Delano Weltevreden – ’Historische beslissing’ of ’historische vergissing’? + ’Absoluut vertrouwen’ + Ronald Boutkan – Raad zegt JA tegen stadhuis op Willemsoord

Stadhuis Den Helder naar Willemsoord: ’historische beslissing’ of ’historische vergissing’?

Den Helder – De voltallige coalitie in de Helderse gemeenteraad heeft burgemeester en wethouders maandagavond de opdracht gegeven het stadhuis in twee gebouwen op Willemsoord te vestigen.

Wat CDA, VVD, Seniorenpartij, Stadspartij, Beter voor Den Helder, PvdA en ChristenUnie betreft is het een historische beslissing. “Dit dossier was het symbool van hoe politiek verdeeld de raad en het college waren. Laat het nu het symbool zijn van hoe dit dossier kan verbinden”, aldus fractievoorzitter Harmen Krul van CDA.

De oppositiepartijen daarentegen maakten gehakt van het plan. Henk Mosk (D66) vindt het besluit geen historische beslissing, maar ’een historische vergissing’. Hij verwees naar insprekers, die zich grote zorgen maken om de toekomst van de nautische activiteiten op Willemsoord. “Zij hebben gepoogd om in het voorstel een zinnetje te laten opnemen, dat de nautische werkzaamheden op Willemsoord onbelemmerd doorgang moeten vinden als het stadhuis daar gevestigd wordt. Niemand van de coalitie was bereid dat te doen. Dat zegt genoeg.”

Wethouder Michiel Wouters zegt, dat er alles aan wordt gedaan om ervoor te zorgen, dat de werkzaamheden door kunnen gaan.

Marije Boessenkool (GroenLinks) noemt het door de raad genomen besluit ’een historisch slecht besluit’. Zij voorspelt, dat het ergens spaak gaat lopen, omdat de kosten van zulke projecten altijd tegenvallen.

Sylvia Hamerslag (Behoorlijk Bestuur) vraagt zich af waarom niet eerst wordt onderzocht hoe het moet met zaken als parkeren en bereikbaarheid, voordat er een besluit wordt genomen. PVV er Leo van Esdonk wilde weten, of het college bereid is de financiële risico’s te incasseren van de open eindjes, die er zijn. Volgens wethouder Wouters heeft het college er ’alle vertrouwen’ in, dat het project binnen het krediet blijft dat de raad beschikbaar stelt.

De coalitie stemde maandagavond ook tegen een voorstel van de oppositie voor het houden van een referendum over het stadhuisplan.

Helderse Courant, 25 februari 2019, 22:13

Reacties:

Henk Vriend
Gelijk een contract opstellen dat iedereen die in het stadhuis komt te werken geen klachten mag indienen over geluids-, fijnstofoverlast.
Je gaat willens en wetens een gemeentehuis realiseren in een gebied waar dit soort overlast voor kan komen.
maar ik lees dat ze daar niet aan willen zegt al gnoeg.
Wat zal de offshore doen als er geklaagd wordt dat ze teveel geluid maken….die werken daar immers ook in de buurt en als de wind verkeerd staat uit het oosten hoor ik de geluiden zelfs, maar dat hoort erbij.
Hoe gaan de mensen er komen als er van de zomer een file staat tot aan de zuidstraat met Texelverkeer?

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190225_51031515/stadhuis-den-helder-naar-willemsoord-historische-beslissing-of-historische-vergissing

Veel risico’s rond verplaatsing stadhuis Den Helder, maar wethouder heeft ’absoluut vertrouwen’

Den Helder – Wethouder Michiel Wouters wil niet vertellen wat er gebeurt als blijkt, dat de verhuizing van het stadhuis veel meer geld kost dan de raad beschikbaar stelt.

Op vragen van PVV, GroenLinks en Behoorlijk Bestuur gaf hij daar geen inhoudelijk antwoord op. Hij wil niet in ’wat als’ discussies verzeild raken, deelde hij de fracties bij herhaling mee. Het college moet onder meer oplossingen zoeken voor de parkeerdruk, die de verhuizing van het stadhuis naar Willemsoord met zich meebrengt. En voor de verkeersafwikkeling in de omgeving van de voormalige rijkswerf.

Absolute vertrouwen

“Het college heeft het absolute vertrouwen, dat alles binnen het afgesproken krediet kan worden uitgevoerd”, aldus Wouters.

PVV’er Leo van Esdonk is verbaasd. Hij vraagt zich af hoe Wouters kan beweren, dat er geen zwaarwegende argumenten meer boven kunnen komen drijven, die mogelijk tot een ander inzicht kunnen leiden over de verplaatsing van het stadhuis. Juist omdát er nog van alles uitgezocht moet worden, is het volgens de PVV’er een levensgroot risico, dat het plan financieel uit de hand loopt. Het irriteert hem, dat wethouder Wouters geen duidelijk antwoord wil geven.

Helders Dagblad, 26 februari 2019, 16:50

Reacties:

Ruud Van de Kerkhof
Ik had vroeger heel veel respect voor deze man maar helaas is dat gedaald naar het nul punt .
Ik kan ook niet begrijpen dat hij zich heeft laten lijmen om als wethouder van BVASORGIA te fungeren .
Zijn geloofwaardigheid is hij hierdoor helemaal kwijt sinds hij op deze post zit .
Maar ja zoals velen in het leven kunnen mensen veranderen .
Zodra men geld ruikt .
Dan zet je gauw je principes op zij .

Henk van Kuijk
Een wethouder (en college) hoort op die vragen uit de raad antwoord te geven. Want er is nog geen steeds geen openbaarheid financiën verhuizing schouwburg, Zeestad blokkeert dat. Wat de gemeente betaalt aan de Rabo mogen we ook niet weten. De burgemeester voorkwam zelfs dat dhr Wouters antwoord moest geven op relevante vragen van mevr. Hamerslag, je reinste manipulatie die op de publieke tribune veel beroering wekte. Hoezo voorzitter van de Raad? Ook werden geen van de vragen van de vijf insprekers beantwoord. Die werden bovendien in een keurslijf van drie minuten gedrukt, geen respect voor het inspreekrecht door de burgemeester.

Albertha Postma
Als het college, aldus Wouters, zoveel vertrouwen heeft dat alles binnen het krediet kan worden uitgevoerd waarom is men daarin dan niet transparant naar de burger toe. Is er wel een dichtgespijkerd plan? Als dat er niet is dan kom je automatisch in wat als discussies terecht heer Wouters. Ook al wilt u daar niet aan. Er zitten nog teveel losse eindjes aan dit hele plan. Het rammelt aan alle kanten.

Ruud Van de Kerkhof
D.r gaat zoveel mis in Den helder ik rij dagelijks langs het stokpaardje van keesje visser de kooyhaven . En wat denk je nog geen een schip zien liggen. Wat een kapitale blunder daar kan keesje trots op zijn

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190226_6424423/veel-risico-s-rond-verplaatsing-stadhuis-den-helder-maar-wethouder-heeft-absoluut-vertrouwen

Raad zegt JA tegen stadhuis op Willemsoord

Den Helder – Het stadhuis komt op Willemsoord! De gemeenteraad heeft hier maandagavond in ruime meerderheid mee ingestemd. Alleen de oppositie stemde tegen het plan.

Vooraf was al duidelijk, dat de voltallige coalitie zich achter het plan zou scharen. “De hele coalitie stemt voor”, voorspelde Carlo Assorgia van Beter voor Den Helder maandagmiddag voor de LOS microfoon. “Alle zorgen en bezwaren hebben we weg kunnen nemen.” Tijdens de raad bleek dat inderdaad het geval. Zorgen over de evenementen, de Museumhaven en de bereikbaarheid worden gedeeld door veel fracties, maar de coalitie is ervan overtuigd, dat alles goed komt.

Er waren aan het begin van de vergadering enkele insprekers, waaronder Peter Cruyff, Michiel Tegelberg en Paul Schaap. Allemaal gaven ze aan grote zorgen te hebben over de plannen en ze riepen de raad op toch vooral niet te kiezen voor Willemsoord en dan met name niet voor gebouw 66. Hun woorden waren, zo bleek later op de avond bij de stemming, vergeefs.

Overschrijdingen

Leo van Esdonk (PVV) benadrukte, dat veel nog onzeker is, vroeg zich af waarom er geen deugdelijke risicoanalyse is en vreest straks forse overschrijdingen van de kosten. Bovendien is een stadhuis op Willemsoord volgens de PVV in strijd met het bestemmingsplan. Hij wees ook nogmaals op het eerder geuite alternatief voor een stadhuis achter de Doggershoek.

