Delano Weltevreden – Eind discussie over dak leges Woning Stichting + Leges kwijtschelden wegens duurzaam bouwen? + DH loopt tonnen mis + Paulina Mommaas – Dak leges

Eind aan slepende discussie over dak leges Woning Stichting

Den HelderWoning Stichting en de gemeente hebben een oplossing gevonden voor de slepende discussie over dak leges: die hoeven vanaf 1 september 2019 niet meer betaald te worden.

Dat is het resultaat van maandenlange gesprekken tussen de gemeente en de corporatie. Beide partijen hadden een verschil van mening over wat nou wel en wat niet vergunningplichtig was bij dak renovaties. Het begon in 2018 bij een grote dak renovatie operatie in complex 58 in De Schooten. Van ruim 230 huurwoningen moesten de daken worden verduurzaamd. Huiseigenaren in die buurt wezen de gemeente op fouten in de berekening van de leges, die de corporatie moest betalen. Woning Stichting kreeg een naheffing van 65.000 euro, maar was het daar niet mee eens. Verantwoordelijk Wethouder Remco Duijnker zegt, dat de corporatie uiteindelijk ’een korting’ heeft gekregen. Hoe hoog die korting was, kon hij gisteren nog niet vertellen.

Honderdvijftig

In april vorig jaar weigerde de gemeente een vergunning aan Woning Stichting te geven voor het renoveren van honderdvijftig daken in Nieuw Den Helder. De corporatie en de gemeente waren er namelijk nog steeds niet uit, waarover nou wel of niet leges moesten worden betaald.

Daar is inmiddels duidelijkheid over, zegt Duijnker. “Het is een heel technisch verhaal. Sommige delen zijn inderdaad vergunningsvrij. Maar omdat de daken dikker worden is het bouwvolume groter en is de aanvraag als geheel vergunningplichtig”, meldde hij deze week aan de Raadscommissie Bestuur en middelen. Die moest zich buigen over het voorstel van Burgemeester & Wethouders om zogenoemde ’groene leges’ te introduceren. Bouwwerkzaamheden, die bijdragen aan de duurzaamheid doelstellingen van de gemeente komen in aanmerking voor een korting op de leges. Die korting kan oplopen tot honderd procent.

Dolf Salverda (Stadspartij) vraagt zich af, of groene leges bedacht zijn met Woning Stichting in het achterhoofd. “Dat is niet zo“, zegt Wethouder Duijnker. “We hebben samen nagedacht over de vraag hoe we de duurzaamheid, waar Woning Stichting een heel grote rol in speelt, voor iedereen in onze gemeente kunnen regelen. Woning Stichting heeft daar heel actief in meegedacht, voor heel Den Helder. Daar was ik heel blij mee. Een van de dingen, waar we op kwamen was de verlaging van de leges in het kader van duurzaamheid maatregelen.Sjoerd Oudijk (Behoorlijk Bestuur) vindt het merkwaardig, dat de gemeente, nog voordat de commissie en de raad zich over het voorstel hebben gebogen, aan Woning Stichting heeft gemeld, dat de gemeenteraad het College voorstel voor de groene leges gaat goedkeuren.Dat vind ik vervelend.”

Wethouder Duijnker: “Er zijn geen toezeggingen gedaan. Wel hebben we gezegd welk voorstel we aan de raad zouden voorleggen.

Diverse fracties willen weten waarom niet is gekozen voor volledige kwijtschelding van de leges voor duurzaamheidsmaatregelen.”Dat kan. Maar dat betekent, dat de gemeente minder geld binnenkrijgt“, zegt Duijnker.

Hij gaat voor de Commissie op een rijtje zetten welke negatieve financiële consequenties de groene leges hebben voor de gemeentelijke portemonnee.

Helderse Courant, 22 januari 2020, 19:55

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200122_37683447/eind-aan-slepende-discussie-over-dakleges-WoningStichting

Leges kwijtschelden wegens duurzaam bouwen? De raad wil eerst van Burgemeester & Wethouders weten wat het de gemeente kost voordat de knoop wordt doorgehakt

Den Helder – De gemeenteraad bepaalt komende maandag of burgers, die hun woning verduurzamen voortaan een korting krijgen op de verschuldigde leges.

De zogenoemde ’groene leges’ zijn bedacht om de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente een duwtje in de rug te geven.

De kortingen op de verschuldigde leges kunnen uiteenlopen van vijftig procent tot honderd procent van het verschuldigde bedrag. De bouwwerkzaamheden moeten wel voldoen aan bepaalde criteria. Voor dak renovaties kunnen de leges voor de helft of geheel worden kwijtgescholden. Het aanbrengen van zonnepanelen kan de helft aan leges schelen, terwijl een begroeid dak, dat aan bepaalde eisen voldoet tot wel honderd procent korting kan leiden.

