Delano Weltevreden – Omwonenden Kooyhaven: Soepel onder Voorwaarden

Haven Terrein Kooyhaven wacht al sinds de Opening op het Eerste Bedrijf (foto Red Mouse)

Omwonenden Kooyhaven: Soepel onder Voorwaarden

Die Elf Meter betekent. dat in totaal 22 Meter van de Kavel niet gebouwd mag worden

Zonder Medewerking van Omwonenden van Kooyhaven zitten het Helderse Haven Bedrijf en de Gemeenten Den Helder en Hollands Kroon Muur Vast wat de Vestiging van Bepaalde Ondernemingen op het Bedrijven Terrein betreft. Hoe Duur willen de Omwonenden Hun Huid verkopen?

Omwonenden van Kooyhaven hebben een Aantal Voorwaarden verbonden aan hun Medewerking om de Vestiging Regels voor het Bedrijven Terrein te versoepelen. Zo mogen de Kavels niet Vol Gebouwd worden.

Het Bedrijven Terrein in Breezand is in 2017 Geopend en staat Nog Steeds Leeg. Kooyhaven is Eigendom van Port of Den Helder, het Helderse Haven Bedrijf. Het Verzelfstandigde Haven Bedrijf zou per Jaar een Hectare Grond moeten Verkopen om de Eigen Broek te kunnen Op Houden. Mede, omdat er Nog Geen Vierkante Meter Grond is Verkocht, kan Port of Den Helder Niet de Eigen Broek Op Houden en moet de gemeenteraad worden gevraagd financieel bij te springen.PODH en de Gemeente Besturen van Hollands Kroon en Den Helder willen de Met de Omwonenden Af Gesproken Regels Versoepelen. Het Havenbedrijf heeft via de Bewoners Commissie een aantal Versoepelingen aan de Omwonenden Voor Gelegd.

Akkoord

Dertig van de Een en Dertig Omwonenden gaan Akkoord met Acht van de door PODH Voor Gestelde Aanpassingen. De Buurt wil op Kooyhaven echter Absoluut Geen Bedrijven hebben, die Werken met Gevaarlijke Stoffen. Ook de Opslag van Bagger Specie op het Bedrijven Terrein Zien de Omwonenden Niet Zitten.

Bovendien stellen zij Voorwaarden aan hun Medewerking. In de Afspraken staat, dat de Afstand van Gebouwen tot de Zij Erf Grens Minimaal Elf Meter moet zijn. Het Haven Bedrijf had Voor Gesteld, die Elf Meter te Schrappen, maar Dat gaat de Omwonenden Te Ver. Zij willen Akkoord gaan met Vijf Meter. Directeur

Jacoba Bolderheij van Port of Den Helder: ,,Die Elf Meter betekent, dat in totaal 22 Meter van de Kavel Niet Gebouwd mag worden. Die Ruimte kan dan Niet Efficiënt Benut worden door Investeerders en Ondernemers. We zijn Blij, dat de Bewoners daar Anders tegen aan zijn gaan kijken. We onderzoeken nog even, of we Nu een Betere Inpassing krijgen. Ik ben er Zeker van, dat we, met de Dialoog, die we Nu hebben met de Bewoners, het Vestiging Klimaat kunnen Verbeteren en we zetten het Gesprek door met elkaar.’’

De Omwonenden eisen ook een Groene Afscheiding voor de Bewoners langs de Rijksweg en in het Buurtschap bij de Kooybrug. Zij zouden het Verder Toe Juichen als een Alternatieve Invulling van Kooyhaven wordt Onderzocht. Zij denken daar bij aan een Woonwijk met Jachthaven en Huisvesting voor Arbeids Migranten. Als Bepaalde Bedrijven van de Helderse Zeehaven naar Kooyhaven worden verplaatst, ontstaat in het Helderse Haven Gebied Ruimte voor Andere Bedrijven.

Nu de Omwonenden hun Poot Stijf Houden, kan Brandstoffen Handel Avia Marees zich dus Niet Vestigen op Kooyhaven.

Havendirecteur Bolderheij ,,We moeten Nog Zien Wat Dat betekent voor de Plannen van Marees en Andere Energie Gerelateerde Bedrijven van een Bepaalde Omvang.’’

Helderse Courant, 14 mei 2022

https://digitalekrant.noordhollandsdagblad.nl/static/cci/index.html?epub=https://digitalekrant.noordhollandsdagblad.nl/cdn/premium/dfc85f3f945669c9de52418e10cb275b/web/OPS/cciobjects.json#/pages/25

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kooyhaven
https://robscholtemuseum.nl/?s=Omwonenden+Kooyhaven
https://robscholtemuseum.nl/?s=BWC
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bewoner Commissie+Kooyhaven
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Visser
https://robscholtemuseum.nl/?s=Theo+Meskers
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hollands+Kroon
https://robscholtemuseum.nl/?s=Handhaving+Hollands+Kroon
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jacoba+Bolderheij
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kooypunt
https://robscholtemuseum.nl/?s=Westoever
https://robscholtemuseum.nl/?s=Haven+Bedrijf
https://robscholtemuseum.nl/?s=PODH
https://robscholtemuseum.nl/?s=Port+of+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rapportage
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bagger
https://robscholtemuseum.nl/?s=Opslag+Bagger
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bevi
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gevaarlijke+Stoffen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Marees
https://robscholtemuseum.nl/?s=Onderzoek+Bureau+Panteia
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ontwikkeling+Maatschappij
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ontwikkeling+Bedrijf+Noord+Holland
https://robscholtemuseum.nl/?s=Damen+Shipyards
https://robscholtemuseum.nl/?s=Investering+Klimaat
https://robscholtemuseum.nl/?s=Asiel+Zoekers
https://robscholtemuseum.nl/?s=Huisvesting+Tijdelijke+Arbeiders
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jacht+Haven
https://robscholtemuseum.nl/?s=Woon+Boot
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bedrijf+Verzamel+Gebouw
https://robscholtemuseum.nl/?s=Convenant+Kooyhaven
https://robscholtemuseum.nl/?s=door+Alle+Partijen+Ondertekend+Convenant