Delano Weltevreden – Gratis parkeren in centrum Den Helder feit + Ronald Boutkan – Toch nog gratis parkeren in de binnenstad + Marischka de Jager – Parkeren in Den Helder wordt gratis, maar hoe?

Gratis parkeren in centrum Den Helder feit

Den Helder – Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar de gemeenteraad heeft maandagavond besloten om gratis parkeren in de binnenstad mogelijk te maken.

Raad keurt proefperiode van twee jaar goed

Het gaat om een proef, die loopt van 1 december dit jaar tot het derde kwartaal van 2018, een kleine twee jaar dus. In de Parkeervisie, die gisteravond door de gemeenteraad vastgesteld moest worden, ging het college nog uit van deels betaald parkeren.

De collegepartijen Stadspartij, VVD, CDA, D66 en PvdA hebben daar met een amendement een stokje voor gestoken. De gemeenteraad heeft het amendement in meerderheid aangenomen. Alleen GroenLinks is tegen gratis parkeren.

Ruim voor het eind van de proefperiode moet duidelijk zijn wat het effect van gratis parkeren is geweest op het aantal bezoekers en de bestedingen in het stadscentrum. Bewoners, die binnen het gebied van de blauwe zones wonen, krijgen mogelijk een vignet, waarmee ze gratis kunnen parkeren.

Michiel Wouters van Behoorlijk Bestuur is voor gratis parkeren, maar heeft kritiek op de onderbouwing van het amendement. “Dit is een bestuurlijk onding. Het college maakt een parkeervisie, waar binnen de coalitie de handen niet voor op elkaar worden gekregen. Dat wordt met dit amendement rechtgetrokken. Er is geen dekking voor deze proef. Dit is het summum van niet zorgvuldig met geld omgaan.”

Maar volgens fractievoorzitter Kees Visser van de VVD vragen de problemen van de binnenstadwinkeliers om rigoureuze maatregelen. Hans Verhoef van D66 zegt, dat zijn fractie een behoorlijke stap zet met dit amendement. Ook hij wijst er op, dat de problemen van de binnenstadwinkeliers een oplossing behoeven.

De binnenstadwinkeliers waren in groten getale naar de vergadering getogen. Winkeliers voorman Mark de Graaf: “We zijn blij met dit besluit. Een proefperiode van twee jaar is op dit moment het maximaal haalbare. Wij gaan de komende tijd onderzoeken wat het effect is.”

NHD, 7-11-2016, 22:43 (Update 7-11-2016, 22:43)

Reacties:

Monica Anvelink · Den Helder
En wat gaat het de gemeente kosten om alle mensen die al voor EEN JAAR betaald hebben het resterende geld terug te betalen??? De vergunningen lopen immers tot 1 maart 2017 dus iedereen heeft ook betaald tot 1 maart 2017.
Drie maanden parkeergeld wat de gemeente zo even mag terug gaan betalen aan alle vergunninghouders.
Of dacht de gemeente dat ze dat gewoon maar even cadeau zouden krijgen?

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/article28728041.ece/Gratis-parkeren-in-centrum-Den-Helder-feit?lref=SL_3

Toch nog gratis parkeren in de binnenstad

Den Helder – Het heeft even geduurd, maar het gratis parkeren komt er dan toch. Per 1 december wordt het betaald parkeren in de Helderse binnenstad afgeschaft, zo werd maandagavond besloten tijdens de vergadering van de gemeenteraad.

“Al jaren vragen de detaillisten en het winkelende publiek in het Stadshart van Den Helder om gratis parkeren”, stelden de coalitiepartijen Stadspartij, VVD, PvdA, CDA en D66. “Dit om hun concurrentiepositie gelijk te trekken met andere wijken van Den Helder en met concurrerende plaatsen in de directe omgeving.” De partijen kwamen gezamenlijk met een wijzigingsvoorstel op de nieuwe Parkeervisie, waarin het college zelf nog niet zover wilde gaan om gratis parkeren in te voeren. Deze lang gekoesterde wens van de Stadspartij gaat nu dus toch in vervulling, al gaat het in eerste instantie om een proef tot en met het derde kwartaal van 2018.

