Delano Weltevreden – Deurwaarder wil van rechter weten, of hij de kunstwerken van Rob Scholte mag veilen: ’Dat doet hij onder druk van ons’, zegt de advocaat van de kunstenaar

Rob Scholte, rechts zijn vrouw Lijsje, links en achter achter Scholte zijn advocaten Benno Friedberg en Judith Mahn (foto Raymond Rutting)

Deurwaarder wil van rechter weten, of hij de kunstwerken van Rob Scholte mag veilen: ’Dat doet hij onder druk van ons’, zegt de advocaat van de kunstenaar

Den Helder – Opnieuw treffen de gemeente en kunstenaar Rob Scholte elkaar in de rechtszaal. Op 7 oktober worden drie zaken behandeld. In een van die zaken vraagt de deurwaarder, of hij in zijn recht staat om de kunstcollectie te veilen.

De gemeente wil de kunstcollectie laten veilen om een openstaande schuld van ruim een half miljoen euro te kunnen innen.

Omdat de veilingen aanstaande zijn, worden de zaken in kort geding behandeld. Rob Scholte vraagt de rechter de veiling te verbieden, omdat zijn schadeclaim van 1.7 miljoen euro de gemeentelijke vordering van ruim een half miljoen euro overstijgt. En omdat het nog geen uitgemaakte zaak is, dat hij het geld moet betalen. Hij is in beroep gegaan tegen de uitspraak op basis waarvan de rechter een jaar geleden bepaalde, dat de gemeente het geld mocht innen. Die zaak wordt in april volgend jaar behandeld.

Onderhandelingen

Scholte heeft de schadeclaim ingediend, omdat de rechtbank enige tijd geleden heeft geoordeeld, dat de gemeente de onderhandelingen met de kunstenaar over het voormalige postkantoor niet had mogen afbreken. Dat was onrechtmatig, zegt de rechter. De gemeente vecht dat aan.

Beslag

De tweede zaak is door Friedberg & Mahn Advocaten aanhangig gemaakt. Het advocatenkantoor vertegenwoordigt Rob Scholte. Benno Friedberg ,,Ons kantoor heeft executoriaal beslag gelegd op een deel van de kunstcollectie, omdat onze cliënt geen geld had om de rekeningen te betalen. De gemeente heeft zijn kunstcollectie en alle spullen waar hij zijn brood mee moet verdienen in beslag genomen. Daardoor kon hij zijn rekeningen niet meer betalen. Wij hebben de gemeente laten weten, dat wij de vordering op Rob Scholte verrekenen met de schadeclaim van 1.7 miljoen euro. De gemeente heeft daar niets mee gedaan. Totdat zij de reactie lazen, die mijn kantoorgenoot Judith Mahn heeft gestuurd naar het hof in verband met het hoger beroep, dat in april dient. Toen hebben zij snel de executieveiling aangevraagd.’’

Toestemming

Friedberg vindt, dat met zijn kantoor overlegd had moeten worden over het veilen van de kunstcollectie, omdat zijn kantoor toestemming had om een deel van de collectie te verkopen. ,,Als de collectie wordt geveild, vinden wij bovendien dat het door een gerenommeerd bedrijf moet worden gedaan. Niet door een bedrijf als BVA, dat is gespecialiseerd in faillissementsveilingen en waar alles voor een habbekrats wordt verkocht. Maar van de gemeente mocht een taxateur, die door ons was ingeschakeld, niet bij de collectie. Die taxateur moest de waarde van de collectie bepalen, zodat de maximale opbrengst uit de verkoop kan worden gehaald. In plaats van te overleggen heeft de gemeente als een dief in de nacht de collectie naar een andere locatie laten overbrengen. Daar is ook niet met Rob Scholte over overlegd. Voor de duidelijkheid: de kunstcollectie is nog steeds zijn eigendom. Dat verandert pas als de stukken zijn geveild.’’

