Delano Weltevreden – Helderse oppositiepartijen: Goedkoper stadhuis bouwen, bespaarde miljoenen in noodfonds Corona Virus + DHA – SBCE: Stort Den Helder niet in afgrond

There is no crisis, there is no debt (foto Twitter)

Helderse oppositiepartijen: Goedkoper stadhuis bouwen, bespaarde miljoenen in noodfonds voor hulp aan inwoners en ondernemers, die zijn getroffen door Corona Virus crisis

Den Helder – Er moet een goedkoper stadhuis worden gebouwd. De bespaarde miljoenen zijn harder nodig om ondernemers en burgers te helpen ,die worden getroffen door de Corona Virus crisis. Dat vindt PVV.

We zijn ons ervan bewust dat er door de huidige crisis heel wat vragen om steun vanuit de Helderse burgers en ondernemers zullen komen,’’ zegt fractievoorzitter Vincent van den Born.Daarom pleiten wij voor een noodfonds om goed in de steun aan inwoners en ondernemers te kunnen voorzien. En dan is het direct stoppen met een waanzinnig geldverslindend project als het stadhuis op Willemsoord heel verstandig. Dan kan dit geld voor steun aan inwoners en ondernemers gebruikt worden, die in de problemen komen door de Corona Virus crisis. Voor het stadhuis zijn veel goedkopere oplossingen, die wij eerder hebben aangedragen. Zeker in deze crisistijd is de PVV van mening, dat er doortastende stappen genomen moeten worden.”

Tering naar de nering

Het idee van zijn fractie wordt gesteund door Behoorlijk Bestuur. Sylvia Hamerslag van BB: “Wij denken ook dat er best veel op ons af zal komen. De centrale overheid komt met steunmaatregelen, maar wij moeten als gemeente de tering naar de nering zetten. Er zijn goedkopere opties dan een stadhuis op Willemsoord. Gemeenschapsgeld dien je goed overwogen uit te geven en liefst ook ten behoeve van de inwoners. De gemeente is nog altijd een dienstverlenende organisatie. Die diensten hoef je niet vanuit een dure locatie te verlenen.”

Helderse Courant, 28 maart 2020, 18:00

Reacties

Marianna Ekkes
Laat het gemeentehuis blijven, waar ze nu ook zitten wij hebben geen eens een Burgemeester, die naar Den Helder wil komen

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200327_84936673/Helderse-oppositiepartijen-goedkoper-stadhuis-bouwen-bespaarde-miljoenen-in-noodfonds-voor-hulp-aan-inwoners-ondernemers-die-zijn-getroffen-door-CoronaVirus

SBCE: stort Den Helder financieel niet in de afgrond

Den Helder Nu er een diepe economische recessie voor de deur staat, is het voor een gemeente als Den Helder financieel niet langer meer verantwoord om tussen de 30 en 40 miljoen EUro te gaan uitgeven aan de plannen om een nieuw stadhuis op het monumentale Willemsoord complex te gaan vestigen. Dat vindt de Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Den Helder (SBCE) en die doet dan ook een dringend beroep op het gemeentebestuur om hiervan af te zien.

Ook Den Helder, één van de armste gemeentes van Nederland, gaat het volgens SBCE voorzitter Paul Schaap de komende jaren door de Corona Virus pandemie financieel economisch heel moeilijk krijgen. Elke EUro zal drie keer moeten worden omgedraaid, voordat deze kan worden uitgegeven. “Den Helder kan zich de komende jaren helemaal geen grote uitgaven meer permitteren. Stort onze stad daarom niet in de financiële afgrond, wees verstandig en toon leiderschap. Het kan en mag toch niet zo zijn, dat de inwoners van Den Helder straks voor de kosten moeten opdraaien. Zij zullen het de komende jaren, net als het bedrijfsleven, al moeilijk genoeg krijgen. Daarom moet het gemeentebestuur onmiddellijk haar financieel onverantwoorde stadhuisplannen op Willemsoord afblazen.”

Volgens de SBCE voorzitter kan Den Helder best verder gaan met alleen de vestigingen op Kooypunt en aan de Kerkgracht. Vooral Kooypunt is een ideale locatie, omdat circa 60 procent van de ambtenaren van buiten Den Helder komt. Een ander voordeel is, dat de unieke constructie van Gebouw 66, een Rijksmonument uit 1825, dan geen geweld behoeft te worden aangedaan en dat het voortbestaan van Museumhaven Willemsoord niet in gevaar komt. De SBCE weet zich naar eigen zeggen gesteund door duizenden verontruste inwoners van Den Helder.