De proef wordt op tijd geëvalueerd om te bekijken wat de effecten van het gratis parkeren zijn geweest. De partijen, en veel ondernemers, hopen, dat het effect van deze proef is dat er door de invoering van gratis parkeren meer bezoekers (klanten) naar de binnenstad van Den Helder komen, waardoor de ondernemers meer omzet kunnen halen. Waar het van betaald moet worden (de invoering scheelt de gemeente 205.000 euro aan parkeerinkomsten) is nog onduidelijk en dat maakte ook, dat niet ieder raadslid er blij mee was. “Dit is een proef, die over de volgende verkiezingen heen gaat, eigenlijk is dit een zwaktebod en het mist ook de financiële dekking”, meende Tjitske Biersteker van de ChristenUnie.

Niet zorgvuldig

“Dit is domweg een brevet van onvermogen”, meende Michiel Wouters van Behoorlijk Bestuur. “Dit is het summum van niet zorgvuldig met je geld omgaan. De VVD zegt, we dekken het met incidenteel geld, maar met welk geld dan?” Raadslid en sinds kort fractievoorzitter Kees Visser: “Soms, als het water aan de lippen staat bij de ondernemers in de binnenstad, moet je wel eens rigoureuze maatregelen nemen. We hebben de algemene middelen, een reserve en de ruimte, die daarin zit, moeten we gebruiken.”

Den Helder Actueel, 8 november 2016 – 08:04

Reacties:

Henk
8 november 2016 at 08:50
Het is nog geen 1 december….

Boaz
8 november 2016 at 09:16
Linksom of rechtsom zal het inkomstenverlies van de gemeente worden afgedekt met verhoging van ozb/hondenbelasting en wat voor belasting dan ook nog meer. Parkeren kost tenminste 4 euro per plek volgens Q-park.
Tien mythes
Mythe 1: No parking, no business.
Mythe 2: Gratis parkeren trekt consumenten.
Mythe 3: Automobilisten besteden meer dan andere klanten.
Mythe 4: Automobilisten zijn de belangrijkste klanten.
Mythe 5: Ik ga failliet als mijn winkelstraat autovrij wordt.
Mythe 6: Groter winkelgebied betekent meer parkeerplaatsen.
Mythe 7: Hogere parkeertarieven jagen de klandizie naar winkelgebieden met gratis parkeren.
Mythe 8: Ov- en fietsgericht winkelgebied met restrictief parkeerbeleid kan niet rendabel zijn.
Mythe 9: Gratis parkeren bestaat.
Mythe 10: Hogere parkeerkosten leiden tot lagere omzet
http://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/omzetverlies-winkels-niets-te-maken-met-parkeren.4681650.lynkx
tal van onderzoeken beschikbaar….

Hijneken
8 november 2016 at 09:24
Het legt er maar net aan wie zo’n onderzoek doet/betaald. Wanneer ik moet betalen om te parkeren moet de reden van mijn bezoek aan een winkelstraat wel héél belangrijk zijn. Uit principe betaal ik gewoon geen parkeergeld. Het gaat overigens om een proef, dus nog geen slingers ophangen! Bovendien leven we in 2016 en 2017 komt eraan. Dat betekent dat ik steeds vaker online bestel en koop, daar betaal ik geen parkeergeld voor. En die 205.000 euro wordt alleen maar minder, dat kan niet anders want het aantal inwoners daalt al jaren.

Bodelo
8 november 2016 at 09:38
boaz, het is een mooi onderzoek waar je naar verwijst. En ik ben de laatste om dit in twijfel te trekken, maar ……………. er is natuurlijk een wezenlijk verschil tussen de randstad en een stad als bijvoorbeeld Den Helder.
Amsterdammers, Haalemmers, Hagenaars, zij accepteren en aanvaarden dat zij hun auto niet in de binnenstad kunnen parkeren. Logisch, dat is al jaren zo, het is enorm duur en vaak ontbreekt het aan ruimte. Het winkel aanbod in de randstad is navenant.
Ik ben er stellig van overtuigd dat het aspect van vrij parkeren in de binnenstad van Den Helder wel een grote rol speelt. Waarom?
Den Helder heeft diverse winkelcentra (Nieuw Den Helder, Julianadorp) waar het ook vrij parkeren is. Deze winkelcentra schurken met hun winkelaanbod tegen het centrum aan (helaas). De verleiding om daarmee het centrum te negeren is te groot.
Om de ondernemers in de binnenstad tegemoet te komen moet je iets doen. Een van die maatregelen is vrij parkeren.

