Delano Weltevreden – Inwoners hebben geen hoge pet op van hoe gemeente Den Helder wordt bestuurd: Dat moet beter, zegt gemeentebestuur

Den Helder – Het vertrouwen van burgers in het gemeentebestuur van Den Helder moet omhoog.

Dat streven hebben burgemeester en wethouders opgenomen in de Kadernota 2020. Volgens de website http://www.waarstaatjegemeente.nl had zeventien procent van de Helderse bevolking in 2015 (heel) veel vertrouwen in de manier, waarop de gemeente wordt bestuurd. Gemiddeld was dat in Nederland 28 procent.

Vijf procent

Het vertrouwen in de manier, waarop de gemeente wordt bestuurd, moet elk jaar met vijf procent groeien. In 2023 moet het vertrouwen van Nieuwediepers in hun gemeentebestuur met twintig procent zijn gegroeid.

Het college heeft ook bedacht hoe dat doel moet worden bereikt. Zo moeten per jaar vier bijeenkomsten worden gehouden om de samenwerking binnen het college te versterken. Aan voorstellen, die het college stuurt naar de gemeenteraa,d wordt standaard een paragraaf ’bestuurlijke vernieuwing’ toegevoegd.

Rapportages

De informatievoorziening aan de gemeenteraad en de inwoners wordt verbeterd. Onder andere door duidelijke financiële rapportages.

Er komt daarnaast een raadswerkgroep ’bestuurlijke vernieuwing’. Die moet onder andere met verbetervoorstellen komen en er op toezien, dat de bestuurlijke vernieuwing echt inhoud krijgt.

Om te kunnen vaststellen of het vertrouwen groeit, wordt twee keer per jaar aan een aantal burgers (burgerpanel) gevraagd wat zij vinden van de prestaties van het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie.

Helderse Courant, 22 mei 2019, 19:33

Reacties:

Vlavius Flippus
Het moet niet beter, maar veel minder slecht

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190521_11450442/inwoners-hebben-geen-hoge-pet-op-van-hoe-gemeente-den-helder-wordt-bestuurd-dat-moet-beter-zegt-gemeentebestuur

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Peter+de+Vrij

1 Comment

  1. Jop N. Roggeveen 24 mei 2019 op 09:43

    Ik geef me bij deze op voor het burgerpanel! Wel onder de voorwaarde dat de verslagen vooraf door alle deelnemers moeten zijn geaccordeerd!

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.