Delano Weltevreden – Geen Geld voor Sprinklers, als Brand uitbreekt Stadhuis als Verloren beschouwd + Uitbranden Acceptabel Risico? + Brandveiligheid + Geen Extra Geld

Gebouw 72 (links), de Medemblikkerloods is het donkere Gebouw uiterst rechts, links van de Medemblikkerloods staat Gebouw 66 ((foto Red Mouse)

25 miljoen euro heeft de Gemeenteraad beschikbaar gesteld voor het Stadhuis op Willemsoord, maar er is Geen Geld voor Sprinklers, als er Brand uitbreekt moet het Stadhuis als Verloren worden beschouwd, zegt de Brandweer

Den Helder – Als er Brand uitbreekt in de twee Stadhuis Gebouwen op Willemsoord moeten de Panden als Verloren worden beschouwd. Dat zegt de Brandweer in een Vrijblijvend Advies aan de Gemeente Den Helder en Zeestad.

Hoewel de Gemeenteraad 25 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld voor de Bouw, is er volgens Directeur Ferdinand Vreugdenhil van Ontwikkelbedrijf Zeestad Geen Geld voor een Sprinkler Installatie. Bovendien is zo’n Maatregel volgens hem niet nodig. Een Sprinkler Installatie voorkomt, dat het Vuur bij Brand ongecontroleerd om zich heen grijpt.

Zeestad is door de Gemeente Den Helder gevraagd de Gebouwen 66 en 72 op Willemsoord om te bouwen tot Stadhuis. De Gemeente heeft de Veiligheidsregio, waar de Brandweer onder valt, gevraagd te beoordelen, of het Bouwplan voldoet aan de Regelgeving. De Aanvraag voldoet aan de Regels van het Bouwbesluit en de Vergunning is inmiddels verleend.

Wettelijke Regels

Dat het Bouwplan voldoet aan de Wettelijke Regels, betekent echter niet, dat er geen Brandveiligheidsrisico’s overblijven. Een Vrijblijvend (Bovenwettelijk) Advies over de Risico’s bij Brand maakt daarom deel uit van het Brandweerrapport.

Om te voorkomen, dat de Panden bij Brand als Verloren moeten worden beschouwd adviseren de Deskundigen van de Veiligheidsregio onder meer om een Sproei Systeem in de Panden te installeren. Voor Gebouw 72 wordt ook Volledige Bewaking (Rookmelders in het hele Gebouw) geadviseerd.

Maatregelen

Op de Vraag, of Zeestad Maatregelen heeft genomen, waardoor de Brandweer nu gerustgesteld is, zegt Directeur Vreugdenhil. “Inmiddels is geconcludeerd, dat het Ontwerp, met concreet enkele Bijstellingen qua Rookmelders en Brandscheidingen, voldoet aan alle Wet en Regelgeving en is de Vergunning Afgegeven.”

Waarom het Advies voor een Sprinkler Installatie niet wordt opgevolgd?

VreugdenhilOmdat dit Niet Noodzakelijk is gebleken. Bovendien zou het een zeer Kostbare Oplossing worden, onder andere vanwege de Noodzakelijke Waterbuffer. Rookmelders worden daar, waar nodig, toegepast.”

De Gemeenteraad hoeft er niet voor te vrezen, dat het Beschikbaar Gestelde Budget wordt overschreden, antwoordde Vreugdenhil eerder dit jaar op Vragen uit de Raad. Als Overschrijding dreigt, wordt het Ontwerp bijgesteld. Een Sprinkler Installatie en de bijbehorende Waterbuffer zijn vanwege de Kosten dus niet in het Ontwerp opgenomen. Of er mogelijk uit geschrapt om Overschrijding te voorkomen.

Risico’s

Woordvoerders van de Veiligheidsregio en de Gemeente willen niet ingaan op Specifieke Vragen over de door de Brandweer geschetste Risico’s en de mogelijke Gevolgen. Zij verwijzen beiden naar Zeestad.

