder-Geurt-Visser?lref=SL_5