Den Helder Actueel, 27 maart 2020

Reacties

Kees Visser
27 maart 2020 At 18:08
De huidige huisvestingslasten, de tijdelijke huisvestingslasten in combinatie met met gebruik van de Kerkgracht locatie én de toekomstige huisvestingslasten zijn gewoon in het meer jaren perspectief van de begroting opgenomen.
Hierin zijn financieringslasten, huurlasten en onderhoudskosten gewoon meegenomen.
Als je van het ene huis naar het andere verhuisd ben je niet plotseling tonnen kwijt door de verhuizing.
We betalen nu ook gewoon huur. Dat is straks niet plotseling een bedrag in één keer. We hoeven er niet voor te bezuinigen of lasten van de bewoners te verhogen. Dit is gewoon een onzin verhaal!
We zijn druk bezig te inventariseren wat de tijdelijke crisis ons brengt. Veel zal gecompenseerd worden door het Rijk. Maar ook in ons risico profiel zijn risico’s opgenomen ten bate van een groeiende vraag naar voorzieningen op het gebied van werk en inkomen, jeugdzorg en WMO. Er zijn stevige bedragen voor opgenomen in onze algemene reserve.
Dit is bangmakerij van de ergste soort.
Met een begroting van jaarlijks 208 miljoen euro zijn we zeker geen arme gemeente en omdat we goed op de centen hebben gepast, en juist risico’s goed in kaart hebben gebracht hebben we voldoende vet op de botten om ook lokaal maatregelen te kunnen nemen tijdens de crisis.
In deze onzekere tijden is stemmingmakerij wel het laatste, waar onze inwoners, verenigingen en ondernemers op zitten te wachten!

Peter
27 maart 2020 At 19:06
Sinds wanneer luistert U naar of interesseert U zich in bewoners??

qrap88
27 maart 2020 At 19:56
Beste Kees,
Als ik al gauw 5.000 kwijt ben aan een simpele verhuizing, nieuwe vloerbedekking, verf, gordijnen, etc., etc. En dan reken ik nog niet eens de verhuizers mee.
Hoeveel zou het verhuizen van een heel gemeentehuis dan kosten?
Ik denk, dat dat wel in de tonnen EUro’s gaat lopen. JA!
Denk eerst eens na, wat je op schrijft.

Dick Berts
28 maart 2020 At 05:50
Trump heeft net een MILJOEN reservisten opgeroepen. We staan aan de vooravond van een Wereld brand. die zijn weerga niet kent. Natuurlijk is het Corona Virus een ramp, maar de economische crisis, die er nu onvermijdelijk aankomt, is vele maken erger en zal ons vermoedelijk in het stenen tijdperk storten. De banken crisis van 2008 is nooit opgelost, er is alleen maar op krankzinnige schaal uit dunne lucht geld bijgedrukt en de schulden zijn tot in het oneindige gestegen. De Wereld economie was al een wankelend kaartenhuis en daar komt nu nog een orkaan overheen. Alles en iedereen krijgt op dit moment een bail out van de overheid. Zoiets kan helemaal niet. De EUro zal daardoor via hyperinflatie al zijn waarde verliezen. Het enige, dat ons nog een heel klein beetje zou kunnen redden, zijn moedige bestuurders, die de boel onder ogen durven te zien. Zonder juiste diagnose hoe afschuwelijk, die ook is bestaat er zeker geen genezing. Ondertussen zit Den Helder opgezadeld met een dorps Wethouder, die het heeft over een tijdelijke crisis en voldoende reserves. Uiteraard gevolgd door een hol PR verhaal. Maar maakt U zich geen zorgen, het nieuwe stadhuis kan er niet meer komen. De bouwmaterialen zullen niet eens beschikbaar zijn en het is zelfs de vraag, of de gemeente Den Helder over enige maanden nog bestaat.

P Jonas
27 maart 2020 At 18:42
Beste Kees, je maakt er weer een mooi verhaal van, maar je draait er om heen, namelijk we hebben helemaal geen stadhuis op Willemsoord nodig. Pure verkwisting.
En verder ben je het Nautisch karakter en de geschiedenis van Den Helder om zeep aan het helpen.

