Delano Weltevreden – Gemeentesecretaris Den Helder wil ’écht eind aan intimidatie Sociaal Domein’

Den Helder – ,,Er moet écht een eind komen aan pesten en intimidatie op de afdeling Sociaal Domein.’’ Dat zegt gemeentesecretaris Robert Reus.

Met negenentwintig actiepunten gaat hij de verziekte werksfeer op de afdeling Sociaal Domein te lijf. De actiepunten komen voort uit de aanbevelingen die bureau Schouten & Nelissen afgelopen zomer opnam in een rapport over het Sociaal Domein. ,,Een werkgroep heeft die aanbevelingen vertaald naar actiepunten’’, vertelt de gemeentesecretaris. In de werkgroep zaten behalve medewerkers van de afdeling Sociaal Domein, collega’s van de personeelsafdeling, vertegenwoordigers van de ondernemingsraad en een van de onderzoekers van S&N. ,,De hoofdlijn van de actiepunten is dat we gaan zorgen voor een veilige werkomgeving. Bijvoorbeeld door workshops waarin we leren hoe je een eind kunt maken aan pesten. Maar we gaan ook aan de slag met de kernwaarden van de organisatie. Daarin omschrijven we helder welke houding en welk gedrag we van onze medewerkers en leidinggevenden verlangen.’’ Als eindverantwoordelijke voor het reilen en zeilen binnen de ambtenarij gaat Reus ook aandacht besteden aan de werkdruk op de afdeling. ,,We zullen de werkprocessen eenvoudiger maken. Gelukkig blijkt uit onderzoek dat de dienstverlening van deze afdeling ondanks alles op het niveau ligt dat onze burgers verwachten.’’ Reus zegt dat het verbeteren van de werksfeer geen eenvoudige opgave is. ,,Natuurlijk is niet iedereen blij met alles wat in het rapport staat. We moeten het vertrouwen herwinnen, dat zal beetje bij beetje gebeuren. Door concrete daden. Die zeggen meer dan woorden.’’

NHD, 23-11-2016, 19:46 (Update 23-11-2016, 19:46)

Reacties:

Wilhelmina Kloosterhuis
de vinger aan de pols dus, we willen dit graag volgen

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/article28784676.ece/Gemeentesecretaris-Den-Helder-wil-echt-eind-aan-intimidatie-Sociaal-Domein_?lref=SL_2