Gemeentelijk Woordvoerster Joyce in ’t Veld zegt onder meer “Bij een Monumentaal Gebouw, zoals Gebouw 66, heb je rekening te houden met de Constructie, die voor een belangrijk deel uit Hout bestaat. Dit Erfgoed vinden we heel waardevol en willen we zo veel mogelijk in stand houden. Daarom is gekeken naar het creëren van Maximale Veiligheid in Combinatie met het Behoud van de Historische Waarde. Vanzelfsprekend is Wet en Regelgeving hierbij leidend.”

Woordvoerster Mariëtte Bakker van de Veiligheidsregio zegt, dat het aan Zeestad en de Gemeente is om het Bovenwettelijke Advies over te nemen.

Helderse Courant, 06 augustus 2021 om 18:00

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210806_71989381

Is het Uitbranden van het Stadhuis in Den Helder een Acceptabel Risico?’ Een Sprinkler Installatie zorgt voor minder Slachtoffers, maar daarvoor is Geen Geld

De brandbare Opslag van de Medemblikkerloods (foto Red Mouse)

Den Helder -Wat als er Brand uitbreekt in Gebouw 72? Kunnen Personen Snel en Veilig naar buiten? Stel, dat de Medemblikkerloods in Brand vliegt. Welk Risico loopt Stadhuis Gebouw 66, dat daar pal naast staat? Hoe zit het bij Brand met de Veiligheid van Brandweerlieden?

Deze en andere Vragen stellen de Brandveiligheidsexperts van de Veiligheidsregio naar aanleiding van het Ontwerp voor het Toekomstige Stadhuis op Willemsoord. Zij adviseren Ontwikkelbedrijf Zeestad en de Gemeente Maatregelen te nemen om Voorziene Risico’s te beperken.

Verantwoordelijk

De Deskundigen van de Veiligheidsregio wijzen er op, dat de Gebruiker rn Vergunninghouder van een Gebouw verantwoordelijk is voor het Brandveilig Gebruik en de in het Pand Aanwezige Personen. ’De Gebruiker dient zich bewust te zijn van de Risico’s, die kunnen ontstaan. Wij adviseren de Aanvrager in overweging te nemen, of dit een Acceptabel Risico is en of Extra Maatregelen te treffen om dit Risico te beperken.’

Het Stadhuis moet komen in de Gebouwen 72 en 66. Experts van de Brandweer vrezen, dat het voor Aanwezigen bij Brand lastig wordt om Snel en Veilig te vluchten uit Gebouw 72. In onder andere Trappenhuizen zullen Veel Mensen aanwezig zijn, voordat zij Veilig buiten zijn. Dat kan leiden tot Paniek, Gedrang en Verdrukking, zegt de Brandweer. De Doorstroom Capaciteit zou omhoog moeten, vinden de Experts.

Ontruimd

De Deskundige van Zeestad zegt in Antwoord op deze Inschatting echter, dat de Vluchtveiligheid voldoet aan het Bouwbesluit. Omdat het Gebouw maar twee Verdiepingen telt, wordt verwacht, dat het Pand ruimschoots binnen 15 minuten zal zijn Ontruimd. Het Advies van de Brandweer gaat volgens de Deskundige uit van ’een Toetsingskader, dat Hoger ligt dan wat Wettelijk Vereist is’.

Ook Gebouw 66 wordt omgebouwd tot Stadhuis. Pal naast dat Gebouw staat de Medemblikkerloods. In dat Houten Gebouw, tussen Gebouw 66 en Schouwburg Kampanje, restaureren Vrijwilligers Oude Vaartuigen. De Brandweer wijst er op, dat in het Stadhuisontwerp wel Maatregelen zijn getroffen om te voorkomen, dat een eventuele Brand in Gebouw 66 overslaat naar de Medemblikkerloods, maar dat het Stadhuis kwetsbaar is. Brand in de Loods kan overslaan naar het Stadhuis.

