Delano Weltevreden – ’Geen lagere huur voor schouwburg’ + Extra subsidie voor Kampanje verdeelt coalitie + Ronald Boutkan – Raad zal instemmen met extra geld De Kampanje

’Geen lagere huur voor schouwburg’

Den Helder Willemsoord BV wil de huur voor schouwburg De Kampanje niet verlagen.

De schouwburg betaalt dik 650.000 euro per jaar, een markt conforme prijs. Schouwburgdirecteur Arjaen Kersten wil een kostendekkende prijs betalen: 480.000 euro. Willemsoord houdt vast aan de overeengekomen huurprijs, die jaarlijks bovendien met enkele procenten stijgt. Directeur Hans Broekmeulen wil de huur niet verlagen, omdat dat gevolgen heeft voor de exploitatie van de voormalige rijkswerf.

Cultuurwethouder Heleen Keur, die ook over Willemsoord gaat, schrijft aan de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling, dat het elders in het land gebruikelijk is om voor maatschappelijke instellingen een kostprijs dekkende huur te berekenen. De gemeente betaalt Willemsoord dit jaar een kleine 223.000 euro, als compensatie voor de huren van het Reddingmuseum en de Museumhaven. Keur broedt op een oplossing, waar alle partijen zich in kunnen vinden.

Extra subsidie

Zij vraagt de gemeenteraad om voor 2019 akkoord te gaan met een extra subsidiebedrag van 300.000 euro voor de schouwburg. De raad had voor 2017 én 2018 samen al 6 ton beschikbaar gesteld, omdat de schouwburg in financieel zwaar weer zit. De schouwburg had de opdracht meegekregen om verbeteringen door te voeren in de bedrijfsvoering.

Volgens Keur zit de schouwburg op de goede weg. “De horeca draait zwarte cijfers, de bijdrage die de schouwburg vraagt, betreft het culturele deel. We kunnen de horeca niet loskoppelen van de rest van de organisatie. De winst van de horeca gaat namelijk naar het culturele deel. Als we de horeca loskoppelen, betekent het dat de gemeente meer subsidie zal moeten betalen.”

Helderse Courant, 29 september 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Extra subsidie voor schouwburg Kampanje verdeelt coalitie

De schouwburg is op de goede weg, maar heeft nog extra subsidie nodig.

De coalitiepartijen zijn het nog niet eens over de gevraagde drie ton extra subsidie voor schouwburg de Kampanje.

Het geld is voor 2019 nodig. De schouwburg heeft dan meer tijd om de bedrijfsvoering verder op orde te krijgen.

Onderdeel van de 300.000 euro is een reservering van een ton voor het op termijn vernieuwen van de theaterinstallaties. De rest is een tekort van 206.000 euro op de begroting. Wethouder Heleen Keur hield de commissie maatschappelijke ontwikkeling maandagavond voor dat het zakelijke deel van de schouwburg (o.a. restaurant en Key Keg café) zwarte cijfers draait. De bescheiden winst, die daar wordt geboekt, vloeit naar het gesubsidieerde culturele deel.

De Stadspartij heeft ’ernstige bedenkingen’ bij het collegevoorstel. Volgens commissielid Loman wordt met extra subsidie een verkeerd signaal gegeven, omdat elders flink moet worden bezuinigd. Dat vinden ook de Seniorenpartij en oppositiepartij Gemeentebelangen. Beter voor Den Helder vindt dat een theater geen cateraar, zaalverhuurder of restaurant is. De schouwburg zou het met de 1.7 miljoen subsidie moeten doen, anders worden ondernemers die geen subsidie krijgen, oneerlijk beconcurreerd. De fractie wil een specificatie zien van alle kosten en inkomsten, die het theater maakt, tot op personeelsniveau. En van de indirecte steunm die de schouwburg krijgt, omdat andere gesubsidieerde organisaties en de gemeente daar vergaderen of recepties houden.

Wethouder Keur is dat niet van plan. Ten eerste omdat rekening gehouden moet worden met de privacy van de medewerkers. En ook, omdat de gemeente dan ook inzichtelijk moet maken hoeveel geld gaat naar andere bedrijven, waar ook zalen worden gehuurd of recepties worden gegeven.

