Delano Weltevreden – Geen claim om muurtjes station + ‘Architect NS-station Den Helder heeft geen auteursrecht’ + ’Architect station Den Helder mag bezwaar maken’

Geen claim om muurtjes station

NHD, 14 januari 2016

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/?lref=menusub

‘Architect NS-station Den Helder heeft geen auteursrecht’

Het stationsgebied moet voor Sail heringericht zijn.

Den Helder – Architect Joost van der Grinten heeft geen auteursrecht op het ontwerp van het NS-station het centrum van Den Helder.

Ontwerper station was in dienst van spoorwegen toen hij gebouw ontwierp, zegt Stadspartij

Dat zegt fractievoorzitter Peter Reenders. ,,Toen hij het ontwerp maakte, was de heer Van der Grinten als werknemer in dienst van NS. Het eigendomsrecht ligt dus bij NS. De heer Van Grinten had het station nooit ontworpen als hij niet in dienst van NS was geweest. Hij heeft dus geen rechten.’’

Van der Grinten meldde onlangs dat hij het niet eens was met de sloop van de muurtjes voor het station. De muurtjes zijn onderdeel van het ontwerp. De Helderse advocaat Jan Jorna stelt dat de gemeente inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van de architect en dat Van der Grinten het stadsbestuur aansprakelijk kan stellen voor de verminking van zijn ontwerp. Van der Grinten is dat echter niet van plan.

Maandagavond sprak de gemeenteraad over de renovatie van het stationsplein. Volgens ChristenUnie, GroenLinks, Beter voor Den Helder, Vrije Socialisten, Behoorlijk Bestuur en Fractie Vermooten, heeft het college er een potje van gemaakt qua burgerparticipatie en wordt zorgvuldigheid met voeten getreden om het werk voor Sail in juni af te hebben. Zij zeggen ook dat uit het gemeentelijk optreden weinig respect blijkt voor historische gebouwen.

Maar volgens verantwoordelijk wethouder Lolke Kuipers is het allemaal onzin. ,,We hebben ons aan alle procedures gehouden, er is voldoende inspraak geweest.’’ Peter Reenders zegt dat college juist op voorbeeldige wijze de inspraak heeft ingevuld. ,,Wat wilt u, welke sfeer wilt u hebben. Daar hebben burgers zich over kunnen uitspreken. Natuurlijk is het mogelijk dat niet iedereen het overal mee eens is.’’

In een motie vroegen de oppositiepartijen het college om alsnog in overleg te gaan met omwonenden en in overleg met ontwikkelbedrijf Zeestad en NS excuses te maken aan de architect. Volgens Kees Visser (VVD) gaat de rechtbank over een eventuele opschorting van de werkzaamheden en moet de gemeenteraad niet op de stoel van de rechter gaan zitten. De motie werd met negentien tegenstemmen door de raad verworpen.

NHD, 16-1-2017, 22:45 (Update 16-1-2017, 22:45)

Reacties:

Henk van Kuijk · Leraar banjo, gitaar, bouzouki en zang bij Muziekleraar
De feiten: na 19 dagen van de verplichte zes weken van de bezwaartermijn begon dit college de spa fors in de grond te steken, met de hulp van de politie. Uiterst onbehoorlijk. Ook van de politie, en dus ook van de burgemeester die moet waken over het recht van de burger. Zo boort dit college het bezwaarrecht van de burger de grond in. De coalitiepartijen begrijpen niet eens dat de bezwaarprocedure netjes afwikkelen juist ook hoort bij de participatie. Ze kletsten er voortdurend omheen. Zeker ook dhr Reenders en zijn Stadspartij spelen hier een cruciale negatieve en kwalijke rol, want zij liepen met zes over. Hun speerpunt bij de verkiezingen om de bevolking bij besluitvorming te betrekken is volstrekt een leugen geworden. De andere partijen hebben met hen even de illusie gegeven aan de bevolking dat ze aan inspraak zouden gaan doen, maar na een redelijke eerste fase gaan ze weer over tot hun oude stiel: Sail, sponsors en bedrijven zijn veel belangrijker dan de rechten van burgers en een oude architect. Opmerkelijk en kwalijk: de burgemeester, die toch hoofd is van de politie en het college, zat alleen technisch voor, terwijl ook hij toch diende op te komen voor het bezwaarrecht van de burger. Glimlachend anderen het werk laten doen, en zelf vooral geen verantwoording afleggen. Maar ja, niemand nam hem ook op de korrel…..
Over het recht van de architect: het college van Den Helder overlegde nog maar kort geleden met de ontwerper van de beelden bij de voormalige Schouwburg, en wat langer geleden met de ontwerper van het Julianaplein. Is gewoon zoals het hoort. In de eerste fase van de inspraak drongen diverse burgers erop aan om vooral ook de renovatie van het hele station bij het plan te betrekken. Zeestad b.v., en dus het College, deed die toezegging. Maar stuurde die burgers het bos in, er is nog geen seconde overleg geweest met N.S. Vastgoed. Schijninspraak. De bezwaren tegen een grote fietsenstalling naast het station (er is in het station plaats voor 300 fietsen) werden eveneens van tafel geveegd. De inspraak in Den Helder moet nog beginnen.