Brandbaar Spul

De Loods ligt op 6,4 meter van het Stadhuis. Onder een Overkapping aan de Medemblikkerloods is Brandbaar Spul (Hout) opgeslagen. De Afstand van de Opslag naar het Stadhuis is 5,5 meter. Omdat in de Medemblikkerloods voornamelijk aan Houten Schepen wordt gewerkt, gaat de Brandweer uit van een Fikse Vuurlast als het Pand in Brand staat. De Kans is groot, dat de Brand dan overslaat naar het Stadhuis. De Brandweer adviseert Maatregelen te nemen om dat te voorkomen. Bijvoorbeeld door Brandwerende Beglazing in Gebouw 66 aan te brengen.

Buiten de Aanvraag

Maar volgens Zeestad valt de Medemblikkerloods buiten de Aanvraag voor een Omgevingsvergunning. Als er een te Hoog Risico bestaat op Brandoverslag, is dat volgens het Ontwikkelbedrijf een Aandachtspunt voor de Eigenaar van de Medemblikkerloods. Dat is Willemsoord BV. Directeur Ferdinand Vreugdenhil van Zeestad zegt, dat met Willemsoord contact is over ’Alle Aanpalende Opstallen en Werkzaamheden’. “De Gevel van Gebouw 66 voldoet qua Brandveiligheid aan Wet en Regelgeving“, aldus de Directeur.

Volgens de Brandweer betekent voldoen aan het Bouwbesluit niet, dat een eilig en effectief Brandweeroptreden gegarandeerd is. Uitgaande van de Tekeningen en Rapportage stelt de Brandweer vast, dat er Geen Extra Voorzieningen zijn aangebracht, die bijdragen aan een Veilige en Effectieve Brandbestrijding.

De Brandweer wijst er op, dat het Uitgangspunt voor de twee Gebouwen een Afbrand Scenario is. Bij Brand moet het Stadhuis als Verloren worden beschouwd.

Risico’s

Als een Sprinkler Installatie wordt geïnstalleerd en voor Totale Bewaking (Overal Rookmelders) wordt gekozen, kunnen de Risico’s worden beperkt, zegt de Brandweer. Een Sprinkler Installatie kan er onder meer voor zorgen, dat Aanwezigen het Gebouw kunnen ontvluchten. Daardoor vallen minder Slachtoffers. De Sproei Installatie zorgt er ook voor, dat de Brand wordt beperkt tot één Ruimte en dus tot Beperking van de Schade. Ook vergroot een Sprinkler Installatie de Kans op een Veiligere en Effectievere Inzet van de Brandweer. Maar dat zit er niet in. Een Sprinkler Installatie zou ’een zeer Kostbare Oplossing’ worden, zegt Directeur Vreugdenhil. Onder andere vanwege de Noodzakelijke Waterbuffer. Anders gezegd de 25 miljoen euro, die de Gemeenteraad beschikbaar heeft gesteld, is niet genoeg om ook allerlei Maatregelen te treffen, die Totale Verwoesting van de Panden kunnen voorkomen en het Aantal Slachtoffers in Geval van Brand te beperken.

Totale Bewaking (Overal Rookmelders) zorgt er onder meer voor dat een Brand snel ontdekt wordt. Bedrijfshulpverleners kunnen beginnen met het Blussen van de Brand, terwijl de Gealarmeerde Brandweer onderweg is. Als een Brand vroegtijdig wordt ontdekt en geblust, kan Grote Schade aan een Gebouw worden voorkomen.

Zeestad is door de Gemeente Den Helder gevraagd de Gebouwen 66 en 72 op Willemsoord om te bouwen tot Stadhuis. Op de Vraag of Zeestad Maatregelen heeft genomen waardoor de Brandweer nu Gerustgesteld is, zegt Directeur Ferdinand Vreugdenhil van het Ontwikkelbedrijf. ,,Inmiddels is geconcludeerd, dat het Ontwerp, met concreet enkele Bijstellingen qua Rookmelders en Brandscheidingen, voldoet aan alle Wet en Regelgeving en is de Vergunning Afgegeven.’’