Glijn
8 november 2016 at 12:19
Laten we vooral niet vergeten dat dit allemaal het gedegen werk en inzet van de oppositie is geweest die dit
tot stand gebracht heeft.
Na 2018 blijft het vrij parkeren natuurlijk gewoon zoals het nu is.
Nu nog het Rob Scholte museum realiseren.
Dan krijgt de burger toch nog iets waar ze werkelijk wat aan hebben.

Peter Reenders
8 november 2016 at 13:26
Ja, Gliin de oppositie heeft gedeeltelijk ook voor gestemd maar het werk is van de Stadspartij Den Helder geweest die een amendement gemaakt heeft en de coalitie partijen daar in mee gekregen heeft. Peter Reenders fractievoorzitter van de Stadspartij Den Helder.

Roel Prins
8 november 2016 at 15:11
Peter moeten de parkeervergunninghouders deze vergunning opzeggen of lopen de vergunningen door en wordt er geen rekening gestuurd? Ben benieuwd hoe dit afloopt. Ik krijg, ondanks dat via een bankopdracht maandelijks door mij wordt betaald, iedere maand een nota voor mijn plek in een parkeergarage aangeboden en….wonderwel iedere maand een aanmaning. Dit zelfs nadat parkeerservice mij, enkele maanden geleden, verzekerde dat deze grappen gestopt zouden worden.

Peter Reenders
8 november 2016 at 19:58
Beste Roel, wij gaan als raad niet over de uitvoering zoals je weet. Je hebt ook geen huurovereenkomst met de raad en als je klachten hebt over je contract dan zul je bij de gene moeten zijn met wie je een contract hebt afgesloten. Het college en de ambtenaren zijn nu aan zet en die hebben een opdracht van de raad gehad. Zo is volgordelijke wijze van werken en dat is behoorlijk bestuur en dat moet je aanspreken.

Roel Prins
9 november 2016 at 09:25
Beste Peter, Behoorlijk Bestuur is (nog? niet in jouw partij neergedaald. Behoorlijk Bestuur begint met een politiek besluit waarvan is onderzocht of het uitgevoerd kan worden en ook hoe het uitgevoerd wordt. Ikzelf heb in de Helderse politiek zelden gezien dat aan deze voorwaarden werd voldaan. Vandaar het aanhoudende goed beoelde gepruts. Dat ook jij hier aan mee doet stelt mij teleur. In het parkeer geval hebben jullie de voorwaarden geschapen voor onenigheid en onvolkomendheid waarbij het college de rommel mag opruimen en de burger hier en daar weer tekort wordt gedaan.

Bodelo
9 november 2016 at 10:37
Beste Roel Prins, ik heb getwijfeld of ik moest reageren op Uw reactie aan Peter Reenders. Alsof U aan Peter Reenders het verzoek doet om Uw geld teruggestort te krijgen. Gelukkig was Peter mij voor met een uitstekend antwoord.
Uw reactie daarop getuigd niet van enig politiek inzicht noch handelen. Dat verbaasd mij van U.

Hotmail 2
8 november 2016 at 15:58
Zijn de parkeerzones ook meegenomen in het amendement???
Hoe luid eigenlijk het amendement?

Kees Jan
8 november 2016 at 20:19
Met de oppositiepartijen (muv Groenlinks) 10 stemmen en van Stadspartij 6 stemmen was er ook een meerderheid bereikt zonder proefperioden van 2 jaar.
.
De stadspartij komt niet zijn verkiezingsbelofte na. In het verkiezingsprogramma van de Stadspartij staat niet dat zij een proefperioden wilden, maar ze wilde permanent gratis parkeren. Een slap aftreksel dus van de verkiezingsbelofte.
.
Misschien moet u eerlijk zijn en zeggen dat als u niet op deze wijze tot net na de verkiezingen gratis parkeren had ingevuld dan zou coalitie op springen staan. U mag van de coalitie niet langer verbonden sluiten met de oppositie.
.
In reactie op Roel Prins, hij heeft wel degelijk een punt. De gemeenteraad had makkelijk een oplossing in amendement kunnen opnemen voor de vergunninghouders. Geef gewoon toe dat u ontschoten is. Er is niets mis met fouten toe te geven… U kunt dan bij de volgende raadsvergadering meteen uw fout herstellen…

Jonathan
8 november 2016 at 12:40
De kosten van betaald parkeren zijn ongeveer 4x de opbrengsten hiervan. Vrij parkeren is veel goedkoper dan betaald parkeren, dat mag wel weer eens gezegd worden. Na de verkiezingen van 2018 blijft vrij parkeren gewoon in Den Helder. Goed gedaan oppositie.

