Delano Weltevreden – Dirk Reitsma knokte om Willemsoord puur te houden: Hotels, stak er stokje voor, ‘Dat stadhuis komt niet’ + Ronald Boutkan – “Verkeerd beeld toekomst”

Het stadhuis moet komen in de gebouwen 66 (links) en 72 (achter (foto George Stoekenbroek)

Dirk Reitsma knokte om Willemsoord puur te houden: Hotels en appartementen, hij stak er een stokje voor, nu komt hij opnieuw in actie, Dat stadhuis komt er niet

Dirk Reitsma aan het werk in de Medemblikker Loods waar oude schepen worden gerestaureerd (foto Peter van Aalst)

Dirk Reitsma aan het werk in de Medemblikker Loods, waar oude schepen worden gerestaureerd (foto Peter van Aalst)

Den Helder – Hij stond aan de wieg van het Helderse monumentenbeleid en leidde als topambtenaar de restauratie van Willemsoord. Bouwkundige Dirk Reitsma is niet te spreken over het plan om daar een stadhuis te vestigen. Het is een erg ondoordacht, slecht plan.”

In de zeventiger jaren van de vorige eeuw verruilde hij Laren voor Den Helder. Hij werd in de marinestad hoofd van de afdeling Bouw en Woningtoezicht.

Den Helder had geen monumentenbeleid, dat viel mij op. Ik heb een rapport geschreven: ’Een warm hart voor het Helderse Monument’. De wethouder, die er toen over ging, moest er niets van hebben. Zijn opvolger, Roel Laning, vloog op een bepaald moment mijn kamer binnen.”

’Ik wil dat je de sloop van bioscoop Tivoli tegenhoudt, zei hij. Ik wilde wel, maar we hadden geen beleid op basis waarvan we dat konden doen. Ik heb hem gewezen op het rapport onder in zijn bureaula. Binnen een jaar hadden we een monumentenbeleid. Daarin stonden tachtig gemeentelijke monumenten en driehonderd beeld bepalende panden.”

In 1972 verliet de marine Rijkswerf Willemsoord. De gemeente vroeg zich af wat met dat complex kon worden gedaan. Het plan Nederland Overzee werd geschreven: Willemsoord moest worden volgezet met onder meer huizen en horeca gelegenheden. Een project van 300 miljoen gulden. Toen ik dat plan zag, dacht ik: als dit doorgaat, gaat het hele karakter van Willemsoord naar de knoppen.”

Reitsma kreeg het voor elkaar, dat Willemsoord als complex bescherming kreeg: eenentwintig gebouwen en de twee dokken werden als Rijksmonument aangewezen.

Twaalf uur

In 1999 werd Reitsma bij de gemeente belast met de restauratie van Willemsoord. “Daar heb ik vijf jaar lang, twaalf uur per dag in gestoken. Het complex is prachtig gerestaureerd. Het Rijk, de provincie Noord Holland, Brussel en de gemeente hebben er samen tachtig miljoen in gestoken. Zeestad werd opgezet om het terrein verder te ontwikkelen. De firma Libéma zou er met Cape Holland een bloeiend geheel van maken, maar de bezoekers kwamen niet en het werd een flop.”

Een nieuw plan van Zeestad en de gemeente schoot Reitsma in het verkeerde keelgat.De geschiedenis herhaalde zich. Ze wilden Willemsoord voltrappen met hotels en appartementen. Hoe lossen we dat op, vroeg ik aan topambtenaar Matthie Vermeulen.” Samen smeedden zij een plan.

We hebben een symposium georganiseerd. Professor Fons Asselbergs, was een van de sprekers. Als directeur van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg is hij nauw betrokken geweest bij de restauratie van Willemsoord. Hij maakte gehakt van het plan. Ook Professor Jo Coenen was, als Rijksbouwmeester, betrokken bij de restauratie. Hij noemde het plan van Zeestad vluchtig en onzorgvuldig, omdat het afbreuk deed aan de geschiedenis van de gebouwen en aan de betekenis van de Rijkswerf voor de stad. Het was volgens hem ’de verkeerde weg’.”

Daarom verbaast het Reitsma, dat uitgerekend Asselbergs nu een architectenbureau heeft helpen uitkiezen, dat de gebouwen 72 en 66 tot stadhuis moet verbouwen. “Het stadhuisplan is ondoordacht, onverantwoord en slecht. Willemsoord is een nautisch industrieel complex en is niet bedoeld voor kantoren als een stadhuis. Het bestemmingsplan verbiedt dat hier zoveel kantoorruimte komt.”