Risico’s Brandweerlieden

De Brandweer schat ook in welke Risico’s Brandweerlieden lopen bij Brand in het Stadhuis. De Bestaande Houten Constructie van Gebouw 66 is volgens de Brandweer voldoende om te voorkomen, dat de Brandscheiding van 30 minuten vroegtijdig bezwijkt. Dit betekent, zegt de Veiligheidsregio, dat alle andere Constructiedelen in het Gebouw mogen bezwijken. Gebouw 66 valt dan als een Kaartenhuis in elkaar: ’De Brandweer zal daarom Zeer Terughoudend zijn in het Betreden van het Gebouw bij een Brand’. De Deskundige van Zeestad gaat hier niet inhoudelijk op in. ’Dit is slechts een Constatering. Er wordt aan de Eisen van het Bouwbesluit voldaan.’

Dat Willemsoord maar via één Verbindingsweg en Brug toegankelijk is, maakt het er niet makkelijker op zeggen de Deskundigen van de Veiligheidsregio. Als er sprake is van Verkeersopstoppingen kan het langer duren, voordat de Brandweer er is. ’De Omgeving zal zeker hinder ondervinden van het Uitbranden van het Gebouw. Te denken valt ook aan een Langdurende Inzet van Hulpdiensten, Verstoren van de Bedrijfscontinuïteit en Maatschappelijke Onrust.

Helderse Courant, 7 augustus 07:50

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210806_16871190

Gemeente Den Helder over brandveiligheid stadhuis: ’Geen concessies gedaan aan de veiligheid van mensen’

De Houtopslag van de Medemblikkerloods naast Stadhuis Gebouw 66, als in de Loods Brand ontstaat kan het Vuur overslaan naar het Stadhuis, zegt de Brandweer (foto Red Mouse)

De Gemeente verleent de Omgevingsvergunning voor de Nieuwbouw van het Stadhuis op Willemsoord.

Woordvoerster Joyce in ’t VeldIn de Voorbereiding op een Besluit hierover is de Gemeente ook Verantwoordelijk voor de Toetsing van de Aanvraag aan de Geldende Regels, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van de Brandveiligheid.’’

De Gemeente wint bij de Beoordeling van een Aanvraag Omgevingsvergunning Advies in bij diverse Deskundigen. In het Kader van (Brand) Veiligheid doet de Gemeente dit ook bij de Veiligheidsregio en de Brandweer. Het spreekt vanzelf, dat de Brandweer Geen Onverantwoorde Risico’s neemt bij de Inzet van Personeel en Materieel. Op Basis van de Aanvraag voor een Omgevingsvergunning, een Plan, dat nog gerealiseerd moet worden, kunnen al Conclusies getrokken worden over de Inzet tijdens Brand. Het is belangrijk, dat voorafgaande aan de Realisatie van een Bouwwerk hierover duidelijkheid is. De Veiligheidsregio speelt daarnaast een Rol bij het Toezicht op de Bouw en de Oplevering. In de Vergunning en in het Toezicht op de Bouw zijn allerlei Condities en Waarborgen opgenomen, die er voor zorgen, dat we straks twee Veilige Gebouwen hebben.

Constructie

Bij een Monumentaal Gebouw, zoals Gebouw 66, heb je rekening te houden met de Constructie, die voor een belangrijk deel uit Hout bestaat. Dit Erfgoed vinden we heel waardevol en willen we zo veel mogelijk in stand houden. Daarom is gekeken is naar het Creëren van Maximale Veiligheid in combinatie met het Behoud van de Historische Waarde. Vanzelfsprekend is Wet en Regelgeving hierbij Leidend.