Hans van Donkelaar (CU) vertelde de raad, dat er inmiddels een hele generatie in Den Helder is opgegroeid met geruzie rond het stadhuis. “Het speelt al meer dan twintig jaar en er is al veel geld aan weggegooid. Deze verspilling kan zo niet langer en vanavond kunnen we het stoppen”, waarna hij aangaf dat Willemsoord een droomlocatie is. De CU stemde later naar verwachting voor het plan.

Vertrouwen

Pieter Blank (PvdA) herinnerde ook aan de lange geschiedenis rond dit onderwerp. “Maar uiteindelijk komt er vanavond dan een einde aan met de enige locatie, die nog over is. En natuurlijk zijn er nog vragen, maar deze raad moet op hoofdlijnen nu een besluit nemen. Zodat het college er met het ambtelijk apparaat verder mee aan de slag kan. We willen besturen naar voren en niet nogmaals de discussie voeren. Wij spreken vertrouwen uit naar college en het ambtelijk apparaat en steunen dit voorstel.”

Petra Bais (VVD) meent, dat het stadhuis hoort op de prachtige locatie Willemsoord. “Een plek in het centrum heeft altijd onze voorkeur gehad. Alle functies op één plek komt zowel onze medewerkers als onze inwoners ten goede. En met dit voorstel tonen we de daadkracht, waar onze inwoners recht op hebben.”

Open eindjes

Sylvia Hamerslag van Behoorlijk Bestuur is net als de rest van de oppositie tegen het plan. “We hebben grote twijfels over de snelheid van handelen, te ondoordacht en teveel open eindjes. En uit de vergelijking met de andere alternatieven komt het ook niet als beste naar voren. En als je dan zoveel vertrouwen hebt in dit stuk, leg het dan middels een referendum voor aan de inwoners.”

Henk Mosk (D66) hekelde de nieuwe politiek, die dit college zo graag wil uitstralen. “Het is geen historische beslissing, maar een historische vergissing!”, aldus het raadslid. “Sanering van de grond is niet meegenomen in de berekeningen, dat kan nog wel eens heel erg tegenvallen.”

Carlo Assorgia (Beter voor Den Helder) hield het kort, sprak van een uniek besluit en gaf aan, dat zijn partij de plannen steunt. Marije Boessenkool (GroenLinks) doet dat niet: “De bestuurlijke vernieuwing, overleggen, hand uitsteken? Ik zie het niet”, zo gaf ze een sneer aan de nieuwe politiek van deze coalitie. “Deze coalitie wil gewoon dit dossier afsluiten en dat willen wij ook, maar niet op deze manier.”

Soap

Harrie van Dongen (Stadspartij): “Welke plannen er ook waren, nooit was het goed en altijd zagen mensen het niet zitten. Dat is nu niet anders, maar er zijn gelukkig ook andere geluiden. We hebben er alle vertrouwen in, dat het college dit voortvarend op zal pakken en dat er dus eindelijk een einde komt aan deze langdurige soap.”

Harmen Krul, CDA: “Vanavond hebben we de unieke kans om als gemeenteraad dit dossier achter ons te laten. Een kans om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het stadshart. Een kans om een monumentaal pand een structurele invulling te geven, met respect voor haar monumentale karakter. Het CDA maakt zich hard voor deze kansen, maar heeft wel oog voor de uitdagingen.”

Reactie college

Wethouder Michiel Wouters begon zijn reactie met te stellen, dat duidelijk is dat iedereen, voor en tegenstanders, het beste wil voor Den Helder. “Na gedegen onderzoek, ondanks dat er nog dingen moeten worden uitgezocht, zijn wij van mening, dat dit de beste optie is. Als we dit scenario verder uitwerken volgt meer duidelijkheid, maar voor de keuze in deze richting vragen we nu vertrouwen.” Enkele oppositieleden probeerden Wouters nog wat toezeggingen te ontlokken, een duidelijker antwoord te krijgen op kritische vragen, maar tevergeefs.

Na de inbreng van Wouters mocht de raad stemmen over de keuze voor Willemsoord. Alleen de oppositie stemde tegen. Nog voor het einde van dit jaar zal de tijdelijke locatie aan de Kerkgracht in gebruik worden genomen, de verwachting is dat het nieuwe stadhuis op de voormalige Rijkswerf over ongeveer vier jaar opent.

Geen referendum

Wie nog hoop had op een referendum, zodat de burger iets kon vinden van de plannen, die heeft pech. De raad besloot maandagavond al ruim voor de stemming over het stadhuis zelf, dat het voorstel van GroenLinks en D66 om de plannen middels een raadgevend referendum voor te leggen aan het volk, niet wordt overgenomen. Dezelfde coalitiemeerderheid stemde tegen het houden van een referendum. De acht voorstemmers waren Gemeentebelangen, Behoorlijk Bestuur, de PVV, D66 en GroenLinks.

Den Helder Actueel, 25 februari 2019 – 22:13

Reacties:

Richard
25 februari 2019 at 22:30
Ik zet het bier en de popcorn vast klaar want dit gaat ongetwijfeld een paar dagen leesplezier opleveren.
Barst maar los………………………..

RB
25 februari 2019 at 22:31
nu weten we het zeker, naar de burger wordt dus totaal niet geluisterd……
wat een klotegemeente is dit toch aan het worden

Rita
25 februari 2019 at 23:38
Naar mij is wel geluisterd hoor. Ik ben burger van Den Helder en vond het een prima idee. Ik ken nog veel meer inwoners die het ook een goed plan vonden. Dus ik snap je reactie niet goed. “De burger” is dus zeker wel gehoord.

Andrea
26 februari 2019 at 00:58
Bent u benaderd dan? En u bent lid van een politieke partij?

Hans Boskeljon
26 februari 2019 at 09:52
Hou toch op Rita, de burger is niet geraadpleegd… Als moeder van Harmen Krul zal hij je wel geïnformeerd hebben over dit slinkse plan, maar daar heeft de rest van de stad niets aan, die worden gewoon belazerd door dit college en deze coalitie…

e
26 februari 2019 at 10:40
Waar en wanneer dan????

Dick Berts
26 februari 2019 at 10:52
Een merkwaardige redenering Rita. Ik ken alleen maar burgers die het een slecht plan vinden, maar daar zou ik niet de conclusie uit durven trekken, dat “de burger” niet gehoord is. Ik durf die conclusie wel uit iets anders te trekken; In de vriendenrepubliek Den Helder doet de burger er helemaal niet meer toe. Het gaat om wie je kent en om wat je er voor over hebt om je in te likken bij het circuit waaraan deze stad uiteindelijk ten onder zal gaan. En nee, dat circuit bestaat niet alleen uit slechteriken, dat is waar. Maar het bestaat wel uit mensen die hun ziel hebben verkocht en daardoor niet meer onafhankelijk kunnen denken. En dat laatste is onmisbaar als je tot een beleid wilt komen, dan niet alleen voor enkelen, maar voor ons allemaal goed is.

Henk
26 februari 2019 at 12:51
Je woont in de stad zeker, lekker sociaal voor de mensen uit Julianadorp .Pvv plan is vele malen beter

Riek
26 februari 2019 at 07:35
jammer dat we geen inbreng hebben. heb gevraagd voor 2 speel dingetjes voor in de speeltuin Overzet en word gezegd , nee mevrouw is geen geld voor.

HTD
25 februari 2019 at 22:33
Alleen de coalitie stemde tegen het plan.
Vooraf was al duidelijk dat de voltallige coalitie zich achter het plan zou scharen.
Hoe moet ik dit interpreteren ?

Ronald Boutkan
25 februari 2019 at 22:38
aangepast, moest natuurlijk oppositie zijn 🙂

Hellen
25 februari 2019 at 22:52
Na een gedegen onderzoek…ondanks dat er nog dingen moeten worden uitgezocht
contradictio in terminis in de zuiverste vorm

juttertje 51
25 februari 2019 at 22:55
zeg maar dag tegen de haven activiteiten deze gaan straks gevaar lopen omdat er een gemeentehuis komt de offshore vertrekt zo naar ijmuiden als ze tegen werking krijgen wethouder visser van feest zaken van de vereniging van dwazen en kroeg avonturen gaat hier nog veel last mee krijgen evenals de zure pizza bakker die straks ook geen kiezer meer over heeft met zijn beter voor assorgia partij ze vallen allemaal zwaar door de mand

Andrea
25 februari 2019 at 23:33
Te belachelijk voor woorden. Beter voor Den Helder, Seniorenpartij en Stadspartij Den Helder hebben zijn altijd pleitbezorgers geweest voor referenda over het stadhuis, maar ook de ChristenUnie was voorstander op dit punt.
Nu ze zelf op het pluche zitten, telt de mening van de burger niet meer….
Waar is de beloofde verandering… Waar is het betrekken van de burger bij de politiek…..
Deze coalitie is nog erger dan de coalities van de afgelopen jaren… Daar wist je namelijk van dat ze nooit naar de burger luisterde en zouden doen waar ze zelf zin in hadden.
nu zijn Stadspartij, Beter voor Den Helder en Seniorenpartij zelf in het pak genaaid, en kunnen ze het helemaal niet schelen wat de burger vind.
Hoe erg worden de raadsleden geïntimideerd van binnen uit? is de angstcultuur van de ambtenaren inmiddels overgeslagen naar de raadsleden?
En waarom wordt er nog steeds geen onderzoek gedaan naar de intimidatie van de burgemeester richting tegenstanders van het stadhuis op Willemsoord, door te zeggen dat hij de subsidiekraan dicht draait als ze tegenstander blijven…
Vanavond is een motie aangenomen om de burger monddood te maken en iedere mening als intimidatie te bestempelen. Maar aan de intimidatie vanuit het stadhuis wordt niks gedaan..
Hoe diep moet Den Helder zinken tot hier wat aan gedaan wordt?