Kees Visser
27 maart 2020 At 19:54
Beste heer Jonas,
De gemeente investeert veel in cultureel erfgoed.
Naast de investeringen op Willemsoord ook in de stelling, de forten, de mooiste bibliotheek van de wereld, ook een prijswinnende schouwburg.
Er wordt een nieuwe erfgoed organisatie opgericht om al het vastgoed op Willemsoord en de Stelling van Den Helder in stand te kunnen houden. Hier trekken we jaarlijks veel geld voor uit.
Juist het gebruiken van de gebouwen en forten zorgt er voor, dat de instandhouding geborgd kan worden. De gebouwen voor de toekomst behouden kunnen blijven!
Een leeg gebouw of een gebouw, dat slechts incidenteel wordt gebruikt, raakt eerder in verval, mede omdat in een leeg gebouw klimaatbeheersing lastig is. Ook zijn er geen opbrengsten om structureel bij te kunnen dragen aan het onderhoud. Letterlijk een schip van bijleg.
Tevens dragen we aanzienlijke bedragen bij aan het varend erfgoed.
Subsidie voor de Museumhaven, aanpassingen aan de Medemblikker loods, subsidie voor diverse schepen, zoals de Bonaire, voor het Reddingsmuseum, we stellen kaderuimte beschikbaar, knappen de Boerenverdrietsluis op, co financiëren Waddenfonds aanvragen en we gaan een nieuwe kade aanleggen voor de Museumhaven in verband met de omvaarroute, die aanstaande is.
En van pure verkwisting is door het in gebruik name van twee gebouwen juist geen sprake. Het onderhoud van deze gebouwen is door slechts incidenteel gebruik niet te doen. Inkomsten zijn en waren onvoldoende om simpelweg in het onderhoud te voorzien.
Ook nu hebben we huisvestingslasten en dat is ook geen verkwisting. We huisvesten circa 400 ambtenaren op diverse locaties. We huren nu van derden,” terwijl we zelf gebouwen beschikbaar hebben.
Juist de vele investeringen van de lokale overheid in ons (varend) cultureel erfgoed zorgen er voor, dat we de geschiedenis van Den Helder met heel veel belastingcenten in stand houden.
En dat als allemaal als “armlastigegemeente.

Peter
27 maart 2020 At 20:57
Beste heer Visser, U heeft het over 400 ambtenaren, zijn die eigenlijk wel nodig in een gemeente van 55.000 inwoners? Ik zou daar eens een behoorlijke bezem doorhalen, dan blijft er geld en ruimte over voor een leuk lief klein gemeentehuis op een centrale plaats en niet een gedrocht, zo groot als uw ego, op de meest onlogische plek in de gemeente.

Roan
27 maart 2020 At 22:16
Beste Heer Visser, die hele erfgoed club is een grote FARCE! Alleen in het leven geroepen om weer een geldbron aan te boren voor Willemsoord. Het samengaan van Stichting Stelling Den Helder (met een positief saldo) en Willemsoord (14 miljoen in de min?). Ik hoor Wethouder mevrouw Heleen Keur nog persoonlijk zeggen: dit jaar 2019 gaan we samen, wat in ieder geval al negen ton extra subsidie heeft opgeleverd. De beide directeuren van zowel de Stelling als Willemsoord worden vervangen door een nieuwe.
En als we samengaan hebben we recht op nog meer subsidie (Brussel). We worden de tweede vestingstad (zoiets als Naarden). Nu één jaar verder: De heer Hans Broekmeulen regeert nog steeds als een dictator over Willemsoord. De vrijwilligers, die met bloed, zweet en tranen hun bunkers en projecten opknappen, hebben geen extra cent gezien van die subsidie. Allemaal leugens, bestemd om geld te blijven pompen in Willemsoord, inclusief een nieuw gemeentehuis. Niks geen inzage in de geldstromen c.q., waar de subsidies blijven. Degene, die de uitgaven moeten controleren, zijn zelf van de club.
De slager keurt ook hier zijn eigen vlees.
Ik heb niks met Dick Berts, maar zijn uitspraak: Den Helder is het Palermo van het Noorden, daar moet ik hem 100% gelijk in geven.
De burgerij zou jullie ingesmeerd met pek en veren over de stadsgrenzen moeten zetten!!

