Delano Weltevreden – Hoogheemraadschap beste om Seasaw te realiseren op Helderse zeedijk + Regio Noordkop – Hoogheemraadschap wil dijken versterken

Hoogheemraadschap zet ook beste beentje voor om Seasaw te realiseren op Helderse zeedijk

Den Helder – Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier staat positief tegenover het project Seasaw op de Helderse zeedijk.

Het grote kunstwerk moet een blikvanger worden. In overleg met de Provincie Noord Holland onderzoeken de gemeente Den Helder en het hoogheemraadschap wat er nodig is om de Seasaw mogelijk te maken. Zij ondertekenen daartoe een samenwerkingsovereenkomst. “De basishouding van alle partijen ten opzichte van de Seasaw is: ’we willen het mogelijk maken’. Dat is al goed nieuws. Iedereen probeert het haalbaar te maken.”

De Sea Saw gaat zo’n 3,5 miljoen euro kosten. Onderdeel van het onderzoek is volgens wethouder Wouters in kaart brengen bij welke fondsen kan worden aangeklopt voor een bijdrage.

Helderse Courant, 31 oktober 2019, 10:20

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20191031_82511321/hoogheemraadschap-zet-ook-beste-beentje-voor-om-sea-saw-te-realiseren-op-helderse-zeedijk

Hoogheemraadschap wil dijken versterken

 De Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert uitwerking van milieueffectrapport voor dijkversterking

Den Helder – Den Oever duidelijk te maken waar en wanneer de stabiliteit en bekleding van de dijk onvoldoende veiligheid bieden. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft de Commissie gevraagd tussentijds te adviseren over de inhoud van het voorlopige milieueffectrapport.

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) wil de dijk tussen Den Helder en Den Oever versterken, omdat de stabiliteit van de Balgzanddijk en de bekleding op delen van de Wieringer Zeewering, de Amsteldiepdijk en de Balgzanddijk niet meer voldoen aan de veiligheidseisen.

HHNK heeft in een verkenning onderzocht welke maatregelen het veiligheidsprobleem kunnen oplossen. Het voorlopige milieueffectrapport laat duidelijk zien waarom bepaalde maatregelen zijn afgevallen en welke oplossing de voorkeur heeft. Er is voldoende informatie aanwezig om de gekozen oplossing verder uit te werken in een milieueffectrapport, zegt de Commissie.

Veiligheid

De Commissie oordeelt wel dat nu nog onduidelijk is waar en wanneer de stabiliteit en bekleding van de dijk onvoldoende veiligheid bieden. Daardoor is niet duidelijk, of de maatregelen gecombineerd kunnen worden met ingrepen, die op een later moment nodig zijn. Dit is van belang, omdat een ingreep al snel tot verstoring van wadvogels in het nabijgelegen beschermde natuurgebied leidt. De Commissie adviseert om dit in de uitwerking van het milieueffectrapport alsnog te doen.

Regio Noordkop, 3 november 2019

https://www.regionoordkop.nl/01/11/2019/hoogheemraadschap-wil-dijken-versterken/

Reacties Facebook Rob Scholte Museum

Jos Kuijpers
I saw the sea.

Henk van Kuijk
En, willen de bewoners dit ook? 2 Miljoen? Bezuinigen op sociaal domein? Nee.

https://www.facebook.com/robscholtemuseum

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hoogheemraadschap
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hollands+Noorderkwartier
https://robscholtemuseum.nl/?s=Seasaw
https://robscholtemuseum.nl/?s=Helderse+zeedijk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Michiel+Wouters

2 Comments

  1. Ik heb wel goedkopere en mooiere vis steigers gezien. Bouwen ze er ook een lift lift bij?

  2. Diep van binnen weet de Helderse bestuurselite dat de mega kans die het Rob Scholte Museum Den Helder bood, voornamelijk is mislukt door hun eigen bekrompenheid en rancune. Daaruit is een monumentaal soort kunst schuldgevoel ontstaan, dat ervoor zorgt dat Den Helder zijn kleinburgerlijkheid in steeds meer uiterst kostbare maar oerlelijke kunstwerken etaleert.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.