Delano Weltevreden – ‘Niks mis met de financiën Den Helder’ + Ronald Boutkan – College komt pas na de zomer met financiële onderbouwing beleid

‘Niks mis met de financiën Den Helder’

Helderse Courant, 29 mei 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

College komt pas na de zomer met financiële onderbouwing beleid

Den Helder – De gemeenteraad krijgt van het college pas na de zomer een deugdelijke financiële onderbouwing van het beleid voor de komende jaren. Dat schrijven burgemeester en wethouders in reactie op vragen van verschillende fracties. Bij de raad is verwarring ontstaan door de gepresenteerde ‘Kaderbrief’.

De Kaderbrief is een alternatief voor de Kadernota die de afgelopen jaren steeds werd opgesteld. Daarin stond duidelijk per beleidsterrein wat de plannen waren en welke kosten daarmee gemoeid waren én, vooral, hoe dat financieel onderbouwd was. Dit jaar heeft het college voor een andere werkwijze gekozen, waardoor op financieel vlak veel nog onduidelijk is.

“Wij kunnen als gemeenteraad geen enkele beleidskeuze maken zonder dat er een financiële paragraaf verbonden is aan het huidig voorstel”, schrijven de fracties van VVD en CDA. “Daarnaast hebben we van gedeputeerde staten van Noord-Holland een brief ontvangen waarin de zorg is uitgesproken over de financiële kaders die gemaakt dienen te worden in de kadernota. De beoogde beleidsafhandeling schiet te kort en daarmee zijn doel voorbij. Dit is voor het CDA en de VVD een zeer ongewenste situatie.” Ook de ChristenUnie is niet blij met de nieuwe werkwijze van het college: “Op 11 mei 2017 hebben wij van u een kaderbrief ontvangen. Deze is op geen enkele wijze te vergelijken met voorgaande edities. Er wordt geen enkel financieel perspectief geboden, noch enige cijfermatige onderbouwing.”

Na de zomer

Het college zegt in de beantwoording van de vragen de verwarring te begrijpen. “Voor het aanbieden van een financiële onderbouwing voor de komende jaren dienen we echter nog enkele stappen te zetten voordat we deze goed kunnen aanbieden. Na behandeling van de kaderbrief 2018-2021 in de raadscommissie Bestuur en Middelen en in de raad op 5 juli, zijn wij voornemens om deze stappen samen met de raad te zetten.” Het college wil voor het zomerreces samen met de raad de opzet en de doelen van het programma “gebiedsgericht werken” uitwerken. “Na het zomerreces komen we bij de raad terug met het financiële kader in relatie tot nieuwe ruimtevragers en over de voorstellen met financiële gevolgen die de afgelopen maanden de commissie(s) en raad gepasseerd hebben.”

Tevens stelt het college samen met de raad te willen uitwerken wat de gebiedsgerichte aanpak voor 2018 en de volgende jaren inhoud wat betreft beleid, uitvoering en de financiële consequenties. “Na deze bijeenkomsten, waarbij de raad een actieve rol heeft, zal de begroting 2018 worden aangeboden.”

Den Helder Actueel, 30 mei 2017 – 07:59

Reacties:

scherpe ogen en oren
30 mei 2017 at 10:43
Dus het college heeft geen visie! En kom nu niet met het argument dat het college het juist samen met de raad wil doen. College geeft een voorzet en raad kan daarop reageren en met voorstellen komen of afwijzen. Gemeenteraad van Den Helder laat u niet verleiden door het college, als u namelijk aangeeft wat u wilt in eerste instantie dan zal het college u nadat zij een financieel plaatje daar bij hebben geplaatst op wijzen dat het toch echt uw eigen visie is. Ik noem dit weglopen voor je verantwoording, de wethouders zijn gekozen en hebben zelf gekozen om op deze zetel te gaan zitten en daar hoort visie en verantwoording bij. Laf is het en een tactische move richting de verkiezingen, we gaan onze handen niet branden denkt het college.

http://www.denhelderactueel.nl/2017/05/college-komt-zomer-financiele-onderbouwing-beleid/