Delano Weltevreden – Extern Bureau adviseerde Burgemeester Geen Onderzoek ‘Grens Overschrijdend Gedrag’ Beschuldigd Raad Lid Niet Blij ‘Wil Naam Gezuiverd zien’

Burgemeester Jan de Boer heeft Bazen en List Geadviseerd om Aangifte te doen (foto RedMouse)

Extern Bureau adviseerde de Burgemeester om Geen Onderzoek te doen naar ‘Grens Overschrijdend Gedrag’. Beschuldigd Raad Lid is daar Niet Blij mee ‘Ik wil Mijn Naam Graag Gezuiverd zien

Den Helder –Een ’Gerenommeerd Extern Onderzoek Bureau’ heeft Burgemeester Jan de Boer Geadviseerd om Geen Onderzoek te laten doen naar de Beschuldigingen van Raad Lid Nancy List (Senioren Partij) aan het Adres van haar Collega Kees Bazen (Één Man Fractie). Bazen is het Niet Eens met het Besluit van de Burgemeester, zo blijkt uit Brieven, waar deze Krant de Hand op heeft weten te leggen.

De Burgemeester blijkt al op 6 mei aan de Fractie Voorzitters te hebben gemeld, waarom hij Geen Onderzoek laat doen. Eerder zeiden List en een Andere Fractie Voorzitter, dat zij Niet wisten Waarom hij Geen Onafhankelijk Onderzoek wil laten doen. Die Informatie moeten zij dus Wel hebben gehad.

Via Raad Griffier Menno Huisman meldde de Burgemeester op vrijdag avond 6 mei, dat hij en de Griffier zich Extern hebben laten adviseren. Om Welk Advies Bureau het gaat, staat er Niet bij. ’Het Advies, dat ik op volg, is om als Burgemeester, als Voorzitter van de Raad, Niet Zelf een Extern Onderzoek op te starten. Voor Als Nog is dit een Kwestie geweest, die de Senioren Partij aan gaat. Al Eerder heb ik de Senioren Partij Geadviseerd zelf een Onafhankelijk Onderzoek in te stellen. Dit is Niet Gebeurd. Daar naast heb ik de Betrokken Raad Leden Geadviseerd om Aangifte te doen bij de Politie. Gezien de Aard van de Beschuldigingen past dit Veel Beter bij een Officier van Justitie, dan bij een Burgemeester, namelijk het Straf Recht. Ten Derde, is voor mij de Kwestie Altijd nog in de Sfeer van Horen Zeggen, Zonder Bepaalde Bewijzen daar bij. Dat zijn Voor Als Nog Twee Verschillende Belevingen, Zeer Vervelend uiteraard, maar ik kan Niets ’Vast Pakken’ als het Ware’, aldus de Burgemeester in zijn Brief aan de Fractie Voorzitters.

Welles Nietes

De Praktijk leert volgens hem, dat het dan Heel Snel een Kwestie wordt van Welles Nietes. ’Of een Extern Onderzoek dan Uiteindelijk van Toe Gevoegde Waarde is, is dan nog maar de Vraag’, zegt de Burgemeester.

Kees Bazen en Nancy List kunnen Elkaars Bloed Wel Drinken (foto RedMouse)

Jan de Boer vertelt verder, dat hij zijn Overwegingen en Besluit heeft Besproken met Betrokken en dat ’Zij zich konden vinden in mijn Besluit’. Zij zouden Het Daar Dus Mee Eens zijn. Bazen blijkt, dat Echter Helemaal Niet te zijn. Op donderdag middag 5 mei ontving Bazen het Verslag van zijn Gesprek met de Raad Griffier en de Burgemeester. Daarin staat ’De Heer Bazen geeft aan de Lezing van de Burgemeester te onder schrijven. Hij zal Zelf aangifte gaan doen van Smaad en Laster.

Bazen antwoordt op 6 mei om 18:27 uur, dat hij Nooit Akkoord is en wil gaan met een Besluit om Geen Onderzoek te doen: ’() omdat ik Nijn Naam Graag Gezuiverd zie. () Toch meldt de Burgemeester Enkele Uren later aan de Fractie Voorzitters, dat ’Betrokkenen’ zich in zijn Besluit konden vinden.

In Mijn Beleving

Verder schrijft Bazen aan de Raad Griffier. ’Ik heb in mijn Beleving Gisteren gezegd, dat ik begrijp, dat de Burgemeester Geen Onderzoek in gaat stellen betreffende de Aantijgingen door Nancy List, dan wel Remco Duijnker, omdat de Burgemeester Geen Bewijzen heeft gezien. Het is mij echter Niet Duidelijk, wat betreffende deze Kwestie door Wie is verteld aan de Nurgemeester en Anderen, omdat er Geen Mededelingen Hier Omtrent gedaan worden naar mij en ook Geen Schriftelijke Verklaring ter Beschikking wordt gesteld. Er is blijkens Ons Gesprek van Gisteren Geen Formele Melding tegen mij gedaan door Wie dan ook Betreffende Schending van Integriteit.’

De Bewijzen van Enig Vermeend Wangedrag zijn door Remco Duijnker Noch Iemand Anders Aan Geleverd aan de Burgemeester, maar hij heeft, nadat hij mij uit de Partij heeft Verwijderd Beschuldigen geuit, onder meer in de Media, die door mij worden ervaren als Smaad, dan wel Laster. Dit is Strafbaar en ik ben dan ook een Aangifte aan het Voor Bereiden.’

Hij wijst er op, dat Remco Duijnker in deze Kwestie Geen Partij Genoot is, maar ’Een Wethouder in Functie van de Gemeente Den Helder, die in de Media de Gelegenheid krijgt om mijn Naam te Beschadigingen Zonder Enig Bewijs en Zonder Daar Verder naar mijn Weten op te worden Aan Gesproken door de Burgemeester. De Burgemeester, die op Grond van Artikel 170 Gemeente Wet de Integriteit in de Gemeente dient te Bewaken.’

Terug Blik

Bazen is in april uit de Fractie van de Senioren Partij gezet. Hij zou zich volgens Voorzitter Remco Duijnker Schuldig hebben gemaakt aan Grens Overschrijdend Gedrag en Ongewenste Omgang Vormen. List heeft Aangifte gedaan tegen Bazen wegens Seksuele Intimidatie en Bedreiging met Lichamelijk Geweld. De Politie doet daar Niets mee. List verwijt de Burgemeester en de Gemeente Raad, dat die Weg Kijken in Plaats van Onafhankelijk Onderzoek te laten doen. Fractie Voorzitters werpen dat Verwijt Verre van zich.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20220710_20917400

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Delano+Weltevreden
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nancy+List
https://robscholtemuseum.nl/?s=Remco+Duijnker
https://robscholtemuseum.nl/?s=Senioren+Partij
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Bazen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Fractie+Bazen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jan+de+Boer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Menno+Huisman
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gemeente+Raad+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Politie+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Onveilige+Werk+Omgeving
https://robscholtemuseum.nl/?s=Grens+Overschrijdend+Gedrag
https://robscholtemuseum.nl/?s=Onafhankelijk+Rapport
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bloed+Drinken