Henk van Kuijk
25 februari 2019 at 23:53
Hoe droevig om te zien hoe wethouder Wouters en Carlo Assorgia elke attenne voor geluiden van de burger zijn kwijtgeraakt. En dat Gemeentebelangen dringende verzoeken om inspraak vertaalt en verdraait als intimidatie. En hoe de burgemeester gewoon voorkomt dat Sylvia Hamerslag fatsoenlijk antwoord krijgt van de wethouder. En hoe dhr Krul vindt dat het CDA zorg heeft voor de burger, verbindt en samenwerkt, en vervolgens voor de tweede keer een referendum blokkeert. Uit pure angst voor de uitslag. En hoe de Seniorenpartij er kan zijn, met een raadslid, maar er gewoon niet is voor de burger. En dan voorstemt via Beter voor Den Helder. Want het is een leuke, frisse wandeling naar Willemsoord voor de senior uit Julianadorp. Maar ja, er zit ook een foute coalitie, want hier stemde de burger niet voor.

Ferry
25 februari 2019 at 23:59
Peter Cruyff,Michiel Tegelberg,Paul Schaap, mijn respect ,petje af voor jullie inzet.
Dank jullie wel,het heeft niet mogen baten.
De race was al gelopen,het toppunt van de verdere verwijdering burgers/politiek is met meerderheid genomen.
Het is een besluit wat praktisch geen draagkracht bij de bevolking heeft.
Zij die voor gestemd hebben,gefeliciteerd met Uw overwinning in deze,hoop dat U op straat veel mensen mag spreken om Uw victorie van vandaag,de komende jaren mag verdedigen.
Wat rest is een regen van bezwaarschriften,en evt. verdere democratische mogelijkheden.

Andrea
26 februari 2019 at 13:07
Ferry, respect voor Tegelberg en Schaap? Vergeleken met hun inspraak van een aantal weken terug waren het net makke schapen. Na hun eerste inspraak is er door Burgemeester Koen Schuiling en Wethouder Heleen Keur een gesprek met deze mannen gevoerd, waarbij de Burgemeester heeft gezegd dat ze moesten inbinden omdat anders hun subsidie in gevaar zou komen. Resultaat een verzwakte inspraak, waar ze het college opeen wel de ruimte boden om naar Willemsoord te verhuizen…
Je laat je als burger toch niet op deze wijze intimideren…. Kom voor jezelf op en geef gewoon toe dat je onder druk wordt gezet. Dit geldt overigens ook voor de raadsleden die onder druk niet mochten stemmen voor een referendum.

Hakatje
26 februari 2019 at 00:39
Toch nog even benieuwd, want ik lees hier toch regelmatig dat het stadhuisbesluit “geen draagkracht heeft onder de bevolking”.
Hoe weet men dat eigenlijk? Waar komt deze wijsheid vandaan? Heeft men een eigen onderzoekje opgestart en heb ik die gemist?
Of is het een aanname?

M.M Rietveld
26 februari 2019 at 00:45
Spreektijd van de burger
Naast mij op de publieke tribune zat een burger, die net als ik spreektijd had aangevraagd over het agendapunt locatie Stadhuis op de locatie Willemsoord.
De burgemeester sprak hem aan, met de mededeling, dat zijn spreektijd 2 minuten zou zijn! Mij kende hij niet, dus geen mededelingen aan mij. Ik had 5 minuten gepland, ik kreeg 3 minuten! Wat een zielige vertoning van die man. Ostentatief heb ik ook aan de raad mijn ongenoegen laten blijken. Als geïnteresseerd burger voel ik me geschoffeerd. Democratie in optima forma! Wat een pissig mannetje trouwens, klappen mag niet en hij dreigde mij in de wandelgangen te verwijderen als ik niet zou inbinden. Ik was hier overigens niet van onder de indruk. Storend is dat deze man zich partijdig gedraagt. Hij heeft geen boodschap aan de mening van de burger, die hij als onpartijdig voorzitter juist zou moeten koesteren. Ook raadsleden snoert hij de mond en ze laten het allemaal maar gebeuren! De raad, een gunstige uitzondering daargelaten accepteert het gedrag van deze potentaat! Lekker doorgaan zo College, met het negeren van inspraak. De kans dat het stadhuis op Willemsoord komt, is positief ingeschat op 5% . Dat wordt dus bij de volgende verkiezingen weer een item. Dat heeft de politiek dan weer over zich zelf afgeroepen! Aan de raad geef ik het advies om een andere voorzitter aan te wijzen.
Martien Rietveld

Bodelo
27 februari 2019 at 10:12
Mijnheer Rietveld, U bent duidelijk niet op de hoogte van de regels die gelden tijdens een raadsvergadering. Als U daar op gewezen wordt door de burgemeester dan gaat U als een klein kind drammen dat de voorzitter partijdig is? Wonderlijk!

Ferry
26 februari 2019 at 00:53
Kwestie van luisteren,heel veel mensen spreken,kijken hoe er op deze site gestemd is door mensen die verder op de achtergrond willen blijven.
Dus niet beperkt bij de buren informeren,moet jij misschien ook eens mee beginnen.
Kom je er misschien achter wat je de afgelopen jaren gemist hebt??Hakatje

Hakatje
26 februari 2019 at 01:32
Dat is het hem nou juist Ferry. Ik spreek dagelijks best veel mensen. En die vinden het overwegend prima. Als het maar de allure krijgt van onze bieb of Triade. En als er maar met respect wordt omgegaan met de architectuur, de toekomstige “buren” en festiviteiten, en er voldoende maatregelen worden getroffen voor bereikbaarheid en parkeren. En last but not least: een streng budgetbeheer. En er wordt verwacht dat men daar wel uitkomt. Niet mijn woorden. Maar nu ben ik me ervan bewust dat ik weliswaar veel mensen spreek, maar niet iedereen. Dus ik ga hier niet verkondigen dat de grote meerderheid “voor” is. Ik ben er ook in het geheel niet van overtuigd dat u kunt weten dat de meerderheid “tegen” is. Zijn gewoon aannames. Mijn buren zijn overigens “voor” (lekker dichtbij namelijk).

Bodelo
27 februari 2019 at 10:15
Hakatje, daar waar Dick Berts kennelijk in kringen verkeerd waar er alleen maar tegenstanders zijn, daar verkeer ik in kringen waar er meer voor- dan tegenstanders zijn.
In die zin is je opmerking over “geen draagkracht” hierboven zeer terecht.

Willie
26 februari 2019 at 01:32
wanneer houdt de gemeente rekening met hun inwoners? inwoners zonder eigen vervoer moeten dan met de bus. verder dan het station kom je niet, laatste stuk moet je lopen. wel eens gedacht aan ouderen? of kunnen we dan vanaf het station op kosten van de gemeente een taxi nemen?

Bodelo
27 februari 2019 at 10:15
Willie, dat klopt! Ouderen krijgen vanuit de WMO pot taxibonnen.

Andrea
27 februari 2019 at 12:06
Mensen met een uitkering die vaak op stadhuis moeten zijn niet!

Jan Modaal
26 februari 2019 at 02:07
De meneertjes en mevrouwtjes van de coalitie hebben een klucht geschreven die niet zou misstaan in hun, o nee, onze schouwburg.
Lekkere en vooral platte humor gebasseerd op een waar verhaal met echte personen.
Een korte beschrijving van enkele spelers.
Meneertje Krul, een beginnend acteurtje, roept heel hard dat hij nu eindelijk wel eens van dat dossier af wil zijn.
Meneertje van Dongen maakt pijnlijk duidelijk waarom zijn partij van vroeger tegenwoordig een partijtje is.
Wethouder Visser heeft als rol van de onnozele een wat te belangrijk aandeel.
Gelukkig is er meneertje Wouters die constant de aandacht van Visser wil afleiden omdat hij zichzelf zo belangrijk vindt.
En dan is er meneertje Assorgia.
Iedere klucht heeft zijn illustere spelverdeler.
Don Assorgia neemt deze rol heel serieus.
Lekker duister en vooral onvoorspelbaar.
Op het onbetrouwbare af.
Veel bezoekers zal het stuk overigens niet trekken.
Door de enorme gemeentelijke lasten verhoging als gevolg van mislukte projecten en rechtszaken heeft een groot deel van het publiek geen cent meer voor een kaartje.
De aanhang van het toneelgezelschap kan met de aangeboden vrijkaartjes ook niet veel.
Door aanhoudende file vorming en vertraging is de speel locatie vrijwel constant onbereikbaar.