Richard
27 maart 2020 At 22:31
Ach, we spreken het Waddenfonds wel even aan. Dat is toch een eindeloze schatkist voor de Gemeente Den Helder. Als je eens wist wat daar allemaal uit gefinancierd is.

Adriaan
27 maart 2020 At 19:05
Beste Kees. Tijdelijke crisis? Wat noem jij een tijdelijke crisis? Denk je, dat het eindeloos bijdrukken van dollars en EUro’s zonder gevolgen blijft? Heb je enig idee hoe hyperinflatie wordt veroorzaakt en de rol, die quantitative easing daar in speelt? Er is sinds de crisis van 2008 niks opgelost. Denk je, dat de Deutsche Bank, die al voor de Corona Virus crisis technisch failliet was, niet zal omvallen? En zo ja, weet je wie dan onder het mom van Europese solidariteit de Deutsche Bank en andere EUropese banken mag redden? Juist ja, de Nederlandse burger. Allemaal dankzij jouw partijgenoot Mark Rutte, die heimelijk getekend heeft, omdat Angela Merkel daar op aandrong. Het wordt tijd, dat de de VVD en hun bancaire vrienden een toontje lager gaan zingen.

MM Rietveld
27 maart 2020 At 21:38
Stadhuis, het is holle retoriek van Kees Visser in zijn reactie op het artikel van de Stichting Behoud Cultureel Erfgoed.
Gewoon een realistisch betoog van de Stichting, naast de reeds bekende en gemotiveerde bezwaren komt daar nu ook de Corona Virus crisis nog bij.
De weerzin tegen het plan tot vestiging van het stadhuis op Willemsoord, is niet gering in de Helderse samenleving. Deze realiseert zich maar al te goed wat er kapot wordt gemaakt.
Het gemeentebestuur heeft daar geen boodschap aan.
De oproep van de Stichting, als “bangmakerij” te bestempelen door Kees Visser, is typerend voor de laakbare houding van de gemeente tegenover andere meningen.
En dan de verantwoording van Kees Visser van de gemeentebegroting, deze kan dat allemaal aan!
Dat zal allemaal wel kloppen, Kees, cijfers kloppen altijd, maar leugenaars cijferen graag!
Je wil de afgegeven boodschap niet horen, of je begrijpt hem niet.
De meer jaren begroting zal omgebogen moeten worden en anticiperen op wat er komen gaat en dat is een ongekende economische en financiële crisis. Hoe ver deze reikt is thans niet te overzien.
Als die er ooit is geweest, nu is er zeker geen financiële ruimte meer voor dat megalomane stadhuis project.
In een reactie op dit forum over de raad, die digitaal gaat, doe ik een beroep op het gezonde verstand van de gemeenteraad.
Dat is immers jouw baas, Kees.
Martien Rietveld

Boaz
27 maart 2020 At 21:54
Na jaren zoeken in de raad en vorige Wethouders is er nu een Wethouders bestand, dat elkaar één belofte heeft gedaan.
We zijn het altijd eens met elkaar en staan achter onze besluiten. Na de volgende verkiezingen zien we wel weer.

Peter Jonas
27 maart 2020 At 21:59
Beste Kees, ouwe woordentovenaar, er was eens veel geld voor de forten. Inderdaad. Is dat er ook aangekomen?

Piet
27 maart 2020 At 22:25
Laten wij als burgers elkaar ook een belofte doen: de laatste dag van deze zittende kliek worden ze ten aanschouwen van de hele bevolking op het Julianaplein ingesmeerd met pek en veren en dan over de gemeente grens gejaagd.

Peter Jonas
27 maart 2020 At 22:44
Nu ben ik wel heel benieuwd wat er allemaal met het Waddenfonds is gefinancierd.

Peter Reenders
27 maart 2020 At 23:17
Beste Kees, als Wethouder weet jij precies wat de jaarlasten de komende 30 jaar zullen zijn als de gemeente blijft huren op Kooypunt en het oude stadhuis op de Kerkgracht weer gaat betrekken.
Wees eens transparant naar de burgers en noem deze gevraagde jaarlasten op de site.

