Delano Weltevreden – Kunstenaar Rob Scholte wil terug in postkantoor, maar ’dat kán gewoon niet’

Den Helder – Rob Scholte wil terug in het voormalige postkantoor bij het treinstation in het centrum van Den Helder, maar dat is volgens de advocaat van pandeigenaar Tuin onmogelijk.

Tuin heeft het pand van de gemeente Den Helder gekocht. Eerder oordeelde de rechtbank, dat Scholte huurder was. Scholte stelt zich op het standpunt, dat koop geen huur breekt en dat Tuin nu dus zijn huisbaas is. Hij eist van de Helderse ondernemer toegang tot het gebouw, waarin zijn museum tot medio april vorig jaar zat.

Scholte heeft de kantonrechter gevraagd Tuin te dwingen hem de sleutels te geven. De advocaat van de firma A. Tuin BV, Arthur Sweens, wees de kantonrechter er echter op, dat de kunstenaar ’wegens ernstige wanprestatie’ uit het pand is gezet: hij moet de gemeente nog zo’n 20.000 euro aan energiekosten betalen.

Als de kantonrechter toch vindt, dat Scholte het pand weer in moet, is er een probleem, stelt Sweens. De staat van het pand verhindert volgens hem, dat de kunstenaar weer zijn intrek in het gebouw neemt. Omdat asbest uit het pand moet worden verwijderd, is het beheer van het gebouw tijdelijk overgedragen aan de gemeente. De asbestsanering is onderdeel van de koopovereenkomst. Vanwege de sanering worden de kozijnen verwijderd en is het pand dichtgespijkerd. “Het pand is onbruikbaar en zeker onbewoonbaar. In feite staat er alleen een betonnen frame“, aldus Sweens.

Hij stelt, dat de huidige staat volgens de wet kan worden gekwalificeerd als een gebrek, dat Tuin niet verplicht is te verhelpen. “De verhuurder verkrijgt dan de bevoegdheid de huur te ontbinden.

Scholte, die met zijn gezin in het gebouw woonde, eist van Tuin ook een schadevergoeding voor vervangende woonruimte. Sweens vraagt zich af welke kosten Scholte en gezin voor vervangende woonruimte hebben gemaakt: de kunstenaar wordt door vrienden opgevangen, zijn vrouw en dochter hebben onderdak gevonden bij familie. Ook hier uitspraak op 18 september.

Helderse Courant, 25 juni 2019, 20:14

Reacties:

Fred Kwast
Krijg hier gewoon het gevoel , dat het oude postkantoor bewust onbewoonbaar is gemaakt om een terug van Scholte te belemmeren.

Frits Langeveld
Het is allemaal een kwestie van” om de Tuin” leiden. Ook van de Gemeente!
Schuiling blijft nu weer buiten schot vanzelf. Niet meer aanspreekbaar.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190625_96915333/kunstenaar-rob-scholte-wil-terug-in-postkantoor-maar-dat-kan-gewoon-niet

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/helderse-courant-sanering-van-asbest-begonnen-in-helderse-oude-postkantoor/
https://robscholtemuseum.nl/?s=asbest
https://robscholtemuseum.nl/?s=A.+Tuin+BV

2 Comments

  1. Ik zit helemaal tegen het plafond! Wat een schandelijk artikel van een meer dan schandelijke krant. En ze flikken het steeds (zie mijn eerdere artikelen hierover). Wat Scholte wil kan niet, staat er natuurlijk weer met een vette kop boven dit schotschrift. Wat Tuin flikt kan niet, zou de kop moeten zijn. Tuin is nog voordat hij het gebouw kocht per aangetekende brief door de advocaat van Scholte geheel gemotiveerd en onderbouwd gewaarschuwd voor de aankoop van het gebouw. Zo’n groot bedrijf als Tuin, dat zich zulke goede juridische adviseurs kan permitteren kan vervolgens niet meer ter goeder trouw meewerken aan het illegaal op straat flikkeren van een man zonder benen met zijn complete gezin en museum. De boel bewust slopen zodat Scholte niet meer in zijn rechten hersteld kan worden, is zo onrechtmatig, dat geen rechter daarmee in zal stemmen. Juridische trucs en spitsvondigheden werken wel in strafrecht, omdat met een dergelijk formalisme de burger beschermd wordt tegen de almacht van de staat. Maar het burgerlijk recht werkt niet zo, daar is de rechter veel meer een weegschaal. Een weegschaal die weinig gewicht toekent aan het bewust misbruiken van rechtsregels voor doelen waar ze niet voor geschreven zijn.

    En dan weer die lul van een Scholte die een schadevergoeding eist omdat hij bij gebrek aan een aangepaste invalidenwoning noodgedwongen bij vrienden moet slapen. Dat kost toch niets volgens Tuin. En ja, hoor de Schuilingbode helpt meteen om dit in de haren van Scholte te smeren en hem voor de zoveelste keer ten onrechte als klaploper af te serveren. Alsof zeer ernstige ongemakken en grove derving van levensvreugde geen schade veroorzaken. En alsof je niet meebetaalt aan de kosten van huisvesting als een vriend of familielid je langdurig opvangt en er ook nog aanpassingen aan de betreffende woning nodig zijn. Vuile rattenkrant! Smeerlappen, hondenkoppen! Ik ga vaak ver, maar schelden doe ik zelden. En uiteraard geen woord over de reeks leugens van Tuin en van de gemeente tijdens de rechtszitting. Hufters. Echt hufters!!

  2. Den Helder heeft al lang niet de status van ‘Place to be’ en dit soort berichtgeving helpt daar niet bij. Volgens mij loopt dit gedonder al jaren. Ik heb niet de indruk dat de lokale politiek veel ophebben met hun inwoners. En zeker niet als ze hun hoofd boven het maaiveld uitsteken. Welterusten Den Helder, ‘the place to sleep’ :-(

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.