Judge X
26 februari 2019 at 02:34
Volksverlakkers

Peter
26 februari 2019 at 02:47
Wat een shit gemeente is Den Helder merendeels is tegen er wordt inderdaad niet geluisterd naar de bevolking.. Dit is allemaal de schuld van de dictator Schuiling … Dit krijgt nog wel een staartje … je zal er maar wonen …

Positivo
26 februari 2019 at 07:25
Super locatie. Eén nadeel, de bereikbaarheid (OV) dus eerst de infrastructuur aanpakken. Deze kostenpost mis ik

GerardM.
26 februari 2019 at 07:44
Natuurlijk gaat het niet door. De gemeente kan de 60 miljoen die dit project kost nooit betalen. Er is 30 miljoen beschikbaar gesteld, maar ze hebben geen idee wat saneren van vervuilde grond kost. Je zag het al ook bij de overschrijding van de kosten van de verbouwing van de 2e kamer. Dan komt het weer op de agenda van de volgende raadsverkiezingen.Foutje van 30 miljoen. Minstens. Kan ook meer worden. En waar gaan ze de schadevergoeding van de verloren rechtzaken mbt de onkruidbestrijding en Rob Scholte van betalen? Dat gaat nooit lukken.

Anton Hagen
27 februari 2019 at 11:00
Ik heb zo mijn twijfels of alle ouder brandstoftanken op de oude werf WEL zijn gesaneerd.
Toevallig weet ik ze zo nodig nog allemaal te liggen in de grond, de inhoud van die tanks varieerde van 3 ton tot 25 ton. Maar tijdens het opknappen van de oude werf heb ik weinig gezien dat die tanks zijn gesaneerd.
Maar natuurlijk kan ik mij vergissen en zijn ze wel gesaneerd volgens de wettelijk voorgeschreven wijze.
Wie het echt weet mag het zeggen

‘t kan erger
26 februari 2019 at 07:50
Hoe kan het dat een gemeente, die pas nog op het randje van onder curatelestelling heeft gestaan, iets kan gaan doen waarvan ze geen idee hebben wat de kosten worden?
Mijn bek valt hier van open… Wij, als inwoners, worden gewoon in de zeik genomen.

Dutch
26 februari 2019 at 08:53
Het stadhuis wordt er doorgedrukt….desnoods door de noodtoestand uit te roepen in Den Helder. Schuiling zal geen gezichtsverlies lijden. Bloeden zullen we!

Jaja
26 februari 2019 at 09:08
Eindelijk is er duidelijkheid voor iedereen. Of je het er nou mee eens bent of niet. Dat is politiek.

Jacobus
26 februari 2019 at 09:16
en zo denk ik er ook over Jaja, is dat jarenlang gezeur van voor of tegen of dan hier en dan daar eindelijk voorbij.

Koos
26 februari 2019 at 09:20
Het is een gotspe, dat de raad dit toestaat. Als er straks 1 ambtenaar is die bezwaar maakt tegen het geluid van de scheepshelling wordt die meteen gekortwiekt in zijn werk voor de schepen die daar onderhouden worden. Als er 1 ambtenaar gaat klagen dat er geen parkeer ruimte is wordt alles afgesloten behalve voor de ambtenaren.De oude maritieme sector doe zo zijn best doet om het monumentale in stand te houden zal straks gekortwiekt worden in zijn bedrijfsvoering, want tussen 8 uur en 17.00 uur zullen er geen werkzaamheden mogen worden uitgevoerd die lawaai opleveren voor de ambtenaren. De enige die er puur beter van wordt is de pizza boer die al die ambtenaren op de koffie krijgt en die tussen de middag een stuk pizza komen halen.

Dutch
26 februari 2019 at 09:34
Jaja Jacobus….we leggen ons er dus maar gewoon bij neer. Dat is dus politiek, nu snap ik het.

Jacobus
26 februari 2019 at 12:58
sluit je aan, loop met een anti stadhuisbord en een truitje aan. (ontleend aan een liedje van kinderen voor kinderen).

Bodelo
27 februari 2019 at 10:17
Zo is het Jacobus!
Of trek een geel hesje aan. “Wij zijn tegen!” We weten niet goed waartegen maar we zijn tegen …..

e
26 februari 2019 at 09:44
De topografische kennis van Petra Bais ( VVD ) , viel mij op , door haar gezegde ,( Een plek in het centrum, heeft altijd onze voorkeur gehad) . Ik weet niet waar mevrouw Bais haar kennis van dit gebied vandaan haalt , maar Willemsoord, is bij lange na niet het centrum van de stad. Het ligt notabene aan de rand van de stad. Een paar honderd meter verderop , loop je zo het Wad op . Meer dan 8 kilometer van de bewoners van Julianadorp.. Deze mevrouw, heeft nog steeds niet in de gaten , dat Den Helder sinds WO 2 groter is geworden dan die paar straten binnen de linie . Het centrum , is al sinds de jaren 50 /60/70 , het centrum niet meer. Het tekent wel het kennis niveau van de raadsleden van de VVD.

Henk
26 februari 2019 at 09:47
De hele stad wordt ten gronde gericht en uitgebuit door zeestad/ woningstichting en hun vriendjes van onze belastingcenten/huurdersgeld voor puur eigenbelang, daar zegt niemand wat over!!!.
Nu komt er een nieuw stadshuis op willemsoord waar zover ik kan zien niemand eigenbelang bij heeft en heel Den Helder valt hierover.
Kan iemand mij uitleggen wat hier aan de hand is???, ik vermoed mediale hersenspoeling.

Maris
26 februari 2019 at 10:01
Dit was toch te verwachten zo helpen ze al hun noodlijdende bedrijfjes weer in het zadel, Willemsoord gaat dikke huur vangen voor panden die door de gemeente worden verbouwd en waarvan ze zelf eigenaar zijn, Zeestad word uitvoerder en de Schouwburg gaat alle evenementen regelen tegen een dikke prijs. En maling aan de inwoners die alles straks gaan betalen. Bedrijven die Beter voor Den Helder in hun verkiezing praatje wel even aan zou pakken en wat gebeurd er ze stemmen vol voor. Kiezers bedrog. Nu is kijken met wat voor truc ze het failliete Port off Den Helder gaan redden..

Dick Berts
26 februari 2019 at 11:03
Harmen Krul: “Wij zullen altijd op zoek gaan naar verbinding, naar samenwerking”. Ja, met het circuit dat Den Helder in een dodelijke wurggreep houdt, NIET met de burger…CDA stemde TEGEN een referendum over het omstreden nieuwe stadhuis.

Flipfluitketel
26 februari 2019 at 12:45
Stadhuis op willemsoord goed idee? Ik vindt van niet ook de manier waarop dit tot stand komt stuit mij tegen de borst. Hadden de partijen in deze coalitie in hen vorige raadsperiode VOOR het stadhuis op willemsoord gepleit had ik het nog kunnen billijken. Maar nu is het puur verraad naar de kiezer en eigenlijk minachting van deze kiezers.
Dus ik geef niet de schuld aan VVD,CDA, maar de andere partijen hebben omwille van een wethouderspositie de kiezer bedonderd maar ja wat is nieuw in Den Helder. Voor en tijdens de verkiezingen veel blablabla en daar na …….

Erik
26 februari 2019 at 12:50
Wat een schande… totaal onlogische plek voor een stadhuis welke ook Nieuw Den Helder, de Schooten en Julianadorp moet bedienen. Echt handig te bereiken met de drukte van het verkeer richting Texel. (not)
Wat een machtsvertoon en respectloze houding richting zijn inwoners van de gemeente Den Helder!
Ik denk dat we met z’n allen onze gemeentelijke belastingen maar eens NIET moeten betalen!
Motie van wantrouwen indienen lijkt me ook op z’n plaats gezien het wanbeleid wat hier sinds jaar en dag plaatsvindt.
Begrijp me niet verkeerd hoor… renovatie of nieuwbouw is prima maar wel op een goede locatie!

