Delano Weltevreden – Omwonenden Soepel over Vestiging op Kooyhaven, Tegen Gevaarlijke Stoffen + Wel Belangstelling, Niet Tien Hectare, zoals Gemeenteraad is Verteld

Kooyhaven wacht nog op Bedrijven, die zich Daar willen Vestigen.(foto George Stoekenbroek)

Omwonenden stellen zich Soepel op over de Vestiging van Ondernemingen op Kooyhaven, maar zij blijven tegen Bedrijven met Gevaarlijke Stoffen en de Opslag van Bagger

Kooyhaven wacht nog op Bedrijven, die zich Daar willen Vestigen

Den Helder – Omwonenden van Kooyhaven gaan er Absoluut Niet Mee Akkoord, dat zich daar Bedrijven Vestigen, die Werken met Gevaarlijke Stoffen. Dat betekent dat Brandstoffen Handel Marees naar een Andere Plek moet uitkijken. Ook de Opslag van Bagger willen de Omwonenden daar niet hebben.

Kooyhaven staat op het Grond Gebied van Hollands Kroon. Het Bedrijven Terrein is Eigendom van Port of Den Helder, het Helderse Haven Bedrijf.

Port of Den Helder heeft sinds de Opening van het Bedrijven Terrein in 2017 Nog Geen Meter van de ongeveer 127.000 Vierkante Meter Verkocht. Het Haven Bedrijf is wel in Gesprek met Gegadigden.

Omwonenden, de Gemeente Hollands Kroon en het Haven Bedrijf hebben voor de Opening van het Bedrijven Terrein Afspraken gemaakt over de Activiteiten, die daar zijn Toe Gestaan. Sommige Zaken zijn Vast Gelegd in het Bestemming Plan, Andere Afspraken met de Omwonenden zijn Vast Gelegd in een door Alle Partijen Ondertekend Convenant. Sommige Bedrijven, die zich daar willen Vestigen, kunnen daar vanwege de Regels en Afspraken Nu Niet Terecht.

In de Weg

Omdat het Convenant en het Bestemmingsplan de Ontwikkeling van het Bedrijven Terrein in de Weg staan, heeft het Haven Bedrijf de Omwonenden Voor Gesteld om de Afspraken te Wijzigen.

Kooyhaven wacht nog op Bedrijven, die zich Daar willen Vestigen (foto George Stoekenbroek)

De Be Woners Commissie (BWC) verwijst voor de Inhoud van die Afspraken en hun Reactie daarop naar Port of Den Helder (PODH). Directeur Jacoba Bolderheij van het Haven Bedrijf wil Inhoudelijk echter Niets Kwijt over de Kwestie. Het is deze Krant Toch Gelukt om de Hand op de Stukken te leggen.

Daaruit blijkt,  dat de Bewoners Commissie een Heel Eind mee wil gaan in wat het Haven Bedrijf voorstelt. PODH stelt voor om een Aantal Afspraken in het Convenant te Schrappen en Enkele Regels in het Bestemming Plan te wijzigen. Acht van de Tien Punten mogen wat de BWC  betreft worden Gewijzigd, tegen Twee heeft de Commissie Bezwaar.

 Bevi

De BWC wil, dat in het Bestemming Plan blijft staan, dat Zo Genoemde Bevi Bedrijven Niet Welkom zijn op Kooyhaven. Dat zijn Bedrijven, die Werken met Gevaarlijke Stoffen, die als het Verkeerd gaat, Gevaar voor de Omgeving kunnen Op Leveren.

Brandstoffen Handel Marees wil Graag naar Kooyhaven. De BWC wil Zulke Bedrijven daar echter Niet hebben. In een Begeleidend Schrijven aan Omwonenden legt de BWC uit, waar die Weigering op is Gebaseerd, ’De BWC, Beide Gemeentes, Handhavers van Hollands Kroon en het Consortium, waar PODH Deel van Uit Maakt, hebben Altijd Na Gestreefd, om een Industrie Terrein te Creëren, waar Geen Overlast en Hinder voor de Omgeving zou Ontstaan. Dit is een Ontwikkeling Doelstelling voor Kooyhaven. De Afdeling Handhaving van Hollands Kroon en het Consortium hebben tijdens de Plan Ontwikkeling Aan Gegeven, dat de Kans op Daad Werkelijke Minimale Overlast Vooraf Geregeld moet worden. Om dat voor Elkaar te Krijgen hebben Alle Partijen Afgesproken en in het Convenant Getekend voor het Blokkeren van Bevi Bedrijven op de Kooyhaven.’