CDA snapt coalitiepartners Seniorenpartij, BvDH en Stadspartij niet. Sacha Houtveen: ,,De gemeenteraad heeft extra subsidie gegeven voor 2017 en 2018. We wilden over extra subsidie voor 2019 pas praten als aan een aantal voorwaarden was voldaan. Nu de schouwburg aan al die voorwaarden heeft voldaan, moeten we doen wat we hebben toegezegd.’’ Vindt ook coalitiepartner VVD.

D66 is het eens met het CDA, dat de spelregels niet tijdens de wedstrijd veranderd moeten worden. Die fractie gaat, net als ChristenUnie akkoord, omdat de schouwburg op de goede weg is.

Noordhollands Dagblad, 1 oktober 2018, 22:26

Ruud Van de Kerkhof
Ik hoop dat de partijen die dit niet willen hun poot stijf houden .
Er wordt al te veel gemeenschapsgeld gebruikt waar de burger niet op zit te wachten .En Tjitske en Wouter zitten al aardig in het gemeente kartel .

Henk Vriend
Overal wordt op bezuinigd, vooral zorg, en dan 3 ton extra uitgeven aan een theater dat geld moet ergens vanaan komen, dus zal er naar mijn inziens op een andere post bezuinigd worden.
Als je je broek niet kan ophouden moet jezelf bezuinigen toch. Geld naar stoom?
Gaat er geld naar Stoom oneerlijke concurentie.

Ruud Van de Kerkhof
En dat Tjiske en de wethouder van de CU hier mee akoord gaat is schandalig .
Op zorg haar stok paardje wordt bezuinigd en hier gaat ze mee akoord niet te begrijpen voor mij maar ik denk ook voor haar kiezers .
Maar het PLUCH veranderd mensen helaas .

Henk Vriend
Ruud Van de Kerkhof wellicht belangen???

Jaap Holtzapffel
RESERVEER DAT GELD MAAR LIEVER OM ROB SCHOLTE SCHADELOOS TE STELLEN!

Ruud Van de Kerkhof
En wat helemaal schandalig is dat de schouwburg Met het 10 jaar stadshart feest de fout in is gegaan met het verhuren van het podium geluid en licht .
En zo ook voor het evenement zomerdromen .Maar daar ze niet over genoeg apparatuur beschikken hebben ze het gehuurd van een bedrijf van buiten Den Helder .
Terwijl er ook bedrijven zijn in Den Helder die geluidsapparatuur verhuren ..Dus dit lijkt mij gesupsidieerde concurentie .

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/extra-subsidie-voor-schouwburg-kampanje-verdeelt-coalitie+-

Raad zal instemmen met extra geld voor De Kampanje

Den Helder – Voor 2019 een bedrag van 300.000 euro extra om de exploitatie rond te krijgen. Dat vraagt schouwburg De Kampanje aan de gemeenteraad en die zal ermee instemmen. Dat bleek maandagavond tijdens de vergadering van de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling.

Niet alle fracties zijn het ermee eens, maar er is wel een meerderheid. Die bestaat uit CDA, D66, PvdA, VVD, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur en de ChristenUnie, samen goed voor 16 van de 31 raadszetels. Tegen de extra subsidie zijn de PVV en Gemeentebelangen en twijfel is er nu nog bij Beter voor Den Helder, Seniorenpartij en Stadspartij.

Wethouder Heleen Keur (CDA) stelde, dat de raad dit voorstel moet zien als onderdeel van de totale vooruitgang van Den Helder. “Defensie wil ook weer investeren, we willen meer toeristen en inwoners binnenhalen en de schouwburg past goed in dit verhaal en is iets om trots op te zijn.” Het college is voorstander van het voorstel en vindt dat de schouwburg bijdraagt aan de centrumfunctie die Den Helder verder zou moeten uitbreiden. Het onderzoeksbureau, dat de financiën heeft bekeken en daar een rapportage over heeft gemaakt, heeft vrijwel alles meegenomen in het onderzoek, behalve de kosten van de voorstellingen.

Huur

Frans Klut (D66) en anderen vroegen zich af, of er gekeken is naar een huurverlaging door Willemsoord. Keur liet weten, dat ze meer tijd nodig heeft om te kijken naar de huurconstructie, “omdat dat een andere verbonden partij van de gemeente betreft. Daar kom ik zo snel mogelijk op terug, op z’n vroegst in de loop van 2019.”

