Delano Weltevreden – Erven Van de Wint willen af van bestuur Nollen + De Nollen gloort weer licht + Nieuwe kans De Nollen + Afbouw museum twee jaar + Hedzer Faber – Rust in de tent

Erven Van de Wint willen af van bestuur De Nollen

De erven Van de Wint hopen, dat het bestuur van stichting De Nollen opstapt na de recente juridische nederlaag.

“Het zou het bestuur sieren als ze van de gelegenheid gebruik maken om plaats te maken voor een professioneel bestuur, dat het museum kan afbouwen. Ik heb er vertrouwen in, dat ze tot dit inzicht gekomen zijn”, zegt Gijs van de Wint, zoon van wijlen kunstenaar Rudi van de Wint. “Zo niet, beraden wij ons op vervolgstappen. Duidelijk is in ieder geval, dat niemand nog vertrouwen heeft in dit bestuur.”

Een verzoek van het bestuur om de erven uit de beheerders woningen op het terrein te krijgen heeft de rechter afgewezen. Ook is bepaald, dat zij eigenaar zijn van de kunstwerken. Volgens de rechter staat het privé belang van voorzitter Paul Jan van de Wint in de strijd tegen zijn neven voor op. De stichting is eigenaar van het terrein en gaat over de exploitatie van het complex nabij treinstation Den Helder Zuid. Paul Jan van de Wint: “We hebben altijd aangegeven bereid te zijn op te stappen, maar niemand wilde het bestuur overnemen onder deze omstandigheden. Er zijn nooit concrete namen genoemd of gesprekken gevoerd daar over. Er waren wel partijen geïnteresseerd, maar alleen als het conflict opgelost was. Dat is met dit vonnis nog niet opgelost. Als er geen serieuze partij is, die het bestuur wil overnemen, houdt het op. Door dit vonnis is ons de mogelijkheid ontnomen de exploitatie op orde te krijgen, het bestuur over te dragen of uit te breiden en opnieuw subsidie aan te vragen.

Noordhollands Dagblad, 11 februari 2018, 11:26

https://www.noordhollandsdagblad.nl/playlist/den-helder-uitgelicht/artikel/erven-van-de-wint-willen-af-van-bestuur-de-nollen

Voor De Nollen gloort weer licht

Voor De Nollen gloort weer licht, Helderse Courant, 20 februari 2018

Helderse Courant, 20 februari 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Nieuwe kans De Nollen

Helderse Courant, 20 februari 2018

Helderse Courant, 20 februari 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Afbouw museum twee jaar

Helderse Courant, 3 maart 2018

Helderse Courant, 3 maart 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Rust in de tent, mensen te kort bij Nollenproject Den Helder

Nu de strijd om de macht op De Nollen is beslecht, neemt het aantal bezoekers aan het project snel toe.

Volgens de zonen Gijs en Ruud van de geestelijk vader, wijlen Rudi van de Wint, is er een oorzakelijk verband met de door hen gewonnen rechtszaak. De rechter maakte gehakt van de plannen, die het bestuur onder neef Paul Jan van de Wint had met het project. Hij wilde de erven weg van het binnenduin, maar de rechter deed dat huiselijk vertaald af als onzinnig.

Mooi

Gijs van de Wint: “We horen het veel van bezoekers, dat het mooi is dat er een eind is aan de strijd. Rust in de tent.”

“Er is de afgelopen jaren een gestage stijging geweest in het aantal reserveringen voor rondleidingen bijvoorbeeld, maar sinds de uitspraak gaat dat nog veel sneller.”

De erven zijn nu met spoed op zoek naar vrijwilligers die bijvoorbeeld rondleidingen willen verzorgen op een donderdag-, vrijdag-, zaterdag- of zondagmiddag.

Geïnteresseerden kunnen voor meer info of aanmelden terecht op http://www.projectdenollen.nl.

Noordhollands Dagblad, 5 april 2018, 16:28

Reacties:

Harmanus J Johansen · Founder bij Zelfstandig
Succes.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/rust-de-tent-mensen-te-kort-bij-nollenproject-den-helder

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nollen

1 Comment

  1. Geen nieuwe kans De Nollen, maar nieuwe kans Den Helder. In de synergie tussen de Nollen en het Rob Scholte Museum ligt de beste overlevingskans voor onze stad. Niet in een of twee jaar, maar in de iets verdere toekomst. Het Scholte Museum overleeft alleen als in Den Helder het stadhouderloze tijdperk aanbreekt na het vertrek van Koen I.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.