Delano Weltevreden – Geldnood, Havenbedrijf verzuipt + Twee miljoen salariskosten per jaar, snijden onverantwoord + Arie Booij – DH profiteert niet van Project Aramis

H(e)aven (foto Giphy)Port Of Den Helder | Havenkantoor – Overzicht Civiele Haven Overzicht, maart 2016 (foto PODH)Lange Jaap en Den Helder (foto Giphy)

Port Of Den Helder verwacht geldnood, de gemeenteraad moet waarschijnlijk opnieuw de buidel trekken om te voorkomen, dat het Havenbedrijf verzuipt

Het Helderse Havenbedrijf boerde vorig jaar niet goed, mede door de Corona Virus crisis (foto Peter van Aalst)

Den Helder – De gemeenteraad moet waarschijnlijk opnieuw de buidel trekken om Port Of Den Helder overeind te houden. Het Havenbedrijf heeft eind dit jaar naar verwachting niet genoeg geld om aan de betalingsverplichtingen te voldoen. Ook de Luchthaven blijkt een financieel zorgenkindje te zijn.

Uit de voorlopige Jaarrekening 2020 blijkt, dat Port of Den Helder waarschijnlijk 439.000 euro in de min eindigt. De directie was uitgegaan van 293.000 euro in zwarte cijfers. De Corona Virus Crisis heeft roet in het eten gegooid.

Als gevolg van de Crisis hebben minder schepen de Helderse Haven aangedaan. Over het hele boekjaar was het aantal scheepsbewegingen 20 procent minder dan in 2019. Dat zorgde voor een lagere omzet in 2020. Ook bleven grondverkopen uit. Het Havenbedrijf kon de kosten beheersen, maar kon een verlies niet voorkomen.

De Raad van Commissarissen van het Havenbedrijf heeft de gemeente gemeld, dat er eind dit jaar een liquiditeitsprobleem ontstaat. Als dat gebeurt kan niet aan de betalingsverplichtingen worden voldaan. Tegenvallers in de omvangrijke onderhoudsprojecten kunnen ook niet worden opgevangen. De gemeente en Port of Den Helder zoeken naar oplossingen.

Zorgen

Ook de Luchthaven baart de gemeente zorgen. De gemeente is 100 procent eigenaar van Luchthaven Den Helder BV. Die gemeentelijke BV is voor 50 procent eigenaar van Den Helder Airport. De andere helft van Den Helder Airport is in handen van CHC Helicopter.

De luchthaven heeft ook last van de Corona Virus Crisis. Daarnaast komt er door de lage gasprijs minder geld in het laatje. Het jaar 2020 is met een verlies van ruim 70.000 euro afgesloten. De jaren daarvoor boerde het Luchthaven bedrijf juist goed. De verwachting is, dat nog enkele jaren verlies zal worden geleden. Hoewel het bedrijf financieel wat vet op de botten heeft, wordt ’een bedenkelijke situatie’ voorzien voor de middellange termijn.

De afspraken, die met aandeelhouder CHC Helicopter zijn gemaakt over het dekken van verliezen, pakken slecht uit voor de gemeente. Hoewel CHC de helft van de aandelen bezit, hoeft het bedrijf per jaar niet meer dan 148.000 euro bij te dragen om verliezen te dekken. Aan het Helikopterbedrijf is vorig jaar al voorgesteld om de helft van de verliezen te betalen. De directie van dat bedrijf heeft daar nog geen ja op gezegd.

Willemsoord

Willemsoord BV had verwacht 2020 af te sluiten met een positief resultaat van ruim 18.700 euro. Dat wordt waarschijnlijk meer dan 70.600 euro. Die meevaller is te danken aan de verkoop van twee niet Monumentale gebouwen. Door die inkomsten zijn de huurachterstanden als gevolg van de Corona Virus Crisis gecompenseerd. De huurders lopen zo’n 200.000 euro achter. De directie van Willemsoord heeft met hen afspraken gemaakt over het inlopen van de achterstanden.

Maandag 19 april praat de Raadscommissie Bestuur en Middelen over de zogenoemde Verbonden Partijen.

Helderse Courant, 12 april 2021 om 07:00

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210411_137012

Port of Den Helder heeft twee miljoen euro salariskosten per jaar. Maar verder snijden is onverantwoord, zegt de Directeur van het Havenbedrijf

Directeur Jacoba Bolderheij van Port of Den Helder (foto Peter van Aalst)

Den Helder – Tweeëntwintig werknemers, een salarispost van twee miljoen euro. Kan Port Of Den Helder daar niet in snijden om financieel lucht te krijgen? Nee, zegt Directeur Jacoba Bolderheij. ,,Als we nog meer snijden in de bezetting, kunnen we onze toezichthoudende taken in de Haven niet meer op een fatsoenlijke manier uitvoeren.’’