Verder stelde Klut, net als onder meer het CDA, dat als aan alle eerder door de raad gestelde voorwaarden is voldaan, de gemeente nu niet weer extra spelregels kan toevoegen. Joel van der Kraan (Behoorlijk Bestuur): “Er liggen heel wat verbeterpunten, maar gelukkig wordt dat nu goed opgepakt. We zijn voorstander van de extra drie ton voor 2019, maar is dat nu eenmalig of wordt dat structureel?” Keur: “Ik zal de exploitatie nauwgezet volgen en we zullen samen met de Kampanje kijken waar nog mogelijkheden zitten, maar ik kan niet garanderen, dat ik volgend jaar niet met een nieuwe aanvraag kom. Het is aannemelijk, dat er de komende jaren nog een aanvulling nodig is.”

Bezuinigingen

Karla van Driesten (Seniorenpartij): “We zijn niet direct voor de verhoging, de gemeente staat voor grote bezuinigingen en we kunnen niet verkopen, dat we op het sociaal domein drie miljoen moeten bezuinigen en hier dan geld bij gaan geven.” Het CDA vond het vreemd, dat bij dit onderwerp nu opeens het sociaal domein werd betrokken. Wat Beter voor Den Helder betreft moet de schouwburg het doen binnen de 1,7 miljoen, die ze krijgen. “Het is geen restaurant, geen cateringbedrijf et cetera. Dit vormt oneerlijke concurrentie voor Helderse ondernemers, die zonder subsidie werken”, aldus Joke Vorstman. “Binnen de 1,7 miljoen subsidie blijven is te krap, gaat nu niet lukken”, verklaarde de wethouder.

Beter voor DH wil ook meer kosten gespecificeerd zien, waarna de vraag aan het college was: “welke indirecte subsidies gaan er richting gemeente, zoals vergaderingen, presentaties, sponsoring, et cetera.” Daar wil Keur geen antwoord op geven. “Inzicht geven in wat we als gemeente besteden aan de Kampanje gaat me te ver, want dan moeten we ook die informatie vrijgeven ten aanzien van andere horeca waar we als gemeente geld uitgeven.”

Petra Bais (VVD): “De schouwburg heeft een regionale functie, daar mogen we trots op zijn. We zijn geconfronteerd met nieuwbouw en financiële tegenvallers, maar de gemaakte afspraken zijn nagekomen. Voor dit soort organisaties is altijd subsidie nodig, daar ontkom je niet aan. Extra geld voor 2019 prima, maar daarna kijken we pas verder.”

Afspraken nakomen

Sacha Houtveen (CDA) gaf aan, dat de schouwburg aan alle door de raad gestelde voorwaarden heeft voldaan. “Ze zijn er nog niet, maar het gaat de goede kant op. We moeten dus gewoon doen wat we hebben toegezegd en dat is instemmen met het extra geld voor 2019, nog niet voor de periode erna. Voor het CDA is cultuur wel wat waard.”

Den Helder Actueel, 1 oktober 2018 – 21:07

Reacties:

Dick Berts
1 oktober 2018 at 21:21
Deze raad stemt OVERAL mee in. Extreem wanbeleid of asociaal gedrag van B&W, geen enkel probleem…

Jan
1 oktober 2018 at 21:34
Volledig met u eens meneer Berts.

Maris
1 oktober 2018 at 22:06
Dat is nummer 1 waar weer geld bij moet nu even wachten waar Port off Den Helder straks nog mee komt buiten de al gevraagde 7 miljoen en natuurlijk Willemsoord nog. Dan hebben we nog een zwembad wat ook nog wel wat gaat kosten en vergeet niet dhr Scholte. Wat een geweldige club is daar de laatste jaren bezig zeg pppffff. Maar weet je wat we doen geef een kunstwerk en een feestje vergeten ze alles.

e
1 oktober 2018 at 22:16
Ik zie, dat de christen unie en behoorlijk bestuur zich al aardig thuis voelen in het bestuurskartel.