Reacties:

Jan van Schie
Misschien wat intresante informatie voor Wethouder L. Kuipers en Dhr. P. Reenders. https://twitter.com/Jan_van_Schie/status/821139233578565632
Vind ik leuk · Beantwoorden · 3 · 17 januari 2017 0:52
Wim Ruiten
De Raad heet het top gedaan, Jutters blij dat het eindelijk opknapt op die plek.

Jan van Schie
Dus men doet het “top” al moet het op een “illegale” wijze?

Klaas Otten · Ingenieur bij Multec
Mijn inziens heeft advocaat Jan Jorna even niet opgelet tijdens zijn studie over intellectueel eigendom & dienstverbanden! �� #DenHelder

Jan J. Jorna · Advocaat bij Jorna Advocaten
Is dat zo?
Vind ik leuk · Beantwoorden · 17 januari 2017 12:29
Jan van Schie
Is dat zo meer Otten? Ben bang van niet. Maar uiteraard legt u wel even uit hoe het dan wel Wettelijk in elkaar zit.

Monique Kohn · Den Helder
Klaas Otten .. dus een brillenverkoper weet wel hoe de wet in elkaar steekt en een advocaat niet? Fyi, tenzij de heer Grinten (of ieder ander die iets bedenkt) bij het krijgen van de opdracht schriftelijk afstand heeft gedaan van zijn rechten heeft hij die rechten nog steeds.

Tjitske Biersteker · Hogeschool ijsselland
Nergens blijkt uit de biografie van dhr. van Grinten dat hij in dienst is geweest als werknemer bij de NS. Hij heeft in opdracht van de NS verschillende stations gebouwd. Dan bestaan er 3 rechtsvormen waar mee gerekend moet worden, nl: auteursrecht, exploitatierecht en persoonlijkheidsrechten. Zelfs als de exploitatierechten worden over gedragen blijven het auteursrecht en de persoonlijkheidsrechten aan de architect. In een keurig samenspraakje tussen Kuipers en Reenders is op creatieve manier met de waarheid om gegaan.
Datzelfde geldt voor de nadrukkelijke uitspraak van Kuipers over het eigendomsrecht van de Watertoren. Als sinds 2005 is Koks eigenaar, dat is ook nog eens bevestigd in een rechtszaak in 2013. De overdracht is nog niet notarieel betekend omdat de gemeente op last van de rechter nog een aantal zaken moet opknappen. Hoewel we een vergaderorde hebben afgesproken waarbij er maar 1 termijn is van spreken, zowel voor wethouders als voor raadsleden, met ruimte voor interrupties, werd mij dat niet toegestaan. Ook hier wordt tamelijk selectief met onze bevoegdheden om gegaan. Dan blijft er weinig over van democratische besluitvorming. Dat de stationslocatie wel een boost kan gebruiken staat buiten kijf. De afspraak was: eerst een totaal visie en een nieuw bestemmingsplan, dan uitvoeringsplan. De visie is gepresenteerd, de rest achterwege gebleven.