Als de Adviezen verder gaan dan de Bestaande Regelgeving voorschrijft worden deze voorgelegd aan de Aanvrager. De Aanvrager, in dit geval Zeestad, beoordeelt wat In Alle Redelijkheid en Billijkheid haalbaar is. Daarbij wordt niet alleen naar de Financiële Aspecten gekeken. Gelet op het Publieke Karakter en de Monumentale Waarde van het Gemeentehuis zijn Architectonische en Cultuurhistorische Aspecten ook relevant. Het spreekt vanzelf, dat er Geen Concessies worden gedaan aan de Veiligheid van Mensen, die in de Gebouwen verblijven.’

Helderse Courant, 7 augustus 2021, 09:15

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210806_69234937

De Gemeenteraad wil Geen Extra Geld geven voor een Sprinkler Installatie in het Stadhuis op Willemsoord. ’De Huidige en de Oude Stadhuis Gebouwen hebben ook Geen Sprinkler Installatie’, zegt Gemeentebelangen

Den Helder – Een Meerderheid van de Gemeenteraad wil Geen Extra Geld beschikbaar stellen voor een Sprinkler Installatie in het Stadhuis op Willemsoord. Dat blijkt uit Reacties van de meeste Fractievoorzitters. Wat Coalitiepartijen betreft is zo’n Installatie niet nodig. De meeste Oppositiepartijen vinden, dat het Geld binnen het Budget van 25 miljoen euro moet worden gevonden.

Zeestad bouwt het Stadhuis voor de Gemeente in de Gebouwen 66 en 72. De Omgevingsvergunning is in december vorig jaar aangevraagd. De Gemeente heeft de Veiligheidsregio, waar de Brandweer onder valt, gevraagd of het Ontwerp voldoet aan de Brandveiligheidseisen in het Bouwbesluit. Omdat het Ontwerp voldoet aan de Wettelijke Eisen, is de Vergunning verleend.

Dat het Bouwplan voldoet aan de Wettelijke Regels, betekent volgens de Brandweer echter niet, dat er Geen Brandveiligheid Risico’s overblijven. Een Vrijblijvend (Bovenwettelijk) Advies over de Risico’s bij Brand maakt daarom deel uit van het Brandweer Rapport.

Om te voorkomen, dat de Panden bij Brand als verloren moeten worden beschouwd adviseren de Deskundigen van de Veiligheidsregio onder meer om een Sproei Systeem in de Panden te installeren. Voor Gebouw 72 wordt ook Volledige Bewaking (Rookmelders in het hele Gebouw) geadviseerd.

Maatregelen

Op de vraag of Zeestad Maatregelen heeft genomen, waardoor de Brandweer nu gerustgesteld is, zegt Directeur Vreugdenhil ,”Inmiddels is geconcludeerd, dat het Ontwerp, met concreet enkele Bijstellingen qua Rookmelders en Brandscheidingen, voldoet aan alle Wet en Regelgeving en is de Vergunning afgegeven.” Voor een Sprinkler Installatie, inclusief Waterbuffer, is er Geen Geld, vertelt Vreugdenhil.

Oppositiepartijen PVV, Behoorlijk Bestuur, Senioren Actief, GroenLinks en D66 vinden, dat Burgemeester & Wethouders de Raad hadden moeten melden, dat er geen Geld is voor een Sprinkler Installatie en dat het Stadhuis zonder extra Randveiligheidsmaatregelen bij Brand als Verloren moet worden beschouwd.

Coalitiepartner Stadspartij Den Helder is het met de Oppositie eens. Fractievoorzitter Harrie van Dongen: ,,Het College zou dit aan de Raad moeten melden. De Raad moet dan de Afweging maken, of een en ander acceptabel is of niet.’’

PVV Fractievoorzitter Vincent van den Born (Oppositie): ‘Een Afbrand Scenario voor lief nemen is een Heel Slechte Zaak bij deze Panden. Als dit Project onverhoopt doorgaat, zullen er Aanvullende Maatregelen moeten worden genomen. Geld Erbij voor Sprinklers om de Gebouwen te beschermen kan nodig zijn als dit Waanzinnige Project doorgaat. Dat moet dan eerst besproken worden in de Raad. Maar wat ons betreft is dat nu niet de Vraag. Dit Onzinnige Project moet stoppen.”