Peter Reenders
26 februari 2019 at 12:55
Voor de vuist weg wordt nu al 15 milj. Euro genoemd voor de verbouw op Willemsoord. Daar komt zeker nog een heel bedrag bij willen de gebouwen voldoen aan de energie eisen waar toch zeker de gemeente aan moet voldoen met haar voorbeeld functie. Aan het eind van de rit zitten wij dan tegen de 20 milj. Euro. Verbouw huidige stadhuis Bijlweg kwam, inclusief de extrakosten van de hogere eisen van ondernemingsraad stelde, op nog geen 12 milj. Euro. Dat betekend dat de jaarlasten de komende 20 jaar met deze keuze 3 tot 4 ton Euro per jaar hoger zullen zijn. Wat hadden wij daar de komende 20 jaar leuke dingen mee kunnen doen voor de burgers van de gemeente Den Helder.

Andrea
26 februari 2019 at 13:10
Peter Reenders, gisteravond werd er gezegd dat ter voorbereiding van het stadhuis de afgelopen decennia ruim 3,5 miljoen euro over de balk is gesmeten. Kunt u bevestigen dat de voorbereidingen voor een stadhuis op de stationslocatie ruim 40 miljoen euro heeft gekost. dus dat de voorbereidingen stadhuis inmiddels is opgelopen tot ruim 43 miljoen?

Peter
26 februari 2019 at 13:18
40 miljoen? Vraagt dan niemand waar dit is aan besteed? Lijkt me niet logisch. Ik heb alleen maar gezien dat de Raad om voorbereidingskredieten is gevraagd maar die waren bij elkaar geen 40 miljoen. Zo uit me hoofd was dat tussen de 3,5 en 5 miljoen.

Peter Reenders
26 februari 2019 at 14:25
Andrea, de voor bereidingskosten zijn al hoog opgelopen. Of het t/m de stationslicatie in 2014 40 miljoen geweest is weet ik niet dat het veel was weet ik wel daarom koos de vorige gemeenteraad voor renovatie van het stadhuis aan de drs. Bijlweg. De voorbereidingskosten daarvan hebben geen 3 miljoen gekost maar veel minder. Dat weet ik zeker. De verbouw zou nog geen 11 miljoen kosten. Doordat de onedernenersraad extra eisen had, kwamen wij op net geen 12 miljoen. Een gemeentehuis midden in de gemeente met goede bereikbaarheid met openbaarvervoer en voldoende parkeerplaatsen. Het gebouw ging daarmee voldoen aan hoge milieu eisen en de energie zuinigheid. Wij zouden op die manier tonnen per jaar besparen tenopzichte van het nu gepresenteerde gebouwen.

Andrea
26 februari 2019 at 14:41
Bij verbouwing van huidig stadhuis zou het gaan om € 10.003.667,34 aan bouwkosten en een exploitatie van € 1.010.423,00 per jaar? Tenminste dit is te lezen in een vertrouwelijk rapport wat ik zojuist vind op internet.
Nu gaan we 30 miljoen uitgeven, 3x zoveel als verbouwen. Dus dan word de exploitatie z’n kleine 2,5 miljoen omdat je een aantal getallen het zelfde kan laten als bij een gebouw van 10 miljoen.
Volgens mij hebben inwoners van Den Helder die cijfers van 40 miljoen ooit opgevraagd vanwege kosten stadhuis op stationslocatie. Weet alleen niet meer welke inwoners dat toen der tijd hebben gevraagd.

Judge X
26 februari 2019 at 15:12
Je zat zelf in de coalitie die de renovatie en uiteindelijk ook de eigen partij om zeep geholpen heeft Reenders !
Er druipt zoveel boter van je hoofd, dat ik je digitaal in de schoenen hoor soppen.

e
26 februari 2019 at 16:04
O ja , P Reenders , was dat niet de aanvoerder van de partij , die onder zijn leiding in tweeen brak en met het restant ,bij de coalitie op schoot kroop ? en die een riante verkiezingsoverwinning het Marsdiep in lazerde ? Die gaat nu hier even uitleggen hoe het zit. Als je dan toch bezig bent met uitleggen , leg de kiezer dan ook gelijk even uit waarom u hen belazerde .

Andrea
26 februari 2019 at 16:18
E, ik ben het met u eens dat Peter Reenders samen met 4 anderen de boel heeft belazerd. door het met de coalitie “uit” te maken per sms. En tot 2x toe heeft hij een groep mensen uit de Stadspartij gegooid. Misschien is dat wel aan hem te verwijten, omdat je dan waarschijnlijk een stadspartij had gehad waar Reenders nog in zou zitten, die wel zijn rug recht had gehouden.
Maar gek genoeg voel ik me nu nog meer belazerd als 4 jaar geleden.
Reenders hield zich wel aan zijn woord dat hij wilde verbouwen.
Reenders heeft nu ook afstand genomen van de Stadspartij,
Wat eveneens gisteren is gedaan door Ruud Wegman. Die geen reden geeft voor zijn vertrek, maar je kan er blindelings op vertrouwen dat dat gekomen is door het instemmen met het stadhuis op Willemsoord en het niet houden van een referendum.
Iets wat je niet kunt zeggen van Beter voor Den Helder, wethouder behoorlijk bestuur (Niet zijnde de raadsleden) en de Seniorenpartij en de huidige Stadspartij, die hebben duidelijk hun ziel verkocht om in het pluche te kunnen blijven zitten.
Want een makkelijke rekensom. coalitie 24 zetels, min Seniorenpartij en Beter voor Den Helder is nog altijd 16 zetels.. en een tegenstem zou einde zijn van het pluche.

Ad
26 februari 2019 at 20:03
… en toen was het stil
Ook die reenders past in het mafiaschutje van pizzabakker carlo.
tis net rutte3… pluche onder hun reet en het stelen en bedriegen kan beginnen.
dus reenders moet niet zo van de toren blazen. die heeft iedere belofte gebroken die maar te breken viel.
Carlo en Peter… zou zo maar een duo voor de muppetshow kunnen zijn… iets met balkon of zo…

Bodelo
27 februari 2019 at 10:24
Beste Ad, met regelmaat wordt er op deze site geklaagd dat raadsleden of wethouders niet reageren op berichten. Ik zie nu een normaal bericht van Peter Reenders (ongeacht of je het er mee eens bent of niet).
Vervolgens lees ik daaronder de reacties van een zelfbenoemde rechter, e en een zekere Ad. Het gebrek aan respect is ver te zoeken.
En dan verwacht U nog verdere reactie(s)?

Judge X
26 februari 2019 at 13:16
Ja …., nog bedankt prutser !

lezer
26 februari 2019 at 22:21
Wat vind u van deze uitspraak: “Wethouder Michiel Wouters wil niet vertellen wat er gebeurt als blijkt dat de verhuizing van het stadhuis veel meer geld kost dan de raad beschikbaar stelt.” (NHD) Is de man wel normaal dan?, geschikt noem ik niet eens. Is deze man wel psychologisch onderzocht op bijv. narcisme? M.i. is deze hele besluitvorming een hele grote dikke fout van deze huidige Helderse politieke gemeenteraad, zonder enige goed onderzochte stabiele onderbouwing van financiële capaciteit en geschiktheid van locatie bijv. Je hebt als politicus een grote verantwoordelijkheid om met gemeenschapsgeld economisch en om te gaan, daar zie ik niets van terug in de bewoordingen van Wethouder Michiel Wouters!

Henk van Kuijk
26 februari 2019 at 22:50
Precies zo ging het met de Schouwburg, forse overschrijdingen, en de Raad keek ernaar. Wel wordt de keuken van DOK51 nu voor een zeer zacht prijsje verschoven, voor een pizzeria…. wat zei dhr Krul (CDA) gisteren? “Met onze horeca op Willemsoord en de keukens hebben we geen kantine voor het stadhuis meer nodig!” Ons kent ons. De ene hand wast de andere.

lezer
26 februari 2019 at 23:25
Achteraf kijken heeft weinig zin maar we hadden een leuke schouwburg op een fijne centrale plaats met een leuke vijver met kunstobjecten en bankjes waar mensen elkaar ontmoetten, waarom moest dat afgebroken worden? Meneer Assorgia heeft ook, gezien zijn politieke bewegingen of stilzwijgen, weinig op met burgerbelangen. Waarom gaat zo iemand de politiek in, vraag ik me af? Zoals het nu gaat met dit soort mensen zonder burgerbelangen werkt het niet. Er is teveel rücksichtslos afgebroken , gebouwd en verdeeld (de nieuwe zorginstellingen als westhoek, dijkzicht en het landhuis) en het heeft teveel gekost om nu nog hele grote onduidelijke onkosten te maken. Vind ik.

‘ t kan erger
27 februari 2019 at 08:41
“Waarom gaat zo iemand de politiek in, vraag ik me af? “
Ik moet bij dit onderwerp steeds meer denken aan een uitspraak van A. Lincoln:
“Als je het karakter van een mens wil leren kennen moet je hem macht geven.”

