Delano Weltevreden – Huur, geen koop van voormalig stadhuis + L.O.S. Den Helder – Koop of toch huur voor oude stadhuis? + Casper Duin – Stadhuisonderzoeken Den Helder: 3,1 miljoen euro kosten

Huur, geen koop van voormalig stadhuis

Den Helder – De gemeente gaat het voormalige stadhuis aan de Kerkgracht toch huren van Helder Vastgoed BV, onderdeel van Woningstichting.

Dat zegt woordvoerster Marion van den Broek van Woningstichting Den Helder. Omdat Helder Vastgoed eigenlijk niet mag verhuren aan de gemeente (kantoorruimte is commercieel), zou het stadsbestuur het pand aanvankelijk kopen voor de tijdelijke huisvesting van ambtenaren, die nu nog aan de Drs. F. Bijlweg zitten.

Burgemeester en wethouders willen het stadhuis permanent vestigen op Willemsoord. Zij schatten, dat het vier jaar duurt, voordat de ambtenaren kunnen verhuizen naar de verbouwde gebouwen 72 en 66. Dan zou het stadhuis aan de Kerkgracht terugverkocht worden aan Helder Vastgoed.

Die verkoop-terugkoop constructie hoeft niet meer, zegt Van den Broek. “We hebben de casus voorgelegd aan de Autoriteit woningcorporaties en hebben toestemming gekregen om het pand tijdelijk aan de gemeente te verhuren. Tot uiterlijk 30 juni 2023.”

Op een rij

Wethouder Michiel Wouters zegt, dat de nieuwe informatie eerst op een rij gezet moet worden. Hij kan nog niet zeggen wat de gemeente straks kwijt is aan huur.

“Het zal in elk geval niet hoger mogen zijn dan het bedrag, waarvan wij tot nu toe uit zijn gegaan: 220.000 euro per jaar. Dat is het bedrag, dat wij de gemeenteraad voor de tijdelijke huisvesting aan de Kerkgracht hebben gevraagd.”

Noordhollands Dagblad, 12 februari 2019

Reacties:

Henk van Kuijk
Een stadhuis op Willemsoord heeft geen draagvlak bij de Helderse bevolking. Het slechtste idee van allemaal. Solistisch bestuur.

Jan Hoogland
Dat draagvlak ken je niet Henk. Of heb je 55.000 inwoners geënquêteerd ?

Henk van Kuijk
Jan Hoogland Is niet nodig, goed luisteren om je heen. En kijken naar de vorige verkiezingsuitslagen van vier en acht jaar geleden. Burger genegeerd. Maar doe gerust een referendum hoor.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190212_55433208/huur-geen-koop-van-voormalig-stadhuis-den-helder

Koop of toch huur voor oude stadhuis?

Den Helder – Huur of koop? Dat is de vraag, die de gemeente op korte termijn moet beantwoorden, waar het gaat om het tijdelijk gebruik van het oude raadhuis aan de Kerkgracht. Als de gemeente het monumentale pand van de huidige eigenaar Woningstichting zou kopen – en na de ingebruikname van een nieuw stadhuis – aan de stichting terug zou verkopen, dan komen de kosten voor gebruik per jaar neer op een 211 duizend euro.

Inmiddels is duidelijk geworden, dat de gemeente het oude raadhuis ook mag huren van Woningstichting. B en W onderzoeken nu, of dit goedkoper is dan koop en terugverkoop. Uitgangspunt is de (financieel) meest voordelige constructie. Op voorhand denkt het college goedkoper uit te zijn met huur, want dan hoeft geen overdrachtsbelasting (verplicht bij koop) betaald te worden.

Aangaande de verbouwing van het pand melden B en W, dat een aantal binnenwanden aangepast moet worden, vloerbedekking vernieuwd én mogelijk zijn enkele installatietechnische aanpassingen nodig. Een architect gaat bekijken welke werkzaamheden daadwerkelijk nodig zijn.

