Delano Weltevreden – Formateur: ’Ingrijpende keuzes sociaal domein’ + L.O.S. – Havenbedrijf knipbeurt? + Arie Booy – Buitendijks + Grip op haven + ‘Samen sterker’ + Leo Blank – Onderzoek hoog water

Formateur Den Helder: ’Ingrijpende keuzes maken op gebied sociaal domein’

De zeven partijen, die in Den Helder onderhandelen over een nieuwe coalitie moeten ingrijpende keuzes maken op het gebied van het sociaal domein.

Dat zegt formateur Hans Huibers.

“Er zal echt wat moeten gebeuren. De bedragen, die Den Helder van de rijksoverheid krijgt, zijn bij lange na niet voldoende om alle wensen en ambities te kunnen waarmaken. Bij ongewijzigd beleid loop je tegen enorme financiële risico’s aan. Dat is gewoon niet verantwoord en dat realiseren de partijen zich ook. We zijn aan het kijken hoe we een aantal ombuigingen kunnen maken. Dat is nooit een vrolijk vraagstuk, maar het is wel absoluut noodzakelijk. Het is in het belang van de toekomst van Den Helder en van een sluitende begroting. Dus ook wat alle burgers willen.”

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen had deze krant aan alle partijen gevraagd of op de zorg bezuinigd zou moeten worden om het sociaal domein betaalbaar te houden. Het antwoord daarop was unaniem: nee.

Of inwoners moeten vrezen voor hun huishoudelijke hulp of andere voorzieningen? Formateur Huibers wil geen voorbeelden noemen en benadrukt, dat er nog geen keuzes zijn gemaakt.

“Maar burgers moeten beseffen, dat zaken financieel onbeheersbaar worden als de gemeente op een aantal punten niet ingrijpt. Het is geen fijne boodschap, maar het is wel een realistische en eerlijke boodschap. Bepaalde dingen zullen anders, efficiënter of niet meer gedaan moeten worden. De partijen beseffen, dat zij aan een aantal knoppen moeten draaien om de zaken op termijn financieel haalbaar te houden.”

Noordhollands Dagblad, 12 jun. 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/playlist/den-helder-uitgelicht/artikel/formateur-den-helder-ingrijpende-keuzes-maken-op-gebied

Krijgt havenbedrijf ook een knipbeurt?

De Helderse Courant maakte een rondje in de wandelgangen van de college-onderhandelingen. Partijen zouden meer greep willen krijgen op het financiële reilen en zeilen van de Port of Den Helder.

Praatjes in de wandelgang zijn nog geen zekerheden en volgens Carlo Assorgia van Beter voor Den Helder is er nog niet over de Port gesproken. Beter is met zes zetels de grootste fractie in de gemeenteraad en wil de geld slurpende haven in de teugel krijgen. Assorgia houdt zijn kaarten echter nog voor de borst, wetende dat zijn aanstaande collegepartners VVD en CDA de grote pleitbezorgers van de Port of Den Helder zijn.

Eerder deze week verklaarde formateur Huibers, dat wel gesproken is over het sociale en maatschappelijke beleid van de gemeente. In het sociaal domein moeten duidelijke keuzes gemaakt worden, wil alles op de wat langere termijn betaalbaar blijven. Denk aan de jeugdzorg, thuiszorg , trapliften en andere voorzieningen.

De boodschap na bijna drie (!) maanden formatie is duidelijk: bezuinigen op het sociaal domein. Dat is slecht nieuws voor de burgers, die ervan afhankelijk zijn. De vraag is nu of de Port of Den Helder de volgende klant is voor een knip- en scheerbeurt.

L.O.S. Den Helder, 14 juni 2018

https://losdenhelder.nl/krijgt-havenbedrijf-ook-een-knipbeurt/

Buitendijks

Helderse Courant, 29 mei 2018

Helderse Courant, 29 mei 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Gemeente wil grip op haven

Arie Booy - Gemeente wil grip op haven, Helderse Courant, 14 juni 2018

Helderse Courant, 14 juni 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Samen zijn we sterker’

Helderse Courant, 14 juni 2018

Helderse Courant, 14 juni 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Kustwacht onderzoekt hoog water

Helderse Courant, 30 mei 2018

Helderse Courant, 30 mei 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koen+Schuiling