Port Of Den Helder heeft het niet makkelijk. Inkomsten uit olie en gas nemen af, net als het aantal scheepsbewegingen. Tot overmaat van ramp is nog geen hectare grond verkocht, terwijl daar wel op was gerekend. Het Havenbedrijf voorziet tegen het eind van dit jaar niet voldoende geld te hebben om aan alle betalingsverplichtingen te voldoen. Als geplande onderhoudsklussen tegenvallen, is er geen geld om de boel vlot te trekken.

De CEO van het Havenbedrijf praatte de Raadscommissie Bestuur en Middelen maandagavond bij over de resultaten van 2020 en de verwachtingen voor de nabije toekomst. Is het écht zo, dat zij niet in de bezetting kan snijden? vraagt commissielid Sjoerd Oudijk van Behoorlijk Bestuur zich af. Het bedrijf heeft bijvoorbeeld iemand in dienst, die grond moet verkopen, maar het lukt maar niet om zelfs een vierkante meter te verkopen.

Wettelijke taak

Jacoba Bolderheij ,,Als we nog verder snijden, kunnen we onze wettelijke taak niet meer uitvoeren. Als we onze commerciële medewerker ontslaan, weten we zeker, dat er aan de inkomsten kant niets gaat gebeuren. We hebben tweeëntwintig mensen in dienst. Van dat aantal zit zeven Full Time Equivalent (FTE) in de Havendienst. Dat is een Wettelijke Toezicht taak. Daarnaast moeten de financiën op een ordentelijke manier worden beheerd. Voor onderhoud hebben we een basisbezetting.”

Zij vindt het heel erg, dat het maar niet lukt om grond te verkopen. “We zitten in een waanzinnig moeilijk gebied. Uit onderzoek blijkt, dat er in dit gebied een overcapaciteit is aan Bedrijventerreinen. De samenwerking tussen die Bedrijventerreinen is niet optimaal. Daarnaast zitten we niet bepaald in het centrum van Nederland. Het is daardoor moeilijk om bepaalde partijen hierheen te krijgen.” De verwachte groei van de Marine heeft nog niet geleid tot extra economische activiteit en ook Wind op Zee levert het Havenbedrijf qua activiteiten nog niet veel op.

Veertig

Oudijk denkt, dat je voor twee miljoen euro per jaar toch zeker veertig medewerkers aan het werk kunt zetten. Niet maar tweeëntwintig, zoals nu. De Haven Directeur helpt hem uit de droom. “Als je twee miljoen euro door tweeëntwintig deelt, krijg je geen goede weergave van de werkelijkheid. We hebben zeven mensen in een Semi Continu Rooster. Dat is al een kostenpost. Daarnaast hebben we juridische kosten, kennis op het gebied van Human Resources (HR, Personeelszaken, Redactie) wordt ingehuurd. Ik ontken niet, dat twee miljoen euro een fors bedrag is. Maar het gaat niet om puur salariskosten. In die twee miljoen euro zitten ook sociale lasten en pensioenen.”

Erfgoed

De Raadscommissie Bestuur en Middelen is maandagavond ook bijgepraat door de Directeuren van Ontwikkelingsbedrijf Zeestad, Stichting Erfgoed Den Helder (voorheen Willemsoord en Stichting Stelling Den Helder) en Den Helder Airport. De vergadering wordt op een nader te bepalen datum voortgezet. Dan kunnen de politici het College bevragen over de Rapportages van de zogenoemde Verbonden Partijen.

Helderse Courant, 20 April 2021, 13:00

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210420_68893776

Den Helder profiteert niet mee van Project Aramis: het verplaatsen van CO2 van land naar de zeebodem

Industrie, zoals Tata Steel in de IJmond, stoot veel CO2 uit (foto NHD)

Den Helder – Project Aramis gaat aan de neus van het Helderse bedrijfsleven voorbij. Met Aramis wordt niet een van de drie musketiers uit de roman ‘Les Trois Mousquetaires‘ van Alexander Dumas bedoeld, maar wel het afvangen, vervoeren en in gasvelden opslaan van CO2. Met dit onderdeel van het Klimaatbeleid is veel geld gemoeid.