Saartje
8 november 2016 at 13:47
En wat gaat het de gemeente kosten om alle mensen die al voor EEN JAAR betaald hebben het resterende geld terug te betalen??? De vergunningen lopen immers tot 1 maart 2017 dus iedereen heeft ook betaald tot 1 maart 2017.
Drie maanden parkeergeld wat de gemeente zo even mag terug gaan betalen aan alle vergunninghouders.
Of dacht de gemeente dat ze dat gewoon maar even cadeau zouden krijgen van alle vergunning houders?????

Abe
8 november 2016 at 17:44
Hosanna voor de winkeliers en de stadspartij, ik neem aan dat gratis parkeren door middel van een blauwe zone met een maximale parkeertijd van twee a drie uur wordt ingeregeld of worden de belangen van de bewoners van de binnenstad genegeerd? Gratis parkeren gaat niet de oplossing voor de problemen van de binnenstad zijn, een goed winkel aanbod wel.

Jeffrey
8 november 2016 at 18:26
Saartje.. wat loop je nu al te mekkeren? Man man man lekker kansloos negatief. Je hebt nog helemaal geen bericht gehad over hoe of wat. Zal de gemeente een brief sturen dat je graag gewoon wilt doorbetalen. Hoef je je ook niet druk te maken over 4x 39€ (?) en kan je gewoon weer een jaarabonnement afschrijven.

Bodelo
9 november 2016 at 10:35
Prima reactie Jeff!
Inderdaad is er nu een besluit genomen. De details moeten verder uitgewerkt worden.

Roel Prins
9 november 2016 at 13:11
Geachte Bodelo, in mijn 12 jaren gemeenteraad heb ik ervaren dat de Reenders methodiek leidt tot broddelwerk en ellende. Een goed politiek voorstel is grondig voorbereid!!! En daar ontbreekt het in Den Helder zeer vaak aan. Een amendementje wordt als regel zeer kort voor de behandeling van het hoofdvoorstel en onvoorbereid in de groep gegooid. En dan lijkt het een goed idee waarmee gescored kan worden. En zo verwordt een goed idee veelal tot prutswerk.

scherpe ogen en oren
9 november 2016 at 20:50
Ik zie vele reacties voorbij komen waar een ieder zijn mening geeft over het besluit. Jezelf op de borst kloppen ( Peter Reenders) of een niet compleet Amendement (Roel Prins)etc. Wat ik mij echt afvraag is of vrij parkeren de passieve detaillisten in de binnenstad gaat helpen te overleven. Als er tijdens een raadsvergadering hooguit 20 winkeliers uit het centrum aanwezig waren dan is er volgens weinig motivatie om iets van de binnenstad te maken. De aanwezige winkeliers daar gelaten natuurlijk al vind ik wel dat zij iets vaker aanwezig zouden kunnen zijn om hun belang en ook hun betrokkenheid te tonen. En wat je zeker als voorzitter niet moet doen is mensen beschadigen als er geen definitief besluit is. Maar even terug naar enkele reacties. Peter Reenders pronkt met het amendement maar is het niet zo Peter dat de stadspartij vrij parkeren in haar verkiezingsprogramma heeft staan maar dan zonder voorwaarde. dus geen proef!!! Dus dit speerpunt uit je verkiezingsprogramma heeft de Stadspartij niet waar gemaakt en heb je ook niet het geluk dat je met coalitie vrienden zit die op de pluche moeten blijven zitten i.v.m inkomsten privé. Heeft de Stadspartij dit niet geruild om te zorgen dat de burgemeester kon blijven zitten omdat jullie geen motie wilde steunen van de oppositie betreffende de passieve houding van de Burgemeester in de dossier Gemini en rapport van Schouten en Nelissen betreffende intimidatie sociaal domein. Uiteraard verwacht ik van de Stadspartij dat zij niet gaan zeggen dat het speerpunt gehaald is maar. BIJNA!!!! Roel Prins, wacht eerst even af hoe de uitvoering zal plaatsvinden en dit geldt trouwens ook voor andere, is het niet naar je zin of juridisch niet akkoord dan leven wij gelukkig in een land dat je je recht ( geld) kan halen via de wet.
Kees Jan, jouw reactie betreffende oppositie + 6 Stadspartij stemmen is terecht en ook jouw conclusie dat ze aan ruilhandel doen. Ook zij hebben natuurlijk 2 stoelen te verdedigen van hun wethouders. Je hebt het al kunnen zien ivm de financiële garantie richting het Havenbedrijf ( VVD /CDA), terugtrekking bezuinigingen Cultuur ( PVDA) zonder enkele financiële onderbouwing etc.
Ik denk echt dat er iets helemaal mis moet gaan wil je deze coalitie zover krijgen dat zij echt doen wat ze hebben gezegd in de verkiezingstijd.Maar het komt eraan volgens mij want inwoners moeten nu ook al voor de oogarts naar Alkmaar en niet meer (gedeeltelijk) in het Gemini. Is dat gecommuniceerd met de Burgemeester????? en heeft hij de raad ingelicht ( vecht mij dood)?? En wat te denken van het artikel van vandaag betreffende een E-mail over het sociaal domein van het OR naar B&W en gemeente secretaris. Het web sluit zich rond onze Burgemeester met een hart vol Groningen ( verspreking en nieuwe functie) volgens mij.

