Delano Weltevreden – Kampanje langer aan het infuus + Arie Booy – Dwing Willemsoord tot huurverlaging + Concurrentie + ’Risico van gemeente is klein’

Kampanje langer aan het infuus

Helderse Courant, 4 oktober 2018

Helderse Courant, 4 oktober 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Dwing Willemsoord tot huurverlaging

Helderse Courant, 6 oktober 2018

Helderse Courant, 6 oktober 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Concurrentie

“Dames en heren, alstublieft geen toestanden zoals in de Tweede Kamer”, zei voorzitter Koen Schuiling deze week tegen leden van de gemeenteraad, die elkaar verbaal in de haren vlogen over het verlenen van steun aan schouwburg de Kampanje.

Het debat werd even fel, toen er over het pizzarestaurant van Carlo Assorgia gesproken werd. Dat was toch geen gepaste locatie voor een deftige, door de gemeente georganiseerde, bijeenkomst? Assorgia kon er gelukkig wel om lachen. Hij had even te voren de kat de bel aangebonden. Er werden wel erg veel activiteiten van gemeente, Zeestad en havenbedrijf in de schouwburg ondergebracht. Mag de overige horeca in de gemeente niet van die opdrachten profiteren? Het is een terechte vraag, want het klopt dat er sinds de schouwburg op Willemsoord staat, zeer veel officiële bijeenkomsten, recepties, presentaties en feestjes in het fraaie gebouw plaats hebben. En dan kan de burgemeester beweren dat ook andere horeca gelegenheden hun aandeel ontvangen, maar ik kan er – als nauwgezet volger van de gemeentelijke agenda – niet zo gauw een paar bedenken.

Een argument om het stadhuis op Willemsoord te vestigen is, dat dit de exploitatie van het terrein ten goede komt. Goed idee. Kan er gelijk wat aan die idioot hoge huurprijs van de Kampanje worden gedaan.

Helderse Courant, 28 oktober 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

’Risico van gemeente is klein’

’Gemeenteraad gaat hier ook iets van vinden’

Den Helder – Met een nieuwe aanpak van het weerstandsvermogen wil de gemeente Den Helder het risico dat gelopen wordt bij de samenwerking met gebonden partijen als haven, Willemsoord, Zeestad en schouwburg verkleinen.

“Er is de afgelopen jaren veel discussie geweest over het risico, dat deze met de gemeente verbonden partijen kunnen betekenen voor de begroting van Den Helder”, legt wethouder Kees Visser van financiën uit. “Daarom hebben we nu een nota opgesteld, waarin alle zaken in kaart zijn gebracht en bepaald is welke methodiek we volgen. Nu is het belangrijk, dat de gemeenteraad hier iets van gaat vinden.”

Visser doelt op de auditcommissie onder voorzitterschap van Henk Mosk, die om de nota gevraagd heeft. “Er zijn verschillende categorieën risico, die de gemeente bereid is te lopen”, legt Visser uit. ”Daarnaast hebben we 2,5 miljoen euro achter de hand voor onvoorzien risico. Ons weerstandsvermogen bestaat uit de algemene reserve. We voeren een zo prudent mogelijk beleid en willen de risico’s zo klein mogelijk en beheersbaar houden.”

Het college is nu benieuwd naar de visie van de auditcommissie en vervolgens de gemeenteraad. Als die twee gremia een andere kant op willen, dan zal de nota worden aangepast. Visser: “Uiteindelijk bepaalt de raad welke kant we opgaan, maar ik ben tevreden over de nota, die er nu ligt. Het is een overzichtelijk stuk geworden.”

In tegenstelling tot veel andere nota’s is gekozen voor een compacte visie van 18 pagina’s, die deze week naar de raadsleden gaat. Net als gisteren gebeurde, wordt de begroting 2019 ook volgende week besproken. Daarin past ook een visie op het risico, dat Den Helder kan nemen.

Noordhollands Dagblad, 1 november 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kampanje
https://robscholtemuseum.nl/?s=Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Heleen+Keur
https://robscholtemuseum.nl/?s=Carlo+Assorgia
https://robscholtemuseum.nl/?s=Henk+Mosk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Visser
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koen+Schuiling