Vertragen

Judith Mahn ,,In de stukken van de deurwaarder staat, dat ons executoriaal beslag is bedoeld om de zaak van Scholte te vertragen en de boel te frustreren. Dat stoort mij ontzettend. De facturen van advocatenkantoor Schenkeveld en van de deurwaarder zijn allemaal keurig betaald door de gemeente. En ook Imming heeft dik verdiend aan de opslag van de kunstcollectie. Dan praat je over tonnen gemeenschapsgeld. De enige partij, die in dit hele verhaal niet wordt betaald, zijn Friedberg en Mahn. Wij hebben een onbetaalde rekening van 250.000 euro. Dan hebben zij het lef om te zeggen, dat wij de boel willen frustreren. Shame on them!’’

Ongebruikelijk

Dat zij beslag hebben laten leggen op een deel van de kunstcollectie is heel ongebruikelijk, zegt Mahn. ,,Omdat Rob Scholte een waardevolle kunstcollectie heeft, komt hij niet in aanmerking voor een toevoeging (dan betaalt de staat een deel van de advocaatkosten, redactie). Als wij onze cliënt hadden laten vallen, was hij aan de goden overgeleverd. Geen enkel advocatenkantoor gaat voor je aan het werk als je de rekeningen niet kunt betalen. Omdat wij de financiële druk accepteren, kunnen wij onze cliënt blijven vertegenwoordigen.’’

Onacceptabel

De derde zaak is aanhangig gemaakt door deurwaarderskantoor Van der Meer & Philipsen uit Alkmaar. ,,Onder druk van ons kantoor’’, zegt Friedberg. ,,Wij hebben de deurwaarder verteld, dat wat hij doet onacceptabel is. Dat hij ons had moeten informeren, omdat wij de oudste rechten hebben om de kunstwerken te verkopen. En dat hij het maar aan de rechter moet vragen als hij twijfelt. Hij heeft vervolgens eieren voor zijn geld gekozen. Het is dus niet vrijwillig gedaan.’’

Reactie

Koen van der Meer van deurwaarderskantoor Van der Meer & Philipsen verwijst voor een reactie naar advocatenkantoor Schenkeveld, de stadsadvocaat. Die verwijst door naar de gemeente Den Helder.

In een reactie op eerdere uitlatingen van Scholte en Friedberg over de voorgenomen veiling zei gemeentelijk woordvoerster vorige week, dat de gemeente de veilingopbrengsten afwacht. ,,Gedurende dit proces gaan we niet in op vragen van de media en op opmerkingen of reacties van de heer Scholte, of zijn advocaat, hierover via de media.’’

Rob Scholte zegt, dat de gemeente bewust onrechtmatig geld van hem geld opeist. ,,Daarom overweeg ik aangifte te doen tegen de gemeente. Wegens knevelarij. Zij hebben geen moraal, dus zij vragen erom.’’

Helderse Courant, 25 september 2020 om 17:57

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20200925_85597084/deurwaarder-wil-van-rechter-weten-of-hij-de-kunstwerken-van-rob-scholte-mag-veilen-dat-doet-hij-onder-druk-van-ons-zegt-de-advocaat-van-de-kunstenaar

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Friedberg+&+Mahn+Advocaten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Benno+Friedberg
https://robscholtemuseum.nl/?s=Judith+Mahn
https://robscholtemuseum.nl/?s=Van+der+Meer+&+Philipsen
https://robscholtemuseum.nl/?s=BVA+Auctions
https://robscholtemuseum.nl/?s=Schenkeveld

2 Comments

  1. 250.00 duizend euro alleen al aan advocaatkosten voor Rob…..

    Zie je maar eens te verweren tegen een gemeente -met vrijwel alleen schaapachtige meelopers in de raad- die haar burgers tot in het oneindige kan uitpersen en daardoor over een onbeperkte hoeveelheid geld beschikt.

  2. Dat zaakje is hetzelfde als verliefd raken op een prostituee…

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.