Bagger en Specie

De BWC wil ook Niet Toe Staan, dat Gebouwen en Gronden op Kooyhaven mogen worden Gebruikt voor de Tijdelijke Opslag van Bagger en Specie. Ook Hier Over zijn Vooraf Afspraken Gemaakt, zegt de Commissie in een Brief aan het Haven Bedrijf. ’Opslag van Bagger en Grond Specie is Niet Toe Gestaan, omdat we Samen met het Consortium, waar Jullie Ook In Zaten, vonden dat Dit de Beste Manier is om de Verwachtbare Overlast Vooraf te Voor Komen. Dit vinden wij Nog Steeds Erg Belangrijk en zijn we het Daarom Niet Eens met de Gevraagde Aanpassing’.

Het Meren Deel van de Verzoeken van Port of Den Helder wordt Wel Goed Gekeurd door de BWC. Zo heeft de Commissie er Geen Bezwaar Tegen als zich op Kooyhaven ook Bedrijven Vestigen, die Niet Water Gebonden zijn. Ook mogen daar Lege Containers worden Gestald, maar Niet Meerdan Twee Op Elkaar.

Er zijn Diverse Gegadigden voor een Plek op Kooyhaven.

Diverse Gegadigden voor een Plek op Kooyhaven, (foto George Stoekenbroek)

Bedrijf Verzamel Gebouwen zijn Nu Niet Toe Gestaan. De BWC heeft er Geen Moeite mee als er (Werk) Loodsen komen, waar Meerdere Water Gerelateerde Bedrijven Gebruik van Maken. Werken op het Water of op de Kade moet Integraal Onderdeel zijn van hun Werkzaamheden.

Woon Boten

Ook mogen er, Wat de BWC Betreft Lig Plaatsen komen voor Bedrijf Boten, Woon Boten of een Casco, dat tot Woon Boot kan worden Omgebouwd. Daarnaast mag Kooyhaven Incidenteel worden Gebruikt als Op Stap of Af Meer Plaats voor Bij Voorbeeld Fiets Boten.

De beperking van Werktijden ’s Nachts wil de BWC ook Los Laten. ’Op Voorwaarde, dat er tussen 21.00 Uur en 07.00 Uur Alleen Inpandig Met Gesloten Deuren wordt Gewerkt (Lassen en Slijpen en dergelijke) en Dit Goed wordt Gehandhaafd’.

We denken, dat we PODH met de Boven Staande Tegemoet Komingen Flink Helpen’, schrijft de Commissie aan Omwonenden. ’Ook willen we Nogmaals Benadrukken, dat we Open Staan voor Alternatieve Invulling van het Kooyhaven Terrein. Denk Hierbij bij Voorbeeld aan: Een Woon Wijk met Jacht Havens en Jacht Haven Gerelateerde Winkels, Huisvesting van Tijdelijke Arbeiders uit Oost en Midden Europa en Plaatsing van Niet Direct Water Gebonden Bedrijven vanaf de Zee Haven van Den Helder. Ook zouden we met PoDH Mee willen Denken om de Kooyhaven als Geheel Terrein te Gebruiken voor een Innovatief Plan op het Gebied van Waterstof als Energie.

Komende Donderdag Avond praat de BWC met de Omwonenden over deze Kwestie.

Reactie Haven Bedrijf

,,We hebben Begrepen, dat de Bewoner Commissie de Voorstellen over de Wijze, waarop we het Vestiging Klimaat kunnen Verbeteren en hun Gedachten daar over, Binnen Kort gaat Bespreken met de Omwonenden. We hopen Natuurlijk, dat de Bewoners de Voorstellen Positief zullen Ontvangen, opdat we het Zo Aantrekkelijk Mogelijk Maken voor Ondernemers, die zich gaan Vestigen op Kooyhaven, waarbij de Leefbaarheid van de Omgeving natuurlijk een Heel Grote Rol speelt. Een Goed Investering Klimaat en daarmee Vestiging van Bedrijven zorgt voor Werk Gelegenheid, Nu en in de Toekomst. Dat is Weer Goed voor een Gezonde Ontwikkeling van Onze MooieRegio.’’

Helderse Courant, 18 april 2022, 13:55

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20220415_21923093

Bedrijven hebben Wel Belangstelling voor een Plek op Kooyhaven, maar Bij Lange Na Niet voor Tien Hectare, zoals de Gemeenteraad Onlangs is Verteld

Kooyhaven wacht nog op de eerste bedrijven.
Kooyhaven wacht nog op de Eerste Bedrijven (Foto George Stoekenbroek)

Veertien Bedrijven hebben er Interesse in, Bij Elkaar, TIen Hectare Grond op Kooyhaven. Vertelde Wethouder Kees Visser de Gemeenteraad op 7 maart. Waarop de Raad Akkoord ging met Negen Ton voor de Aanleg van Onder Andere Wegen en de Riolering op die Plek. Maar Zo Veel Belangstelling blijkt er bij Lange Na Niet te zijn, blijkt uit Cijfers van Haven Bedrijf Port of Den Helder.