Henk van Kuijk · Leraar banjo, gitaar, bouzouki en zang bij Muziekleraar
Het copyright en de watertoren werkten voor het college prima als bliksemafleiders. Waarom beschuldigde de oppositie dit college niet van inspraakbedrog? Immers, geen respect voor bezwaarpocedure, en bestemmingsplan? Jullie waren veel te lief voor deze dramcoalitie, opnieuw. En de burgemeester glimlachte tevreden… niet aangepakt, ook al stuurde hij de politie op pad, uiterst ondemocratisch.

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/article28949400.ece/Architect-NS-station-Den-Helder-heeft-geen-auteursrecht?

’Architect station Den Helder mag bezwaar maken’

Den Helder – Kan de architect van het NS-station in Den Helder nou wel of geen bezwaar maken tegen aantasting van zijn ontwerp?

Volgens fractievoorzitter Peter Reenders van de Stadspartij niet, volgens de Helderse advocaat Jan Jorna wel. Het stationsplein moet voor Sail (juni) zijn heringericht. Twee muurtjes en een trap moesten daarvoor wijken. Architect Joost van der Grinten was daar tegen. Niemand had gevraagd wat hij van de sloop vond. Wethouder Lolke Kuipers stelde dat NS, eigenaar van het station, met de architect had moeten overleggen, NS-woordvoerster Carola Belderbos zegt dat de gemeente dat had moeten doen. Peter Reenders stelt dat Van der Grinten in dienst van NS was toen hij het station ontwierp. Daarom heeft de architect in zijn ogen niets over wijzigingen aan het gebouw te zeggen.
Door elkaar

Advocaat Jan Jorna vindt dat Reenders twee dingen door elkaar haalt. ,,De heer Reenders heeft het over het auteursrecht, ik heb het over het persoonlijkheidsrecht. Het auteursrecht kan bij NS liggen, de persoonlijkheidsrechten zijn niet overdraagbaar. Het persoonlijkheidsrecht is onderdeel van het auteursrecht. Mogelijk is daar de verwarring over ontstaan.’’ Kim Braber is juridisch adviseur van de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers. ,,In principe is het zo dat de auteursrechten bij de werkgever liggen als je in dienst iets maakt. Tenzij er in de arbeidsovereenkomst daar iets anders over staat. Dat is bij architecten wel eens het geval. In deze zaak gaat het specifiek om persoonlijkheidsrechten, het recht om je te verzetten tegen wijzigingen. Het gaat om de band tussen de maker en het werk. Dat is natuurlijk nooit de werkgever. Er is discussie over bij wie die persoonlijkheidsrechten liggen van een werk dat in dienst is gemaakt. Dat zou in de arbeidsovereenkomst moeten staan.’’

De architect zelf wil niks meer kwijt over deze kwestie. ,,Hij is negentig, deze zaak veroorzaakt te veel spanningen. We hebben besloten om hier niets meer over te zeggen’’, zegt zijn echtgenote.

NHD, 17-1-2017, 17:59 (Update 17-1-2017, 20:10)

Reacties:

Henk van Kuijk · Leraar banjo, gitaar, bouzouki en zang bij Muziekleraar
Het vak architect kent kunstige kanten. Het eigendom daarvan kan nooit geheel worden ingepalmd door de opdrachtgever noch de baas. Ik weet dat de ontwerper van het Triadegebouw ook rechten heeft, evenals de ontwerpers van bieb en schouwburg. Jammer alleen dat de rechten van de burger hier totaal werden weggevaagd, met politiedwang en al. Daar had de raadsvergadering vooral over moeten gaan. Wethouder van Dongen en de onafhankelijk inspraakbegeleidster verzekerden mij dat ook de bezwaarfase bij de participatie hoorde en de ruimte zou krijgen. Niet dus. Er is niet eens een nieuw bestemmingsplan. De Junta liet zich weer kennen… sail on, no participation.

Jan Langedijk
Laten degenen die het ontwerp willen aantasten nou gewoon even praten met de architect. Die kerel die leeft nog! Het gaat niet om regels maar om kennis, kunde. Welke wethouder/ raadslid beschikt daar nu over? Het is schitterend om te weten waarom een architect vroeger tot een bepaald ontwerp is gekomen.

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/article28951835.ece/Architect-station-Den-Helder-mag-bezwaar-maken_?lref=SL_5