Delano Weltevreden – ’In Feite is Ajax ook Kunst’ Chris de Koning, Zoon van Wijlen Minister Jan de Koning, is Nu Wet Houder in Den Helder

Mensen bij de Op Lossing van Vraag Stukken betrekken, Samen Werken. Zo wil Chris de Koning als Wet Houder opereren (foto RedMouse)

In Feite is Ajax ook Kunst’ Chris de Koning, Zoon van Wijlen Minister Jan de Koning, is Nu Wet Houder in Den Helder

Den Helder – Vader Jan zat als Tiener in het Verzet. Moeder Molly en haar Ouders zaten in Indonesië Vast in een Zo Genoemd Jappen Kamp. ,,Hun Leven is in Sterke Mate door de Tweede Wereld Oorlog Beïnvloed’’, weet Chris de Koning. ,,Onze Ouders hebben Ons Altijd Mee Gegeven, dat de Kwaliteit van Leven Niet Van Zelf Sprekend is. Je moet Er Zélf Iets Voor Doen, maar Er Ook mét Je Omgeving Wat aan doen. Als Wet Houder wil ik Straks Verder Bouwen aan Wat Hier Al is Bereikt.’’

Chris de Koning (Utrecht, 1963) is Ruim een Maand Geleden Gepresenteerd als Wet Houder voor D66. In zijn Porte Feuille zitten Onder Meer Duurzaamheid en de Haven. Daar Naast moet hij als Ambassadeur van Den Helder proberen Geld Binnen te Slepen om Allerlei Ambities van Den Helder te kunnen Verwezenlijken.

Zijn Jeugd heeft hij in Voorschoten door gebracht. Na de Middelbare School ging hij aan de Vrije Universiteit Amsterdam Economie studeren. Hij heeft onder meer gewerkt voor Greenpeace, NRG en ECN in Petten, de Duurzaamheid Stak van Shell, Tocardo in Den Oever en VNO | NCW.

Spits

In de Hoofd Stad voetbalde hij voor Swift, een Zaterdag Amateur Club. In de Spits of als Aan Vallend Midden Velder. ,,Als ik op zaterdag een Doel Punt had Gescoord voor mijn Club, was ik de Week Daar Na Nog Diep Gelukkig. Dat Doel Punt, Hoe we dat als Team hebben bereikt, haalde ik Eindeloos Terug.’’

Dat Gevoel van Geluk Zaligheid wil hij als Wet Houder ook Beleven, zegt De Koning: ,,Mij gaat het Niet om Persoonlijk Scoren. Ik hou van Resultaat Boeken, van Dingen Bereiken. Her Beleven hoe ’We’, dat Samen hebben gedaan. Analyseren, Voor Bereiden, Projecten Bespreken met Aller Lei Partijen () Het is Allemaal Nodig. Maar Den Helder heeft er Pas Oets aan als Projecten worden Uit Gevoerd.’’

Chris de Koning (D66) wordt binnenkort benoemd tot wethouder.

Chris de Koning (D66) wordt Binnen Kort benoemd tot Wet Houder (foto RedMouse)

Voet Bal en Kunst zijn Z N Passies. Ajax is zijn Club. ,,In Feite is Ajax ook Kunst’’, vindt hij. ,,De Creatieve Manier van Voet Ballen, het is Allemaal Goed Door Dacht. Er zitten Patronen in, die je Nodig hebt om tot Succes te komen. Ik geloof Er Erg In, dat je dat als Team doet. Natuurlijk heb je Individuele Top Spelers. Het is de Bedoeling, dat die in het Doel Gebied aan de Bal komen. Maar het Hele Team draagt daar aan bij.’’

Resultaten

Hoe vertaalt hij dat naar de Politiek? ,,In de Politiek kun je Alleen Resultaten bereiken als je Goed heb Na Gedacht over wat het Probleem is en Wel Licht Zelfs Wat het Probleem Daar Onder is. Je moet met Experts praten om de Beste Informatie te krijgen. Maar ook met Bewoners om te weten hoe zij over een Bepaald Onder Werp denken. Er zijn Onder Werpen, die Politiek Gevoelig liggen en waar Mensen Met Een een Mening over hebben. Maar er zijn ook Onder Werpen, waar Mensen Pas een Mening over hebben, wanneer zij met het Probleem Geconfronteerd worden. Ik ga proberen om Mensen er bij te Betrekken. Zo dat zij óók gaan Mee Praten en Mee Denken over Onder Werpen, die Mis Schien Niet Met Een op de Voor Pagina staan.’’ Deze Werk Wijze moet bij Voor Beeld Gestalte krijgen in het Burger Beraad Duur Zaamheid, waar in Des Kundigen, Onder Nemers en In Woners gaan Na Denken over Innovatieve Manieren om Duurzaamheid Doelen te bereiken.

