Delano Weltevreden – ’Helderse Gemeente Raad is Onveilige Werk Omgeving, Burgemeester en Raad kijken Liever Weg, dan dat zij dat Diep Gaand Onderzoeken’, zegt Raad Lid Nancy List

Kees Bazen en Nancy List stonden samen op de kandidatenlijst van de Senioren Partij (foto RedMouse)

Nancy List wil, dat de beerput open gaat (foto RedMouse)

De Helderse Gemeente Raad is een Onveilige Werk Omgeving, de Burgemeester en de Raad kijken Liever Weg, dan dat zij dat Diep Gaand Onderzoeken’, zegt Raad Lid Nancy List

Den Helder – De Helderse gemeente raad is een onveilige werk omgeving. Burgemeester Jan de Boer en de raad kijken liever weg dan dat zij diep gaand onderzoek instellen naar de rol van fractie voorzitter Kees Bazen daar in. Dat zegt Nancy List, fractie voorzitter van de Senioren Partij, in een brief aan de fractie voorzitters.

List reageert op de mededeling van Bazen aan de fractie voorzitters, dat de politie geen nader onderzoek doet na de aangifte van List tegen hem. In de aangifte staat, dat Bazen zijn voormalige partij genoot seksueel heeft geïntimideerd en heeft gedreigd met fysiek geweld.

,,Dat er voor de politie geen aanleiding is om een nader onderzoek in te stellen, wil natuurlijk helemaal niet zeggen, dat de heer Bazen onschuldig is’’, schrijft List aan haar collega S. ,,Hoog uit, dat de politie juridisch gezien geen strafbaar misdrijf ziet in zijn ongewenste en intimiderende gedrag. Ook is niet gezegd, dat het niet heeft plaats gevonden. Integendeel, het gedrag van Bazen is breed bekend binnen de gemeente raad en daarbuiten. Dit is mij door verschillende collega raad leden en vrouwen, die met hem te maken kregen, bevestigd. Helaas wil niemand, dat in het openbaar uitspreken. Daar door krijgt de heer Bazen in de media alle ruimte om mij te schofferen en zwart te maken met onjuiste informatie. Zo lukte het hem de aandacht af te leiden van waar het eigenlijk om gaat. Er is sprake van een onveilige werk omgeving in de gemeente raad van Den Helder.’’

Getreiter

,,Grens overschrijdend gedrag bestaat niet alleen uit seksuele handelingen of seksuele opmerkingen, ook bedreigingen, geweld, intimidatie, getreiter en pest gedrag vallen daaronder. Veel slachtoffers van ongewenst gedrag in ons land lopen daar tegen aan. Het is ongewenst, maar het is niet strafbaar. Steeds vaker komt grens overschrijdend gedrag naar buiten. Heel vaak blijkt er met die meldingen nooit wat te zijn gedaan. Kennelijk kijken ook de Helderse gemeenteraad en onze burgemeester liever weg, in plaats van een diepgaand onafhankelijk onderzoek in te stellen.’’

List zegt tot nu toe niet te zijn in gegaan op verzoeken van de media om een reactie, maar dat voor haar nu de grens is bereikt. Zij kondigt aan de media te woord te zullen staan. Maar op een verzoek om een reactie zegt zij, dat zij het bij de brief aan de fractievoorzitters wil laten.

In die brief zegt zij ook, dat Bazen zich tijdens de verkiezing campagne verbaal steeds heftiger gedroeg. ,,Alles wat ik deed was niet goed of te weinig. Afspraken met Bazen werden kort daarna al weer door hem zelf overboord gegooid, het leidde tot veel frustratie en zeer onheuse bejegeningen. Een gesprek op 23 maart in bijzijn van de parti voorzitter liep zo hoog op, dat aan het einde hij mij onverwachts vast greep, tegen de muur drukte en mij mijn vrijheid belemmerde. Om zijn woorden even kracht bij te zetten. Ik heb dat als bijzonder heftig en zwaar intimiderend ervaren.’’

Financiën

,,Over de mail en app eiste hij bij mij en voorzitter om inzage in mijn privé financiën, want zonder die inzage kon ik volgens hem niet functioneren in de raad. Dit vond ik al schandelijk, want geen enkel raad lid hoeft verantwoording aan een ander raad lid af te leggen over zijn of haar privé gegevens. U heeft het in de media kunnen lezen, wat eigenlijk al totaal onacceptabel is. Het was en is een bewuste poging om mij zwart te maken. Ik kreeg het gevoel gestalkt te worden inmiddels, verloor ik van de stress mijn stem.’’

Bazen zou bij partij voorzitter Remco Duijnker hebben aangedrongen op het royement van List, schrijft zij aan de fractie voorzitters. ,,Alles op grond van leugens en stoken.’’

List zegt ook dat zij naar aanleiding van berichten in de media is benaderd door een vrouw, die ook een nare ervaring heeft gehad met Bazen. List reageert echter niet op het verzoek om deze krant in contact te brengen met dat vermeende slachtoffer.

De fractievoorzitter zegt in haar brief ook dat een vrouwelijke kandidaat bij de politie een melding heeft gedaan over Bazen. Hij zou ’grof seksuele opmerkingen’ tegen haar hebben gemaakt. List wil deze krant niet in contact brengen met de twee vrouwen. ,,Juist in dit soort gevoelige dossiers is het van groot belang, dat vrouwen en slachtoffers anoniem blijven.’’

Reactie

Burgemeester Jan de Boer heeft de fractie voorzitters meteen een reactie gestuurd op de brief van Nancy List. ,,Er wordt in de brief gerefereerd aan afspraken, die gemaakt zouden zijn over het instellen van een onderzoek door de burgemeester. Hier over kan ik melden dat tijdens een gesprek met betrokkene juist toe gelicht is, waarom er geen extern onderzoek wordt ingesteld en daar was begrip voor. Vervolgens is door betrokkene een akkoord op het gesprek verslag gegeven. Ik betreur de huidige gang van zaken en ga er oprecht van uit, dat mogelijke misverstanden verleden tijd zijn.’’

Kees Bazen wil niet reageren op de brief van zijn voormalige partijgenoot.

Kees Bazen

Kees Bazen zat in de vorige raadsperiode in de fractie van het CDA. Hij verliet de fractie en de partij uit ontevredenheid over zijn (vierde) plek op de kandidaten lijst. Hij heeft heel even een eigen fractie gehad en sloot zich daarna aan bij de Senioren Partij. Bazen en Nancy List haalden beiden een zetel bij de gemeenteraad verkiezingen. Kort daarna is hij uit de fractie gezet ,omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan grens overschrijdend gedrag en ongewenste omgangsvormen. De partij heeft geen onafhankelijk onderzoek laten doen.

He;derse Courant,

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20220706_88549166

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Delano+Weltevreden
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nancy+List
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Bazen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jan+de+Boer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gemeente+Raad+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Onveilige+Werk+Omgeving
https://robscholtemuseum.nl/?s=Grens+Overschrijdend+Gedrag
https://robscholtemuseum.nl/?s=Onafhankelijk+Rapport