Mandy Seinstra
27 maart 2020 At 23:20
De heer Paul Schaap vraagt niets meer en minder dan op redelijk gronden om een begrotingswijziging. Dit vanwege veranderende omstandigheden. Met andere woorden voortschrijdend inzicht, zoals dit heet. Dat KiesKees.nl c.q. de VVD in de stress schiet is voorspelbaar. Natuurlijk is het bangmakerij. Het hele Corona Virus gedoe is bangmakerij. De gemeenteraad heeft budgetrecht en kan om een begrotingswijziging vragen, of zij van dit recht gebruik maakt, of de oren naar Ferdinand Vreugdenhil en Edzo Bindels laat hangen, is de vraag. Het is niet de eerste keer, dat een stadhuisproject is afgeblazen. Het zou me verbazen als het er nu wel zou komen.
Ach meneer Reenders, U als zogenaamde VVD’er was toch ook niet transparant?

qrap88
28 maart 2020 At 00:25
Even een voorbeeld: #WhatWentWrong #vanOnzeCenten
https://www.sbs6.nl/programmas/van-onze-centen/videos/aNXKAk1UZPZe/apeldoorn-steekt-27-5-miljoen-euro-in-de-renovatie-van-het-stadhuis/

qrap88
28 maart 2020 At 00:38
Over kosten gesproken.
https://www.tubantia.nl/hengelo/kosten-stadskantoor-en-stadhuis-hengelo-kunnen-nog-verder-oplopen~ab355a44/

JCB
28 maart 2020 At 09:29
Nederland staat in de brand, er gebeuren allerlei zaken, die invloed hebben op de komende jaren. En de heer Visser is gewoon aan het doel redeneren, volledig “lost” van wat er werkelijk gebeurt. Ik denk, dat het nu tijd is voor bezinning en even flink op de handen te gaan zitten. Vergeet de plannen voor de komende tijd maar even.

Roan
28 maart 2020 At 10:14
Tik maar even in op je zoekmachine: Waddenfonds | De Groene Amsterdammer | Den Helder
enkele citaten:
Krimpgemeente, maar Willemsoord moet weer allure brengen: subsidie 4,7 miljoen.
3,5 miljoen voor restauratie oorlogserfgoed, bunkers opknappen (bedoeld wordt hier de realisatie van het Atlantikwal informatie centrum).
8 miljoen voor stadsvernieuwing door Zeestad BV.
Zeestad is in handen van de gemeente en de provincie Noord Holland. De Provincie is naast toekenner, dus ook ontvanger van het Waddenfonds geld.
Noord Hollands gedeputeerde Cees Loggen, die als bestuurslid over de subsidie aanvragen beslist, sinds 2019 ZELF namens de Provincie in de aandeelhoudersvergaderingen van Zeestad.
JA. DE SLAGERS KEUREN HUN EIGEN VLEES.
Wethouder Michiel Wouters: het is volstrekt logisch, dat Zeestad geld krijgt voor dit soort projecten uit het Waddenfonds. We kijken altijd nadrukkelijk naar de historische waarde van Den Helder voor het Waddengebied. Als haven is Willemsoord letterlijk de poort naar de Wadden.
Zeestad is nou eenmaal een vehikel met ervaring op het gebied van subsidie aanvragen bij het Waddenfonds”. Einde citaten. Bron De Groene Amsterdammer.
Die laatste uitspraak van Wouters is natuurlijk begrijpelijk als je even goed nadenkt over de rol van bijvoorbeeld de heer Loggen als bestuurslid.
Persoonlijk zou het mij dan ook niet verbazen, dat er voor de bouw van een nieuw stadhuis op Willemsoord goed in de subsidie pot is gegraaid.

a.klomp
28 maart 2020 At 10:33
Dus 60 procent van de ambtenaren, die hier in Den Helder werken en hun geld hier ook verdienen, wonen niet in deze gemeente en geven dan ook geen cent hier uit, dragen hun geld de stad uit, wonen, waar je werkt, verplichten en dat geldt ook voor andere bedrijven.

