Delano Weltevreden – ’Het lijkt wel klein Turkije in Gemini’ + Den Helder eo – Ziekenhuisbestuurder: ‘Besluit complexe hartzorg in oktober’

’Het lijkt wel klein Turkije in Gemini’

Den Helder – Twee gastvrouwen uit het Helderse ziekenhuis zijn opgestapt, omdat zij niet monddood gemaakt willen worden door het bedrijf.

De vrouwen waren op het matje geroepen omdat zij in deze krant hun mening gaven over plannen om de hartzorg in de Alkmaarse vestiging te concentreren. Zij werkten al jaren als vrijwilliger in het ziekenhuis, in diverse functies. Zelf willen zij geen toelichting geven op hun vertrek.
’Gemini’ trekt rookgordijn op

De Noordwest Ziekenhuisgroep trekt in haar communicatie over hartzorg in het voormalige Gemini Ziekenhuis een rookgordijn op. Om te verhullen dat niet de patiënt maar de medisch specialist centraal staat. Dat schrijven Rob Benink en Peter Dijkgraaf, jarenlang verbonden geweest aan het Helderse hospitaal.
Lees verder: http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/article28346230.ece/Gemini-trekt-rookgordijn-op_

Een bron binnen het ziekenhuis zegt dat de sfeer in het voormalige Gemini Ziekenhuis compleet verziekt is. ,,Het lijkt hier klein Turkije wel. Iedereen wordt de mond gesnoerd onder dreiging van ontslag. Je mag niets meer zeggen. Er heerst hier een enorme angstcultuur. Niemand mag zijn gevoelens uiten met betrekking tot het wanbeleid van deze Raad van Bestuur. Er is eerst een besluit genomen zonder dat daarover overleg is gevoerd. Na heftige reacties wordt opeens gezegd dat het een voorgenomen besluit is. Het is zo gemeen wat hier gebeurt. Een heel ziekenhuis wordt monddood gemaakt met dreigementen.’’

Angst

Woordvoerster Suzanne Nieuwenhuis van NWZ herkent dat beeld niet. ,,De vraag is wie hier angst zaait. De krant of wij. Naar aanleiding van een artikel in deze krant zijn vrijwilligers herinnerd aan de afspraak dat zij naar de afdeling communicatie moeten verwijzen als zij door de pers worden benaderd.’’

NHD, 30-7-2016, 7:10 (Update 30-7-2016, 7:56)

Reacties:

Klaas Otten · Ingenieur bij Multec
Natuurlijk herkend Suzanne Nieuwenhuis deze situatie niet: immers zij doet de woordvoering van het noord west gebeuren! Ook patiënten worden de mond gesnoerd door slechte medische zorg te verlenen of zelf geen zorg te verlenen. Dat heb ik zelf 2 en een half jaar ondervonden toen ik intern een klacht indiende bij het voormalige Medisch Centrum Alkmaar. Ik ondervindt tot op de dag van heden de gevolgen. en terwijl het een terechte klacht was: er werden destijds 2 patiënten met MRSA bij de “gezonde” dialysepatiënt gedialyseerd. Volgens richtlijnen met patiënt met MRSA separaat worden gedialyseerd. Maar ja dat kost geld he? de interne klachtenfunctionaris heeft mijn klacht direct door gestuurd naar de leiding van de dialyse en toen waren de rapen gaar! Maar deze angstcultuur heerst bij meerderde ziekenhuizen!

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/article28346235.ece/Het-lijkt-wel-klein-Turkije-in-Gemini?lref=R3

Ziekenhuisbestuurder: ‘Besluit complexe hartzorg in oktober’

Den Helder – Gaat de complexe hartzorg uit Den Helder verdwijnen of niet? Die hamvraag bleef maandagavond boven de markt hangen in de raadszaal van het stadhuis.

Na de presentatie door bestuurder Joop Hendriks van de Noordwest Ziekenhuisgroep over de stand van zaken op het vlak van de complexe hartzorg moest hij veel kritische vragen van raadsleden beantwoorden. Telkenmale zei Hendriks: ,,We zijn bij de komma, niet bij de punt. Het besluit is nog niet genomen. Ja, de vakgroep cardiologie heeft gewaarschuwd dat er gevaarlijke situaties ontstaan in Den Helder op hun vakgebied. Maar als Raad van Bestuur zitten wij nog midden in het proces van raadpleging. We laten er ook nog een commissie van experts naar kijken alvorens we een besluit nemen. We hopen in oktober te beslissen wat er gebeurt.”

Van diverse zijden spraken raadsleden hun zorgen uit. Tjitske Biersteker van de CU zei: ,,De commotie is ontstaan in het ziekenhuis zelf. Ik heb personeelsleden gesproken die te horen hebben gekregen dat ze in Alkmaar moesten solliciteren. Er is hen verteld dat de cardiologie geheel naar Alkmaar gaat.” Joop Hendriks antwoordde: ,,Er blijft sowieso een cardioloog in het Helderse hospitaal.” Michiel Wouters van Behoorlijk Bestuur spitste zijn vragen toe op de miljoenengarantie die de gemeente destijds heeft afgegeven aan de ziekenhuisgroep. Wouters: ,,Dat hebben we gedaan op voorwaarde dat de ’acute as’ van zorg in Den Helder blijft bestaan. Nu wordt daar aan getornd. Als je deze pijler weghaalt, wat gebeurt er dan?”

Bestuurder Hendriks kon daar geen duidelijk antwoord op geven: ,,Ik sta voor goede zorg in Den Helder, maar het is wel een feit dat er geld bij moet. We hoeven geen winst te maken in Den Helder, maar willen wel quitte draaien.”

Andere raadsleden kondigden aan dat volgende week maandag tijdens de gemeenteraad harde politieke noten gekraakt gaan worden.

NHD, 1-8-2016, 23:07 (Update 1-8-2016, 23:07)

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/article28353035.ece/Ziekenhuisbestuurder-Besluit-complexe-hartzorg-in-oktober?lref=SL_1