Den Helder Actueel, 12 februari 2019 – 19:25

Reacties:

Henk van Kuijk
12 februari 2019 at 20:17
En zo zijn de stadhuizen van de burger zo ver mogelijk weggezet van Julianadorp, het Rabo stadhuis en het Kerkgracht stadhuis. En omdat de Rabo geen cijfers geeft, mogen we als burger weer eens niet weten wat de gemeente aan gemeenschapsgeld betaalt aan de Rabo. Ondemocratisch gedoe. De gesloten pot. Net als met Zeestad, dat weg moet. Neehoor, de wethouder wil hen de klus op Willemsoord laten doen, opnieuw dus zonder openheid en verantwoording van financiën. Behoorlijk bestuur is verdampt. De partij Behoorlijk Bestuur moet afscheid nemen van Wouters als lid. En inspraakprocedure of referendum aanvragen. Dan schenken ze weer klare wijn.

e
13 februari 2019 at 07:35
En de stadspartij dan Henk? Die gaan doodleuk voorstemmen om het stadhuis op Willemsoord te vestigen, nog verder weg van de samenleving . Voor mij mag die schootkruipers partij ook verdampen.

Henk van Kuijk
13 februari 2019 at 11:04
Die hebben hun grote verkiezingsnederlaag nog steeds niet begrepen. Maar ja, als de grootste verliezer via dhr Kos een andere coalitie mag blokkeren, en Carlo Assorgia de regie uit handen geeft, dan krijg je dit dwaze beleid. Dan drammen de Haagse partijen weer vrolijk door….. maar ze zijn er nog niet, er komen tal van bezwaarschriften, zeker tegen het bestemmingsplan. Dan mogen ze bij de verkiezingen weggevaagd worden.

Stefan
14 februari 2019 at 01:36
Wat ga je dan stemmen? Henkie

Henk van Kuijk
14 februari 2019 at 11:28
Denk je echt dat ik op zo’n toontje antwoord? Mijn gitaar……

RB
12 februari 2019 at 20:19
zou wel handig zijn als ze ook de huurprijs hadden vermeld, huurprijs lager dan 18.300 eu – maand dan is het goedkoper, huurprijs hoger dan 18.300 eu – maand dan is het duurder?? …..

Judge X
12 februari 2019 at 23:18
Zou wel handig zijn als je ook per jaar gaat rekenen.

Judge X
12 februari 2019 at 22:41
Waar haalt LOS die € 211.000 per jaar vandaan ?
UIT HET RAADSVOORSTEL:
Tijdelijke huisvesting
De tijdelijke huisvesting wordt gerealiseerd in 2019 waarvoor € 5.246.000 aan uitgaven geraamd wordt en wat in 4 jaar afgeschreven moet worden. Aan het eind van de 4 jaar heeft het pand een gegarandeerde restwaarde van € 2.150.000 zodat er per saldo € 3.096.000 als afschrijvingslast in de exploitatie opgenomen moet worden.
Begrotingstechnisch wordt gerekend dat het tijdelijk scenario ingaat per 1 januari 2020.
Samen met de overige exploitatielasten zoals huur (verkeerstorenweg), rente, energie en onderhoud wordt voor de periode 2020 – 2022 een jaarlijkse exploitatielast van € 1.489.000 geraamd.
Koop € 5.246.000 min terug-Verkoop € 2.150.000 = € 3.096.000 dit gedeeld door 4 jaar = € 774.000 per jaar, voor alléén Kerkgracht 1.

Ronald Boutkan
12 februari 2019 at 22:46
Uit de raadsinfobrief die vandaag is verstuurd:
Jaarlijkse kosten Kerkgracht 1
Tijdens de commissiebehandeling zijn vragen gesteld over de jaarlijkse kosten voor gebruik van de Kerkgracht. Hierbij bevestigen wij dat de afgeleide huursom, het verschil tussen het aan- en verkoopbedrag, ca. € 211.000,– per jaar bedraagt. Een ander genoemd bedrag, ca. € 0,75 miljoen per jaar, is gebaseerd op de afschrijvingslasten voor de gehele investeringssom van het scenario. In deze investeringssom zit naast een jaarlijkse vergoeding voor de Kerkgracht ook de realisatie van portakabins en aanpassingen in de Kerkgracht. Slechts een deel van de genoemde € 0,75 miljoen (€ 211.000,–) is dus de afgeleide huurvergoeding voor de Kerkgracht

Judge X
12 februari 2019 at 23:16
De RI van vandaag zal voor ons ter vergelijk, dan wel later zichtbaar worden.