Peter
26 februari 2019 at 13:15
Ik zie hierboven een reactie ook onder de naam Peter. Ik ben dat dus niet. Gezien de inhoud zou het de Wethouder van Bierzaken kunnen zijn. Kies Kees & Co.
Ik vind het heel treurig te lezen dat er wederom een historische blunder wordt begaan. Na de Schouwburg het Stadhuis. En je voelt het al aan, gaat een schip van bijleggen worden. Vermoedelijk zal de Bouwcombi Tuin/vdWal het gaan bouwen met tal van stelposten in de aannemingsovereenkomst. Beide bouwers hebben in het Heersdiep hun zwemdiploma A gehaald en gaan nu voor diploma B op WO. De stelposten zullen niet gehaald worden en de Raad zal om een hoger budget gevraagd worden. Daarnaast zal in een eerder stadium de Raad al gevraagd zijn voor een extra budget voor het saneren van de vervuilde grond. En als klap op de vuurpijl voorspel ik al dat het sonderingsrapport al tegen gaat vallen zo vlak bij de kade. Wordt tevens een schuiven van kosten te maken voor het herstellen van de mankementen Heersdiep. Daar is het akelig stil over. Schuiling heeft de teugels strak aangetrokken en heerst met harde hand. Wie niet meedoet in zijn visie wordt geëlimineerd. Zelfde kunstje haalde hij al eens uit in zijn Groningse periode en heeft het ook al een paar keer hier in Den Helder voor elkaar gebracht (Geurt Visser e.d). Zie Koen nog de anonieme brief voorlezen. Heel de Raad zat te snotteren en Geurt moest weg. Een ieder met mensenkennis zag dat Koen een toneelstukje opvoerde.

Snert
26 februari 2019 at 15:53
Eindelijk een besluit! Nu snel uitvoeren!
De burger is ondertussen wel klaar met dit gezeik en boeit het echt geen ene malle moer meer waar ze het gemeentehuis neer planten. Meeste burgers komen er toch maar 1 a 2 keer in de zo veel jaar.
Stop eens met zeuren en geef iets een kans. ipv van gelijk je gal lopen spuwen, voordat er iets is uitgevoerd!
Dag!

Andrea
26 februari 2019 at 16:01
Snert, u vergeet de mensen die gebruik maken van het sociaal domein. Mensen met een uitkering of mensen ,met een beperking welke hulpmiddelen nodig hebben komen wel vaker per jaar op het gemeentehuis. Sommige wel maandelijks. Het is meteen ook de groep, die voor een deel niet vermogend is en geen dikke bolide voor de deur hebben staan. Mensen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer, taxi of familie leden. u en ik kunnen makkelijk praten met een auto voor het huis. Den ook eens aan anderen die het niet zo makkelijk hebben als wij. en dat zou de gemeenteraad ook is moeten doen met hun €1500,- extra salaris bovenop hun normale inkomen.

Bodelo
27 februari 2019 at 10:27
Andrea, een groot deel van de door U genoemde groep kan gebruik maken van taxibonnen die door de gemeente verstrekt worden. Dat weet U ook.

‘ t kan erger
27 februari 2019 at 11:57
Welnee, mensen die naar het Sociaal Domein moeten hebben een financieel vangnet nodig. U verwart dat met mensen die niet in staat zijn om nog van het openbaar vervoer gebruik te kunnen maken door ziekte of handicap en geen familie hebben die ze kunnen rijden.
Alleen die laatste groep kan via WMO een taxipas aanvragen.
Dan rest er nog een grote groep die zelf voor vervoer moet zorgen.

Snert
27 februari 2019 at 11:40
En volgens mij doet het wijkteam ook aan keukentafel gesprekken, dus mensen van het sociaaldomein hoeven niet altijd naar het gemeentehuis toe. De ambtenaar gaat juist naar de burger toe!
Je kan natuurlijk heel veel beren op de weg gaan zoeken..

Henk van Kuijk
27 februari 2019 at 12:02
Kletskoek. Elke maand naar Kooypunt om je briefje in te leveren. Even op de hoogte zijn, Snert. Naar portocabins, beschamend, zoals D66 terecht zei.

Bodelo
27 februari 2019 at 16:47
Fietsen is natuurlijk geen optie …………..

Hakatje
27 februari 2019 at 21:59
Men hoeft niet naar het Kooipunt. Frontoffice van het Sociaal domein komt op de Kerkrgracht…

Henk
26 februari 2019 at 15:57
Ik moet om 2 uur op het stadhuis zijn, het is hoogzomer vakantie begonnen afhankelijk van de bus en het verkeer staat vast op de zuidstraat naar Texel, gemeente hoe gaan jullie dat oplossen met de bus?

Andrea
26 februari 2019 at 16:03
Dan adviseer ik u al om 9.00 uur van huis te gaan. Mocht u in Julianadorp wonen 7.00 uur. Vergeet u alleen niet uw telefoon mee te nemen voor als u met de bus in de file staat en 14.00 uur niet gaat redden. Dan kunt u in ieder geval aangeven dat u iets later bent….

e
26 februari 2019 at 16:16
Dat, is een leuke vraag. Daar gaat de gemeente helemaal niet over . De wegen naar de boot zijn van de provincie. Dus ze kunnen beloven wat ze willen en om vertrouwen vragen , maar ze zijn nog steeds afhankelijk van andere overheids instanties, en die hebben voorzover ik weet nog geen enkele toezegging gedaan.

Jacob
26 februari 2019 at 16:37
En de provincie doet al jaren boven Alkmaar zo goed als niets, laat me niet lachen.

e
27 februari 2019 at 07:16
Dat , is bekend , Maar daar gaat het niet om . Hier wordt er voetstoots maar aangenomen , dat de beslissing openbaar vervoer en de wegen rondom Willemsoord bij de gemeente ligt . En dat is niet zo . Zij doen er zo luchtig over , maar dat is helemaal niet zo .De provincie , is een partij , die met raad en daad in dit spel moet meespelen anders kom je nergens.

‘ t kan erger
27 februari 2019 at 08:47
De gemeente is niet alleen afhankelijk van de provincie wat openbaar vervoer betreft, maar ook van Connexxion natuurlijk. Aangezien er steeds minder buslijnen rijden in Den Helder, denk ik niet dat zij besluiten een bushalte op Willemsoord te gaan plaatsen om telkens tussen het Texelverkeer te gaan staan.
Uiteindelijk zal er wel besloten worden dat mensen best kunnen gaan lopen vanaf het station, want dan kunnen zij onderweg “genieten” van al het moois wat Den Helder te bieden heeft.

Ferry
26 februari 2019 at 16:55
Andrea,ik heb beter gezegd voor iedere inspreker die openbaar zijn/haar mening geeft.
Al zou die mening evt.onder druk zijn bijgesteld(de betrokkenen zelf heb ik niet gehoord) dan nog is het hun mening.
Wat betreft verbouwing stadhuis Bijlweg heb je gelijk,en was ook het oorspronkelijke doel,dat is het goedkoopste.
En die trein loopt al..
Maar door het zwalk beleid is het huidige verhaal ontstaan.
De truc is:willemsoord aan zwarte cijfers helpen,pandjes aan bestemming helpen incl. oude stadhuis.
Zeestad laten studeren op subsidie mogelijkheden, en op naar het volgende project.
Natuurlijk ook vriendje aannemer.
En de stad dus burgers achterlaten met een pak schulden,daar lusten inderdaad de honden geen brood van.
En weg is hij,met een CV !!!!!! om een puntje aan te zuigen.
Je kan er een soap van maken,hoop dat een producer er wat in ziet,of beter actualiteiten programma,zijn ze voor de camera in Haarlem weer geschokt?????

e
26 februari 2019 at 17:46
Als de burger nu een schijt aan de gemeente heeft , zoals de gemeente schijt aan de burger heeft, is dat dan burgerlijke ongehoorzaamheid ? Of valt het onder bedreiging of intimidatie ?

