Delano weltevreden – De Schuld van Rob Scholte ligt Veel Hoger Dan tot Nu toe Gemeld: Niet 925.000 euro, maar Minstens 1,2 miljoen euro

De Vlag van het Rob Scholte Museum op het Voormalig Postkantoor Den Helder (foto Staf RSMuseum)

De Schuld van Rob Scholte ligt Veel Hoger Dan tot Nu toe Gemeld: Niet 925.000 euro, maar Minstens 1,2 miljoen euro

De Totale Schuld van Rob Scholte aan de Gemeente en Advocatenkantoor Friedberg & Mahn ligt Veel Hoger dan tot Nu Toe is Gemeld. Niet 925.000 euro, maar 1,2 miljoen tot 1,4 miljoen euro.

Dat blijkt uit een Ambtelijk Advies aan Burgemeester en Wethouders. Het Advies is begin dit jaar naar het College Gestuurd. De Gemeente heeft (onder andere) dit Advies Openbaar gemaakt Naar Aanleiding van een Verzoek van deze Krant op Basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).

De Adviseur raadt het College aan Zo Spoedig Mogelijk Over te Gaan tot Veiling van de door de Gemeente in Beslag genomen Kunstcollectie van Scholte. Daarmee wordt voorkomen, dat de Opslag en  Voorbereidingskosten voor de Veiling verder stijgen.

De Adviseur Er moet Rekening worden gehouden, dat de Opbrengst van de Kunstcollectie naar verwachting niet de gehele schuldenlast (Ter Waarde van 1,2 tot 1,4 miljoen euro van de Vorderingen van de Gemeente en Friedberg & Mahn Advocaten Tezamen met de Executiekosten) zal dekken. Verdere vertraging leidt tot een Lagere Opbrengst voor de Gemeente.’ Grote Delen van het Advies zijn Zwart Gelakt. Daardoor blijft In Nevelen Gehuld welke Alternatieven de Adviseur aan het College heeft Voorgelegd.

Aangenomen

Tot Nu toe werd Aangenomen, dat de Gemeente 550.000 euro van de Kunstenaar eist. Friedberg & Mahn Advocaten, Vorige Advocaten van Rob Scholte, hebben een Onbetaalde Rekening van 375.000 euro. De Gemeente legt de Kosten, die zijn Gemaakt om de Kunstcollectie door Veilingbedrijf BVA te veilen dus ook bij de Kunstenaar neer.

De Gemeente weigert te vertellen Hoe die 1,2 tot 1,4 miljoen euro Exact is Opgebouwd. Ook Niet, of inmiddels is Afgerekend met BVA en Hoe Hoog die Rekening Is of Was. Het Amsterdamse Gerechtshof heeft de Gemeente Verboden de Collectie te Veilen. Dat zou de Kunstenaar en zijn Gezin Te Veel Schade Berokkenen. De Collectie is volgens Scholte Vele Miljoenen Waard, de Gemeentelijke Veiling zou Maximaal 350.000 euro Opbrengen. Lijsje Snijder, de Echtgenote van Scholte, vertelde het Gerechtshof begin april, dat het Gezin Niet Meer van Kunst zou kunnen Leven als de Kunstcollectie voor een Habbekrats zouden worden Verkocht.

Het Gerechtshof heeft de Beide Partijen Aangeraden via Mediation een Oplossing te zoeken voor hun Slepende Geschil. Dat Traject is Nog Niet Afgerond. Onlangs zei Verantwoordelijk Wethouder Michiel Wouters, dat er Kleine Stapjes worden gezet in het Mediation Traject en dat de Gemeente zou Stoppen als de Gesprekken Zinloos waren.

Adviseur van Rob Scholte stapt naar de Bestuursrechter. Hij vindt, dat door hem Opgevraagde Documenten Sneller Openbaar moeten worden gemaakt

Lees ook
Mag Den Helder nou de kunst van Rob Scholte veilen of niet? Het gerechtshof is er nog niet over uit
Ruim een half miljoen euro heeft de gemeente Den Helder inmiddels aan advocaten betaald in de strijd tegen kunstenaar Rob Scholte

Helderse Courant, 16 oktober 2021, 12:55

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20211015_95637041?utm

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gerechtshof+Amsterdam
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ontruiming+Museum
https://robscholtemuseum.nl/?s=In+Beslag+Genomen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Collectie+Scholte
https://robscholtemuseum.nl/?s=Schuld+Rob+Scholte
https://robscholtemuseum.nl/?s=Michiel+Wouters
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wethouder+Michiel+Wouters
https://robscholtemuseum.nl/?s=Schuld+Scholte+Gemeente+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Friedberg+&+Mahn+Advocaten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Schuld+Scholte+Friedberg+&+Mahn
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kosten+Opslag+Collectie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kosten+Voorbereiding+Veiling
https://robscholtemuseum.nl/?s=Executie+Kosten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gemeentelijke+Veiling
https://robscholtemuseum.nl/?s=Veilingbedrijf+BVA
https://robscholtemuseum.nl/?s=Verboden+te+Veilen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mediation

2 Comments

  1. Recent is de rechterlijke macht diep door het stof gegaan, omdat ze bij uitspraken in de Toeslagenaffaire hun oren veel te veel naar de overheid hebben laten hangen. De grote leugen is natuurlijk, dat dit alleen bij de Toeslagenaffaire zou zijn gebeurd. Ook Rob Scholte is slachtoffer geworden van rechters die niet voldoende onafhankelijk waren. Desondanks is het tij voor hem aan het keren in een zaak die verre van beslist is.

    Helaas is Scholte ook het slachtoffer van een gebrek aan onafhankelijkheid bij de journalistiek. De Helderse Courant voorop. In een nog volstrekt onbesliste zaak weten ze daar te melden, dat Scholte de gemeente veel meer schuldig is dan iedereen denkt. Want ook daar liegt Den Helder over. Hun hele zaak tegen Scholte bestaat uit leugens. De volgende kop zou dan ook veel logischer zijn geweest;

    “SCHULD VAN DE GEMEENTE AAN ROB SCHOLTE VEEL HOGER DAN TOT NU TOE GEMELD”.

  2. Jacques van Velzen 19 oktober 2021 op 10:16

    Ik vraag me af welk doel Delano met dit schrijfseltje, voor ogen heeft. Geen enkele nieuwswaarde! En dit, tijdens het mediation proces?

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.