Delano Weltevreden – Meer rechtszaken gemeente Den Helder + Redactie DHA – Sancties Helderse horecazaken + Casper Duin – Vragen VVD over lening huiseigenaren De Schooten

Meer rechtszaken voor gemeente Den Helder

Het merendeel van de juridische procedures, waar het college van Den Helder geld voor nodig heeft, hebben te maken met kunstenaar Rob Scholte en het voormalige postkantoor.

Dat zegt gemeentelijk woordvoerder Joyce in ’t Veld. Burgemeester en wethouders hebben de gemeenteraad onlangs om 180.000 euro extra gevraagd voor juridische kosten. Bovenop de 120.000 euro op de begroting.

Ingetrokken

Van de rechtszaken, die in januari liepen is één ingetrokken (huurgeschil met sportvereniging).

De procedures over de aanbesteding onkruidbestrijding en grondtransactie lopen nog. Het merendeel van de huidige procedures is gerelateerd aan het postkantoor.

Twee zijn sinds begin dit jaar afgerond in het voordeel van de gemeente. Op dit moment lopen er nog drie procedures, twee zijn geïnitieerd door de wederpartij.

Daarnaast loopt er een ambtenaren rechtelijke zaak in hoger beroep, die is geïnitieerd door de wederpartij.

Nieuwe zaken

Ook zijn er twee nieuwe zaken, die oud-medewerkers hebben aangespannen tegen UWV.

De gemeente is als voormalig werkgever in deze procedures betrokken.

Noordhollands Dagblad, 2 juli 2018, 18:28

Reacties:

Arie A A Ruiter
Met een motie van wantrouwen voor het nepcollege valt heel wat te verdienen. Maar goed….. het nepcollege kiest voor een bezuiniging op het sociaal domein.Het kost wat maar dan heb je ook niets.

Reyer Rensmaag
Niets is makelijker dan rechtzaken voeren van een anderse geld.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/meer-rechtszaken-voor-gemeente-den-helder

Sancties voor Helderse horecazaken

Den Helder – Burgemeester Koen Schuiling heeft een aantal uitbaters en voormalige uitbaters van horecazaken sancties opgelegd. Vorig jaar maart zijn tijdens een controle naar nutsvoorzieningen bij deze zaken verschillende overtredingen geconstateerd. Zo was er – onder andere – sprake van diefstal van energie, oplichting, gevaarlijke situaties en ongewenst gedrag tegenover buitengewone opsporingsambtenaren.

De overtredingen leidden tot aangifte bij de politie en onderzoek door het Openbaar Ministerie. Eind vorig jaar besloot het Openbaar Ministerie de volledige afhandeling van de geconstateerde overtredingen aan de burgemeester over te laten. Vanwege de omvang van de overtredingen en het aantal horecazaken heeft de besluitvorming enige tijd in beslag genomen.

In twee gevallen, Broodje Toppie en King Toet, heeft de burgemeester besloten, dat niet voldoende vast staat, dat de (toenmalige) uitbaters de overtredingen hebben gepleegd. Zij krijgen dan ook geen sanctie opgelegd.

Geen vergunning

De Egyptische Grillbar Sphinx, Toetanchamon en Royal Piramide Bazaar zijn inmiddels overgenomen door familieleden van de uitbaters, die op het moment van de controle de bedrijfsvoering voerden. De bedrijfsvoering van Broodje Zo is eind vorig jaar in andere handen overgegaan. Hierdoor kunnen deze zaken open blijven. Wel krijgen de vorige uitbaters de komende vijf jaar geen vergunning voor een horecabedrijf.

Grillroom Shalom van Hosh, Steakhouse Ambassador en Eet-Koffie-huisje Yilzideli hebben op dit moment geen nieuwe uitbaters. Zij mogen daarom sinds 11 juni niet open zijn voor het publiek. Etenswaren mogen zij wel bezorgen, maar eten afhalen of daar eten is niet toegestaan. De nieuwe uitbater van Eet-Koffie-huisje Yilzideli heeft een aanvraag voor een exploitatievergunning ingediend. De gemeente neemt hierover binnenkort een beslissing. De vorige uitbaters van deze zaken krijgen de komende vijf jaar, op de mede uitbater van Grillroom Shalom van Hosh na, geen vergunning voor een horecabedrijf.

De gemeente doet er alles aan om het woon- en leefklimaat in de stad te verbeteren en de openbare orde te beschermen. Daarom worden regelmatig controles gehouden om te kijken, of er geen sprake is van misstanden. Zo worden horecaondernemingen bijvoorbeeld gecontroleerd op brandveiligheid, vergunningen en het juist naleven van wet- en regelgeving.

Den Helder Actueel, 19 juni 2018 – 15:41

Reacties:

piet
20 juni 2018 at 10:10
Inmiddels door familie overgenomen…shoarmazaak mag dat wel en Bierbron niet…k snap er niets van.
Burgemeester weet toch ook dat de vorige eigenaar de scepter blijft zwaaien??

Frdk
20 juni 2018 at 10:58
Het is bekend Piet , dat bij de gemeente de kwartjes niet zo snel vallen.

Monique_K
20 juni 2018 at 11:32
Bij de Bierbron mocht het ook, piet, daarom was die het afgelopen jaar weer open, andere vergunninghouder. Alleen werden ze erop betrapt dat de vorige vergunninghouder zich met de bedrijfsvoering bleef bemoeien, en dat mag dus niet. Daarvan moest de gemeente uiteraard eerst bewijs hebben, ze kunnen een zaak niet sluiten op basis van geruchten.

piet
21 juni 2018 at 10:09
Monique , er staat hier duidelijk dat de familiie de vergunningen heeft overgenomen , ze zijn toch niet achterlijk.
dus de familie is niet van onbesproken gedrag maar een bezoek toont wel aan dat nog steeds dezelfde ex-baas het personeel staat te delegeren…….vind het hele beleid van deze burgemeester vreemd…..eerst zijn hetze tegen de eigenaar van het bordeel op de binnenhaven tot bloedens aan toe…nu jaren later ook nog ff de broeders van de bierbron…en nu de shoarmazaken…als we ze niet uit de koningstraat kunnen verplaatsen leggen we ze eerst wat sancties op en de rest sluiten we….althans ze mogen wel bezorgen…want dan maakt onbesproken gedrag niets uit…

Frdk
21 juni 2018 at 10:24
Een bedrijfsleider, hoeft niet de vergunningshouder te zijn .

https://denhelderactueel.nl/2018/06/sancties-voor-helderse-horecazaken/

Vragen VVD over lening voor huiseigenaren De Schooten

De Helderse VVD wil van wethouder Wagner weten waarom het onderzoek naar de mogelijke duurzaamheidslening voor huiseigenaren in De Schooten zo lang duurt. De partij heeft daarover schriftelijke vragen gesteld.

“Al in februari heeft de wethouder tijdens een presentatie gezegd, dat het college daarover aan het nadenken was. Zo’n onderzoek hoeft echt niet een half jaar te duren”, stelt VVD raadslid Rogier Bruin. “Al 105 andere gemeenten hebben dit al lang geregeld. Alle informatie is beschikbaar.” Bovendien bestaat nu al de mogelijkheid om een zogenoemde Energiebespaarlening af te sluiten. Waarom zou de gemeente leningen gaan verstrekken, als mensen al bij het Rijk kunnen aankloppen voor een lening?”

Noordhollands Dagblad, 10 juni 2018, 22:01

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/vragen-vvd-over-lening-voor-huiseigenaren-de-schooten

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koen+Schuiling