Ferry
28 maart 2020 At 10:58
Na jaren van diep stilzwijgen van alle zittende wethouders van deze stad is er een, die zijn mond open doet, namelijk de heer K Visser.
Met hoofdzakelijk één kern: het is bangmakerij van de ergste soort.
Wethouder van een gemeente, waarvan het inwoneraantal niet groeit, waar enige transparantie naar raadsleden en burgers praktisch volledig ontbreekt.
Vragen van raadsleden worden met nietszeggende antwoorden beantwoord.
Zeker als deze vragen inhoudelijk gaan over ‘Zeestad”.
Waarvan de constructie al schaamteloos is, als enige gemeente in dit land.
Burgers, die een beroep op de WOB doen, worden met kul antwoorden beantwoord, en of met een beroep op algemeen belang of concurrentie beding geweigerd, zo is onder andere de huur van de RABO geheim gebleven.
Cijfers c.q. “Zeestad” worden niet openbaar gemaakt en of met de bekende nietszeggende antwoorden behandeld.
Aankopen en verkopen van het ene gemeentebedrijf naar het andere gemeentebedrijf om de cijfers maar kloppend te houden.
Grote en kleine aanbestedingen vinden praktisch om het even plaats binnen de cirkel van de grote vriendenclub.
Als je alleen maar het spoor volgt kwestie stadhuis, vanaf het punt we gaan de locatie Bijlweg renoveren tot heden, wordt je dan niet misselijk van jezelf, mijnheer Visser?
Als ik bovenstaand commentaar van jou lees, kan ik alleen maar tot de conclusie komen, dat je een uiterst zelfvoldaan in monoloog bent, samen met je collega’s.
Jullie beleid ook van de afgelopen jaren mist draagkracht, Kees.

Loes Vermeer-Lagerveld
28 maart 2020 At 11:57
Heer Visser, uw opmerking over het te veel leeg staan van de gebouwen 66 en 72 (dus geen huurders en daardoor te weinig huuropbrengsten) is voor U een reden om rond de 40 miljoen uit te geven aan de vestiging van een stadhuis in die gebouwen? En dan ook nog huur betalen? Wat een drogreden, een actieve directeur van Willemsoord had natuurlijk al lang landelijk de boer op moeten gaan om huurders te vinden, maar ja, daar heeft mijnheer kennelijk geen zin in dus dan moeten de burgers van Den Helder aan Willemsoord BV (de gemeente is 100% aandeelhouder) – naast de reeds genoemde kosten – maar huur gaan betalen. En wie is Den Helder? De burgers van Den Helder, heer Visser, de burgers van Den Helder zijn het spuugzat als melkkoetje te worden gebruikt. Dat ronddraaien van INTERN geldvan de gemeente naar Willemsoord en vice versa is een vorm van volksverlakkerij en van onbehoorlijk onverantwoord bestuur. De gebouwen hadden gewoon in de afgelopen jaren goed onderhouden moeten zijn, dan waren er natuurlijk met een actieve directeur EXTERNE huurders geweest. Nu zijn de burgers van Den Helder op alle fronten de klos. Wanneer U denkt met wollige verhalen de burgers in te kunnen pakken, hebt U het mis. Er zijn nog altijd betrokken en intelligente burgers, die uw verhaaltje doorhebben en er totaal geen waarde aan hechten. En nog een vraag? Hebt U de twee miljoen EUro, die betaald moet worden in de zaak van de onkruidbestrijding gereserveerd en opgenomen in de komende begroting? Dat deze zaak volkomen onterecht bij de Hoge Raad is gedeponeerd, doet niet ter zake, de Hoge Raad beoordeelt de zaak niet meer inhoudelijk, maar kijkt alleen of de juiste rechtsregels zijn toegepast. De heer Wouters zei als (ex) fractie voorzitter van Behoorlijk Bestuur destijds tegen mij: ik wil helemaal niet, dat dit bij de Hoge Raad komt, ik ga praten met de tegenpartij om iets van dat bedrag af te krijgen. Ook zei hij toen: de gemeente heeft geen geld, daarom maar naar de Hoge Raad, het is gewoon een vorm van uitstel van betaling!! Enige tijd geleden mijn misnoegen hierover nog tegenover de heer Wouters uitgesproken, alweer ruim anderhalf jaar bij de Hoge Raad, weer hoge advocaatkosten, terwijl de zaak zo kan worden teruggenomen bij de Hoge Raad. Hoe zit het met deze zaak, of is het gemakshalve nog steeds: uitstel van betaling, omdat de gemeente hier geen geld voor heeft. Dan toch maar de advocaatkosten weer laten oplopen. Als betrokken burger word ik van dit amateuristische en onverantwoordelijke gedoe zo verdrietig te meer, omdat al dat geld op een veel meer zinvolle wijze kan worden uitgegeven vooral in deze wellicht langdurige crisisperiode. Speciaal zou ik veel aandacht willen vragen en geld willen uitgeven aan (vooral nu) extra steun aan onderwijs, ook muziekonderwijs. Ook het onderhoud van verlichting, trottoirs en straten in de wijken dient grondig te worden aangepakt, niet alleen in het centrum. Men kan in vele wijken niet met goed fatsoen op de trottoirs lopen, overal slecht onderhouden en levensgevaarlijke bestrating,
Heer Visser, nog altijd geldt het gezegde: het is beter ten halve te keren dan ten hele te dwalen, het zou U in ieder geval sieren.