Dat de oppositie vanwege de beperkingen in het bestemmingsplan nu vraagt om een rem op de stadhuisplannen, noemt hij verstandig. De gemeenteraad is de stem van de burgers. Als de raadsleden dat bestemmingsplan hadden gelezen, was er nooit een meerderheid voor een stadhuis op Willemsoord geweest.

Erfgoed

Met de Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Den Helder probeert hij dat plan tegen te houden. “Doet dat plan mij zeer? Het is een gemiste kans. Dit is zo’n uniek complex. Het karakter verdwijnt als hier een stadhuis komt. Als het doorgaat, is die 80 miljoen voor de restauratie van Willemsoord weggegooid geld geweest. Restauratieprojecten als aan de clipper Stad Amsterdam, hier in het dok, kunnen dan niet meer. Als je weet hoeveel Helderse bedrijven daar werk en inkomen van hebben…

Zijn stichting zet alles op alles om het stadhuisplan tegen te houden. Dat stadhuis komt er niet. We hebben genoeg munitie.”

Helderse Courant, 3 februari 2020, 20:30

Reacties

Louisa Lagerveld
Ben het helemaal met Dirk eens en zal hem zeker steunen in zijn strijd tot behoud van het nautisch monument Willemsoord…

Henk Jansen
De restauratie van het authentieke Willemsoord, met een maritieme bestemming. Helemaal mee eens. En niet de wilde plannen van een geld verslindend Zeestad, die overal zijn eigen gang gaat. Kijk maar naar de weigering van de shoarma zaak en de vertrouwde beveiligers. Opzouten met het noodplan om het stadhuis daar te vestigen. Een laatste krampachtige poging om Willemsoord te redden. Ik sta helemaal achter het verhaal van de heer Reitsma.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200202_91111165/dirk-reitsma-knokte-om-willemsoord-in-den-helder-puur-te-houden-hotels-en-appartementen-hij-stak-er-een-stokje-voor-nu-komt-hij-opnieuw-in-actie-dat-s

Oppositie schetst verkeerd beeld over toekomst Willemsoord

De komst van het stadhuis op Willemsoord verloopt keurig voor dezelfde regels die voor iedereen gelden, zegt wethouders Wouters (foto DHA)
De komst van het stadhuis op Willemsoord verloopt keurig voor dezelfde regels die voor iedereen gelden, zegt wethouders Wouters (foto DHFOTO)

Den Helder – De komst van het stadhuis op Willemsoord verloopt keurig via dezelfde regels, die voor iedereen gelden. En het betekent ook niet, dat er in de toekomst een stop komt op andere ontwikkelingen in het gebied. Dat zei wethouder Michiel Wouters maandagavond in de gemeenteraad.

Wouters reageerde op opmerkingen van CDA fractievoorzitter Harmen Krul, die op zijn beurt vragen stelde naar aanleiding van het recent geopperde initiatiefvoorstel van de oppositie met betrekking tot de vestiging van het stadhuis op Willemsoord.

Er wordt een beeld geschetst, dat de gemeente een bepaalde voorkeurspositie voor zichzelf creëert, dat we zelf andere procedures volgen dan voor alle andere ontwikkelingen geldt. Klopt dat?”, vroeg Krul.

Er wordt ook een beeld geschetst, dat, als de voorgenomen ontwikkelingen op Willemsoord doorgaan, er in de toekomst geen ruimte meer is voor andere ontwikkelingen. Klopt dat?”, was de tweede vraag.

Normale procedure

Wethouder Michiel Wouters was er duidelijk over: “Nee, er loopt een normale procedure, waarbij indien nodig ook een bestemmingswijziging zal worden aangevraagd. Daar ziet het niet naar uit, want de plannen lijken binnen het bestemmingsplan te passen. Mocht dat toch niet zo zijn, dan wordt de reguliere procedure gevolgd.

Op de tweede vraag gaf Wouters het volgende antwoord: “Alle evenementen, die nu op Willemsoord plaatsvinden, moeten daar plaats kunnen blijven vinden. En de realisatie van dit stadhuis mag op geen enkele manier de activiteiten van bijvoorbeeld de Museumhaven in de wielen rijden. Waar dat toch aan de orde is, zetten we alles op alles voor een oplossing. Het college vindt het heel belangrijk, dat de Museumhaven zich als onderdeel van Willemsoord kan blijven ontwikkelen.”