Nico
13 februari 2019 at 10:02
Volgens mij is de marktprijs van het vastgoed niet meer als 2,1 milj.. Dat is de waarde van terugverkoop. Volgens mij is de rest slecht ondernemerschap. Als de gemeente het pand koopt en in bezit houdt, opknapt voor 3,1 miljoen is het n.m.m. beter uit. Als het gebouw bestemming backoffice incl. loketfunctie Den Helder en Huisduinen en trouwlocatie krijgt is het weer in orde. Verder een dependance in Julianadorp creëren met alle burgerzaken? Zal dat, ook de gewenste afslanking van de gemeente in het plaatje meenemend, niet goedkoper en klantvriendelijker zijn. Kan het bespaarde geld in het sociaal domein gestopt worden.

e
13 februari 2019 at 16:37
Op een paar puntjes na , was je het toch eens met nieuwbouw op Willemsoord ? Het dossier moest toch met een klap erop gesloten worden ? Nu kom je hier weer mee . Niet aan een politieke loopbaan beginnen Nico, je zwakt nu al .

Juul
13 februari 2019 at 10:56
Gewoon niet kopen of huren. Er is geen noodzaak voor dit pand. Voor de ambtenaren blijf zitten waar je zit en verroer je niet. Voor de enkele mensen die nu nog op de Bijlweg zitten is wel iets eenvoudigers te vinden.

Marinus Vermooten
13 februari 2019 at 13:02
Definitieve aankoop van gebouw Kerkgracht met achter eventuele aanbouw met een steunpunt in Julianadorp moet op den duur voor het gemeentelijk apparaat voldoende werkruimte kunnen bieden. De gemeenteraadsvergaderingen vonden er tot de jaren tachtig ook plaats met op de tribune ongeveer evenveel geïnteresseerden die thans tijdens een gemiddelde raad- of commissievergadering bijwoont. Van bevolkingsgroei is de laatste tientallen jaren ook al helemaal geen sprake meer, prognoses wijzen ook niet in die richting en digitaal is al veel vanuit de huiskamer te regelen. Pro en contra afwegend vind ik om uiteenlopende redenen verplaatsing naar willemsoord een onjuist en wellicht te duur besluit.

qrap88
13 februari 2019 at 14:12
… Wat een GELD voor een TIJDELIJKE verplaatsing !

Henk van Kuijk
13 februari 2019 at 14:57
Dat komt door het doordrammen van VVD,CDA en PvdA, onder aanvoering van de burgemeester, en nu gevolgd door de schapen van de Stadspartij, Beter voor Den Helder, Seniorenpartij en CU. Behoorlijk Bestuur is nu aan zet ook: afscheid nemen van een wethouder als lid, die contra-beleid uitvoert.

e
13 februari 2019 at 15:27
Je vraagt je af , zou er soms met een derde partij een afspraak zijn , om de Bijlweg binnen een bepaalde tijd leeg op te leveren ? Zouden ze weer een stinkstreek uithalen waar de burger niets vanaf weet ?

JB
13 februari 2019 at 16:52
Mmmmm, de Pinokkio theorie. Zou mij overigens niet verbazen.

Henk van Kuijk
13 februari 2019 at 17:30
Ja natuurlijk, Bijlweg deal met Woningstichting. Kerkgracht deal met Woningstichting. Burgemeester VVD, Waltmann VVD, college VVD plus. Toen de Kerkgracht in bezit was van Huib Broeke was er nul belangstelling. Het is de vriendjespolitiek van Den Helder. Rabo=CDA, er mag niet eens bekend worden wat de gemeente aan hen betaalt, schandalig, in een democratie.