juttertje 51
1 oktober 2018 at 22:44
het is nog veel erger dan mevr vorstman zegt wat denk je van het feest van 10 jaat stads hart ook daar ging de schouwburg weer de fout in verhuren van podium licht en geluid waarbij gezegd word dat de kampanje dat verzorgt wat onmogelijk is omdat men simpelweg niet de kennis en des apparatuur niet in huis heeft dus moeten ze inhuren en dat haal je dan van buiten den helder terwijl er meerdere bedrijven in den helder zijn die dit ook kunnen dus linksom of rechtsom gesubsidieerde concurrentie

Dutch
1 oktober 2018 at 23:17
man,man,man….. Werkelijk schokkend! Iedere hardwerkende ondernemer, die het niet kan bolwerken, uit Den Helder zou komende maandag om subsidie moeten vragen tijdens de raadsvergadering. Als de Kampanje werkelijk die subsidie wil verkrijgen dan zou zij uit zichzelf openheid van zaken willen en moeten geven…. Complete transparantie naar de Helderse (en Julianadorpse) bevolking over het falende beleid en verliesgevende koers die zij varen. Als dit gebeurd, ben ik zeer benieuwd of de welwillende partijen nog steeds met droge ogen de portemonnee willen trekken… Ik vermoed dat ze de knip dan dicht laten omdat ze zich dan niet langer kunnen verschuilen achter het grote rookgordijn dat ‘de Kampanje’ heet.
Ik reken er niet op dat dit zal gebeuren maar och,….. wat zou het de Heldersche Politiek sieren….

Andrea
1 oktober 2018 at 23:31
Waar zijn de vrijkaartjes voor ons als inwoners? Inmiddels betalen we volgend jaar 2,3 miljoen voor de schouwburg. Jaarlijkse subsidie 1,7 milj. Extra subsidie voor 2018 en 2019 6ton (vorig jaar overgemaakt) en nu komt er nog 3ton bij.
Een schouwburg die gebouwd is voor de “Elite” en een kleine groep die bij de “Elite” wil horen en de rest van de maand droog brood eet. Als de “Elite” de schouwburg willen behouden dan doneren ze hun eigen geld maar.
Een ruime meerderheid van de mensen die in onze gemeente wonen, kunnen financieel niet eens gebruik maken van de schouwburg, omdat hun budget dit niet toelaat.
De Schouwburg heeft zich ingekocht in een prijs, dat ze de mooiste en de beste zijn. Maar zo best staat het er niet voor als ze de huur niet kunnen betalen en een huurverlaging eisen, wat we dan alsnog aan belasting kwijt zijn omdat de andere toko “Willemsoord” ook van onze belasting geld leeft.
De VVD maakt het overigens wel heel erg bont;
“We zijn geconfronteerd met nieuwbouw en financiële tegenvallers, maar de gemaakte afspraken zijn nagekomen”
NEE VVD, u heeft samen met D66 en het CDA deze schouwburg ons door de strot geduwd…

Corina van den Blink
2 oktober 2018 at 08:32
Was te verwachten. Ben er wel misselijk van, doorgaan met bezuinigingen op de WMO.

e
2 oktober 2018 at 10:34
Christen Unie Tjitske Biersteker is met het kartel meegelopen. Dus ik neem aan , dat zij de WMO belangen eerst veilig heeft gesteld . OF NIET ???

JB
2 oktober 2018 at 10:20
Wat ik me afvraag is of in deze subsidie nog steeds het restaurant is meegenomen. In het rapport kwam duidelijk naar voren dat dit zeer verliesgevend is. Dan zou je toch een strategische keuze moeten maken om het restaurant af te stoten als deze ook afhankelijk wordt van het financiele infuus van de gemeente ? Dat er voor schouwburgen en overige cultuurdragende zaken subsidies worden verstrekt is overigens niet bijzonder en lijkt me ook vrij normaal.

Monique_K
2 oktober 2018 at 10:58
Volgens een artikel in het NHD van 29 september draait het restaurant inmiddels zwarte cijfers en gaat de winst hiervan naar het culturele deel van de Kampanje. Loskoppelen zou volgens Keur juist betekenen dat er meer subsidie moet komen.