Ondoordacht

Zijn Collega Sylvia Hamerslag van Behoorlijk Bestuur (Oppositie) “Dat Zeestad en het College een Sprinkler Installatie niet nodig vinden is opmerkelijk. Dit geeft aan hoe ondoordacht dit hele Plan is. Zoiets simpels als een Sprinkler Installatie nemen ze niet mee in het Ontwerp. Het College had gezegd, dat alles voor die 25 miljoen euro kon. Dan moeten ze dus ergens in het Ontwerp snijden om de Brandveiligheid te verhogen en niet de Bal bij de Raad neerleggen.’’

In het Stadhuis werken Ambtenaren en elke dag zijn daar Burgers. De Veiligheidsregio zegt, dat de Ontsluiting niet goed is. Die Organisatie kijkt naar de Huidige Situatie. Die schrijft Geen Adviesrapport op Basis van Wensdromen of Luchtfietserij, dat het allemaal wel goed komt. Zeestad en het College steken hun Kop in het Zand. Het is een Blamage.’’

Van Dongen: “Een Afbrand Scenario klinkt dramatischer dan het in werkelijkheid is natuurlijk. Ik weet niet, of het College het Afbrand Scenario voor lief neemt, dat zou in het Debat hierover duidelijk moeten worden. Wat Zeestad hiervan vind is niet zo belangrijk, omdat zij slechts uitvoerend zijn. Of ik vind, dat de Raad een Extra Budget beschikbaar moet stellen hangt af van de Uitkomsten van het Overleg hierover. Het Bouwbesluit is leidend.”

Carla van Driesten, Fractievoorzitter van Senioren Actief (Oppositie): “Het Schimmige Stadhuis Dossier krijgt er een Randje bij. Het is met geen Pen te beschrijven, dat het college en Zeestad het Afbrand Scenario voor lief nemen. Ons Erfgoed moet beschermd worden. Normaal gesproken wordt het Advies van de Brandweer overgenomen. Denk dan aan de Sprinklerinstallatie in de VOMAR Garage.”

Niet nodig

Beter voor Den Helder (Coalitie) en Gemeentebelangen (Oppositie) zitten op dezelfde lijn. Fractievoorzitter Carlo Assorgia (BvDH) “Wanneer is er voor het laatst Brand in een Stadhuis geweest? Dus nee, het had niet aan de Raad gemeld hoeven worden. Wij vinden een Sprinkler Installatie niet nodig.’’

Nancy List (GB): “Dat er Geen Geld is voor een Sprinkler Installatie in het Stadhuis op Willemsoord vinden wij een Non Discussie. Op de Locaties Kerkgracht, Drs Bijlweg (Voormalig Stadhuis) en op de Verkeerstorenweg zijn er geen Sprinklers Installaties. Bij Wet is dat ook Niet Verplicht.’’

,,In de afgelopen achttien jaar zijn er tientallen Evenementen met duizenden Bezoekers in Gebouw 66 geweest. Zonder Brandmelders, zonder Sprinkler Installatie. Niemand, die zich druk maakte om het Ontbreken van Sprinklers of zelfs een Brandmeldinstallatie. Schouwburg de Kampanje, ook een Monumentaal Pand, heeft ook Geen Sprinklers.’’

De Brandweer zegt ,dat het Stadhuis als Verloren moet worden beschouwd als daar Brand uitbreekt. Dat zou dan voor 80 procent van de Gebouwen in Den Helder gelden. Want die hebben ook Geen Sprinkler Installatie. Dus waarom zou dat in het Stadhuis dan wel moeten? Vreemd, dat niemand zich daar druk om maakt.”

Wettelijke Vereisten

VVD (Coalitie) stelt zich formeel op.

