Delano Weltevreden – Erfgoed vereniging Heemschut handhaaft kritische brief over stadhuis plan van Den Helder: ’Waar het om gaat is dat het in strijd is met het bestemmingsplan’

Stadhuis Den Helder op Willemsoord strijdig met bestemmingsplan (foto DHA)

Erfgoedvereniging Heemschut handhaaft de kritische brief over het stadhuis plan van Den Helder: ’Waar het om gaat is dat het in strijd is met het bestemmingsplan

Den Helder – Erfgoedvereniging Heemschut handhaaft de brief, waarin de gemeente Den Helder wordt gevraagd af te zien van een stadhuis op Willemsoord.

De brief, ondertekend door vice voorzitter Henk Dirkx van de Commissie Noord Holland, heeft de fracties van VVD en CDA in Den Helder de wenkbrauwen doen fronsen. VVD’er Rogier Bruin heeft Dirkx gebeld en hem informatie gestuurd. Onder andere over de betrokkenheid van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Maar de extra informatie is voor de Erfgoedvereniging geen reden om anders tegen het stadhuisplan aan te kijken, legt Henk Dirkx uit. ,,In onze brief staat dat het stadhuis plan in strijd is met het bestemmingsplan. Dat de RCE meedenkt in de ontwikkeling van dat plan, staat daar eigenlijk buiten. In het bestemmingsplan staat duidelijk, dat wat de gemeente daar wil, niet is toegestaan.’’

Blij

VVD’er Bruin vindt dat de Erfgoedvereniging, die het behoud van cultuurmonumenten nastreeft, juist blij zou moeten zijn met het stadhuisplan. Daardoor kunnen monumentale gebouwen op Willemsoord behouden blijven voor volgende generaties.

Vicevoorzitter Dirkx ,,Of het wel of niet wenselijk is om een stadhuis op Willemsoord te vestigen, is een andere discussie. In de kern gaat onze brief daar niet over.’’

Of de brief de coalitie en het college op andere gedachten brengt, is hoogste onwaarschijnlijk. Wethouder Wouters heeft op opmerkingen over de strijdigheid met het bestemmingsplan steeds geantwoord dat daar geen sprake van is. Afgelopen donderdag heeft VVD fractievoorzitter Petra Bais dat herhaald in een digitaal vragenuurtje met inwoners.

Helderse Courant, 23 februari 2021, 11:00

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210223_3226651

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Petra+Bais
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rogier+Bruin
https://robscholtemuseum.nl/?s=VVD+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Henk+Dirkx
https://robscholtemuseum.nl/?s=Erfgoedvereniging+Heemschut
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stichting+Behoud+Cultureel+Erfgoed
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rijksdienst+voor+het+Cultureel+Erfgoed
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rijksmonument
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bestemmingsplan
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stadhuis+Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stadhuis+Postkantoor

1 Comment

  1. Zoals met zoveel panden eerst laten verpauperen en dan met een onzalig plan komen, waar de meest burgers tegen zijn.
    Erfgoed moet je goed onderhouden, zodat een ieder ervan kan GENIETEN.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.