Delano Weltevreden – In mei besluit over reddingsplan kunstproject Nollen + Wikipedia – VSBfonds

In mei besluit over reddingsplan kunstproject Nollen

Begin mei wordt duidelijk, of het reddingsplan van het VSB Fonds voor het Helderse kunstproject De Nollen door overheden en fondsen wordt omarmd.

Dat zegt Bernt Schneiders, directeur van het VSB Fonds. “Wij hebben iemand aangesteld, die onder meer op een rijtje zet, welke schulden en verplichtingen er zijn. Begin mei komt een groot aantal vertegenwoordigers van fondsen en overheden naar Den Helder voor een grote conferentie op het terrein van De Nollen. Wij gaan hen daar vertellen wat onze plannen zijn en hopen, dat zij willen meewerken aan het afbouwen van het museum.’’

Het R.W. van de Wint museum bij treinstation Den Helder Zuid staat er al vijf jaar onafgebouwd bij. Door ruzies tussen het bestuur en de erven van de overleden kunstenaar wilden fondsen geen geld steken in het afbouwen van het museum.

Als de fondsen en overheden het reddingsplan van het VSB Fonds omarmen, treedt het huidige bestuur af. Bernt Schneiders zegt, dat er al mensen gepolst zijn voor bestuursfuncties en voor de raad van advies. “Daar zitten zwaargewichten bij, mensen die zulke klussen eerder hebben geklaard.”

Het huidige bestuur onder leiding van Paul Jan van de Wint zou eigenlijk aan de subsidiegevers verantwoording moeten afleggen over de miljoenen, die in het project zijn gestoken. Het VSB Fonds heeft de subsidiegevers gevraagd het bestuur vrij te stellen van die verantwoordelijkheid. Directeur Schneiders van het VSB Fonds heeft goede hoop, dat de subsidiegevers daaraan zullen meewerken. “Omdat iedereen, die wij hierover spreken, de grote artistieke waarde van het project inziet. Ik proef overal enthousiasme.’’

Noordhollands Dagblad, 7april 2018, 21:10

Albert van de Hoef
Alles is goed als er maar geen gemeenschaps geld naar toe gaat heeft de helderse gemeenschap al genoeg gekost

https://www.noordhollandsdagblad.nl/playlist/den-helder-uitgelicht/artikel/mei-besluit-over-reddingsplan-kunstproject-nollen

VSB fonds

De stichting VSB fonds is een Nederlandse (https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland) goede doelen organisatie (https://nl.wikipedia.org/wiki/Goed_doel), die culturele (https://nl.wikipedia.org/wiki/Cultuur) en maatschappelijke initiatieven ondersteunt.

Het VSBfonds is voortgekomen uit de VSB Bank (https://nl.wikipedia.org/wiki/VSB_Groep). In de negentiende eeuw werden door de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen (https://nl.wikipedia.org/wiki/Maatschappij_tot_Nut_van_%27t_Algemeen) in Nederland Nutsspaarbanken (https://nl.wikipedia.org/wiki/Nutsspaarbank) opgericht, de latere VSB Bank. Het behalen van winst was voor deze banken niet het hoofddoel. In 1990 fuseerde de VSB Bank met Amev (https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Amev&action=edit&redlink=1), en de eigenaar Stichting VSB kreeg een omvangrijk aandelenbelang in een concern dat later Fortis (https://nl.wikipedia.org/wiki/Fortis) zou gaan heten. De Stichting VSB werd omgedoopt in Stichting VSB fonds en zij gebruikt het dividend op haar aandelenbelang om culturele activiteiten in Nederland te ondersteunen.

De Stichting VSB Vermogensfonds is eind 2007 ontstaan door een splitsing van Stichting VSB fonds. VSB Vermogensfonds bezit en beheert het fondsvermogen van waaruit VSB fonds uitkeringen doet voor het verwezenlijken van de maatschappelijke doelstellingen. Het Vermogensfonds had 52 miljoen aandelen Fortis (2% van de uitstaande aandelen), maar begin 2009 heeft men zijn laatste aandelen Fortis verkocht.[1] Door de koersval in 2008 is de totale waarde van het bezit van het fonds gedaald van ongeveer 2 miljard naar 900 miljoen euro. Het fonds heeft daarom het jaarlijkse budget voor donaties aan het VSB fonds verlaagd van € 60 miljoen tot € 30 miljoen.[2] Na aftrek van organisatiekosten heeft VSB fonds een jaarlijks donatiebudget van € 26 miljoen beschikbaar.

De maatschappelijke initiatieven worden ingedeeld in de twee categorieën “Mens & Maatschappij” en “Kunst & Cultuur”. Jaarlijks reikt het fonds ook de VSB Poëzieprijs (https://nl.wikipedia.org/wiki/VSB_Po%C3%ABzieprijs) uit. Het hoofdkantoor is gevestigd in Utrecht (https://nl.wikipedia.org/wiki/Utrecht_(stad)).

Externe link
Website VSB bfonds
https://www.vsbfonds.nl/

Bronnen
[1]
Jaarverslag 2011 Stichting VSB Vermogensfonds
http://jaarverslag2011.vsbfonds.nl/jaarverslag2011/media/files/983165-pr-4-vsb-
[2]
Halvering donaties en ontslagen bij VSB fonds, RTL Nieuws, 6 februari 2009 11:24
https://www.rtlnieuws.nl/economie/halvering-donaties-en-ontslagen-bij-vsbfonds

https://nl.wikipedia.org/wiki/VSBfonds

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nollen
https://robscholtemuseum.nl/?s=VSB