Delano Weltevreden – Kunstenaar Rob Scholte en Echtgenote Lijsje Snijder Niet Gehoord en Gezien door de Mediator: ’Er is Nooit Sprake Geweest van Mediation met de Gemeente Den Helder’

Rob Scholte vindt het Belangrijk, dat Duidelijk wordt wat zich Achter de Schermen van de Mislukte Mediation Poging heeft Afgespeeld  (foto Vincent de Vries | jjfoto)
Delano Weltevreden – Kunstenaar Rob Scholte en Echtgenote Lijsje Snijder Niet Gehoord en Gezien door de Mediator ’Er is Nooit Sprake Geweest van Mediation met de Gemeente Den Helder‘ (1) Helderse Courant, 13 november 2021

Delano Weltevreden – Kunstenaar Rob Scholte en Echtgenote Lijsje Snijder Niet Gehoord en Gezien door Mediator ’Er is Nooit Sprake Geweest van Mediation met Gemeente Den Helder’ (2) HC, 13 november 2021

Kunstenaar Rob Scholte en Echtgenote Lijsje Snijder voelden zich Niet Gehoord en Gezien door de Mediator:Er is Nooit Sprake Geweest van Mediation met de Gemeente Den Helder

Den Helder – Het Mediation Traject tussen de Gemeente Den Helder en Kunstenaar Rob Scholte is Nooit van de Grond Gekomen. Dat zegt Scholte Naar Aanleiding van de Mededeling van de Gemeente, dat de Bemiddelingspoging Niet heeft Geleid tot een Minnelijke Schikking. Het Traject is Beëindigd, nadat Scholte het Vertrouwen in de Mediator opzegde.

De Twee Partijen zijn al jaren in een Felle Juridische Strijd met Elkaar Verwikkeld. Die draait Onder Meer Om de Vraag, of de Gemeente de Kunstenaar en zijn Gezin in april 2018 uit het Rob Scholte Museum had mogen zetten. De Gemeente wil van tafel hebben, dat Ten Opzichte van Scholte Onrechtmatig is Gehandeld door de Besprekingen over de Verkoop van het Postkantoor Af te Breken en het Pand aan het Aannemersbedrijf van Kees Jan Tuin Te Gunnen. Die Zaak ligt Onder de Rechter.

Den Helder stond Op het Punt de Kunstcollectie van Scholte Openbaar te Verkopen. De Opbrengt zou volgens Scholte een Fractie zijn Van de Werkelijke Waarde. Het Amsterdamse Gerechtshof stak een Stokje voor de Veiling en adviseerde de Kijvende Partijen Dringend om hun Geschillen via Overleg Op te Lossen. Mediator Linda Reijerkerk was voor Beide Partijen Aanvaardbaar.

Van Start

Scholte stelt zich op het Standpunt, dat de Mediation Nooit van Start is Gegaan. ,,Wat Ons Betreft Begint Dat Proces Pas Als Beide Partijen de Overeenkomst hebben Getekend, Waarin Afspraken Staan, waar zij zich aan moeten houden. Dat hebben wij in het begin Ook Duidelijk Gezegd. De Mediator heeft Ons en de Gemeente op 28 juni een  Concept Overeenkomst Gestuurd. Op 1 juli zou zij Naar Ons Toe Komen om Ons de Overeenkomst te laten Tekenen. Als Beide Partijen Op of Aanmerkingen Hadden, moesten wij die Voor Die Tijd Doorgeven. Lijsje en ik hebben de Overeenkomst op 1 juli In Bijzijn van de Mediator Getekend Zonder daar Wijzigingen in Aan te Brengen. De Mediator ging Meteen Daarna naar de Gemeente voor de Handtekeningen van het College.’’

Op 7 juli zou op het Kantoor van de Mediator in Haarlem de Eerste Mediation Bijeenkomst plaatsvinden.

Scholte ,,Een Dag Daarvoor meldt de Mediator, dat de Gemeente Nog Niet heeft Getekend en dat het College Nog Wat Aanpassingen Wil Maken. Onder andere Over Hoe de Gemeenteraad Zou Worden Geïnformeerd. Dat kon ook Intern bij de Gemeente worden Geregeld. De Mediator Verzekerde ons, Dat Wethouder Wouters op de Bijeenkomst van 7 juli Zou Tekenen. Wij hebben Besloten daar Niet Naar Toe te Gaan. Ons Vertrouwen in het Proces was Geschonden. Voor ons was het Belangrijk, Dat de Handtekeningen van de Gemeente op de Originele Overeenkomst Stonden Vóórdat wij in Gesprek Gingen.’’

Rob Scholte en Lijsje Snijder zijn blij dat zij elkaar hebben.

Rob Scholte en Lijsje Snijder zijn Blij, dat zij Elkaar Hebben (foto Jan Jong |  jjfoto.nl)

Na veel Vijven en Zessen Tekenen de Vertegenwoordigers van de Gemeente Den Helder de Mediation Overeenkomst op 4 oktober. Op de Originele Overeenkomst, die Ook door Rob Scholte en Lijsje Snijder was Getekend.

Scholte ,,De Gemeente heeft Dertien Weken Nodig Gehad om de Overeenkomst te Ondertekenen. Wie die Overeenkomst echter Leest, denkt, dat de Gemeente Ook op 1 juli heeft Getekend, de Datum, dat Wij Onze Handtekening hebben Gezet. Terwijl de Gemeente op 4 oktober heeft Getekend. Met die Anti Datering gingen wij Niet Akkoord. Wij vonden het een Onjuiste Weergave van de Realiteit.’’

