Delano Weltevreden – Gemeente probeerde Openbaarmaking Kwestie Scholte te Vertragen, Kunstenaar wilde Niet Meewerken: ’Onvoorwaardelijk Voorstander van Transparantie’

Rob Scholte en Echtgenote Lijsje Snijder Overleggen over het Conflict met de Gemeente Den Helder (foto Vincent de Vries | jjfoto)

Delano Weltevreden – Gemeente probeerde Openbaarmaking Kwestie Scholte te Vertragen, Kunstenaar wilde Niet Meewerken:Onvoorwaardelijk Voorstander van Transparantie’., HC, 13 november 2O20

Gemeentebestuur probeerde de Openbaarmaking in Kwestie Rob Scholte te Vertragen, De Kunstenaar wilde Daar Niet aan Meewerken. ’Onvoorwaardelijk Voorstander van de Grootst Mogelijke Transparantie

Den Helder – Burgemeester en Wethouders van Den Helder hebben geprobeerd het WOB Verzoek van deze Krant over de Kwestie Rob Scholte te Vertragen. De Stadsadvocaat heeft de Kunstenaar en zijn Echtgenote Gevraagd om Samen met de Gemeente bij de Krant Aan te Dringen op Uitstel van het Verzoek. Dat hebben zij Geweigerd.

WOB staat voor Wet Openbaarheid van Bestuur. Behalve het Noordhollands Dagblad heeft ook Stichting Adviesman zo’n Verzoek Ingediend om te Achterhalen Hoe het Handelen van de Helderse Overheid met Betrekking tot Rob Scholte de afgelopen jaren is Verlopen. Stichting Adviesman adviseert de Kunstenaar.

Rob Scholte en de Gemeente zijn al jaren Met Elkaar in een Felle Juridische Strijd Verwikkeld. Onder meer over de Verkoop van het Gebouw aan de Firma A Tuin en de Ontruiming van het Rob Scholte Museum. Medio april heeft deze Krant de Gemeente Gevraagd om Documenten met Betrekking tot de Kwestie Scholte Openbaar te Maken.

Omdat de Gemeente zich volgens deze Krant niet houdt aan de Termijnen, die de Wet voorschrijft voor de Afhandeling van een WOB Verzoek is het College enkele malen In Gebreke Gesteld. Op 8 juli stuurde de Stadsadvocaat een Email Bericht naar de Advocaat van Scholte. Daarin schreef zij, dat uit de Emails van de Krant aan de Gemeenteblijkt, dat er Behoorlijk Druk wordt Uitgeoefend’.

Gezamenlijke Brief

Zij stelde voor om het Noordhollands Dagblad een Gezamenlijke Brief te sturen met het Verzoek het WOB Verzoek Uit te Stellen Tot Na de beëindiging van de Mediation tussen Scholte en de Gemeente. Inmiddels zijn Partijen begonnen met de Mediation en zijn wij Tot de Conclusie Gekomen, dat Openbaarmaking van Stukken als Gevolg van WOB Verzoeken de Mediation kunnen Schaden. Dit kan een Mogelijke Oplossing tussen Partijen in de Weg Zitten’, stelt zij voor te schrijven aan de Krant.

Scholte en Echtgenote Lijsje Snijder hebben Geweigerd daar Medewerking Aan te Verlenen. Zij vinden Juist, dat de Openbaarmaking van de Opgevraagde Stukken In Hun Belang is. Rob Scholte: ,,Wij hebben de Stadsadvocaat via onze Advocaat laten weten, dat wij Onvoorwaardelijk Voorstander zijn van de Grootst Mogelijke Openheid, Transparantie en Openbaarheid. Enige tijd geleden hebben wij ook een WOB Verzoek Ingediend. Sommige Gemeentelijke Stukken zijn Geheim Verklaard. Cruciale Delen van een Groot Aantal Documenten zijn Zwart Gelakt. Omdat die Informatie Blijkbaar Niet Openbaar mag worden, zijn wij Ernstig Benadeeld. Wij ervaren daar nog Dagelijks de Buitengewoon Ernstige en Schadelijke Gevolgen van.’’

,,Wat wij Veel Ernstiger vinden’’, zegt Scholte, ,,Is dat de Gemeente heeft Geprobeerd om de WOB Verzoeken Onderdeel te maken van de Mediation Overeenkomst. In de Mediation Overeenkomst staat een Artikel over Geheimhouding. De Gemeente wilde dat Artikel Zo Aanpassen, Dat Daar ook de WOB Verzoeken Onder Vielen. Als wij daarmee Akkoord waren gegaan, zouden wij Niets Wat uit de Wob Verzoeken Kwam als Bewijs Kunnen Gebruiken in de Rechtszaken, die wij Tegen de Gemeente Voeren.’’

Zuiver

De Gemeente vindt, dat Zuiver is Gehandeld. ,,Met Betrekking tot de WOB Verzoeken geldt dat Tijdens de Periode, dat Mediation Plaatsvond, het College Uitvoering is Blijven Geven aan de WOB Verzoeken, die Door de Helderse Courant en namens de Heer Scholte Zelf zijn Ingediend. De Gevraagde Informatie is Openbaar Gemaakt.’’

Lees ook
Kunstenaar Rob Scholte en echtgenote Lijsje Snijder voelden zich niet gehoord en gezien door de mediator. ’Er is nooit sprake geweest van mediation met de gemeente Den Helder’
Gemeente: ’Erg jammer dat Rob Scholte uit de school klapt over de mislukte mediation. Voor ons is dat geen reden om ook in strijd met de afspraken te handelen’

Helderse Courant,

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20211112_91736123

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gerechtshof+Amsterdam
https://robscholtemuseum.nl/?s=Lijsje+Snijder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ina+Molenaar
https://robscholtemuseum.nl/?s=Michiel+Wouters
https://robscholtemuseum.nl/?s=Joyce+in+’t+Veld
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ilse+van+der+Poel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stadsadvocaat
https://robscholtemuseum.nl/?s=Advocatenkantoor+Friedberg+&+Mahn
https://robscholtemuseum.nl/?s=Linda+Reijerkerk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Centrum+voor+Conflicthantering
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mediation

1 Comment

  1. Compleet maffia weer!!

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.