Delano Weltevreden – Helderse Hoteliers zijn teleurgesteld in gemeentebestuur, dat Hotel met honderd kamers wil vestigen op Willemsoord: ’Zij moeten stoppen met luchtfietserij’

Tim Petter van Grand Hotel Beatrix in Huisduinen (foto LinkedIn)

Helderse Hoteliers zijn ontzettend teleurgesteld in hun gemeentebestuur dat een Hotel met bijna honderd kamers wil vestigen op Willemsoord: ’Zij moeten stoppen met luchtfietserij

Den Helder – Helderse Hoteliers zijn uitermate teleurgesteld in de lokale overheid. Tim Petter, woordvoerder van de Hoteliers, had gehoopt, dat leden van de gemeenteraad en het College een streep zouden zetten door het Plan voor een kleine honderd Hotel kamers en drie Horeca gelegenheden op Willemsoord. “Het wordt tijd, dat sommige raadsleden hun dubbele pet afzetten, eerlijk en realistisch zijn naar hun achterban en stoppen met luchtfietserij.”

Woensdag heeft de Raadscommissie Bestuur en Middelen vergaderd over onder andere het Plan De Kleine Werf op Willemsoord. Petter zegt met verbazing naar de vergadering te hebben geluisterd. ,,Wethouder Michiel Wouters zei, dat van te voren meermaals uitvoerig overleg heeft plaatsgevonden tussen de vertegenwoordigers van de Helderse Horeca, Hoteliers en Zeestad. Dat is pertinent onjuist. Of hij spreekt de waarheid niet, of hij wordt verkeerd gesouffleerd door Zeestad. Michiel Wouters kennende, ga ik uit van het laatste. Maar dat bevestigt toch de vermoedens van de Helderse Hoteliers, dat dit een typisch prestigeproject van Zeestad is. Dat Zeestad een eigen interpretatie heeft van transparantie, timing en overleg.”

Contact opnemen

Zeestad had vóór of uiterlijk tijdens het laten opstellen van het Onderzoeksrapport over De Kleine Werf contact met ons moeten opnemen. Dan had men tijdig de feiten en visie van de Helderse Hotellerie kunnen ontvangen en waren de beweringen in het rapport over Hotels, zakelijke gasten, toeristen, bezettingspercentages en behoeftes in combinatie met het bestedingspatroon in Den Helder, wellicht juist geweest.”

De Hoteliers zijn allen voorstander van eerlijke marktwerking, benadrukt hij. “Concurrentie is goed. Hierdoor moeten bedrijven zorgen, dat ze sneller zijn, beter zijn, goedkoper zijn of zich in elk geval onderscheiden van hun branchegenoten. Dat zorgt voor een grotere variëteit en een hogere kwaliteit. Als Firma Tuin, of welk bedrijf dan ook, voor eigen risico wil investeren in onze stad, dan moét dit mogelijk zijn. Nu is de basis een alleszins ontoereikend en misleidend Onderzoeksrapport, waarin een veel te rooskleurig beeld wordt geschetst van het heden en de mogelijke toekomst van de lokale Horeca. Daarnaast houdt het rapport geen rekening met de lange termijn gevolgen van de Corona Virus crisis op de bestaande Horeca. Dan is het onze morele verplichting om Kees Jan Tuin én de gemeente Den Helder dringend te waarschuwen.”

Realiteitszin

De Helderse ondernemer constateert ’een gebrek aan realiteitszin en timing van Zeestad, gemeente Den Helder én Projectontwikkelaar Tuin.Ik waardeer en bewonder Kees Jan Tuin om zijn inventiviteit en ondernemerschap. Maar ik ben nooit en te nimmer door hem benaderd of ingelicht over De Kleine Werf.

Petter vindt, dat het Helderse gemeentebestuur zich flink achter de oren moet krabben. “Horeca ondernemers hebben nu totaal geen vertrouwen in de landelijke en de lokale politiek. De lokale Overheid zou zich in mijn ogen nu moeten afvragen wat waardevoller is voor de stad. Willen we nog meer Horeca bedrijven, die dezelfde kleine taart moeten verdelen, of willen we meer draagvlak creëren onder de bestaande Horeca ondernemers. Dat laatste kan door ze te ondersteunen of op z’n minst voldoende rust en tijd te gunnen in de nasleep van de slechtste jaren uit hun bestaan.”

Het is volgens hem verkeerd om uit te gaan van de verwachting van voor het Corona Virus tijdperk, dat de kustprovincies het in de komende jaren drukker gaan krijgen. “De feiten zijn, dat we op dit moment simpelweg niet weten wat Corona voor lange termijn gevolgen zal hebben op de aanvoer van toeristen voor de Helderse Horeca. Dat de zakelijke markt de afgelopen jaren niet eens in de buurt kwam van wat het ooit was. Dat zie je momenteel terug in de financiële problematiek van Port of Den Helder en Den Helder Airport.”

De kern

De discussie over het Hotel Plan moet volgens de Hotelier worden teruggebracht tot de kern. “We moeten ons baseren op feiten over de noodzaak van extra Hotels en Restaurants en over de impact en de nasleep van het Corona Virus op de bedrijfsvoering van bestaande Horeca bedrijven. Als er bedrijven in en rond Den Helder zijn, die echt zoveel behoefte hebben aan extra Hotel voorzieningen, dan hebben ook zij de afgelopen jaren niet of nauwelijks samenwerkingsmogelijkheden gezocht met de bestaande Hotels. Die hadden namelijk allemaal voldoende kamers vrij. Dit is het laatste wat ik er over zeg, want ik moet de komende jaren keihard aan het werk om mijn Hotel weer op de rails te krijgen.”

Paspoort

Tim Petter is eigenaar van Grand Hotel Beatrix in Huisduinen en woordvoerder van de Helderse Hoteliers. De afgelopen vijf jaar was hij voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland Afdeling Den Helder.

Helderse Courant, 1 mei 2021, 07:00

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210430_26949974

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Tim+Petter
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hotel+Beatrix
https://robscholtemuseum.nl/?s=Huisduinen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Michiel+Wouters
https://robscholtemuseum.nl/?s=Raadscommissie+Bestuur+en+Middelen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ferdinand+Vreugenhil
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zeestad
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Jan+Tuin
https://robscholtemuseum.nl/?s=Firma+Tuin
https://robscholtemuseum.nl/?s=Projectontwikkelaar+Tuin
https://robscholtemuseum.nl/?s=Aannemersbedrijf+A+Tuin
https://robscholtemuseum.nl/?s=Aannemingsbedrijf+A+Tuin
https://robscholtemuseum.nl/?s=Plan+De+Kleine+Werf
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hotel+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Restaurant+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Horeca+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Willemsoord