Peter
2 oktober 2018 at 10:41
Het onderzoeksbureau heeft alle kosten meegenomen “Behalve de kosten voor de voorstellingen”. Waarom niet vraag ik me af, mag dat niet gezien worden? Immers mede daar zit de kneep voor de slechte cijfers. Er wordt veel te duur ingekocht, bij peperdure theaterbureau’s. Als de prachtige brochures uitkomen kruist de programmeur met een pen kruisjes bij de acts die ze willen hebben. Maar dit is programmeren als een kip zonder kop. Immers dezelfde acts staan in alle andere theaters/zalen van Noord Holland. Van een trek uit de regio is dan ook geen spraken. Mensen beneden Den Helder kiezen voor De Veste, Zaantheater, Purmersteyn, Parktheater enz. Gaan absoluut niet naar Den Helder. De redding zou zijn om tegendraads te gaan programmeren, m.a.w. acts binnenhalen die bijna nergens anders staan. Voorbeeld is de Boerderij Zoetermeer. Die heeft een “eigenwijze” programmering waardoor het bijna altijd een volle bak is aldaar. Persoonlijk vind ik dat de programmering faalt in de Kampanje. Wordt tijd voor een programmeur met een frisse en eigenwijze kijk. Niet meer alles programmering wat elders ook staat maar een uniek programma samenstellen wat een regiotrekker wordt omdat het bijv. maar in vijf theaters/zaal in Nederland staat. Mensen willen voor iets unieks zeker rijden, ook naar Den Helder. Dus het advies, vervang de al jaren falende programmeur.

Monique_K
2 oktober 2018 at 10:45
Huh wat? ‘We zijn geconfronteerd met nieuwbouw en financiële tegenvallers’ zegt Bais (VVD), hoezo geconfronteerd? Als ik het goed herinner was de VVD voor sloop van de oude Kampanje en nieuwbouw op Willemsoord, en dat was niet omdat het oude gebouw op instorten stond.

Glijn
2 oktober 2018 at 11:00
Zo knuffelen we de schouwburg dood !
Eerlijk gezegd begrijp ik de Christen Unie en Behoorlijk Bestuur niet.
Zien ze dan niet in dat dit niet klopt in verhouding tot andere zaken die de gemeente dus wij betalen.
En dan maar niet te spreken over de tegenvallers die nog komen.
De juiste cijfers willen we zien maar ik weet wel waarom we die niet te krijgen.
1.7 miljoen dat is het .
Overigens vond ik de aanval van mevr.Houtveen ( CDA ) op mevr van Driesten ( Senioren Partij ) ver beneden alle peil !
In de commissie heb je het recht om het nogmaals in de fractie ter sprake te brengen .
Vreemd vond ik dat voorzitter Bazen ( CDA ) hier niet ingreep.

skriks
2 oktober 2018 at 11:29
@ Peter, prima idee en ook de vergelijking met de programmering van ´de Boerderij´ snijdt hout, hoewel dat ook in zekere zin al wel een echt gevestigd ´poppodium´ genoemd mag worden op een wel heel unieke locatie (tegen de randstad aangeleund), ik ging er ooit redelijk vaak zelf naartoe. Het zal echter niet makkelijk worden om vanuit deze penibele situatie in Den Helder tot grote nieuwe initiatieven te komen @ Peter, wanneer alles lekker draait is er de ruimte om nieuwe dingen uit te proberen, wanneer evenwel alle ogen op je gericht zijn vanwege voortdurende tekorten is het risico van het ontstaan van een impasse en vervolgens neergang levensgroot. Met de keuze voor een nieuwe, frisse en originele programmering zou de weg naar boven weer ingeslagen kunnen worden maar daar is een lange adem, rust in de begroting en een grote mate van bewegingsvrijheid van de onderneming voor nodig.
Die is er naar mijn inschatting momenteel niet en het risico van het opeenvolgend afbranden van ´nieuwkomers´ is dan ook levensgroot. De vraag is dan ook welke persoon bereidt is daar nu in te stappen.

