Delano Weltevreden – Helderse coalitie wil geen besluit nemen over locatie stadhuis + Behoorlijk Bestuur vindt, dat raadsbesluit over Willemsoord ongeldig moet worden verklaard

Opnieuw discussie over de belangenverstrengeling van Carlo Assorgia (foto NHD)

Het Italiaanse Restaurant van Carlo Assorgio op Willemsoord (foto Italiaans Restaurant)

Helderse coalitie wil geen besluit nemen over de locatie van het stadhuis: ’Burgerinitiatief is slechts bedoeld om een discussie uit te lokken over een democratisch genomen besluit

Den Helder – De gemeenteraad neemt later deze maand hoogstwaarschijnlijk geen locatiebesluit over de vestiging van het stadhuis op Willemsoord.

Een zestigtal burgers heeft de gemeenteraad gevraagd een locatie besluit te nemen. Volgens Burgemeester en Wethouders is het nemen van zo’n besluit niet nodig. Het College verwijst naar een gerechtelijke uitspraak hierover.

De rechter zegt, dat de gemeenteraad eigenlijk al een locatie besluit heeft genomen toen in februari 2019 geld werd vrijgemaakt voor de vestiging van een stadhuis in twee gebouwen op Willemsoord.

In de vergadering van de Commissie Stadsontwikkeling en Beheer bleek woensdagavond, dat de coalitie er geen brood in ziet om het burgerinitiatief te honoreren. Marije Boessenkool (GroenLinks) vraagt zich af welk risico de coalitie loopt als er wél een locatie besluit wordt genomen. Het kan er eerder toe leiden, dat het beschadigde vertrouwen van burgers in de lokale politiek enigszins wordt hersteld.

Maar volgens VVD’er Rogier Bruin is de Helderse bevolking de slepende discussie over een nieuw Helders stadhuis beu. Het burgerinitiatief is slechts bedoeld om een discussie uit te lokken over een democratisch genomen raadsbesluit, zegt hij. De procedure rond de omgevingsvergunning is volgens hem een goed moment voor tegenstanders om bezwaar te maken tegen het stadhuisplan.

D66’er Hans Verhoef ziet in het burgerinitiatief juist het bewijs, dat het onderwerp stadhuis ’de inwoners’ erg bezighoudt. De raad neemt op 25 januari een besluit over het burgerinitiatief.

Helderse Courant, 14 januari 2021, 07:00

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210113_55487043

Behoorlijk Bestuur vindt, dat een raadsbesluit over Willemsoord ongeldig moet worden verklaard, maar volgens de wet kan de fractie helemaal geen bezwaar maken, zegt de bezwaarschriftencommissie

Den Helder – Behoorlijk Bestuur kan geen bezwaar maken tegen een raadsbesluit over Willemsoord. Dat zegt de bezwaarschriftencommissie.

De fractie vindt. dat een besluit waardoor Willemsoord een gemeentelijke lening van 18 miljoen euro krijgt, door het meestemmen van Carlo Assorgia niet rechtsgeldig is. Assorgia is fractievoorzitter van Beter voor Den Helder en runt een restaurant op Willemsoord. De ruimte huurt hij van Willemsoord BV.

Algemeen belang

De raad heeft in oktober een ’algemeen belang besluit’ genomen. Door Willemsoord aan te wijzen als gebied van algemeen belang, kon een lening aan Willemsoord BV worden verstrekt. Zonder dat besluit kan de gemeente worden beschuldigd van het bevoordelen van Willemsoord, dat eigendom is van de gemeente.

De bezwaarschriftencommissie vindt, dat het bezwaar van Behoorlijk Bestuur niet ontvankelijk is, omdat ’een politieke partij, ook al bezit zij rechtspersoonlijkheid, in een geval waarin beroep openstaat voor belanghebbenden, niet kan opkomen ter bescherming van algemene en collectieve belangen’.

Helderse Courant, 15 januari 2021, 12:15

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210115_16561632

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Marije+Boessenkool
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rogier+Bruin
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hans+Verhoef
https://robscholtemuseum.nl/?s=Carlo+Assorgia
https://robscholtemuseum.nl/?s=Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stadhuis+Willemsoord

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image