Den Helder Actueel, 3 februari 2020

Reacties

R……..
3 februari 2020 At 21:34
Ze kunnen wel zeuren over de oppositie, maar ik zie naast een hoop geheimzinnigheid niets positiefs van de coalitie komen?

koos v dongen
3 februari 2020 At 21:50
Ik heb over veel dingen in Den Helder wel een menig, ook over het stadhuis op Willemsoord, maar ik denk als de oppositie volhoudt, zullen er wel meer mensen, zoals Marinus Vermooten met de oppositie gaan mee doen. Ik hoop altijd nog, dat de Stadspartij zich opnieuw gaat beraden en als dank aan de bevolking van Den Helder ook zal overstappen en een groot nee laat horen, dat mag Den Helder van hun verwachten. En verder hoop ik, dat de bezwaarmakers en dat weet ik zeker, genoeg munitie hebben om er een halt toe te roepen. Beste tegenstanders, veel succes in jullie strijd en mochten jullie hulp nodig hebben, dan wil ik graag helpen.

Martien Rietveld
3 februari 2020 At 23:08
Wouters,
Normale procedure
Wethouder Michiel Wouters was er duidelijk over: “Nee, er loopt een normale procedure waarbij indien nodig ook een bestemmingswijziging zal worden aangevraagd.” Daar ziet het niet naar uit, want de plannen lijken binnen het bestemmingsplan te passen. Mocht dat toch niet zo zijn, dan wordt de reguliere procedure gevolgd.”
Verantwoordelijk wethouder en nu nog het bovenstaande verkondigen over de procedure, die nodig is om te komen tot een stadhuis op Willemsoord!
Reken maar, dat hij weet hoe het zit, ofwel de normale procedure, waar hij over rept is niet toereikend.
Als het anders zou zijn, had hij al in een hoera stemming verkeerd.
Ik verbaas me er over, dat raadsleden hem hier mee weg laat komen en niet doorvragen!
Er is niet een aan het college van B&W gedelegeerde bevoegdheid voorzien, om het plan te wijzigen.
Een bestemmingsplan wijziging is dus nodig.
Jammer voor u heer Wouters die onzekerheid voor u, maar u weet wel wie u met voldoende munitie bij de Raad van State zal tegenkomen.
Spijtig is het wel, dat u de burgers van Den Helder dan al met veel kosten heeft opgezadeld.
U heeft een dure hobby, heeft u geen andere hobby’s?
Martien Rietveld

SK
3 februari 2020 At 23:19
Michiel Wouters: een zakkenvuller met oogkleppen.

https://denhelderactueel.nl/2020/02/oppositie-schetst-verkeerd-beeld-over-toekomt-willemsoord/

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Dirk+Reitsma
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bouw+en+Woningtoezicht
https://robscholtemuseum.nl/?s=Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Willemsoord+appartement
https://robscholtemuseum.nl/?s=Willemsoord+hotel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Willemsoord+sportschool
https://robscholtemuseum.nl/?s=Willemsoord+restaurant
https://robscholtemuseum.nl/?s=Willemsoord+theater
https://robscholtemuseum.nl/?s=Willemsoord+bioscoop
https://robscholtemuseum.nl/?s=Willemsoord+coffeeshop
https://robscholtemuseum.nl/?s=Willemsoord+bar
https://robscholtemuseum.nl/?s=Willemsoord+shoarma
https://robscholtemuseum.nl/?s=Willemsoord+horeca
https://robscholtemuseum.nl/?s=Willemsoord+stadhuis
https://robscholtemuseum.nl/?s=Cape+Holland
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rijksmonument
https://robscholtemuseum.nl/?s=Monumentenzorg
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rijksbouwmeester
https://robscholtemuseum.nl/?s=Fons+Asselbergs
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jo+Coenen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Harmen+Krul
https://robscholtemuseum.nl/?s=Michiel+Wouters
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stichting+Behoud+Cultureel+Erfgoed
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zeestad

2 Comments

  1. Ben het helemaal met Dirk eens en zal hem zeker steunen in zijn strijd tot behoud van het nautisch monument Willemsoord…
    Wat zijn de juiste procedures ?

  2. Ik vind Willemsoord buiten de grote manifestaties, door zijn omvang een doods terrein. Dan is het helemaal niet gek om er een gemeentehuis te vestigen, zodat er meer leven ontstaat. Bovendien worden de normale regels van de democratie gevolgd. Als iemand niet begrijpt hoe een bevolking een gemeenteraad kiest, waaruit een college wordt gevormd, moet hij of zij zich daar eerst eens in verdiepen voor te beginnen over een ‘guerrilla’.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.