Delano Weltevreden – Gemeente ’Erg Jammer, dat Rob Scholte Uit de School Klapt over de Mislukte Mediation, Voor ons is dat Geen Reden om Ook in Strijd met de Afspraken te Handelen’

Joyce in ’t Veld, Communicatie Adviseur bij Gemeente Den Helder (foto LinkedIn)
Delano Weltevreden – Gemeente vindt, dat Scholte Geheimhouding Schendt, HC, 13 november 2021

Wethouder Michiel Wouters en Gemeente Den Helder willen de Scholte Collectie Persé Liquideren bij Failisementsveilinghuis BVA in Amersfoort (foto Twitter)

Wethouder Michiel Wouters toont Schilderij, dat hij van Voormalig Wethouder Robbert Waltmann , Nu Directeur van Woningstichting Den Helder kreeg voor het Tijdelijk Nieuwe Stadhuis aan de Kerkgracht (foto Facebook)

Gemeente ’Erg Jammer, dat Rob Scholte Uit de School Klapt over de Mislukte Mediation, Voor Ons is dat Geen Reden om ook In Strijd met de Afspraken te Handelen

Den Helder – Op dit moment zien Burgemeester en Wethouders van Den Helder Geen Reden om Opnieuw met Rob Scholte in Overleg te Gaan over een Oplossing voor het Conflict, waar zij Al Jaren in Verwikkeld Zijn. Dat zegt een Woordvoerster namens Verantwoordelijk Wethouder Michiel Wouters.

Woordvoerster Joyce in ’t Veld ,,De Gemeente is Met de Heer Scholte een Mediation Traject Aangegaan Met de Bedoeling om Tot een Minnelijke Oplossing te Komen. In Dergelijke Trajecten is het Gebruikelijk, dat er een Geheimhoudingsovereenkomst wordt Gesloten, zodat er Constructief met Elkaar kan worden Gesproken in een Veilige Omgeving. Deze Overeenkomst is door Partijen Gesloten. Zowel de Gemeente Als de Heer Scholte en Zijn Vrouw hebben dus Met Elkaar Geheimhouding Afgesproken.’’

,,De Gemeente heeft Op Voorhand de Op  en of Aanmerkingen op de Geheimhoudingsovereenkomst Doorgegeven aan de Mediator. Op Verzoek van de Advocaten van Scholte zijn de Wijzigingen door de Gemeente Handmatig Toegevoegd aan de Overeenkomst. Deze Wijzigingen waren, dat de Geheimhouding Geldt Behalve bij Wettelijke Verplichtingen (zoals de WOB) en dat Overeenkomsten over (Deel) Oplossingen Pas kunnen Worden Bereikt Na Goedkeuring van het College. Dit Laatste volgt ook Uit de Gemeentewet. Op de Overeenkomst staat Geen Datum Vermeld bij de Handtekeningen. Van Anti Dateren is Geen Sprake.’’

 

Geantidateerd op 1 juli 2021, Zijnde in Werkelijkheid 4 oktober 2021 (foto Staf RSMuseum)

Vijf Bijeenkomsten

,,Er hebben Vijf Mediation Bijeenkomsten {laatsgevonden. De Heer Scholte en Zijn Vrouw kozen ervoor Niet Aanwezig te Zijn. Hierna is de Mediation Beëindigd. De Mediator heeft hiertoe een Beëindigingsbrief Gezonden. De Gemeenteraad is Binnen de Grenzen van de Geheimhouding Geïnformeerd over de Mediation.’’

,,De Gemeente Betreurt het Ten Zeerste, dat de Heer Scholte en Zijn Vrouw, In Strijd met de Afspraken, zich uitlaten over de Inhoud van de Mediation. Dit is Voor de Gemeente Geen Reden om ook In Strijd met de Afspraken te Handelen. Dit betekent, dat de Gemeente Niet ingaat Op de Inhoudelijke Uitlatingen van de Heer Scholte. Wel kan de Gemeente Aangeven, dat de Onafhankelijke Mediator, die Op Verzoek van de Heer Scholte is Aangewezen, heeft Toegezien op het Correcte Verloop van de Mediation Conform de Vastgelegde Regels.’’

,,Met Betrekking tot de WOB Verzoeken geldt, dat Tijdens de Periode. dat Mediation Plaats Vond, het College Uitvoering is Blijven Geven aan de WOB Verzoeken, die Door de Helderse Courant en Namens de Heer Scholte Zelf Zijn Ingediend. De Gevraagde Informatie is Openbaar Gemaakt.’’

Lees ook
Kunstenaar Rob Scholte en Echtgenote Lijsje Snijder voelden zich Niet Gehoord en Gezien door de Mediator.Er is Nooit Sprake Geweest van Mediation met de Gemeente Den Helder

Helderse Courant, 13 november 1021, 08:08

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20211112_48567746

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gerechtshof+Amsterdam
https://robscholtemuseum.nl/?s=Lijsje+Snijder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ina+Molenaar
https://robscholtemuseum.nl/?s=Michiel+Wouters
https://robscholtemuseum.nl/?s=Joyce+in+’t+Veld
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ilse+van+der+Poel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stadsadvocaat
https://robscholtemuseum.nl/?s=Advocatenkantoor+Friedberg+&+Mahn
https://robscholtemuseum.nl/?s=Linda+Reijerkerk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Centrum+voor+Conflicthantering
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mediation

1 Comment

  1. Zonder openbaarheid van bestuur bestaat er geen democratie. Hoe werkt het in Den Helder?

    Raadsvragen: Misbruik je meerderheid in de raad om kritische vragenstellers het bos in te sturen.

    Vragen over een door de gemeente gesaboteerde mediation: Speel de heer en verberg je wangedrag achter een nooit gesloten overeenkomst over geheimhouding. Een overeenkomst die bovendien vervalt, als de wederpartij zich er -in dit geval terecht- niet aan houdt.

    Wet Openbaarheid van Bestuur: Vertraag de boel en lak alles zwart dat in het nadeel is van de Helderse bestuurlijke maffia.

    Kritische vragen van de media: Probeer dergelijke media uit te sluiten bij de informatievoorziening, of bemoeilijk of vertraag die. De media kiezen dan wel eieren voor hun geld.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.