Delano Weltevreden – Erfgoedvereniging Heemschut mengt zich in de strijd tegen een stadhuis van Den Helder op Willemsoord

Erfgoedvereniging Heemschut (foto Heemschut)

Erfgoedvereniging Heemschut mengt zich in de strijd tegen een stadhuis van Den Helder op Willemsoord

Den Helder – Erfgoedvereniging Heemschut heeft zich in de discussie gemengd over de vestiging van het stadhuis op Willemsoord. De organisatie doet een beroep op het gemeentebestuur van Den Helder om van het plan af te zien.

Bond Heemschut, zoals de Erfgoedvereniging wordt genoemd, bestaat sinds 1911 en zet zich al meer dan honderd jaar in voor het behoud van cultureel erfgoed. Heemschut betekent letterlijk het schutten (beschermen) van het heem (de eigen omgeving). De Erfgoedvereniging telt ruim vijfduizend leden. Zij zetten zich in voor de bescherming van waardevolle objecten en gebieden, van een bedreigde theekoepel tot de verrommeling van Nederland, bijvoorbeeld langs de snelwegen.

Brief

Nu dus ook voor de bescherming van Willemsoord. In een brief aan Burgemeester en Wethouders van Den Helder wijst vice voorzitter Henk Dirkx van de Commissie Noord Holland er op, dat Willemsoord de status van Rijksmonument heeft. Hij benadrukt, dat het complex beschermd is, omdat het zeldzaam en uniek is en dat tweehonderd jaar maritiem industriële ontwikkeling in de scheepsbouw daar nog duidelijk zichtbaar is.

Dirkx verwijst naar het bestemmingsplan voor het complex. Daarin staat dat de oorspronkelijke functies herkenbaar moeten blijven door nautisch gerelateerde functies te concentreren in de gebouwen, waar de gemeente het stadhuis in wil vestigen. Kantoren zouden niet op de voormalige marinewerf moeten worden gevestigd.

Bedoeling

Heemschut stelt, dat het nooit de bedoeling is geweest om op het complex kantoren te vestigen en verwijst daarvoor naar het bestemmingsplan. Als de Gebouwen 66 en 72 tot stadhuis worden omgebouwd kan die 4.000 vierkante meter niet meer worden gebruikt voor nautische ontwikkelingen. ’Dit oppervlak is hard nodig voor onderhoud en restauratie van de (museum)schepen. Met het inrichten van deze gebouwen als kantoor is het niet meer mogelijk om de omliggende kades te gebruiken voor onderhoudswerkzaamheden, omdat deze te veel geluid produceren’, schrijft Dirkx aan het college. ’Met name de geschiedenis en cultuurhistorie van de Rijkswerf gaan verloren’.

Volgens zijn organisatie is het vestigen van het stadhuis op deze locatie in strijd met het bestemmingsplan. Als dat plan wordt uitgevoerd, zijn de nautische activiteiten in en rond de gebouwen niet meer mogelijk, waarschuwt hij.

De Helderse Erfgoed stichting SBCE is ook fel tegen het plan van het gemeentebestuur. Alle pogingen van SBCE om het plan van tafel te krijgen zijn vooralsnog mislukt.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210216_19177190

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Erfgoedvereniging+Heemschut
https://robscholtemuseum.nl/?s=Erfgoedstichting+SBCE
https://robscholtemuseum.nl/?s=Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rijksmonument
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gebouw+66
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gebouw+72
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stadhuis+Willemsoord