Fractievoorzitter Petra BaisDe Vergunning aan Zeestad is afgegeven Op Basis van de Wettelijke Vereisten met betrekking tot Brandveiligheid. Het Stadhuis is straks een veilige Plek om er te komen en te werken. Het College hoeft pas iets te melden als niet wordt voldaan aan de Opdracht en of Wet en Regelgeving. Daar is in dit geval geen sprake van. Er is geen Sprinkler Installatie, maar het Ontwerp voldoet aan Bouw en Regelgeving. Het wordt voldoende Veilig gemaakt Om er Te Wonen en te Werken.”

Fractievoorzitter Marije Boessenkool (GroenLinks, Oppositie) “Wij vinden niet, dat er Extra Budget beschikbaar moet komen. Dan maar andere Aanpassingen of Versoberingen aan de Gebouwen, die niet aan de Veiligheid raken, maar anders is het Einde zoek. De Kaders zijn de Kaders. Het College heeft tot nu toe volgehouden, dat alles in orde was, er geen enkel Probleem was en dat alles Binnen Budget kon. Dat moet dan ook gebeuren.’’

GL en BB roepen de afgeketste Renovatie van het Stadhuis aan de Bijlweg in herinnering. “Die Renovatie Stadhuis werd afgeblazen, zodra bekend was dat het meer zou gaan kosten. Dat zou dan ook nu moeten gebeuren. Óf toegeven, dat dit hele Stadhuis Plan onhaalbaar en ronduit slecht is en dus afblazen, óf alles uitvoeren binnen Budget.”

Goud op snee

Oppositiepartij D66 vindt ook, dat binnen het Ontwerp Geld vrijgemaakt moet worden voor een Sprinkler Installatie.

Fractievoorzitter Henk MoskIn de Raming voor Gebouw 66 is 1.8 miljoen euro uitgetrokken voor een Uitvoering ’Goud op snee’. Dat is een Uitdrukking, die in Defensie Kringen vaak wordt gebruikt. Eigenlijk komt het uit de Boekdrukkunst. Het betekent ’Het Beste van het Beste’. Daarbinnen is zeker een Versobering Bedrag te vinden. Eigenlijk maakt het ons niet uit. Ons Streven is, dat de Vestiging alsnog niet doorgaat.”

PvdA zit ook in de Coalitie.
Fractievoorzitter Pieter BlankVeiligheid vraagt om Voortdurende Aandacht. Zeker voor wat betreft de Risico’s op Brand. Maar welke Maatregelen je ook treft, er zullen altijd Restrisico’s overblijven. Of dat aanvaardbaar is, hangt onder meer af van de Bestaande Wet en Regelgeving. Ik heb begrepen, dat hier voor de Verbouwing aan wordt voldaan. Maar het is altijd goed om het Advies van de Brandweer daar nog eens op te betrekken. Zeker voor wat betreft Gebouw 66, dat niet alleen een Monument is, maar waar ook zeer veel Hout is toegepast, is een extra Check op de Restrisico’s zeker te overwegen. Ik ga er dan ook van uit, dat Zeestad in Afstemming met de Gemeente als Toekomstig Gebruiker dit gedaan heeft of alsnog gaat doen. Ik wacht het Antwoord van het College daarop af en bekijk vervolgens of verdere Actie benodigd is.”

Ook de Coalitiepartijen CDA en ChristenUnie is om een Reactie gevraagd. Fractievoorzitter Harmen Krul (CDA) en zijn Collega Hans van Donkelaar (CU) hebben niet gereageerd.

Raadsvragen

De Fracties van Behoorlijk Bestuur en Senioren Actief hebben aan het College Schriftelijke Vragen gesteld over de Brandveiligheid van het Toekomstige Stadhuis op Willemsoord.

Helderse Courant, Maandag 9 augustus 2021 om 07:00

PDF
Behoorlijk Bestuur – Schriftelijke vragen over Brandveiligheid Stadhuis Willemsoord

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20210809_16710034

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Brand+Stadhuis
https://robscholtemuseum.nl/?s=Brand+Den+Helder