Peter
2 oktober 2018 at 12:11
Zoiets gaat inderdaad niet van maandag op dinsdag lukken skriks. Maar zo door modderen gaat ook niet lukken schat ik zo in. Structureel zal er elk jaar geld bij moeten, ergo: met oplopende bedragen. Nu wordt het geld in een bodemloze put gegooid. Immers de huidige programmeer zal op dezelfde voet doorgaan. Kruisjes zetten in een brochure van een veel te duur theaterbureau voor acts die in heel Noord Holland in de theaters en zalen staan. En over De Boerderij, deze is ook met nul begonnen destijds en nu uitgegroeid tot een podium die elke keer vol zit. Als De Kampanje uniek gaat programmeren lukt dat lukt dat zeker ook. De Raad zou juist gelden moeten geven voor een cultuuromslag in plaats van gaten te dichten die alsmaar groter worden in de loop der jaren. Nogmaals, waarom wordt het bedrag kosten programmeringen niet onderzocht door het bureau?? Roer moet daar om, programmeur weg en uniek gaan programmeren als enige in Noord Holland. Zit nota bene ook een mooie zaal bij de Schouwburg voor popconcerten voor stapubliek. En in De Boerderij komen overigens mensen uit heel Nederland. Vaak genoeg geweest dat er ook een groep Heldenaren voor de deur stonden te wachten. Maar uniek programmeren voor Noord Holland zou je het al mee moeten kunnen redden op den duur.

JB
2 oktober 2018 at 13:17
Peter, ik ben het deels met je eens. Ja, de programmering van de Kampanje kan wel wat fleuriger, maar om te vergelijken met de Boerderij dat gaat niet op. De Boerderij is een echt poppodium ala Paradiso waar alleen muziek aan bod komt. Een schouwburg brengt een veel grotere diversiteit, waaronder toneel, ballet, one man shows en musicals. En dan wordt het een stuk lastiger om een knappe programmering die dan ook nog eens bijzonder moet zijn te maken.

Judge X
2 oktober 2018 at 11:33
Bedrog van de burgers door : De Kampanje-Woningstichting-Zeestad CV/BV-etcetera…. – hoezathetookalweer – met ook commentaren van raadsleden die nu Wethouder zijn:
https://denhelderactueel.nl/2016/02/raadsvragen-over-bouwkosten-nieuwe-schouwburg/

https://denhelderactueel.nl/2017/08/bvdh-wil-helderheid-kampanje/

https://denhelderactueel.nl/2017/07/rapport-kampanje-onthechte-organisatie-laag-professioneel-niveau/

RB
2 oktober 2018 at 12:44
de beste stuurlui staan zoals gewoonlijk weer aan de wal……

Peter
2 oktober 2018 at 12:58
Nee hoor RB. Kom momenteel met tours in bijna alle theaters en zalen in Nederland. Voor mij gaat je uitspraak niet op. Kampanje gaat het op deze wijze absoluut niet redden. Hetzelfde programmeren als de rondom Den Helder liggende theaters en zalen in Noord Holland is dodelijk voor de Kampanje.

Maris
2 oktober 2018 at 14:20
RB vind u de gang van zaken normaal dan en denkt u dat dit zo door kan blijven gaan?

simon scholtens
3 oktober 2018 at 01:20
achter het tafeltje deze keer het kost ons weer geld van de burger dus ze hadden de kampanje gewoon in het centrum moeten laten

Jan Modaal
2 oktober 2018 at 12:57
Misschien een idee om twee zaken te combineren.
Lekker vergaderen op het toneel in de grote zaal. Op die maandelijkse klucht komen echt wel mensen af.
Heeft de schouwburg eindelijk wat meer bezoekers en zien de burgers iets terug van hun centen.
Maar even serieus, het is van de zotte dat de schouwburg met extra overheidssteun in leven wordt gehouden en dan vervolgens opdrachten weg kaapt voor de neus van hard werkende ondernemers.
Daar moet een stop op worden gezet.
Blijf als schouwburg binnen je muren, daar heb je genoeg werk te verzetten.
En als je dan toch zo nodig “ buiten “ wil werken, ga dan in zee met helderse ondernemers.
Dan verdien je het pas om “ onze schouwburg “ te worden genoemd.

Jans
2 oktober 2018 at 15:00
Jan modaal,Ga in zee met helderse ondernemers welke ondernemers bedoel je.

