Delano Weltevreden – Rob Scholte moet drie jaar Wachten, voordat hij Alle Informatie krijgt, die Gemeente Den Helder over hem heeft: ’Dat is Onaanvaardbaar’, zegt Juridisch Adviseur

Het gebouw, waar het Rob Scholte Museum vroeger in zat, moet worden ontwikkeld voor Wonen en Werken, precies wat Rob Scholte daar in Den Helder aan het doen was, toen hij met zijn gezin door de sterke arm op straat werd gebonjourd (foto Red Mouse)

Delano Weltevreden – ‘Dit is Onaanvaardbaar‘, Helderse Courant, 17 augustus 2021

Kunstenaar Rob Scholte moet bijna drie jaar Wachten, voordat hij Alle Informatie krijgt die de Gemeente Den Helder over hem heeft: ’Dat is Onaanvaardbaar’, zegt zijn Juridisch Adviseur

Twee jaar en acht maanden wil de Gemeente Den Helder er over doen om alle Informatie met Betrekking tot Kunstenaar Rob Scholte Openbaar te maken. ,,Dat is toch Niet Normaal?’’, zegt Oliver Anderson van Stichting Adviesman.

De Kunstenaar wilde het Pand kopen. De Gemeente brak de Onderhandelingen af en verkocht het aan Bouwbedrijf A Tuin BV. Begin 2018 zijn de Kunstenaar en zijn Gezin uit het Pand gezet en is zijn Kunstcollectie In Beslag Genomen.

Oliver Anderson heeft met een Beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) alle Informatie opgevraagd, die te maken heeft met de Kwestie Scholte. Van 1 januari 2008 tot en met 10 februari 2021.

Handwerk

In een Brief aan de Gemeenteraad zegt het College, dat het om zo’n dertigduizend pagina’s Informatie gaat. Inmiddels zijn ongeveer zesduizend pagina’s Openbaar gemaakt. Dat is inclusief de Informatie uit een eerder WOB Verzoek.

In de Brief aan de Raad zegt het CollegeDe WOB schrijft voor dat Elke Passage en Alinea van Elk Document vooraf aan de WOB moet worden Getoetst, alvorens tot Openbaarmaking mag worden overgegaan. Dit vergt veel Handwerk. Om de WOB Verzoeken te kunnen behandelen, is Significante Personele Inzet nodig’.

Hiervoor is Ten Minste een FTE voor een Half Jaar benodigd en Mogelijk Zelfs Langer. De Personele Inzet voor Behandeling van deze WOB Verzoeken was Niet Mogelijk binnen de Capaciteit van onze Ambtelijke Organisatie. Deze Capaciteit is Ingehuurd.’

Het College heeft Stichting Adviesman gemeld, dat per twee maanden vijftienhonderd pagina’s Beschikbaar kunnen worden gesteld. Over de resterende vierentwintigduizend pagina’s zou de Gemeente dus twee jaar en acht maanden doen.

Oliver Anderson ,,Dat is Onaanvaardbaar. Van die 1.500 pagina’s, die mij per twee maanden beloofd zijn, heb ik bovendien maar 349 ontvangen. De Gemeente past allerlei Vertragingstactieken toe. Die Informatie moet Openbaar worden gemaakt. Daar hebben Rob Scholte, zijn Gezin én de Inwoners van Den Helder Recht op.’’

Ingehuurd

Omdat het om een Omvangrijke Klus gaat en er Geen Ambtenaar voor vrijgemaakt kan worden, heeft de Gemeente iemand ingehuurd.

De Specialist van Stichting Adviesman: ,,Als Die Ene Persoon het niet alleen kan, huurt de Gemeente maar Meer Mensen in. De Burger heeft er Recht op om te Weten hoe de Besluitvorming is Verlopen en kan Niet Zo Lang op die Informatie Wachten.’’

De Gemeente en Rob Scholte proberen hun Geschil middels Mediation op te lossen. Anderson vindt, dat Geen Reden om af te zien van de Gevraagde Informatie. ,,Er zijn te veel Rare Dingen gebeurd. Als zij Eerlijk Spel Spelen en Niets te Verbergen hebben, dan maken zij die Stukken Snel Openbaar.’’

Stichting Adviesman heeft de Bezwarencommissie gevraagd zich over de Zaak uit spreken. De Commissie buigt zich op 26 augustus over deze Kwestie.

Half miljoen euro

Den Helder eist 550.000 euro van Rob Scholte. In dat Bedrag zitten onder meer de Kosten voor Ontruiming van het Rob Scholte Museum en de Kosten voor Opslag van de Kunstcollectie.

De Gemeente wilde de Collectie veilen om dat Geld te innen. Die Veiling zou Maximaal 350.000 euro opbrengen, terwijl de Collectie volgens de Kunstenaar miljoenen euro’s waard is.

Het Gerechtshof in Amsterdam heeft de Verkoop Verboden en de Partijen gevraagd hun Geschil via Mediation op te lossen.

Helderse Courant, 17 augustus 2021

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20210816_96564145

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gerechtshof+Amsterdam
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stichting+Adviesman
https://robscholtemuseum.nl/?s=Oliver+Anderson
https://robscholtemuseum.nl/?s=WOB+Verzoek
https://robscholtemuseum.nl/?s=Commissie+Bezwaarschriften+Gemeente+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bezwaarschrift
https://robscholtemuseum.nl/?s=Postkantoor
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rob+Scholte+Museum
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Jan+Tuin
https://robscholtemuseum.nl/?s=Aannemersbedrijf+Tuin
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wonen+in+Postkantoor

1 Comment

  1. De waarheid is meestal kort en bondig, terwijl leugens vaak ellenlange teksten vergen. En een berg zwarte viltstiften omdat ze het daglicht niet verdragen.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.