Het Haven Bedrijf heeft sinds de Opening van Kooyhaven Nog Geen Vierkante Meter Grond Verkocht. Daardoor is het Moeilijk om de Eigen Broek Op te Houden en moet voor de Financiering van Projecten worden Aan Geklopt bij de Gemeente Den Helder.

In de Raad Vergadering van 7 maart was er Nogal Wat Discussie over die Negen Ton. Want kon dat Niet Wachten, wilde D66 weten. Tot Zeker is. of Kooyhaven wordt Onder Gebracht in een Ontwikkeling Maatschappij, zoals Onderzoek Bureau Panteia onlangs adviseerde. PvdA vroeg bij Monde van Toenmalig Fractie Voorzitter Pieter Blank, of er Concrete Belangstelling is van Bedrijven om naar Kooyhaven te gaan. Waar op Wethouder Kees Visser meldde, dat hij Net van Haven Directeur Jacoba Bolderheij had Gehoord, dat er Veertien Bedrijven zijn, die Belangstelling hebben voor, Bij Elkaar, Tien Hectare Grond.

Maar dat blijkt Niet te Kloppen. In een Recente Rapportage aan de Gemeente meldt het Haven Bedrijf, dat er wat Kooyhaven betreft Belangstelling is voor 47.144 Vierkante Meter Grond. Dat is Nog Geen Vijf Hectare.

Informatie

Wethouder Visser zegt, dat zijn Uitspraak in de Bewuste Raad Vergadering is Gebaseerd op Informatie, die hij Kort Daar Voor had Ontvangen van Haven Directeur Bolderheij. Hij verwijst naar Directeur Jacoba Bolderheij van Port of Den Helder. De Directeur van Port of Den HelderZoals je kan Op Maken uit de Tussen Rapportage zijn wij met Potentiële Investeerders in Gesprek over een Fiks Aantal Vierkante Meters op Zowel Kooyhaven als Kooypunt als Oostoever. Stand van Zaken per februari was, dat we in Totaal Praten over Ongeveer Twaalf Hectare. Dit zijn Moment Opnamen: Er valt Af, en Er Komt Bij. Dus die Tien Hectare, die de Wethouder noemt is een Prima Weergave, Verdeeld over de Alle Terreinen.”

Alleen had de Wethouder het in die Vergadering Specifiek over Kooyhaven, Niet over de Belangstelling voor de Drie Bedrijven Terreinen Samen. Bolderheij wil daar Verder Geen Woord aan Vuil Maken. „Het is Fantastisch te zien. dat er Belangstelling is voor de Bedrijven Terreinen. In de Rapportage geven we daar Aandacht aan en we hopen, dat we Leads Verzilveren. Dat is Waar we Hard Aan Werken. Ik hoop daar mee Meer Bedrijvigheid naar Den Helder te Halen. Wat mij betreft is, dat het Belangrijkst en Het Beste nNeuws.

Helderse Courant, 20 april 2022, 

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20220419_36536161

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kooyhaven
https://robscholtemuseum.nl/?s=Omwonenden+Kooyhaven
https://robscholtemuseum.nl/?s=BWC
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bewoner Commissie+Kooyhaven
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Visser
https://robscholtemuseum.nl/?s=Pieter+Blank
https://robscholtemuseum.nl/?s=Theo+Meskers
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hollands+Kroon
https://robscholtemuseum.nl/?s=Handhaving+Hollands+Kroon
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jacoba+Bolderheij
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kooypunt
https://robscholtemuseum.nl/?s=Westoever
https://robscholtemuseum.nl/?s=Haven+Bedrijf
https://robscholtemuseum.nl/?s=PODH
https://robscholtemuseum.nl/?s=Port+of+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rapportage
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bagger
https://robscholtemuseum.nl/?s=Opslag+Bagger
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bevi
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gevaarlijke+Stoffen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Marees
https://robscholtemuseum.nl/?s=Onderzoek+Bureau+Panteia
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ontwikkeling+Maatschappij
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ontwikkeling+Bedrijf+Noord+Holland
https://robscholtemuseum.nl/?s=Damen+Shipyards
https://robscholtemuseum.nl/?s=Investering+Klimaat
https://robscholtemuseum.nl/?s=Asiel+Zoekers
https://robscholtemuseum.nl/?s=Huisvesting+Tijdelijke+Arbeiders
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jacht+Haven
https://robscholtemuseum.nl/?s=Woon+Boot
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bedrijf+Verzamel+Gebouw
https://robscholtemuseum.nl/?s=Convenant+Kooyhaven
https://robscholtemuseum.nl/?s=door+Alle+Partijen+Ondertekend+Convenant

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image