Sommige fracties willen weten wat de financiële consequenties van de groene leges zijn voor de gemeentelijke inkomsten. En ook wat volledige kwijtschelding van deze leges betekent.

Helderse Courant, 27 januari 2020, 17:18

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200127_83505183/leges-kwijtschelden-wegens-duurzaam-bouwen-de-raad-wil-eerst-van-Burgemeester&Wethouders-weten-wat-het-de-gemeente-kost-voordat-de-knoop-wordt-door

Den Helder loopt tonnen mis door korting voor duurzaamheid

Daken van huurwoningen in De Schooten zijn door Woning Stichting verduurzaamd.

Leges van corporatie schelen twee ton, aandeel particulieren niet duidelijk

Den Helder Dit jaar krijgt de gemeente Den Helder z’n twee ton minder aan leges van Woning Stichting.

Hoeveel euro’s de Helderse schatkist in totaal misloopt door de invoering van de zogenoemde groene of duurzame leges is niet bekend. De gemeenteraad had aan Wethouder Milieu Remco Duijnker gevraagd wat de financiële consequenties zijn voor het Helderse huishoudboekje als groen licht wordt gegeven voor groene leges. Wie duurzaam bouwt en of verbouwt kan korting krijgen op de verschuldigde leges. Die korting kan oplopen tot honderd procent.

Duijnker zegt, dat het moeilijk is in te schatten hoeveel bouwaanvragen binnen komen, die aan de criteria voldoen. Daarom is het ook lastig om exact te vertellen hoeveel geld de gemeente door de groene leges misloopt.

Hij heeft wel laten becijferen wat de gevolgen zijn op basis van werkzaamheden die Woning Stichting voor dit jaar heeft gepland. De Helderse corporatie is de grootste partij, die planmatig onderhoud uitvoert.

Particulieren zijn niet meegenomen in de berekening. De gemeente kan namelijk niet inschatten hoeveel particuliere aanvragers dit jaar gebruik zullen maken van de duurzame leges.

Als er geen sprake is van duurzame leges zou Woning Stichting dit jaar 216.000 euro aan leges moeten betalen. Bij een korting van 50 procent blijft van dat bedrag 115.000 euro over. Bij een korting van 100 procent krijgt de gemeente 10.000 euro van Woning Stichting. Dat zijn advieskosten, die los staan van de leges. Onder advieskosten vallen onder meer de kosten voor een welstandsadvies of een externe adviseur.

In 2017 kwam het totaalbedrag van geïnde leges op 721.000 euro. In 2018 liep dat op tot 1.261.000 euro.

Korting

Woning Stichting heeft in 2018 geen korting gehad op de naheffing van 65.000 euro van leges voor de dak renovatie werkzaamheden in De Schooten, zegt Duijnker. Eerder zei hij, dat het wel het geval was.Woning Stichting heeft het volledige bedrag van 64.886,07 betaald. Wel is het bedrag verrekend van een eerder ingetrokken vergunning.”

Woning Stichting had een te laag bedrag opgegeven voor de renovatie van daken van zo’n 235 huurwoningen. Huiseigenaren uit de wijk wezen de gemeente op die fout. Woning Stichting was het niet eens met de naheffing, omdat de corporatie met de gemeente van mening verschilde over wat wel of niet legesplichtig was. Het idee voor duurzame leges is volgens Wethouder Duijnker ontstaan toen, samen met Woning Stichting, werd gezocht naar een manier om duurzaam (ver)bouwen te stimuleren.

Helderse Courant, 10 februari 2020

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/noordkop

Dak leges

Den Helder – Na gesprekken krijgt de Woning Stichting (WS) van de gemeente nu 65.000 korting op leges (Helderse Courant, 23 januari)? Het feit, dat Woning Stichting zo verbolgen is over het daadwerkelijke gestelde percentage voor wat betreft dit project geeft te denken over de juistheid van het percentage over de hier aan voorafgaande verstrekte vergunningen. Hier dient een gedegen en onafhankelijk onderzoek naar gedaan te worden.

Er is op het moment van aanvraag, 2017 en gesteld vergelijk 2018, geen enkel verschil aangaande de rechten en plichten en het leges percentage tussen de burger en de WS. Dit valt onder ongelijke behandeling en is, volgens mij, bij wet verboden. Ik verzoek met klem om raadvragen.

Daarnaast zou ik iedere burger, die in deze afgelopen periode bouwvergunning heeft aangevraagd, adviseren het leges percentage te laten herzien.

Helderse Courant, 25 januari 2020

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/noordkop

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Woning+Stichting
https://robscholtemuseum.nl/?s=Remco+Duijnker
https://robscholtemuseum.nl/?s=Paulina+Mommaas
https://robscholtemuseum.nl/?s=leges