Chris de Koning komt uit een Politiek Nest. Groot Vader Dirk was Eerst Gemeente Secretaris van Zwartsluis en werd later Burgemeester van die Gemeente. Vader Jan is Geen Onbekende in de Nederlandse Politiek. Hij is Euro Parlementariër, Senator, Kamer Lid en Minister geweest. Vader zat bij het CDA, Moeder Molly stemde CDA. ,,Ik zat heel even bij de Jonge Democraten. Later ben ik Lid geweest van de PvdA. Maar ik stem Al Heel Lang D66, daar ben ik Nu Lid van.’’

Jan de Koning (rechts), vader van Chris, op een foto uit de vorige eeuw.

Jan de Koning (rechts), Vader van Chris, op een Foto uit de Vorige Eeuw (foto Mediahuis)

Vader Minister Jan de Koning (foto Biografisch Portaal)

Chris de Koning (foto Regio Noordkop)

Hij is Trots op zijn, In Middels Over Leden, Vader. ,,In de Jaren Tachtig en Negentig was hij een Belangrijk Politicus. Zijn Kracht was om Mensen er toe te bewegen een Stapje Extra te zetten, om Meer te Doen dan zij Uit Zich Zelf zouden Doen. Toen hij als Minister begon in het Eerste Kabinet Lubbers was het een Moeilijke Tijd. De Overheid had Geen Geld, er heerste Grote Werk Loosheid en het ging Economisch Slecht.Wat ik Heel Erg in hem bewonder is, dat hij Mensen bij Elkaar kon brengen en hen Zo Ver kon krijgen, dat zij gingen Mee Denken over Op Lossingen.’’ Als Voor Beeld noemt Chris de Koning het Akkoord van Wassenaar, waar bij Werk Gevers en Werk Nemers Af Spraken maakten over Loon Matiging. ,,Daar is het Fundament gelegd voor een Nieuwe Economische Groei van Nederland.’’

Maar ook zijn Surinaamse Moeder heeft haar Stempel op hem gedrukt, vertelt de D66 er. ,,Van mijn Vader heb ik Heel Sterk het Calvinistische Mee Gekregen. Je Best doen, er zijn voor Mensen. Mijn Moeder was Één Jaar Oud, toen zij met haar Ouders, beiden Onderwijzers, naar Nederland kwam. Zij zijn Vrij Wel Met Een naar Indonesië vertrokken, waar mijn Groot Ouders in het Onder Wijs hebben gewerkt. Daar zijn zij, Net als Veel Andere Nederlanders, in een Jappen Kamp te Recht gekomen. Mijn Moeder heeft mij het Caribische Mee Gegeven, Samen Zijn, Muziek Maken, Gezelligheid, Kunst, mijn Liefde voor de Zon en Hogere Temperaturen. Die kwamen Niet van mijn VadersKant.’’

Militaire Dienst

Den Helder en de Noord Kop zijn Geen Onbekend Terrein voor de D66 er. ,,Ik ben Nog van de Generatie. dat je in Militaire Dienst moest. Mijn Tijd heb ik bij de Marine door gebracht. Omdat ik al was Af Gestudeerd als Econoom, kon ik Officier worden. Op het KIM heb ik een Korte Op Leiding gehad, daar na heb ik mijn Dienst Tijd in Amsterdam door gebracht. Voor mij was het Mooi om te zien hoe een Professioneel Apparaat als de Marine werkt.’’

Hij kent Den Helder ook uit de Tijd, dat hij als Communicatie Manager werkte bij ECN en Later bij NRG in Petten. ,,Ik weet Hoe Hard Er Hier aan getrokken wordt om de Regio te Ontwikkelen. Dat is Goed voor de Regio en Den Helder. De Stad maakt een Metamorfose mee. Er zijn pareltjes, zoals Schouwburg De Kampanje, School 7, Willemsoord, het Kunst Project De Nollen van Rudi van de Wint. Mensen zeggen in Interviews, dat het Hier Goed gaat, dat zij Terug Komen. Dat is een Heel Mooi Compliment, dan ben je als Stad op de Goede Weg. Vorige Colleges hebben er voor gezorgd, dat die Grote Stappen zijn gezet, daar wil ik hen voor Complimenteren. Er is in de Tweede Wereld Oorlog Heel Veel Verwoest. Daar na is de Stad Weer Op Gebouwd en Nu vindt de Stad Zich Zelf Op Nieuw uit. Den Helder heeft de Veer Kracht om Steeds Nieuwe Projecten aan te pakken. Ik denk, dat Den Helder een Aantrekkelijke Stad aan het worden is. Als College moeten wij Op Nieuw Stappen Voor Uit zetten.’’

