Delano Weltevreden – Erfgoed vereniging Heemschut krijgt met bezwaar tegen stadhuisplan op Willemsoord geen gehoor bij het gemeentebestuur

Erfgoedvereniging Heemschut raadt Stadhuis op Willemsoord af (foto Heemschut)

Erfgoedvereniging Heemschut krijgt met bezwaar tegen Stadhuis plan op Willemsoord geen gehoor bij het gemeentebestuur

Gebouw 72 op Willemsoord. Ook het naastgelegen gebouw 66 moet worden omgebouwd tot stadhuis (foto George Stoekenbroek)

Den Helder – Burgemeester en wethouders zien niet af van het plan om een Stadhuis te vestigen in de Gebouwen 72 en 66 op Willemsoord. Dat schrijft het College aan Erfgoedvereniging Heemschut. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft met het plan ingestemd, zegt het stadsbestuur.

Heemschut vindt, dat het stadhuisplan in strijd is met het bestemmingsplan en dat tweehonderd jaar maritiem industriële ontwikkeling in de scheepsbouw daar nog duidelijk zichtbaar is. Henk Dirkx, vice voorzitter van de Commissie Noord Holland van Heemschut, verwijst naar het Bestemmingsplan voor het complex. Daarin staat, dat de oorspronkelijke functies van Willemsoord herkenbaar moeten blijven. Kantoren zouden niet op de voormalige Marine werf moeten worden gevestigd.

Heemschut stelt, dat het nooit de bedoeling is geweest om op het complex kantoren te vestigen en verwijst daarvoor naar het Bestemmingsplan. Als de Gebouwen 66 en 72 tot Stadhuis worden omgebouwd kan die 4.000 vierkante meter niet meer worden gebruikt voor nautische ontwikkelingen.

Positief

Het College gaat niet in op de door Heemschut geconstateerde strijdigheid met het Bestemmingsplan. Wel zeggen Burgemeester en Wethouders, dat de Gemeentelijke Monumenten Adviescommissie positief is over de plannen. ’Zij heeft haar complimenten uitgesproken voor de zorgvuldige en kwalitatieve uitwerking. Ook is er gedurende het gehele proces nauw overleg met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE). Inmiddels heeft de RCE ook positief geadviseerd en ingestemd met de bouwplannen voor het stadhuis.’

Het College en Heemschut streven hetzelfde doel na, zeggen Burgemeester en Wethouders. Namelijk het behoud van cultureel erfgoed. Met het plan worden de cultuurhistorische waarden van de gebouwen volgens het College gerespecteerd.

Helderse Courant, 4 maart 2021, 06:30

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210303_66652863

1 Comment

  1. Dit stadhuis moet -net als het voormalige stadhuis op de Dam- het aanzien van de Helderse bestuurselite weerspiegelen. Nadat het gebouw vanwege thuiswerken, meer digitale dienstverlening en gemeentelijke samenvoeging, overbodig is geworden, zal het als paleis worden aangeboden aan Koning Willem Alexander.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.