Ferry
13 februari 2019 at 17:09
Feit is:de race is gelopen.
De werkzaamheden aan de Bijlweg lopen door.
De Provincie is bereid subsidie voor Willemsoord te verlenen.(oa voor bereikbaarheid/parkeer) en uiteraard
huisvesting stadhuis.
De aannemers zijn uiteraard ook al bekend.
Kerkgracht word tijdelijk gehuurd,met wat persoonlijke eisen,tapijtje,CO neutraal,beveiliging,brand preventie,en ongetwijfeld nog een aantal punten waar zo,n back office aan moet voldoen.
Uiteindelijk zal dan langzamerhand duidelijk worden dat Willemsoord het toch niet kan worden.
Dan toch maar het Postkantoor.
Kerkgracht blijven we zitten,vanwege z,n Paleis achtige allure.
Voor de locatie Willemsoord word een andere subsidie vreter gevonden.(kantoor Zeestad?)
Bijweg komen prachtige appartementen in.
,,Daar kweek je als bestuur(der) goodwill mee,,
En dan vooruit dan maar een loketje twee ochtendjes in week als proef in J.Dorp.
Dat zijn resultaten,alle subsidie potten leeg geroofd,een krimpstad met giga schulden en verplichtingen achter laten,daar moet toch een top job voor je klaar liggen,minimaal Brussel.

e
13 februari 2019 at 17:15
Wat heb jij gezopen zo vroeg op de dag ? Fabeltjes water ?

Ferry
13 februari 2019 at 17:26
Wel water,voor jou nog even het etiket nagekeken staat geen Fabeltjes bij.
Spreek over ,n paar jaar nog

Ferry
13 februari 2019 at 17:41
Juist Henk,zo wordt het Pokerspel ongeveer gespeeld,pandjes opgeknapt!!!!,functie ingevuld!!!!!,stad een compleet ander aanzien gegeven!!!!! de democratie er voor ingeruild!!!!!
Een flits carriere gemaakt,werkt als een tierelier in Europa

https://denhelderactueel.nl/2019/02/koop-of-toch-huur-voor-oude-stadhuis/

Stadhuisonderzoeken Den Helder: 3,1 miljoen euro aan kosten

Den Helder – De diverse onderzoeken naar de ambtelijke huisvesting hebben de gemeente Den Helder tussen 2013 en 2018 in totaal € 3,1 miljoen gekost.

Dat antwoorden burgemeester en wethouders op vragen van D66 en Behoorlijk Bestuur. De grootste kostenpost (€ 1,1 miljoen) is de afwaardering van de boekwaarde van het voormalig postkantoor aan de Middenweg. “Dat is ooit voor dit bedrag in de boeken gezet, dus dat wordt nu afgeboekt”, meldt verantwoordelijk wethouder Wouters. Daarnaast was de gemeente € 700.000 kwijt aan onderzoeken inclusief inhuur van extern personeel. Het voorwerk voor de voorgestelde renovatie van het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg kostte €700.000. De resterende € 600.000 is opgegaan aan de verhuizing naar en huur van het huidige onderkomen aan de Verkeerstorenweg. “Een fors bedrag natuurlijk die 3,1 miljoen”, reageert Wouters. “Geld, dat we vanzelfsprekend liever aan andere dingen hadden uitgegeven.”

D66 drong afgelopen najaar aan op een kostenoverzicht van alle scenario onderzoeken voor het Helderse stadhuis in de voorbije vijf jaar. Raadslid Henk Mosk toont zich gematigd tevreden over het antwoord. “Drieënhalve maand na ons verzoek ligt er een lijstje met vier bedragen. Ik vind het summier. We zouden graag iets meer verdieping hebben. Een etage lager gaan. Ik mis de onderbouwing. Zijn dit alleen de kosten voor externen? Want ook ambtenaren en wethouders hebben heel veel uren gemaakt voor deze onderzoeken. Zijn die uren hierin verwerkt? Het wordt me niet duidelijk. Ik beraad me op vervolgvragen.”

Helderse Courant, 13 februari 2019, 14:41

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190213_36160013/stadhuisonderzoeken-den-helder-3-1-miljoen-euro-aan-kosten

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=huur
https://robscholtemuseum.nl/?s=koop
https://robscholtemuseum.nl/?s=kosten+ambtelijke+huisvesting