Delano Weltevreden – De ambitieuze duurzaamheidsplannen van Den Helder: elk jaar vijf procent minder energie gebruiken

Den Helder – De gemeente Den Helder wil elk jaar vijf procent minder energie gebruiken en ook minder CO2 broeikasgas uitstoten.

In juni 2016 heeft de gemeenteraad van Den Helder besloten, dat de stad in 2040 honderd procent energie neutraal moet zijn. De volksvertegenwoordiging vindt ook, dat de gemeente in dat kader een voorbeeldfunctie moet vervullen.

Prestatieladder

Om het doel te bereiken, wordt de zogenoemde CO2 Prestatieladder ondertekend. Een CO2 prestatieladder is een instrument voor bedrijven om hun CO2 uitstoot in kaart te brengen en te verminderen. Het gaat om CO2 bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij het uitvoeren van projecten.

Wethouder Remco Duijnker (foto DHA)

Wethouder Remco Duijnker (foto DHA)

Houvast

Een plan van aanpak moet de gemeentelijke organisatie houvast bieden om het doel te bereiken. “We gaan een impact analyse uitvoeren“, vertelt milieuwethouder Remco Duijnker. “Met de impact analyse worden mogelijke energiebesparende maatregelen in kaart gebracht, die bijdragen aan de gemeentelijke doelstelling om per jaar vijf procent energie te besparen. Het streven is vijf procent per jaar, maar het liefst zitten we daar natuurlijk boven.” Hij wijst er op, dat de oorspronkelijke doelstelling twee procent per jaar was. “De gemeenteraad heeft daar vijf procent van gemaakt.”

Eigen organisatie

Op het stadhuis wordt onder andere bestudeerd hoe kan worden bespaard op de inkoop van stroom en of de gemeente kan overstappen op honderd procent groene stroom. Daarnaast maakt verduurzaming van het eigen vastgoed deel uit van de plannen.

Duijnker legt uit, dat de focus van de energiebesparingsoperatie is gericht op de eigen organisatie. Het streven om per jaar vijf procent minder energie te gebruiken en de CO2 uitstoot te verminderen, geldt dus ook voor alle verbonden partijen, die honderd procent eigendom van de gemeente zijn. Die zitten al met ons om tafel.

Helderse Courant, 13 december 2019, 07:00

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20191212_5902566/de-ambitieuze-duurzaamheidsplannen-van-den-helder-elk-jaar-vijf-procent-minder-energie-gebruiken

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=CO2
https://robscholtemuseum.nl/?s=Remco+Duijnker
https://robscholtemuseum.nl/?s=verbonden+partijen