Delano Weltevreden – ’Geen angst onder ambtenaren Den Helder’

DEN HELDER – Er is geen sprake van een angstcultuur op de gemeentelijke afdeling Sociaal Domein. Dat zeggen burgemeester en wethouders naar aanleiding van raadsvragen van Beter voor Den Helder.

Daarom is er voor het college geen aanleiding om onder de ambtenaren een tevredenheidsonderzoek te laten uitvoeren. Ook komt er geen onafhankelijk extern onderzoek naar ’de doofpot- en angstcultuur’ op de afdeling Sociaal Domein, zoals Beter voor Den Helder dat noemt. Het college is ook niet van plan de arbeidsinspectie te vragen onderzoek te doen naar de gezondheid van medewerkers en hun psychische veiligheid. Bovendien werkt het college niet mee aan een vertrouwelijk overleg van de gemeenteraad met de bedrijfsarts.

Signalen

De vragen van Beter voor Den Helder waren gebaseerd op ’verontrustende signalen uit de organisatie’. Er zou sprake zijn van ’ernstig en structureel machtsmisbruik’, fraude, misbruik van bevoegdheden en valsheid in geschrifte in team Participatie van de afdeling Sociaal Domein. Volgens het college klopt daar niets van. Burgemeester en wethouders zeggen dat de nieuw gevormde afdeling Sociaal Domein door de verschuiving van zorgtaken naar de gemeente zwaarder is belast en anders moest gaan werken. ’Dergelijke grote operaties brengen spanningen met zich mee die ook door medewerkers verschillend worden beleefd’, zegt het college. Zeven medewerkers van team Participatie hebben ’zorgen geuit’ over ’problematische omgangsvormen en afwijkende werkwijzen’. Onderzoek heeft volgens het college aangetoond dat er van de klachten niets klopte. Er wordt nu gewerkt aan het verbeteren van de werksfeer en de samenwerking binnen het team.

Beter voor Den Helder krijgt geen documenten over deze kwestie te zien. Het college stelt dat zij privacygevoelige informatie bevatten.

NHD, 18-2-2016, 15:08 (Update 18-2-2016, 15:18)

Reacties:

Johan Jong · Werkt bij United Bikers Against Abuse Europe
gewoon een eigen onderzoek gaan doen lijkt mij want hier wordt de boel weer in de doofpot gegooit gezien het feit dat er geen inzage is in de documenten onder het mom privacy.

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/article27827496.ece/Geen-angst-onder-ambtenaren-Den-Helder?lref=SL_2

1 Comment

  1. Ik vind dit zo knap om dit zo stellig te zeggen zonder ook maar enig onderzoek….waar rook is ..is vuur…

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.