Carbon capture wordt de techniek genoemd in de energie sector. Rookgassen vol met kooldioxide, die uitgestoten worden in de IJmond of het Rotterdamse Haven gebied, zullen in de nabije toekomst worden afgevangen en via pijpleidingen naar geologische opslagplaatsen worden gevoerd.

Bij een deel van de gaswinning op zee wordt al sinds 2004 CO2 uit gas gehaald en geïnjecteerd in de bodem. Shell en Total doen onder meer in Noorwegen ervaring op. Ook de NAM kijkt met interesse naar de methode, vertelde directeur John Atema tijdens zijn werkbezoek aan het Gas Complex op Oostoever. Den Helder is volgens de NAM topman goed gepositioneerd in het energiespel. Dat CO2 heel goed door pijpleidingen vervoerd kan worden blijkt in de Verenigde Staten, waar de stof onder hoge druk weggepompt wordt.

Pompen

Leeg getrokken gasvelden onder de bodem van de Noordzee zijn in beeld om de CO2 uit Nederland te herbergen. Die velden liggen qua afstand het meest nabij Den Helder. Vanaf dat punt dus lage transportkosten en een voordelige optie. Maar de koolstofdioxide moet eerst vanuit het Zuiden naar de Noordkop gepompt worden. In Project Aramis is door bedrijfsleven en Overheid gekeken naar diverse locaties, waar CO2 het beste van land naar de opslag onder de Noordzee kan.

Inmiddels is duidelijk geworden, dat aanlanding van CO2 in Den Helder niet langer een optie is”, meldt Haven man Eef van den Broek. “Project Aramis wordt door de betrokken bedrijven op een andere wijze ingevuld vanuit een andere locatie. Dat betekent ook, dat er een andere manier gezocht moet worden om de afgevangen CO2 van een eventuele Blauwe Waterstof fabriek in Den Helder te transporteren en op te slaan.”

Naast Aramis zijn twee andere Projecten voor het opslaan van koolstofdioxide gaande, Porthos en Athos genoemd. Eveneens namen van Musketiers uit het boek van Alexander Dumas. In Nederland vindt geen CO2 opslag plaats onder land. Er zijn voldoende lege gasvelden beschikbaar, die twee tot drie kilometer onder de zeebodem liggen. Bovendien wordt de infrastructuur van bestaande gasbuizen dan weer voor een nieuw doel gebruikt en dat komt de energiebedrijven goed uit.

Helderse Courant, 20 April 2021, 14:48

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210420_77951218

PDF
Port Of Den Helder Havenkantoor – Civiele Haven Overzicht, maart 2016

Meer informatie
:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Port+Of+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jacoba+Bolderheij
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Turnhout
https://robscholtemuseum.nl/?s=Eef+van+den+Broek
https://robscholtemuseum.nl/?s=Haven
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kooyhaven
https://robscholtemuseum.nl/?s=Havenbedrijf+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Raad+van+Commissarissen+Havenbedrijf
https://robscholtemuseum.nl/?s=Offshore
https://robscholtemuseum.nl/?s=Luchthaven+Den+Helder+BV
https://robscholtemuseum.nl/?s=Den+Helder+Airport
https://robscholtemuseum.nl/?s=CHC+Helicopter
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ferdinand+Vreugdenhil
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zeestad+BV
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hans+Broekmeulen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Willemsoord+BV
https://robscholtemuseum.nl/?s=Sjoerd+Oudijk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Behoorlijk+Bestuur
https://robscholtemuseum.nl/?s=Raadscommissie+Bestuur+en+Middelen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ministerie+van+Infrastructuur+en+Waterstaat
https://robscholtemuseum.nl/?s=Shell
https://robscholtemuseum.nl/?s=Total
https://robscholtemuseum.nl/?s=NAM
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nederlandse+Aardolie+Maatschappij
https://robscholtemuseum.nl/?s=Project+Aramis
https://robscholtemuseum.nl/?s=Project+Alexander+Dumas
https://robscholtemuseum.nl/?s=Project+Aramis
https://robscholtemuseum.nl/?s=Project+Porthos
https://robscholtemuseum.nl/?s=Project+Athos
https://robscholtemuseum.nl/?s=CO2
https://robscholtemuseum.nl/?s=Blauwe+Waterstof
https://robscholtemuseum.nl/?s=Lege+gasvelden
https://robscholtemuseum.nl/?s=Windenergie

1 Comment

  1. Den Helder gaat een van de duurste gemeenten worden om te wonen. Wat de burger daarvoor terugkrijgt? Nou, eh, dat de gemeente dus op tijd schadeclaims wegens wangedrag en verliezen wegens mismanagement betaalt….

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.