Jaco Batenburg
26 februari 2019 at 19:09
Democratie
Bestaat nie

RB
26 februari 2019 at 19:32
in dit land niet nee……

RB
27 februari 2019 at 08:30
Democratie bestaat vast nog wel ergens maar niet in DH en niet in NL…. het hele land is de dictatuur Rutte geworden, er mag nog gestemd worden maar dat is schijn en heeft totaal geen zin als je ziet dat de 2e partij gewoon aan de kant gezet kan worden, dat is geen democratie meer

Andrea
26 februari 2019 at 19:49
Democratie bestaat wel…. Alleen niet in Den Helder..
In Den Helder gijzelt een klein groepje mensen de stad.heel af en toe wordt er een ondernemertje/raadslidje toegevoegd om de dictatuur in stand te houden.
Inmiddels is de macht zo groot van dit kleine groepje dictators dat er radicale maatregelen moeten komen om van ze af te komen. En dat kan alleen gedaan worden door politici (m/v) “met ballen” of Helderse mensen zonder economische binding met onze stad.
We moeten terug naar de basis. Niet meer bouwen voor de prestige. Niet meer de dure projecten blijven financieren om ze in leven te houden. 2 volwaardige winkelgebieden waarvan er 1 in Julianadorp is. voor de rest in de wijken terug naar de één buurtsupper, de groenteboer, slager en een bakker.
Geen dure appartementen meer maar grondgebonden sociale woningbouw. En laat de woningstichting de panden die ze niet verkocht krijgen maar weer gewoon afbreken. En ze laten doen waar ze voor opgericht zijn bouw en onderhoud van sociale huurwoningen.
En als Zeestad, Willemsoord en Port of Den Helder failliet gaan, gewoon het verlies nemen.
We moeten de democratie terug pakken, en de Helderse gemeenteraad ongenadig straffen bij de volgende verkiezingen.Iedere partij die niet achter zijn burgers staat en ons gewoon in het hemd laten staan, niet meer herkiezen. Er zijn nog maar 2 partijen die geen verraad hebben gepleegd en dat zijn voor de rechtse kiezer de PVV en voor de linkse kiezer Groen Links

Henk
27 februari 2019 at 09:12
Ik ga geen mensengroep (moslims) uitsluiten, discriminatie bestaat voor mij niet, zo wie zo niet totdat iemand bewezen heeft zich niet in deze maatschappij te kunnen gedragen, dus pvv wordt het voor mij niet
Verder ben ik het compleet met u eens.
Geen prestigeprojecten ten bate van zelfverrijking (of die van bevriende ondernemers) meer maar gewoon (sociale) huur woningbouw door woningstichting.
Uiteindelijk zegt de naam het al Woning stichting (een stichting behoort geen winst te maken, dus omlaag die huren, we wonen hier niet in de randstad!!!).
Weg met die dure manager cultuur en directeuren die boven de wet staan d.m.v. vriendjespolitiek!!.( dit geldt voor elke sector)
Laat een woningstichting weer gewoon een woningstichting zijn en laat de gemeente zich richten je op de openbare ruimten.
Laat het bedrijfsleven van Den Helder over aan ondernemers en bedrijven die daar zelf in willen investeren, dat is veel eerlijker en dan krijgen goede capabele ondernemers weer de kans, zonder dat ws/ zeestad bepaalt wie wel of geen winkel krijgt of deze mag bouwen, daar is deze stichting niet voor opgericht!!!

e
27 februari 2019 at 15:13
Woningstichting , is onlangs gesplitst. Dat heeft een ieder kunnen lezen. Daar de bedrijfsvoering van woningstichting in de knel kwam met de oorspronkelijke doelstelling , is Den Helder vastgoed in het leven geroepen. Daar zijn de dure elementen van de woningvoorraad van woningstichting naar overgeheveld.

Martien rietveld
26 februari 2019 at 19:18
Wat de raad niet mocht horen! 25 februari 2019
Aan de raad,
Dictatuur
Mijn perceptie van democratie is, dat het de dictatuur is van een minderheid, in dit geval van het College. Als de raad met dit onzalige voorstel instemt, initieert zij de dictatuur. Het voorstel om te komen tot een Stadhuis op Willemsoord, is onzorgvuldig, dwingend en kort door de bocht. Het is volstrekt niet onderbouwd. Of u luistert niet naar uw adviseurs of u heeft slechte adviseurs, ik kies voor het eerste. Het adviesbureau heeft alles mogen onderzoeken…… als de locatie Willemsoord maar als beste uit de bus zou komen. Natuurlijk staat dat niet in de opdracht. Er is naar toe geredeneerd en geschreven! De hang naar zwarte cijfers voor het gebied Willemsoord prevaleert. Als hoogste bestuursorgaan zou de raad, met een voorstel gebaseerd op drijfzand, niet akkoord moeten gaan.
De scoringsdrift van het College heeft het met dit raadsvoorstel gewonnen van het gezond verstand. Gemeenteraad u bent de baas niet het College! Laat u niet voor de gek houden en stem tegen dit ondermaatse voorstel.
Het planologisch kader
Niets is terug te vinden in het voorstel maar zeer belangrijk is, het planologisch ruimtelijk kader.
Vooreerst beperk Ik mij tot het gebouw 66, met de bestemming Gemengde doeleinden, met de toevoeging karakteristiek. Dit gebouw is in de zin van de monumentenwet een monument. Dat schept verplichtingen. Ik citeer uit bladzijde 56 van de plantoelichting behorende bij deze bestemming.
Het gaat dan om Cultuurhistorische waarden (ik citeer)
De gebouwen waar de bestemming ‘Gemengd’ op van toepassing zijn, op een enkel gebouw na, alle aangewezen als monument en daarom op de verbeelding aangeduid als ‘karakteristiek’. De Monumentenwet is van toepassing op deze gebouwen en verandering van de gebouwen is slechts mogelijk indien een omgevingsvergunning als bedoeld onder artikel 2.1 onder f van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wordt verleend. Daaraan is een uitgebreide voorbereidingsprocedure gekoppeld met de verplichting advies bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te vragen.
Einde citaat
Ook bent u verplicht om bij nieuwe planvorming in een zo vroeg mogelijk stadium de monumentencommissie in te schakelen. Het zorgvuldig omgaan met de cultuurhistorie uit zich ook in het voorkomen van aantasting door sloop of herbestemming van historisch waardevolle gebouwen of terreinen. De locatie zoals door u gewenst, voor een nieuw Stadhuis, maakt deel uit van het vigerend bestemmingsplan Willemsoord 2012. Niets van deze informatie is in het raadsvoorstel verwerkt. Het laat zich raden waarom!
Kennelijk heeft u hier geen boodschap aan wat het bestemmingsplan hierover zegt!
Het bestemmingsplan is niet alleen rechtstreeks bindend voor de burgers, maar ook voor u!
Verschillende scenario’s zijn zogenaamd doorgerekend: mijn stelling luidt;
Bereikbaarheid (slecht), Doorlooptijd , (nauwelijks in te schatten, bezwaren procedures), Bedrijfskundige aspecten (wat maakt Willemsoord zo bijzonder t.o.v. de andere scenario’s)?
De score is voorspelbaar uitgekomen op de door u gewenste locatie. Uiterst discutabele conclusie en daarmee onacceptabel. Zo een advies kan ik ook maken!
Een belangrijk scenario ontbreekt, het college gaat het niet redden met de locatie Willemsoord, maar is neem ik aan wel eigenaar geworden van Kerkgracht 1 en de ambtenaren zijn gehuisvest. Hoe dan verder?
Verkeer en Vervoer
Het OV voorstel is slechts voor de bühne, boterzacht en getuigd niet van realiteitszin. Zal er niet komen. Voor wie wordt deze lijn opgezet? Wordt men voor de deur van het stadhuis gebracht? Ziet u het al voor u en… wanneer gaat de bus terug? Het wordt niks zeg ik u! Niet anders dan een poging om de keuze voor het stadhuis op Willemsoord te rechtvaardigen. En de maatregelen op de N250? Al deze voornemens worden opgesomd , maar hebben niets van doen met het stadhuis. Sterker nog, genoemde maatregelen hadden al gerealiseerd moeten zijn!
Tijdelijke huisvesting
Aankoop Kerkgracht 1 van WSDH met terugkoopverplichting door WSDH! De notaris zal de koopovereenkomst met gefronste wenkbrauwen laten passeren. Wie weet meldt hij het wel als een verdachte transactie! … met deze transactie wordt een vriendendienst gefaciliteerd.
WSDH blij, want voor de tijd dat de gemeente eigenaar is, zijn de kapitaallasten immers nul, maar wel een paar miljoen meer in kas! Wat wil je nog meer als projectontwikkelaar!
Ik heb geen idee wat de aankoop kosten van Kerkgracht 1 sec zijn. Dat heeft u in beeld ook de financiële last die dat met zich meebrengt! De hiervoor geraamde lasten halveren over de gebruiksperiode en geen cent meer betalen! Anders wekt u de schijn op, de leegstand van dit pand te financieren voor de ontwikkelaar. Te gek voor woorden!
Maatschappelijke aspecten / Draagvlak
Powerplay van het college, de raad wordt dwingend verzocht een voorstel om een referendum te houden niet referendabel te verklaren! Ik ben niet direct een voorstander, maar na het lezen van deze aanbeveling, roep ik de raad op tot het uitschrijven van een referendum. Vraag bij dit referendum tevens aan de burger een stem uit te brengen voor een wijziging van de naam van onze stad. Mijn voorstel zou zijn, Palermo aan zee, het zal de opkomst ten goede komen!
Financiële consequenties 30 miljoen euro! (raming)
Is dit bedrag inclusief de reeds gemaakte kosten van 3 miljoen euro? Zijn in deze kostenraming verwachte prijsstijgingen meegenomen, is er geïndexeerd? Peildatum 01-01-2019? Geachte raad houdt u maar rekening met een kostenplaatje dat in dit stadium gebaseerd is op kengetallen eerder 35 miljoen euro kost voordat het is gerealiseerd!
Hier geldt het aloude adagium, cijfers liegen niet, maar leugenaars cijferen graag!
Ik wens de raad veel wijsheid!
Martien Rietveld

Hns
27 februari 2019 at 08:44
Wat een epistel, met een grote weeffout.
Het college vertegenwoordigt in het algemeen de meerderheid in de gemeenteraad.