Peter
28 maart 2020 At 15:26
Makkelijk hè, Kees, het uitgeven van gemeenschapsgeld.

klaas
28 maart 2020 At 16:24
Ik snap nog steeds niet waarom al deze zeurende mensen nog in deze prachtige stad wonen. Ik zou als ik hen was snel vertrekken

Peter
28 maart 2020 At 16:27
Er mankeert niets aan deze prachtige stad zelf, alleen het bestuur is één rotte corrupte bende.

JCB
28 maart 2020 At 17:14
Die Klaas is niet goed bij zijn hoofd, denk ik.

klaas
28 maart 2020 At 16:40
Als je het er niet mee eens bent, gewoon vertrekken, is tenslotte een democratisch gekozen bestuur.
Je zou ze ook eens een bloemetje kunnen sturen en ze bedanken voor de dingen, die wel goed gegaan zijn.

Peter
28 maart 2020 At 17:03
Nooit en te nimmer, trouwens je hebt makkelijk praten met je “gewoon vertrekken”, dat is voor velen niet te doen om diverse redenen.
Trouwens wat hebben ze dan wel goed gedaan?

qrap88
28 maart 2020 At 18:04
Opvallend, KEEShas left” de discussie.

Rob
28 maart 2020 At 18:50
Nu de building nog (66 en 72).

Peter
28 maart 2020 At 19:10
Or “the country.

klaas
28 maart 2020 At 19:28
Dan moet je ook niet zeuren, Peter!

Mandy Seinstra
29 maart 2020 At 00:12
Kees rests his case.

https://denhelderactueel.nl/2020/03/SBCE-stort-DenHelderfinancieelnietindeafgrond/

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Corona+Virus
https://robscholtemuseum.nl/?s=Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stadhuis+Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stadhuis+Kooypunt
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stadhuis+Kerkgracht
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stadhuis+Bijlweg
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vincent+van+den+Born
https://robscholtemuseum.nl/?s=PVV
https://robscholtemuseum.nl/?s=Sylvia+Hamerslag
https://robscholtemuseum.nl/?s=Behoorlijk+Bestuur
https://robscholtemuseum.nl/?s=Paul+Schaap
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stichting+Behoud+Cultureel+Erfgoed
https://robscholtemuseum.nl/?s=Heleen+Keur
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Visser
https://robscholtemuseum.nl/?s=KiesKees.nl
https://robscholtemuseum.nl/?s=VVD
https://robscholtemuseum.nl/?s=bangmakerij
https://robscholtemuseum.nl/?s=stemmingmakerij
https://robscholtemuseum.nl/?s=vet+op+de+botten
https://robscholtemuseum.nl/?s=schip+van+bijleg
https://robscholtemuseum.nl/?s=Boerenverdrietsluis
https://robscholtemuseum.nl/?s=Waddenfonds
https://robscholtemuseum.nl/?s=WMO
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wereld+brand
https://robscholtemuseum.nl/?s=stenen+tijdperk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stelling+van+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Deutsche+Bank
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mark+Rutte
https://robscholtemuseum.nl/?s=Angela+Merkel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Martien+Rietveld
https://robscholtemuseum.nl/?s=Peter+Reenders
https://robscholtemuseum.nl/?s=Krimpgemeente
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ferdinand+Vreugdenhil
https://robscholtemuseum.nl/?s=Edzo+Bindels
https://robscholtemuseum.nl/?s=Cees+Loggen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zeestad
https://robscholtemuseum.nl/?s=Michiel+Wouters
https://robscholtemuseum.nl/?s=SLAGERS+KEUREN+HUN+EIGEN+VLEES
https://robscholtemuseum.nl/?s=Palermo+van+het+Noorden
https://robscholtemuseum.nl/?s=pek+en+veren