Delano Weltevreden – Houden WMO Taxibedrijven zich aan de Regels? Behoorlijk Bestuur wil dat onderzocht hebben: ’Klanten worden opgehaald in Auto’s met een Geel Kenteken’

Zorgtaxi Den Helder (foto Zorgtaxi)

Taxi Den Helder:Deze Nieuwe Lichting Officieren komt kijken naar mijn Taxi, heerlijk ook dit is Den Helder niet voor niets DE Marinestad bij uitstek” (foto Facebook)
IJssel Taxi Den Helder op Station Den Helder, bij het dichtgetimmerde Postkantoor, tot aan de Ontruiming Huisvesting van het Rob Scholte Museum, nu Winstobject van Aannemersbedrijf A Tuin (foto IJssel Taxi)

WMO Klachten Meldpunt (foto WMOKlachten))

Sylvia Hamerslag (foto Gemeente Den Helder | Peter van Aalst)

Houden WMO Taxibedrijven zich aan de Regels? Behoorlijk Bestuur wil dat onderzocht hebben: ’Klanten worden opgehaald in Auto’s met een Geel Kenteken

Den Helder – Een Taxibedrijf, dat Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Klanten ophaalt en vervoert met Particuliere Personenwagens. Raadsfractie Behoorlijk Bestuur vraagt Burgemeester en Wethouders te onderzoeken, of de Regels wel worden nageleefd.

De Gemeente heeft het WMO Vervoer aanbesteed. Bedrijven, die aan de Regels voldeden, mogen de Helderse WMO Klanten vervoeren.

Behoorlijk Bestuur zegt van diverse kanten Signalen te hebben opgevangen, dat niet alle Bedrijven zich aan de regels houden. ,,Een Vervoerder heeft diverse keren WMO Klanten opgehaald in een Particuliere Personenwagen. Met een Geel Kenteken dus’’, vertelt Fractievoorzitter Sylvia Hamerslag. ,,Als er onverhoopt iets gebeurt, is de WMO Klant Niet Verzekerd. De Taxibedrijven moeten de Ritten Registreren en de Gemeente kan zien welke Ritten zijn uitgevoerd. Ik vraag me af hoe de Ritten met Particuliere Personenwagen worden Geregistreerd en hoe de Gemeente die kan controleren?’’

Hamerslag vindt, dat de Eisen, die de Gemeente heeft gesteld toen het WMO Vervoer werd aanbesteed, regelmatig getoetst moeten worden. ,,Wij vinden, dat de Gemeente middels Steekproeven moet checken, of de Taxibedrijven aan de Kwaliteitsnormen voldoen. Bijvoorbeeld wat de Personele Bezetting en de Kwaliteit van de Voertuigen betreft. Aan het College hebben wij gevraagd om zo’n Onderzoek te houden voor het Einde van het Zomerreces. Als je pas over twee jaar zo’n Onderzoek uitvoert, kan er heel wat mis zijn gegaan, dat voorkomen had kunnen worden.’’

Helderse Courant, 12 juli 2021, 14:55

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210712_8065358

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Sylvia+Hamerslag
https://robscholtemuseum.nl/?s=Behoorlijk+Bestuur
https://robscholtemuseum.nl/?s=Taxi
https://robscholtemuseum.nl/?s=WMO
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wet+Maatschappelijke+Ondersteuning
https://robscholtemuseum.nl/?s=Geel+Kenteken
https://robscholtemuseum.nl/?s=Blauw+Kenteken