Delano Weltevreden – Loopt basketbalclub financiële risico’s als sprake is van staatssteun gemeente? + Behoorlijk Bestuur – Raadvragen over jaarrekening 2019 conform art. 36 RvO

Raadslid voor Behoorlijk Bestuur bij Gemeente Den Helder Sylvia Hamerslag (foto Peter van Aalst)

Behoorlijk Bestuur: Loopt basketbalclub Suns financiële risico’s als er sprake is van staatssteun gemeente?

Den Helder – Welke financiële risico’s loopt basketbal club Den Helder Suns als blijkt, dat die organisatie ongeoorloofde staatssteun heeft ontvangen van de gemeente Den Helder?

Dat wil fractievoorzitter Sylvia Hamerslag van Behoorlijk Bestuur weten van Burgemeester & Wethouders. Zij reageert op de melding van het College, dat bij interne controle vier onrechtmatigheden zijn ontdekt over de verlenging van contracten en het verstrekken van subsidies.

De gemeente heeft bijvoorbeeld niet getoetst, of de subsidie aan de Suns vorig jaar in strijd was met de regels over staatssteun. Suns krijgt per jaar zo’n 120.000 EUro subsidie, onder meer om Clinics op scholen te geven. Daarnaast lopen jongeren stage bij Suns of bij bedrijven, die aan de basketbal club gelieerd zijn. Hamerslag wil weten, of alsnog is getoetst, of er sprake is van ongeoorloofde staatssteun en of Suns het geld terug moet betalen als daarvan sprake was.

Aan het licht

Deze subsidieverstrekking is een van de vier onrechtmatigheden, die bij een interne controle op het stadhuis aan het licht zijn gekomen. In totaal gaat het om 1.230.000 EUro. Als er voor meer dan twee miljoen aan onrechtmatigheden wordt vastgesteld, geeft de accountant voor de jaarrekening 2019 geen goedkeurende verklaring af voor het onderdeel rechtmatigheid. De interne controles zijn nog niet afgerond. De accountant kan zelf ook onrechtmatigheden op het spoor komen.

Ook de manier, waarop een samenwerking met de Kredietbank en een re-integratieproject in samenwerking met Stichting Herstelling tot stand zijn gekomen, is in strijd met de rechtmatigheid regels. Dat geldt ook voor een proefproject met vijftien ex verslaafden, die een basisinkomen krijgen.

Verslagen

Wethouder Kees Visser van Financiën zegt, dat er elk jaar onrechtmatigheden worden geconstateerd. Daarom wil Behoorlijk Bestuur van het College alle verslagen hebben, die interne controleurs sinds 2014 hebben geschreven in aanloop naar de jaarrekening. Dat geldt ook voor de rapporten van de accountant en alle bijlagen, die daarbij horen.

Wethouder Visser zegt ook, dat niet dramatisch moet worden gedaan over de onrechtmatigheden, omdat het gaat over minder dan één procent op een begroting van 200 miljoen EUro. Fractievoorzitter Sylvia Hamerslag: “Het siert het College, dat de raad is geïnformeerd over de onrechtmatigheden. Maar wat mij stoort is, dat er nogal luchtig over wordt gedaan.

Helderse Courant, 13 maart 2020, 12:55

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200313_13434023/Behoorlijk-Bestuur-loopt-basketbalclub-Suns-financiele-risico-s-als-er-sprake-is-van-staatssteungemeente

Raadvragen over de jaarrekening 2019 conform artikel 36 Reglement van Orde

Raadsvragen Behoorlijk Bestuur over de jaarrekening 2019 (1)

Raadvragen Behoorlijk Bestuur over de jaarrekening 2019 (1)

Raadsvragen Behoorlijk Bestuur over de jaarrekening 2019 (2)

Raadvragen Behoorlijk Bestuur over de jaarrekening 2019 (2)

Raadsvragen Behoorlijk Bestuur over de jaarrekening 2019 (3)

Raadvragen Behoorlijk Bestuur over de jaarrekening 2019 (3)

Raadsvragen Behoorlijk Bestuur over de jaarrekening 2019 (4)

Raadvragen Behoorlijk Bestuur over de jaarrekening 2019 (4)

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=basketbal
https://robscholtemuseum.nl/?s=Den+Helder+Suns
https://robscholtemuseum.nl/?s=ongeoorloofde+staatssteun
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stichting+Herstelling
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Visser
https://robscholtemuseum.nl/?s=Behoorlijk+Bestuur
https://robscholtemuseum.nl/?s=Sylvia+Hamerslag

1 Comment

  1. Wethouder Visser zegt ook, dat niet dramatisch moet worden gedaan over de onrechtmatigheden, omdat het gaat over minder dan één procent op een begroting van 200 miljoen EUro.
    Lekker zeg moeten wij als burger flikken bij onze jaarlijkse belasting aangifte.
    Gaat de wethouder dit verschil uit eigen zak betalen.
    Behoorlijk Bestuur heeft gelijk dat zij alle verslagen 2014 – 2018 wil inzien.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.