Schreeuwers

Die Nieuwe Stappen vergen in zijn Ogen Samen Werking. ,,Schreeuwers hebben de Over Hand’, stelt hij vast. ,,In Talk Shows zie je Veel Mensen met een Uit Gesproken Mening. Zij zijn Vaak Niet Bereid te Luisteren naar Andere Argumenten of naar Wat Mensen beweegt, die het Anders Zien. Ik heb daar Niet Zo Veel mee. Ik heb Meer aan Mensen, die een Mening koppelen aan Initiatieven, Mensen, die Dingen willen Veranderen. Dat moet ook in Den Helder gebeurd zijn, Anders had de Stad zich niet op deze Manier ontwikkeld. Ik wil Graag Samen Werken met Mensen, die de Schouders er onder willen zetten, die Projecten willen Op Pakken en Er Iets Positiefs van willen maken. De Enorme Prijs Stijgingen van Woningen in de Randstad gaan er in mijn Ogen toe leiden dat Mensen Steden als Den Helder Meer gaan waarderen. Met Prachtige Natuur, Plekken, waar je Goed kunt wonen tegen Betaalbare Prijzen. Maar ook, omdat er Goede Voor Zieningen zijn en om dat de Kwaliteit van Leven Hier Hoger is. Dat Mensen Tegen Woordig Meer op Afstand Werken, maakt het Makkelijker om die Stap te maken.’’

Lekkerste IJs

Hij heeft in de Zomer Enkele Weken op Willemsoord gewoond, in zijn Camper, op het Camper Terein. ,,Ik voer Aller Lei Gesprekken, zwerf door de Stad en leer Den Helder Beter kennen.’’ In Middels heeft hij een Woning gevonden, Binnen Kort woont hij Officieel in Den Helder.

Dat Zwerven door de Stad heeft zo zijn Voor Delen, blijkt uit het Verhaal van de Aan Staande Wet Houder. ,,Ik weet waar je, in mijn Beleving, het Lekkerste IJs kunt halen: bij Bella Gioia aan het Juliana Plein.’’ Hij tovert een 10 Strippen Kaart van de IJs Salon te voor Schijn. ,,Volgens Fotigui Camara, die Wet Houder wordt namens CDA, kun je in Juliana Dorp het Lekkerste IJs eten.’’ Binnen Kort gaan zij Samen naar IJs Salon De Schepper om de Proef op de Som te nemen.

Zijn Kinderen (Zoon van 22, Dochter van 25) zijn door hem ’Besmet’ geraakt. De Ene heeft het Kunst Virus op gelopen, de andere het Voet Bal Virus. ,,Mijn Zoon doet de HBO Op Leiding Sport en Management. Hij voetbalt ook bij Swift. Met hem ga ik vaak naar Wedstrijden. Mijn Dochter studeert aan de Breitner Academie. Daar leer je Kunst maken, maar je krijgt ook Didactische Vaardigheden mee. Zij kan straks dus ook voor de Klas staan.’’

Lees ook
Ook Jong Stel met Twee Salarissen, Huis en Baby komt in Problemen met deze Energie Prijzen’. Wet Houder vraagt Oog voor de Midden Inkomens

Helder Courant, zondag, 28 augustus 2022

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20220827_42004061

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Delano+Weltevreden
https://robscholtemuseum.nl/?s=Chris+de+Koning
https://robscholtemuseum.nl/?s=D66+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Marine
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vrije+Universiteit+Amsterdam
https://robscholtemuseum.nl/?s=ECN
https://robscholtemuseum.nl/?s=Energie+Onderzoek+Centrum+Nederland
https://robscholtemuseum.nl/?s=NRG
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nuclear+Research+and+Consultancy+Group
https://robscholtemuseum.nl/?s=VNO
https://robscholtemuseum.nl/?s=Verbond+van+Nederlandse+Ondernemingen
https://robscholtemuseum.nl/?s=NCW
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nederlands+Christelijk+Werk+Gevers+Verbond
https://robscholtemuseum.nl/?s=VNO+|+NCW
https://robscholtemuseum.nl/?s=Tocardo
https://robscholtemuseum.nl/?s=Shell
https://robscholtemuseum.nl/?s=Fotigui+Camara
https://robscholtemuseum.nl/?s=CDA+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jan+de+Koning
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kabinet+Lubbers+I
https://robscholtemuseum.nl/?s=Akkoord+van+Wassenaar
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jappen+Kamp
https://robscholtemuseum.nl/?s=Tweede+Wereld+Oorlog
https://robscholtemuseum.nl/?s=Duur+Zaamheid+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Burger+Beraad+Duur+Zaamheid
https://robscholtemuseum.nl/?s=Haven+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ambassadeur+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=IJs+Salon+De+Schepper
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kunst+Virus
https://robscholtemuseum.nl/?s=Schouwburg+De+Kampanje
https://robscholtemuseum.nl/?s=School+7
https://robscholtemuseum.nl/?s=Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Camper+Terrein
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rudi+van+der+Wint
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kunst+Project+De+Nollen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Breitner+Academie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Swift
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ajax
https://robscholtemuseum.nl/?s=Weer+Op+Gebouwd
https://robscholtemuseum.nl/?s=Weder+Op+Bouw
https://robscholtemuseum.nl/?s=Juliana+Plein
https://robscholtemuseum.nl/?s=Juliana+Dorp
https://robscholtemuseum.nl/?s=Petten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Den+Oever
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zwartsluis
https://robscholtemuseum.nl/?s=Voorschoten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Calvinisme
https://robscholtemuseum.nl/?s=Calvinistisch
https://robscholtemuseum.nl/?s=Caribisch
https://robscholtemuseum.nl/?s=Suriname
https://robscholtemuseum.nl/?s=Indonesië