Delano Weltevreden – Deel van Veel Besproken Post Kantoor Den Helder kan Plat: Media 2020 begint de Verbouwing

Deel van Veel Besproken Post Kantoor Den Helder kan Plat: Media 2020 begint de Verbouwing

Den Helder – De laagbouw van het voormalige postkantoor kan worden gesloopt. Eigenaar Kees Jan Tuin: “We weten alleen nog niet wanneer dat gebeurt.’”

In de laagbouw was het Rob Scholte Museum gevestigd. Tuin gaat het hoogbouwdeel herontwikkelen tot moderne, gasloze, appartementen boven en bedrijfsruimten op de begane grond. Tuin: We kunnen de laagbouw al slopen. Wanneer we het doen is een keus: hebben we er belang bij, dat het nu of later wordt gesloopt?

Twee bezwaren

Onlangs heeft de gemeentelijke bezwarencommissie zich gebogen over twee bezwaren tegen de vergunning, die de gemeente aan Tuin heeft verleend om het pand te verbouwen. Een van die bezwaren is afkomstig van Rob Scholte. Hij verwijst naar een besluit van de gemeenteraad, waarin staat, dat het uiterlijke karakter van het postkantoor, onderdeel van de naoorlogse architectuur, niet mag worden aangetast. Wethouder Michiel Wouters, destijds fractievoorzitter van Behoorlijk Bestuur, zegt echter, dat de gemeenteraad met het amendement heeft willen voorkomen, dat de structuur en het karakter van het gebouw worden aangetast. Sloop van de laagbouw zal de structuur en het karakter van het gebouw volgens hem geen geweld aandoen.

Zes weken

Het door Aannemingsbedrijf Tuin en Gemeente Den Helder vernielde Rob Scholte Museum (foto Staf RSMuseum)

After: Het door aannemingsbedrijf Tuin en gemeente Den Helder vernielde Rob Scholte Museum (foto Staf RSMuseum)

De bezwarencommissie brengt binnen zes weken advies uit aan burgemeester en wethouders van Den Helder. Het college moet daar vervolgens een besluit over nemen. “In theorie kunnen we beginnen met de bouw“, zegt Tuin. “Maar we wachten de uitspraak van de bezwarencommissie en het besluit van het college af. Als de bezwaren zijn afgewezen, is de omgevingsvergunning onherroepelijk. We bereiden nu de verkoopbrochure voor. Ik verwacht, dat de woningen eind februari of begin maart in de verkoop kunnen. Nu kunnen we nog niet verkopen. Je kunt als gegadigde pas een hypotheek krijgen als de bouwvergunning onherroepelijk is. Medio volgend jaar kunnen we naar verwachting beginnen met verbouwen.”

Helderse Courant, 3 december 2019, 16:30

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20191203_19679258/deel-van-veelbesproken-postkantoor-den-helder-kan-plat-media-2020-begint-de-verbouwing

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=postkantoor+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Jan+Tuin
https://robscholtemuseum.nl/?s=Michiel+Wouters
https://robscholtemuseum.nl/?s=Commissie+van+Beroep+en+Bezwaar