Delano Weltevreden – Geurt Visser verwacht karaktermoord in onderzoeksrapport

DEN HELDER – Geurt Visser verwacht dat er in het rapport van onderzoeker Cees Versteden karaktermoord op hem gepleegd wordt. Het rapport wordt vanmiddag (donderdag) om 15.00 uur in het stadhuis gepresenteerd.

Geurt Visser werd door het college tot aftreden gedwongen, omdat hij ongepaste opmerkingen tegen vrouwen in en buiten het stadhuis zou hebben gemaakt. Versteden moest de klachten en signalen over het gedrag van Geurt Visser tegenover vrouwen onderzoeken. De oud-wethouder zou gelegenheid tot wederhoor krijgen. Ook moest worden bekeken hoe ‘Vissergate’ in en door het college is behandeld, of er voldoende politiek-bestuurlijke grond is geweest voor Vissers ontslag en of het college hierin zorgvuldig heeft geopereerd. Ook de communicatie van het college richting gemeenteraad moet hij in beeld brengen.

Geen klachten

De oud-wethouder heeft op 1 september met onderzoeker Versteden gesproken. ,,In dat gesprek zijn mij geen klachten gepresenteerd waar ik op kon reageren, terwijl dat nou juist de bedoeling van dat gesprek was”, zegt Visser. ,,Gisteren, een dag voordat het rapport wordt gepresenteerd, kreeg ik een gespreksverslag dat volgens mij niet strookt met de werkelijkheid. Daarom heb ik de geluidsopname opgevraagd. In het gespreksverslag wordt gezegd dat er klachten zijn, maar dat die niet genoemd worden omdat ik er anders achter zou kunnen komen van wie zij afkomstig zijn. Daar kan ik me dus niet tegen verdedigen. Tijdens het gesprek zijn mij vragen gesteld over mijn fysieke afwezigheid tijdens vergaderingen. In het verslag wordt nu gezegd dat ik bij vergaderingen mentaal afwezig was. Nu blijkt ook dat het college de onderzoeker heeft gevraagd te kijken naar mijn declaraties en dat er enkele slordigheden en onjuistheden zouden zijn gevonden. Maar declaraties waren helemaal geen onderdeel van de onderzoeksvraag. Bovendien zijn mijn declaraties geaccordeerd door de personeelsafdeling van de gemeente, door de gemeentesecretaris en door de accountant. Wat die slordigheden en onjuistheden zijn weet ik niet. Ik hoor toch wederhoor te krijgen? Ik krijg het gevoel dat het onderzoek niets feitelijks heeft opgeleverd over ongepaste whatsappjes of foto’s en dat er nu allerlei rookgordijnen worden opgeworpen om mijn gedwongen vertrek te rechtvaardigen. Ze zijn echt bezig om karaktermoord te plegen en dat vind ik heel kwalijk. In een onderzoeksrapport horen verifieerbare feiten te staan. Die zijn mij niet gepresenteerd. Het wordt dus een rapport gebaseerd op roddel en achterklap. Ik vind het heel kwalijk dat de onderzoeker zich daarvoor heeft laten lenen.”

Onderzoeker Cees Versteeden heeft tot nu toe elke gelegenheid afgeslagen om te reageren.

NHD, 24-9-2015, 10:53 (Update 24-9-2015, 11:03)

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/article27511983.ece/Geurt-Visser-verwacht-karaktermoord-in-onderzoeksrapport

3 Comments

  1. Donderdag 24 september 12.00 uur, ik heb het rapport van Versteeden dus nog niet kunnen zien. Als Versteeden van mening is, dat declaraties relevant zijn voor dit onderzoek, dan dient hij alle declaraties van het complete college van B&W onderzocht te hebben en niet alleen die van Geurt Visser. Het onderzoek richt zich immers niet alleen op de integriteit van Geurt Visser, maar ook naar de integriteit van de overige leden van het college. Mocht zo meteen blijken dat Versteeden alleen de declaraties Geurt Visser onder de loep heeft genomen, dan is hier sprake van het bloederigste schandaal uit de Helderse geschiedenis.

  2. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken, dat er ook door Geurt Visser forse fouten zijn gemaakt in deze affaire. Maar dat doet nu even niet ter zake. Visser heeft hoe dan ook recht op een eerlijk en onafhankelijk onderzoek en dat kan dit niet geweest zijn. Ik citeer hieronder het rapport van Versteeden en geef tussen haakjes mijn eigen commentaar;

    “Van ambtelijke zijde van de gemeente Den Helder (waarom mogen we niet weten om wie het hier gaat?? Hebben de ambtenaren de macht overgenomen op het stadhuis??) werd mij vervolgens de vraag voorgelegd, of ik dit onderzoek zou willen uitvoeren. Na kennisneming van een hoeveelheid beschikbare informatie heb ik op 16 juni een orieterend gesprek gehad met een delegatie van het college (weer mogen we niet weten wie dat zijn) met ambtelijke ondersteuning (het college dat zijn eigen keurmeester aan het uitzoeken is, wordt er hier in gerommeld en de ambtelijke zijde die Versteeden zogenaamd uitgezocht heeft, wordt al naar de achtergrond gedrukt). Daarna heb ik de betrokken ambtenaar een onderzoeksvoorstel gedaan (de geheime ambtenaar is ineens weer terug), waarmee het college vervolgens instemde (ons is bij hoog en bij laag bezworen, dat het college geen enkele bemoeienis heeft gehad met het aanstellen van de boezemvriend van Schuiling als onderzoeker naar de gedragingen van B&W)”.

    Vervolgens gaat Versteeden nog in op zijn gebrek aan onafhankelijkheid, omdat hij samen met Schuiling een boek heeft geschreven. Een integere onderzoeker zal nooit de schijn tegen zich willen hebben. Het aflul verhaal waarmee Versteeden op dit punt aan komt zetten, is te vergelijken met het volgende: Criticus tegen Versteeden: “Schuiling is uw buurman!” Versteeden: “Ja, maar ik heb hem nog nooit gesproken”. We leven in zo’n krankzinnige wereld, dat zoiets nog waar zou kunnen zijn ook, maar je heb in dat geval de schijn tegen je en dat moet je al niet willen.

    Dit rapport toont aan alle kanten aan, dat de beerputten steeds dieper worden in dit Palermo aan het Marsdiep. Alleen een regeringscommissaris kan ons nog redden. Gezien de ernst van de problemen stel ik voor, om er zelfs twee aan te stellen: Michiel Wouters en Tjitske Biersteker.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.