Mond Snoeren

De Kunstenaar vermoedt, dat Er Meer Achter Zat. ,,Die Anti Datering was Natuurlijk in het Voordeel van de Gemeente en was In Onze ogen een Poging om Ons de Mond te Snoeren’’, zegt Scholte. ,,Als wij Akkoord Waren Gegaan zou Alles Wat Tussen 1 juli en 4 oktober was Gebeurd Onder de Geheimhouding van de Mediation Overeenkomst vallen. Dan zou ik daar nooit meer iets over kunnen vertellen.’’

Dat bij de Handtekening van de Gemeente Niet de Datum van Ondertekening was Geplaatst, was Voor het Echtpaar de Druppel. Lijsje Snijder en Rob Scholte zeggen op 12 oktober het Vertrouwen Op in de Mediator. ,,Niet Alleen om de Anti Datering’’, benadrukt Scholte. ,,Wij voelden ons in de Drie Maanden Daarvoor door haar Onvoldoende Gehoord en Gezien. Allereerst had je Natuurlijk de Ondertekening van de Originele Overeenkomst. Wij hebben op 1 juli getekend. Zij is Meteen Daarna naar de Gemeente Gegaan, zodat ook het College kon Tekenen. Dat die Handtekening Niet is Geplaatst, horen wij pas op 6 juli, een Dag voor de Eerste Afspraak. Wij kregen van haar de Verzekering, dat de Gemeente op 7 juli zou Tekenen. Wij hebben Geweigerd naar die Bijeenkomst te Gaan, Onze Advocaten zijn Wel Geweest. Achteraf Bleek, dat de Gemeente pas wilde Tekenen nadat met de Hand Aanvullingen op de Overeenkomst waren Aangebracht. In haar Verslag vonden wij daar Niets over terug. Ook Niet de Reden van Onze Afwezigheid.’’

Voorwaarde

,,Wij hadden het Duidelijk Aangegeven. wij wilden Van de Gemeente de Toezegging, dat de Kunstcollectie zou worden Teruggegeven onder de Voorwaarde, dat wij er Met Friedberg & Mahn Uit Zouden Komen. Met die Toezegging in de Hand zouden we Met het Advocatenkantoor in Overleg Gaan. Zonder Onze Toestemming heeft de Mediator F&M Gebeld om een Afspraak te maken. Dat vonden wij Zeer Voorbarig. Er was namelijk Nog Geen Toezegging van de Gemeente over Teruggave van de Kunst. Die Actie van Haar heeft Onze Relatie met het Advocatenkantoor Onnodig Schade Berokkend. Want die Afspraak Moest Worden Afgezegd, omdat wij niet wilden meewerken. Het leek dus, alsof wij Lastig waren. Terwijl wij Juist Uiterst Voorzichtig Te Werk Wilden Gaan Om er Goed Uit te Kunnen Komen met Friedberg & Mahn.’’

Het voormalige postkantoor waarin het Rob Scholte Museum was gevestigd.

Het Voormalige Postkantoor, waarin het Rob Scholte Museum was Gevestigd (foto Peter van Aalst)

Mediator Reijerkerk meldt de Gemeente, dat Scholte Er Mee Ophoudt. Hij vindt, dat het Mediation Traject Nooit is Begonnen, vertelt zij daarbij. De Mediator is het daar Niet Mee Eens, schrijft zij aan de Gemeente. Zij wijst op de Vijf Bijeenkomsten, waarbij behalve de Gemeente en de Stadsadvocaat ook de Advocaten van Scholte Aanwezig waren.

Wat Scholte betreft is er nog Ruimte voor Overleg met de Gemeente. Wethouder Michiel Wouters krijgt van het Echtpaar de Uitnodiging om Bij Hen Thuis te komen praten. ,,De Wethouder had gezegd, dat hij Er Graag Met Ons uit Wilde Komen. Dat Kan Dan ook Zonder Mediator’’, zegt Scholte. ,,De Wethouder mocht Zelf Bepalen, of hij Een van zijn Ambtenaren Bij die Gesprekken wilde hebben.’’ Wouters wijst de Uitnodiging af. De Rechter moet Nu Bepalen Hoe het Geschil wordt Opgelost.

De Gemeente vindt, dat er Wel Degelijk Sprake was van een Mediation Traject en vindt het Uitermate Jammer, dat Scholte daar Inhoudelijk Uitspraken over doet, zegt Woordvoerster Joyce in ’t Veld namens Verantwoordelijk Wethouder Michiel Wouters. ,,Er hebben Vijf Mediation Bijeenkomsten Plaatsgevonden. De Heer Scholte en zijn Vrouw kozen er voor Niet Aanwezig te zijn. Hierna is de Mediation Beëindigd.’’ De Gemeente zegt Niet van Plan te zijn om Ook In Strijd met de Afspraken te Handelen. Inhoudelijk gaat de Gemeente Niet In Op de Uitspraken van Scholte en Echtgenote. De Stadsadvocaat verwijst voor een Reactie naar de Gemeente.

2 Comments

  1. Er is iemand wakker geworden….Delano wat ben je extreem goed bezig!!

  2. Nou maar hopen dat de rechterlijke macht ook eens wakker wordt. Niet alleen in de Toeslagenaffaire, maar ook in de zaak Scholte heeft de rechterlijke macht haar oren veel te veel laten hangen naar de overheid. Klakkeloos gaat zij ervan uit, dat de overheid betrouwbaar is, terwijl vrijwel iedere burger inmiddels weet dat het tegendeel het geval is. Als hierin niet pijlsnel een enorme kentering komt, dan loopt het ook voor de rechterlijke macht niet goed af.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.