Delano Weltevreden – Leden Stadspartij Den Helder hebben niets te zeggen over coalitieakkoord

DEN HELDER – De ledenvergadering van de Stadspartij heeft niets te vertellen over een coalitieakkoord met D66, VVD, PvdA en CDA. Dat zegt fractievoorzitter Peter Reenders.

,,Nergens in onze statuten of in ons huishoudelijk reglement staat dat we de leden om goedkeuring moeten vragen. Natuurlijk vertellen we de leden wat dat akkoord inhoudt, omdat we fatsoenlijk zijn. Hebben we de vorige keer ook gedaan. Maar de politieke verantwoordelijkheid ligt bij de fractie en die verantwoordelijkheid nemen we ook.’’

Splitsing

Voor 24 september is er een ledenvergadering uitgeschreven. Daar zal onder meer worden gesproken over de splitsing van de partij. Vijf van de elf fractieleden zijn onlangs uit de fractie gezet. Carlo Assorgia, een van de in ongenade gevallen fractieleden, denkt dat de leden wel degelijk iets in de melk te brokkelen hebben. ,,Als Reenders een andere koers kiest over een nieuw stadhuis, het sociaal domein of vrij parkeren, kan hij daar een probleem mee krijgen.’’

Interimvoorzitter Robert Klein stelt dat het verkiezingsprogramma van de Stadspartij het kader is waar de fractie zich aan moet houden bij coalitiebesprekingen. ,,Daar mogen ze niet buiten. Als zij een compromis sluiten, moeten zij dat kunnen verantwoorden.’’ Onlangs heeft Reenders per sms de stekker getrokken uit de coalitie met Fractie Vermooten, Vrije Socialisten, ChristenUnie, GroenLinks en Behoorlijk Bestuur.

Akkoord

Zijn fractie praat nu met D66, PvdA, VVD en CDA over een nieuwe coalitie. Reenders weet niet of er voor de ledenvergadering een akkoord ligt. ,,De gesprekken verlopen voorspoedig. Natuurlijk is er weleens een meningsverschil, maar daar onderhandel je dan over.’’ Waar er meningsverschillen over zijn of waren, wil Reenders niet kwijt.

De fractievoorzitter van de Stadspartij verwacht dat alle partijen die nu aan de onderhandelingen deelnemen straks ook een handtekening zetten onder het akkoord dat zij verwachten te sluiten.

NHD, 14-9-2015, 22:00 (Update 14-9-2015, 22:00)

Reacties:

Henk van Kuijk · Leraar banjo, gitaar, bouzouki en zang bij Muziekleraar
De ledenvergadering heeft wel wat te zeggen over:
1. de vraag of er bewijs is dat leden van de fractie een andere partij aan het oprichten waren;
2. de vraag of er onderhandeld kan worden door een deel van de fractie met de oppositie, waar de uitstoting nog niet besproken is in de ledenvergadering;
3. de vraag of het bestuur goed gehandeld heeft, en kan aanblijven;
4. de vraag of de vijf leden gewoon in de Stadpartij kunnen blijven, en dus de Stadspartij kunnen blijven vertegenwoordigen
5. de vraag of de fractievoorzitter zuiver heeft gehandeld, en of hij wel kan aanblijven
6. de vraag hoe de koers die de vele kiezers van de Stadspartij wensten, kan worden voortgezet, zonder de oppositie, die een andere koers wenste en wenst.
Duidelijk is natuurlijk dat de vice-voorzitter de ledenvergadering niet kan voorzitten, omdat hij een aanzienlijke rol in de uitstoting heeft gespeeld, met het bestuur.

Ruud Van de Kerkhof · Geen
Met verbazing heb dit artikel gelezen , ik weet niet wat die P Reenders mankeert , maar hij is volgens mij helemaal de weg kwijt .
Ik heb hem zaterdag nog gesproken op de markt en hem verteld dat hij wel de waarheid moet vermelden over het feit dat N van Delft mij wel degelijk in een openbare gelegenheid heeft verteld dat een van de eisen van de Stadspartij was dat P Bruin D66 en K Visser niet terug als wethouders konden komen .
Van dat gesprek waren een aantal mensen getuigen .
Ik heb hem ook verteld dat een aantal mensen door mijn toedoen op de Stadspartij hebben gestemd omdat ze het hadden gehad met de kliek van VVD D66 PVDA en CDA en maar die zich nu belazerd voelen omdat de Stadspartij nu een coalitieakoord wil sluiten met de genoemde partijen , ik heb deze mensen mijn excuus daar voor aangeboden en verteld dat ik ook in de maling ben genomen .
Maar P Reenders was daar niet van onder de indruk en het deed hem niet zoveel ,
Maar hij verzekerde mij dat P Bruin D66 en K Visser VVD niet terug kwamen als wethouders .
Hoe dom ben als je eerst in het NHD verteld dat het gesprek van N van Delft niet heeft plaats gehad en nu zelf als fractie voorzitter het wel verteld .
Zo kom je niet erg geloofwaardig over .
En ga je niet lekker een gesprek aan met de genoemde partijen over een te vormen coalitie over vertrouwen gesproken .
P Reender en zijn 5 kornuiten schofferen op deze manier de kiezers en dat is een kwalijke zaak , en op deze manier wordt het vertrouwen in de politiek staads minder .

Remco Duijnker · OSG Nieuwediep
De grap is dat nergens in de statuten staat dat de fractievoorzitter bevoegd is fractieleden uit de fractie te zetten. Hij mag alleen commissieleden, niet zijnde raadsleden, van hun taken ontheffen. Het is dus precies andersom. Door het huidige coalitieakkoord niet meer te erkennen waar de voorzitter namens de partij zijn handtekening onder heeft gezet, heeft hij zichzelf en 5 anderen afgesplitst van de partij. Hij is degene, samen met een aantal anderen, die een andere koers is gaan varen dus is hij degene die zich niet meer kan verenigen met het programma en geest van de partij. Het programma en die geest is namelijk vertegenwoordigd in het huidige akkoord. En dit akkoord wordt onvoorwaardelijk wel gesteund door de 5 andere leden van de Stadspartij.

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/article27502676.ece/Leden-Stadspartij-Den-Helder-hebben-niets-te-zeggen-over-coalitieakkoord_?lref=r_regionaal