Bodelo
10 november 2016 at 09:35
Wat de passiviteit betreft raak je (wat mij betreft) zeker een gevoelige snaar scherpe ogen en oren! We hebben de winkeliers zelf maar ook de pandeigenaren die zich (mijns inziens) dood zouden moeten vechten om zaken gedaan te krijgen. Daar hoort het vrij parkeren zeker ook bij.

Roel Prins
9 november 2016 at 22:53
Ter verheldering: Ik heb geen parkeervergunning!

http://denhelderactueel.nl/2016/11/toch-nog-gratis-parkeren-binnenstad/

Parkeren in Den Helder wordt gratis, maar hoe?

Den Helder – Gratis parkeren in de Helderse binnenstad is mooi, maar waar kan dat straks precies? Blijven er bijvoorbeeld blauwe zones gehandhaafd? En hoe zit het met vergunninghouders, die hebben betaald voor hun ontheffing?

Allemaal vragen, die niet zomaar beantwoord kunnen worden, antwoordt Nies Schellinger van de gemeente. “Daar moeten we op korte termijn een nieuw plan voor maken.”

De gemeentelijke parkeervisie, waarin sprake was van deels gratis en deels betaald parkeren in de binnenstad, is maandagavond in de gemeenteraad aangevuld met een amendement: het betaald parkeren in de stad wordt per 1 december gedurende anderhalf jaar geheel afgeschaft.

Hoe dat precies aangekleed gaat worden, is nog onduidelijk. “Het amendement gaat uit van gratis parkeren in de stad, overal”, zegt Schellinger. ,,Dat is het uitgangspunt, waar we mee aan de slag gaan.’’ Of dat gratis parkeren aan de hand van blauwe zones (parkeerschijf) zal gaan, is nu niet te zeggen.

Ruim voor het aflopen van de proefperiode wordt bekeken wat de effecten zijn geweest van het gratis parkeren.

Samen met ondernemers wordt bijvoorbeeld een koopstromen onderzoek uitgevoerd.

Concurrentiepositie

Ondernemers in de binnenstad van Den Helder roepen al jaren om gratis parkeren in te voeren. Dit om de concurrentiepositie gelijk te trekken met andere wijken in Den Helder en Schagen.

In de eerste versie van de parkeervisie wilde de gemeente alleen gratis parkeren toestaan in de parkeergarages Sluisdijk en Koninckshoek.

Ook wordt er in het amendement gewezen op de parkeerproblemen rond de Teso haven. De fracties van de Stadspartij, VVD, D66, CDA en PvdA, willen begin volgend jaar meer duidelijkheid over regulerende maatregelen in dit gebied. “Bijvoorbeeld via blauwe zones rond het stadshart.”

Texel gangers zouden op die manier de auto maar tijdelijk in Den Helder kwijt kunnen.

NHD, 8-11-2016, 17:21 (Update 8-11-2016, 17:29)

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/article28730600.ece/Parkeren-in-Den-Helder-wordt-gratis-maar-hoe_?lref=r_regionaal

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image