Andrea
27 februari 2019 at 13:37
Hns, Het college werkt duaal. Dat betekend dat ze los handelen van de gemeenteraad. En de gemeenteraad moet het college controleren op fouten. En dit voorstel van het college om het stadhuis te bouwen is een kapitale fout.

Loes Vermeer-Lagerveld
27 februari 2019 at 02:32
Martien, een goed en helder verhaal dat niets aan duidelijkheid te wensen overlaat. Wat erg echter dat het bestuur van Den Helder zoveel simpelheid etaleert door te denken dat de burgers in sprookjes geloven. Het is hun sprookje. …..en sprookjes zijn geen werkelijkheid. Treurig is echter dat dit sprookje de burgers zo veel geld kost…..

GerardM
27 februari 2019 at 06:57
Dit plan gaat meer dan 60 miljoen kosten. En nog daarbij opgeteld de kosten voor de verloren rechtzaken tegen het onkruidbestrijdingsbedrijf en Rob Scholte. Dat kan de gemeente nooit betalen, en de artikel 12 status lijkt nu onafwendbaar.

e
27 februari 2019 at 07:29
Daarom , zei ik in een reactie , de raad zit bij de coalitie op schoot naar een verhaaltje te luisteren ( er was eens…..)

Henk van Kuijk
27 februari 2019 at 14:08
Binnenkort kunt u tekenen voor een bezwaarschrift van onze inspraakgroep “Luister nu eindelijk eens naar de burger”. Ook voor burgers die stemden op de referendumblokkeerders. We verwachten er veel. We blijven strijden voor een nautisch, historisch en maritiem Willlemsoord, zonder belangenverstrengeling. En zonder verrommeling.

Rose
27 februari 2019 at 15:07
Wat een gezeik over de locatie van een stadhuis. Hoe vaak moet daar zijn? Al die jaren gezemel over het stadhuis is alleen maar zonde geweest van geld en tijd! En dat de gemeente niet (meer) luistert snap ik wel, het is toch nooit goed.
Heel goed dat de knoop (hopelijk)wordt doorgehakt.
En nee ik ben niet politiek actief en ja ik woon in Julianadorp. Ik erger mij kapot aan al die politieke reacties hierboven onder het mom voor de burger te spreken…

lezer
27 februari 2019 at 22:56
Je ergert je zo aan reacties? Je kan je tijd beter gebruiken om je te verdiepen in de consequenties van het besluit van een nieuw stadhuis op Willemsoord. Dat nieuwe stadhuis gaat straks de Heldenaren zoveel kosten dat deze stad de artikel 12 status kan krijgen en onder curatele wordt gesteld. Want de wethouder Michiel Wouters wil niet vertellen wat er gebeurt als blijkt dat de verhuizing van het stadhuis veel meer geld kost dan de raad beschikbaar stelt. Maar wat dat betreft lijkt hij wel op u, hij heeft er nu al vertrouwen in. Op basis van.. vul maar in.

RB
28 februari 2019 at 09:23
http://www.cijfernieuws.nl/ozb-tarieven/noord-holland/ozb-tarieven-2019/
.
weet nu waar ze het geld vandaan stelen……
Den Helder hoogste tarief OZB van heel Noord Holland…..

Henk
28 februari 2019 at 12:38
Vreemd dat daar steeds zo over gerept wordt, terwijl er allerlei subsidie, belasting/ huurdersgeld-verslindende onzinprojecten in het centrum en daarbuiten zomaar doorheen gedrukt worden.
Je houdt de meeste mensen maar een keer voor de gek, ze worden vanzelf een keer wakker!!

Rose
28 februari 2019 at 17:29
Dat dit niet de juiste locatie is vind ik ook, maar op iedere andere voorgestelde locatie was ook steeds wat aan te merken. Het is hier in Den Helder toch nooit goed.. Wat ik probeerde duidelijk te maken is dat deze eindeloze discussie ook al een klap geld heeft gekost. Daarom hoop ik dat de knoop eindelijk eens wordt doorgehakt. Het zou mij persoonlijk een worst zijn wat de uiteindelijke locatie wordt, voor die enkele keer dat ik daar moet zijn.
Ik gaf aan dat ik mij erger aan die politieke reacties, mensen die niet uit eigen naam reageren, maar duidelijk voor hun eigen politieke parochie spreken. Waar gaat het nu eigenlijk om? Er moet een loket zijn voor je paspoort e.d. en de ambtenaren willen een gezonde werkomgeving hoe moeilijk kan het zijn? Nee in Den Helder wordt het een jaren lange politieke discussie en als er eindelijk een keuze gemaakt lijkt te worden, gaan we fijn de discussie weer opnieuw voeren.

Henk van Kuijk
28 februari 2019 at 17:50
Die plek was er, aan de Bijlweg, gewoon bijhouden voor weinig geld, en sparen voor nieuw, als er geen geld is. In de andere vleugel houden bewoners het 24 uur per dag goed uit, ik ken er mensen. Maar door manipulaties van VVD, CDA, PvdA en D66 is er sabotage van een (te dure) renovatie gepleegd, en nu is 30 miljoen, dat veel meer wordt, niet te duur. Dat is geen politiek maar gezond verstand gebruiken en kijken hoe dingen worden gespeeld. Dit is niet eindelijk een knoop doorhakken, maar dom en duur doordraven (DDD). En, wat is uw eigen naam ook al weer? .

e
28 februari 2019 at 18:54
Vraagje Rose , welke andere voorgestelde lokaties ?? Noem er eens een paar ????

SK
28 februari 2019 at 11:13
Bereikbaarheid van Stadhuis op Willemsoord? Vanuit Connexxion en Provincie NH zal geen buslijn worden aangeboden omdat de huidige fileproblemen rond de boot tegenstrijdig zijn met de richtlijnen die gelden binnen het Openbaar Vervoer. Het stadhuis zal dus lastig bereikbaar zijn / worden voor mensen die afhankelijk zijn van derden. (maatschappelijk belang?)

lezer
28 februari 2019 at 11:23
Trouwstoeten, personeel, bezoekers en toeristen op weg naar Texel met elkaar in de file.. gezellig

Henk van Kuijk
28 februari 2019 at 11:28
Ook dat wordt in het bezwaarschrift opgenomen, binnenkort ruim beschikbaar om te tekenen. We doen ons referendum zelf. Heel nuttig om hier te luisteren.

RB
28 februari 2019 at 12:19
Henk, komt er een mogelijkheid om dit digitaal te ondertekenen?
denk dat u dan nog veel meer animo krijgt

Henk van Kuijk
28 februari 2019 at 12:23
Dat bekijken we nu, dank!

Theo
28 februari 2019 at 14:32
Als ze het dan toch op Willemsoord gaan doen hoop ik wel dat het gebouwd wordt in de stijl van Willemsoord en geen modern strak en saai gebouw neer gaan zetten. De binnenstad wordt ontzettend mooi en Willemsoord is echt prachtig. Dus…maak er wat moois van stropdassen!

https://denhelderactueel.nl/2019/02/raad-zegt-ja-tegen-stadhuis-op-willemsoord/

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Henk+Mosk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Marije+Boessenkool
https://robscholtemuseum.nl/?s=Sylvia+Hamerslag
https://robscholtemuseum.nl/?s=Leo+van+Esdonk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Carlo+Assorgia
https://robscholtemuseum.nl/?s=Harmen+Krul
https://robscholtemuseum.nl/?s=Michiel+Wouters

1 Comment

  1. Loes Vermeer-Lagerveld 27 februari 2019 op 02:04

    Martien, heel goed geformuleerd en doorgaan met je prima onderbouwde argumentatie. Je had het nog wat meer tijdens de inspraak willen benadrukken maar de partijdigheid van de voorzitter en de angst om de realiteit te horen prevaleerde boven de noodzakelijke onpartijdigheid van Schuiling. Terecht dat je je niet liet intimideren……

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.