Jan Modaal
2 oktober 2018 at 17:45
Horeca en verhuurbedrijven. Precies die takken van sport waar de Kampanje actief in is en op gesubsidieerde wijze concurreert met ondernemers

Jans
2 oktober 2018 at 21:00
Alle horeca (willemsoord)word gesubsidieerd ook de nieuwe horeca die daar gaat kom

Dutch
2 oktober 2018 at 16:33
https://www.trouw.nl/democratie/waarom-het-al-jaren-misgaat-in-het-gemeentehuis-van-den-helder~ac2e5953/

Dick Berts
2 oktober 2018 at 17:41
De inwoners van Cuijk gaan 30% meer OZB betalen. In Den Helder zie ik de OZB binnenkort verdubbelen. No joke! Lafheid, vriendjespolitiek, grove onrechtvaardigheid tolereren, hoe dan ook bij de macht willen horen, de paar critici van dit (moreel) failliete systeem tot azijnpisser bestempelen en schapen in de raad kiezen, heeft zijn prijs.
https://www.gelderlander.nl/cuijk/inwoners-cuijk-draaien-op-voor-begrotingsgat-ozb-30-procent-omhoog~a0ad74cd/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web

RB
2 oktober 2018 at 18:24
zal de pizzaboer wel een stokje voor proberen te steken met z’n (bedrijfs)onroerendgoed…

ED
2 oktober 2018 at 19:32
Beste heer Berts, ik zou u willen vragen om voortaan uit een iets ander vaatje te tappen. Hoezo Cuijk er bij betrekken? Serieus? € 6,50 euro ongeveer gaan ze daar meer betalen per maand. Who cares? Allerlei belastingvoordelen staan daar tegenover. Hierdoor krijgen we het allemaal beter. Die prepper mentaliteit van u…. Die negativiteit; scheid daar eens mee uit. Dat bekronen van u zelf tot (moegestreden) strijder op de barricade en het plebs uitmaken voor domme, makke schapen. Bah. stop daar eens mee.

Dick Berts
2 oktober 2018 at 20:04
Ik ga morgen een kaarsje voor u branden bij de bolder.

ED
2 oktober 2018 at 20:45
Hmm, nou, hier kan ik niks mee. Maar als u bij de bolder een kaarsje brandt, denk dan liever richting Sulawesi

Dick Berts
2 oktober 2018 at 20:57
Wat zou ik blij zijn geweest als we de vier ton die we weggegooid hebben aan dat symbool van bestuurlijke krankzinnigheid aan Sulawesi geschonken zouden hebben. Wat me trouwens nog even van het hart moet; Anoniem de brengers van het slechte nieuws uitkotsen, dat vind ik pas echt negatief. Kritiek is onmisbaar als we deze mooie stad ooit weer schoon willen krijgen. Maar critici worden hier permanent op een hele smerige persoonlijke manier afgezeken. Voor mijzelf is dat niet erg en dat meen ik echt. Het helpt me alleen om mijn ego wat onder controle te houden. Smiley. Maar voor de stad zelf is er niets ergers dan het circuit dat permanent zijn critici anoniem probeert te onthoofden.

Bodelo
3 oktober 2018 at 15:48
Dick, je dramatiseert de belasting verhoging. Terwijl je geen econoom hoeft te zijn om te voorspellen dat de WOZ volgend jaar omhoog gaat met de huidige trend van stijgende huizenprijzen. Ik geef Ed daarom gelijk.

Andrea
3 oktober 2018 at 00:59
Ed, we moeten ons goed realiseren dat er veel mensen zijn die de door u genoemde € 6.50 per maand niet kunnen betalen. En bent u nog werkelijk de laatste in Nederland die Rutte geloofd? Voor alleenstaanden met een huurhuis van meneer woningstichting gaan er gemiddeld € 400,- per jaar op achteruit, vanwege oa huurverhogingen en stijging in de lasten van de energie, BTW verhoging en andere belastingen. U heeft mogelijk een modaal inkomen, of u bent ondernemer, u zult er inderdaad dan weinig van merken. Wij blijven wel redelijk gelijk met een kleine Maar de kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter, ook hier in Den Helder.
Beetje meedenken met uw mede inwoners, vind ik wel op zijn plaats. Niet iedereen kan iedere week een biefstuk eten, sommige hebben al moeite om de borden van hun kinderen te vullen.

Dick Berts
2 oktober 2018 at 20:21
Het valt niet altijd mee om aan deze discussie deel te nemen, maar er zit wel een groot voordeel aan; Je gaat echt ervaren dat iedere stad de politici krijgt die ze verdient.

RB
2 oktober 2018 at 20:24
en helaas “verdienen” wij deze kliek….

https://denhelderactueel.nl/2018/10/raad-zal-instemmen-met-extra-geld-voor-de-kampanje/|

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kampanje

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image